Fundacja WikimediaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Fundacja Wikimedia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Fundacja Wikimedia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Fundacja Wikimedia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Fundacja Wikimedia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Fundacja Wikimedia poniżej. Jeśli informacje o Fundacja Wikimedia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Fundacja Wikimedia
pionowo = Artyku ilustrujcy organizacj
Obraz w Infoboksie.
(pl)  Misj Fundacji Wikimedia jest umoliwienie ludziom na caym wiecie gromadzenia i rozwijania treci edukacyjnych na wolnej licencji lub w domenie publicznej oraz ich skutecznego i globalnego rozpowszechniania.
(pl)  Wyobra sobie wiat, w którym kady czowiek moe swobodnie dzieli si sum caej wiedzy.
Fabua
Fundacja
Rama
Obszar dziaalnoci
Rodzaj
Status prawny
Obszary biznesowe
Finansowanie
Siedziba
Kraj
Szczegóy kontaktu
Organizacja
Skuteczny
Zaoyciel
Prezydent
Dyrektor Zarzdzajcy Fundacji Wikimedia
Kluczowi ludzie
Christophe Henner ( d )
Jimmy Wales
María Sefidari
Przynaleno
Wspólna mapa drogowa narzdzi otwartej nauki ( d ) (ods) , Konsorcjum World Wide Web (od () , Sie LOT ( w )
Sponsorzy
Obrót
124 631 267 dolarów amerykaskich ()
Zysk netto
12 469 145 USD ()
Nagroda
Stronie internetowej
Otwarty portal danych
Identyfikatory
IRS

Wikimedia Foundation, Inc. to organizacja non-profit ( fundacja 501 (c) (3) ) podlegajca prawu stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych, odpowiedzialna za centralizacj niektórych aspektów administracyjnych ruchu Wikimedia jako caoci. Jego oficjalne istnienie zostao ogoszone w dniu, Jimmy Wales , wspózaoyciel Wikipedii .

Wikimedia Foundation, Inc. jest organizacj, która udostpnia bezpatn encyklopedi Wikipedii , ale take inne projekty, takie jak: Wikisownik , Wikicytaty , Wikibooks , Wikimedia Commons , Wikiróda , Wikispecies , Wikinews , Wikiversité , Wikivoyage , Wikidata , itp. wszystko za pomoc oprogramowania platformy wspópracy MediaWiki .

Cele

Celem Fundacji Wikimedia jest promowanie wzrostu i rozwoju projektów zawierajcych darmow wiedz w oparciu o zasad wiki oraz publiczne i bezpatne rozpowszechnianie treci.

Stowarzyszenie non-profit jest wacicielem wszystkich serwerów, na których s hostowane projekty Wikimedia, znajdujcych si w Stanach Zjednoczonych , Holandii i Singapurze . Fundacja Wikimedia ma wiele nazw domen , prawa do logo i nazwy niektórych marek [niewystarczajce ródo] .

Uytkownicy i uczestnicy projektów Wikimedia mog spotka si na corocznej midzynarodowej konferencji Wikimania [ ref.  dany] .

Rada dyrektorów

W styczniu 2004 roku Jimmy Wales powoa Tima Shella i Michaela Davisa do zarzdu Fundacji Wikimedia. W czerwcu 2004 r. odbyy si wybory w spoecznociach rónych projektów, aby wybra dwóch dodatkowych czonków. Po miesicu kampanii, a nastpnie trwajcych dwa tygodnie wyborach online, Angela Beesley i Florence Devouard zostay wybrane do zarzdu jako przedstawiciele wszystkich uczestników rónych projektów Wikimedia. Obaj zostali ponownie wybrani w czerwcu 2005 roku . ten, Florence Devouard zostaje wybrana na przewodniczc rady dyrektorów. Jest wymieniany naautorstwa Michaela Snowa , niemieckiego prawnika. W 2009 roku Matt Halprin zosta dziewitym czonkiem zarzdu po przekazaniu dwóch milionów dolarów od Omidyar Network . Jego kadencja zostaje przeduona o rok przez zarzd Fundacji Wikimedia.

Chronologia prezesów i prezesów

Prezesi Fundacji.
Portret Tosamo Narodowo Okres Czas trwania
Pocztek Koniec
Jimmy Walia Jimmy Wales
(urodzony w)
amerykaski
brytyjski
3 lata
Florence Devouard na konwencji Wikimedia 2016. Florence Devouard
(ur. in)
Francuski 2 lata
Micha nieg Michael Snow
(urodzony w)
Niemiecki 2 lata
Ting Chn Ting Chen
(ur. w)
Niemiecki 2 lata
Kat walsh Kat Walsh
(ur. w)
amerykaski 1 rok
Jan-Bart de Vreede Jan-Bart de Vreede ( d ) holenderski 2 lata
Patricio Lorente Patricio Lorente ( en ) (urodzony w In
)
Srebrzyk 1 rok
Christophe Hennera w 2013 roku. Christophe Henner ( d )
(urodzony w)
Francuski 2 lata
Maria Sefidari María Sefidari
(ur)
hiszpaski W trakcie 3 lata
Dyrektorzy Generalni Fundacji.
Portret Tosamo Narodowo Okres Czas trwania
Pocztek Koniec
Brad Patrick Brad Patrick ( d )
(ur. w)
amerykaski 7 miesicy
Sue Gardner, czerwiec 2007. Sue Gardner
(ur)
kanadyjski 6 lat i 6 miesicy
Lila Tretikov Lila Tretikov
(ur)
amerykaski
rosyjski
1 rok, 9 miesicy i 30 dni
Katarzyna Maher, 2016. Katherine Maher
(ur. in)
amerykaski 5 lat, 1 miesic i 1 dzie

kreacja

Nazwa Wikimedia zostaa zaproponowana w przez Sheldona Ramptona. Ogoszenie powstania Fundacji Wikimedia zoy Jimmy Wales w w tych terminach :

Z przyjemnoci ogaszam utworzenie Wikimedia Foundation Inc., organizacji non-profit podlegajcej prawu z Florydy w Stanach Zjednoczonych . Przenosz nastpujce zasoby do tej nowej organizacji:

 1. Wszystkie nazwy domen Nupedia.com/net/org/etc.
 2. Wszystkie nazwy domen Wikipedia.com/net/org/etc.
 3. Wszelkie prawa autorskie do oprogramowania lub przedmiotów, które byy wczeniej wasnoci Bomis , Inc. i które s ju objte licencj copyleft    (obejmuje to prac wykonan na podstawie umowy przez Jasona, Tima, Larry'ego, Toana, Liz i mnie (take samego jak inni pracownicy Bomis, którzy pracowaliby nad tymi projektami podczas pracy, ale nie obejmuje tych realizowanych poza ich czasem pracy lub gdy nie byli pracownikami Bomis.)
  (To wszystko byo ju na licencji GNU GPL lub GNU FDL , wic to tylko formalno. Ale mimo to chcemy da dobry przykad.)
 4. Ponadto przekazuj wszystkie wyniki mojej osobistej pracy objtej ju prawami autorskimi na licencji GNU GPL lub GNU FDL dla Wikipedii i Nupedii Fundacji Wikimedia. "

Budety i zasoby

Fundacja Wikimedia dziaa gównie poprzez darowizny, które w 2017 roku stanowiy zbiór 91 milionów dolarów (czyli 78 milionów euro).

Od 2007 r. nadwyka gotówkowa odpowiadajca blisko jednej trzeciej rocznych zasobów jest umieszczana w rezerwach . Z jego budetu wynoszcego 20,4 miliona dolarów na rok podatkowy 2010/2011 szesnacie milionów pochodzi z 500 000 maych darowizn . Bardzo niewielka cz dochodów pochodzi z zarzdzania prawami do znaków towarowych: tylko Orange i portal spoecznociowy Facebook pac za korzystanie ze znaku i treci Wikipedii .

Jeli chodzi o wydatki, zdecydowana wikszo budetu przeznaczana jest na pensje, pace i koszty operacyjne, z których korzystaj pracownicy fundacji. Od 2006 do 2019 roku liczba pracowników wzrosa z 3 do 450, a koszty wynagrodze rocznie ze 100 000 $ do  46 mln $ . Brutto wynagrodzenia z Katherine Maher w 2020 roku przekroczy 30 000  $ miesicznie. Koszty techniczne (utrzymanie serwera itp.) kosztuj okoo 2 mln USD rocznie.

Profile dawcy

Fundacja Wikimedia gwarantuje swoj niezaleno, pozyskujc wkady finansowe od duej liczby darczyców, gównie z Ameryki Pónocnej i Europy.

Wikimedia zastrzega sobie prawo do odrzucenia niektórych darowizn, aby pozosta wolnym od jakichkolwiek wpywów. Jej gównymi darczycami s:

Podzia darowizn w latach 2016-2017 wedug kontynentów wskazuje na przewag zasobów pónocnoamerykaskich w okoo 60%, a nastpnie w Europie (30%).

Z raportu rocznego 2016-2017 wynika, e 1400 osób lub instytucji przekazao ponad tysic dolarów, w sumie dziesi milionów dolarów   8,5 miliona euro.

W 2017 roku darowizny o wartoci poniej tysica dolarów   850 euro   stanowiy cznie okoo 80 milionów dolarów   68 milionów euro zebranych od szeciu milionów osób lub organizacji.

Wspópraca z Orange

W kwietniu 2009 roku Fundacja Wikimedia podpisaa umow partnersk z Orange (wtedy fili francuskiej grupy France Télécom ) w celu opracowania funkcji encyklopedii Wikipedii, które mog rozszerzy swobodny dostp do wiedzy . Orange jest upowaniony do uywania marki Wikipedia w celu oferowania swoim klientom uprzywilejowanego dostpu i specyficznego dla treci projektów Wikimedia.

Szczegóy finansowe partnerstwa nie zostay ujawnione. W pierwszym kroku Orange zaoferowa zintegrowanie treci encyklopedii Wikipedii ze swoimi portalami internetowymi i mobilnymi; nastpnie operator powinien zapewni uytkownikom innowacyjne usugi, takie jak dostp do encyklopedii bezporednio z telewizji w ramach oferty internetowej triple play lub nawet poprzez tworzenie widetów webowych i mobilnych .

W 2012 roku integracja z portalami Orange bya nadal skuteczna.

Wspópraca z Facebookiem

W kwietniu 2010 roku Facebook podpisa umow partnersk z fundacj Wikimedia w zakresie uywania znaku handlowego Wikipedia . Facebook zapewnia wsparcie techniczne zespoom Fundacji Wikimedia (aby poradzi sobie ze wzrostem obcienia spowodowanym ruchem na stronie) i generuje ruch do Wikipedii [ref. konieczne] .

Fundusz fundacji Wikimedia

Podczas 15 -tego  -lecia w Wikipedii, Fundacja Wikimedia ogasza utworzenie funduszu elaznego, aby zapewni trwao projektów Wikimedia w przyszoci. Jej pocztkowym celem jest zebranie stu milionów dolarów w cigu dziesiciu lat. Wikimedia Endowment zostaa zaoona jako fundusz dziaa zbiorowych Tides Foundation, publicznej organizacji charytatywnej, która jest wacicielem i zarzdza funduszami charytatywnymi dla organizacji non-profit .

Craig Newmark jest jednym z pierwszych darczyców w 2016 roku z darowizn w wysokoci 1 miliona dolarów. Rok 2017 to najwiksza darowizna, pi milionów dolarów, dokonana przez Petera Baldwina , czonka rady doradczej , i jego on Lisbet Rausing , zaoycieli brytyjskiej fundacji Arcadia Fund.

W 2018 r. znaczce darowizny pomno si z darowiznami Amazona za milion dolarów, George'a Sorosa za dwa miliony dolarów i ostatni z Facebooka za milion dolarów. W 2019 roku przysza kolej na Google, by zainwestowa dwa miliony dolarów, a para Peter Baldwin i Lisbet Rausing na 3,5 miliona dolarów.

Projektowanie

Wszystkie projekty dziaaj na silniku wiki MediaWiki , opracowanym przez pierwszego penoetatowego pracownika fundacji, Briona Vibbera. Za rozwój oprogramowania i jego monitorowanie w obecnej wersji odpowiada Tim Starling, m Angeli Beesley [ref. konieczne] .

W 2013 i 2014 roku publiczno projektów Wikimedia bya stabilna. Ale od 2015 roku spada do mniej ni dwudziestu miliardów odson miesicznie.

domylnie posortowane wedug kolejnoci ich tworzenia

Logo Projekt Opis Data utworzenia
Wikipedia-logo.png Wikipedia Encyklopedia
Wikimedia Community Logo.svg Meta-Wiki Wiki powicone koordynowaniu projektów Wikimedia
Wiktprintable bez text.svg Wikisownik Sownik i tezaurus
Wikicytaty-logo.svg Wikicytaty Zbiór cytatów
Wikibooks-logo.svg Wikibooki Zestaw tekstów dydaktycznych
Wikiróda-logo.svg Wikiróda Zbiór tekstów w domenie publicznej
Commons-logo.svg Wikimedia Commons Biblioteka multimedialna
Wikinews-logo.svg Wikinews Strona informacyjna
Wikispecies-logo.svg Wikigatunki Katalog ywych istot
Wikimania.svg Wikimania Doroczna konferencja midzynarodowa
Inkubator-notext.svg Inkubator Spoeczno jzykowa
Wikiversity-logo.svg Wikiwersytet Spoeczno edukacyjna
Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg Wikipodró Przewodnik wycieczkowy
Wikidata-logo.svg Wikidane Baza danych

Inne projekty s równie dostpne za kulisami metawiki [niejasne] .

Streszczenie Wikipedia , niezalena od jzyka Wikipedia oparta na Wikidanych , zostaa zatwierdzona w jako nowy projekt.

Licencje

W marcu 2009 r. Fundacja Wikimedia zaprosia spoeczno Wikimedia do gosowania nad propozycj zmiany warunków licencji dla treci Wikimedia, tak aby taka tre bya dostpna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach (CC-BY-SA), przy zachowaniu podwójna licencja z licencj GNU Free Documentation License (GFDL), z wyjtkiem Wikinews (w ramach CC-BY) i Wikidata (w ramach CC0).

Organizacje lokalne

Fundacja Wikimedia zrzesza midzynarodow sie stowarzyszonych organizacji, zwanych rozdziaami lokalnymi ( Chapters  " w jzyku angielskim). Ci ostatni nie s gospodarzami projektów Fundacji Wikimedia, wic nie maj wadzy nad tymi witrynami, ale dziaaj na rzecz rónych wersji jzykowych.

Strefowy Tytu Od
Flaga Niemiec Niemcy Wikimedia Niemcy
Flaga Argentyny Argentyna Wikimedia Argentyna
Flaga Australii Australia Wikimedia Polska
Flaga Austrii Austria Österreich Wikimedia
Flaga Belgii Belgia Wikimedia Belgia
Flaga Kanady Kanada Wikimedia Kanada
Flaga Chile Chile Wikimedia Chile
Flaga Danii Dania Wikimedia Dania
Flaga Hiszpanii Hiszpania Wikimedia Hiszpania
Flaga Estonii Estonia Wikimedia Eesti
Flaga Finlandii Finlandia Wikimedia Suomi
Flaga Francji Francja Wikimedia Francja
Flaga Hongkongu Hongkong
Flaga Wgier Wgry Wikimedia Magyarország
Flaga Indii Indie Wikimedia Indie
Flaga Indonezji Indonezja Wikimedia Indonezja
Flaga Izraela Izrael Wikimedia Izrael
Flaga Woch Wochy Wikimedia Wochy
Flaga Macedonii Pónocnej Macedonia Pónocna
Flaga Meksyku Meksyk Wikimedia Meksyk
Flaga Nowego Jorku.svg Nowy Jork Wikimedia Nowy Jork
Flaga Norwegii Norwegia Wikimedia Norge
Flaga Holandii Holandia Wikimedia Holandia
Flaga Filipin Filipiny Wikimedia Filipiny
Flaga Polski Polska Wikimedia Polska
Flaga Portugalii Portugalia Wikimedia Portugalia
Flaga Czech Republika Czeska Wikimedia Republika Czeska
Flaga Wielkiej Brytanii Wielka Brytania Wikimedia Wielka Brytania
Flaga Rosji Rosja Wikimedia
Flaga serbii Serbia Wikimedia Czarnogóra
Flaga Szwecji Szwecja Wikimedia Sverige
Flaga Szwajcarii szwajcarski Wikimedia CH
Flaga Tajwanu Tajwan
Flaga Ukrainy Ukraina Wikimedia

Stowarzyszenia te mog przyczy si do Stowarzyszenia Rozdziaów Wikimedia [ ref.  dany] .

Wywieranie nacisku

Fundacja Wikimedia jest od 2014 roku wpisana do rejestru przedstawicieli interesariuszy przejrzystoci przy Komisji Europejskiej i deklaruje w 2018 roku na t dziaalno roczne wydatki w wysokoci od 10 000 do 25 000 euro.

Uwagi i referencje

 1. (w) Organizacja charytatywna typu non-profit (organizacja charytatywna typu non-profit)
 2. (w) FUNDACJA WIKIMEDIA, INC.  " Na sunbiz.org , stan Floryda ( dostp 12 czerwca 2020 ) .
 3. Ogoszenie powstania Fundacji Wikimedia (angielski)
 4. Fundacja Wikimedia poprzedza swoj nazw artykuem la we francuskiej wersji strony z czsto zadawanymi pytaniami.
 5. (en) Cel stowarzyszenia
 6. (pl) Serwery Wikimedia
 7. zaczynajc od 12 gównych projektów, w tym Wikipedii .
 8. Rada Powiernicza Fundacji Wikimedia - obecne czonkostwo.
 9. Wyniki wyborów do Rady Dyrektorów w 2004 roku .
 10. Wyniki wyborów do zarzdu w 2005 roku .
 11. Komunikat prasowy informujcy o wyborach .
 12. (w) Komunikat prasowy: Fundacja Wikimedia ogasza nowe nominacje w Radzie Powierniczej .
 13. (w) Komunikat prasowy Fundacji Wikimedia na temat daru sieci Omidyar .
 14. (w) Jednomylna rezolucja Fundacji Wikimedia z grudnia 2009 przeduajca mandat Matta Halprina o rok .
 15. https://www.linkedin.com/in/suegardner  "
 16. (w) Ogaszamy nasz now Dyrektor Wykonawcz: Lila Tretikov - Blog Wikimedia  " , Fundacja Wikimedia,
 17. (pl) [Wikimedia-l] Fwd: [Ogoszenia Wikimedia] Harmonogram zmiany kierownictwa  " ,
 18. (w)   Informacje prasowe / Katherine Maher mianowana tymczasowym dyrektorem wykonawczym Fundacji Wikimedia   , Fundacja Wikimedia
 19.   https://diff.wikimedia.org/2021/02/04/stepping-down-as-ceo-of-the-wikimedia-foundation/  
 20. Neologizm Wikimedia stworzony przez Sheldona Ramptoma
 21. Lionel Scheepmans,   Analiza statystyczna raportów finansowych Wikimedia Foundation Wikiversity   , na en.wikiversity.org ,(dostp 31 maja 2021 )
 22. (w) Sam Patton,   Transport fundraising from 2016 to 2017 (fundraising Report)   na wikimediafoundation.org ,(dostp 26 maja 2018 r . ) .
 23.   Fundacja Wikimedia zbiera 16 milionów dolarów w 50 dni   , ZDNet Francja,(dostp 15 kwietnia 2020 r . ) .
 24. Edward Laugier "Wikipedia, wolna wspópracy produkcyjnym nikt Uwaa" Nouvel Economiste , n O  1.559, s.  31 .
 25. (w)   Analiza statystyczna raportów finansowych Wikimedia Foundation   na wikiversity (dostp 26 czerwca 2018 r . ) .
 26. Louise Pluyaud "  Wikipedia: historia bez umiaru  " My jutro , n o  32,, s.  112.
 27. (pl) W co wierzymy .
 28. (w)   Benefactors Wikimedia Foundation   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) na wikimediafoundation.org (dostp 26 maja 2018 r . ) .
 29. (w)   Wikimedia dzikuje wszystkim darczycom Fundacja Wikimedia   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) , Na wikimediafoundation.org (dostp 26 maja 2018 r . ) .
 30. Thierry Noisette, Scoop: Google daje dwa miliony dolarów Wikipedii , ZDNet ,.
 31. Zwolnij przycisk .
 32. Partnerstwo Orange i Wikipedii  " , na Lalibre.be ,(dostp 19 kwietnia 2016 r . ) .
 33. Orange i Wikipedia bd wspópracowa .
 34. Guillaume Champeau,   Wkad do Wikipedii to take wzbogacanie Orange   , na numerama.com , Numerama ,(dostp 21 grudnia 2012 r . ) .
 35. Wicej informacji na stronie Wikimedia Endowment witryny Meta-wiki.
 36. (en-US)   Wikipedia wituje 15 lat wolnej wiedzy   , na Wikimedia Foundation ,(dostp na 1 st stycznia 2019 ) .
 37. (en-GB) Stuart Dredge ,   Wikipedia uruchamia fundusz o wartoci 100 milionów dolarów w celu zabezpieczenia dugoterminowej przyszoci, gdy witryna skoczy 15 lat   , The Guardian ,( ISSN  0261-3077 , czyta online , obejrzano 1 st stycze 2019 ).
 38. Craigslist zaoyciel przekazuje $ 1M Wikipedii  " na www.cbsnews.com (dostp na 1 st stycznia 2019 roku ) .
 39. (en-US)   Dopasowanie prezentu zwiksza Wikimedia Endowment o 10 milionów dolarów   , na Wikimedia Foundation ,(dostp na 1 st stycznia 2019 ) .
 40.   Amazon wygraem milion dolarów dla Fundacji Wikimedia   na ZDNet Francji (dostpnym na 1 st stycznia 2019 roku ) .
 41. (en-US)   George Soros, zaoyciel Open Society Foundations, inwestuje w przyszo wolnej i otwartej wiedzy   , na Wikimedia Foundation ,(dostp na 1 st stycznia 2019 ) .
 42. Michel Beck,   Facebook oferuje Wikipedii milion dolarów   , Les Numériques ,(dostp na 1 st stycznia 2019 ) .
 43. (en-US)   Partner Google i Wikimedia Foundation w celu zwikszenia równoci wiedzy online   , na Wikimedia Foundation ,(dostp 22 stycznia 2020 r . ) .
 44. (en-US)   Peter Baldwin, Lisbet Rausing przekazuj dodatkowe 3,5 miliona dolarów na rzecz Wikimedia Endowment   , na stronie Wikimedia Foundation ,(dostp 22 stycznia 2020 r . ) .
 45. (w) [wideo] Wikipedia i MediaWiki , Google ,.
 46.   Limn   na reportcard.wmflabs.org (dostp 22 sierpnia 2016 ) .
 47. Projekty Wikimedia .
 48.   Streszczenie Wikipedia / ogoszenie z lipca 2020 r. Meta   , na meta.wikimedia.org (dostp 28 lipca 2020 r. )
 49. Antoine Oury, Do  zobaczenia w Lyonie podczas europejskiego hackathonu Wikimedia   , na stronie aktualnej.com ,(dostp 8 wrzenia 2015 r . ) .
 50.   Rejestr przejrzystoci Wikimedia Foundation   , Komisja Europejska (dostp 15 kwietnia 2020 r . ) .

Zobacz równie

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Fundacja Wikimedia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Fundacja Wikimedia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Fundacja Wikimedia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Izabella Zarzycki

W tym poście o Fundacja Wikimedia dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Alexander Tomczyk

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Fundacja Wikimedia jest tym, którego szukałem.