FacebookInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Facebook, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Facebook. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Facebook, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Facebook. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Facebook poniżej. Jeśli informacje o Facebook, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Facebook
logo Facebooka

Adres facebook.com (witryna) m.facebook.com (witryna mobilna)

facebookcorewwwi.onion ( Tor )

Haso reklamowe Facebook to narzdzie spoecznociowe, które czy Ci z ludmi wokó Ciebie.
Facebook pozwala pozosta w kontakcie z osobami, które s wane w Twoim yciu. "
Reklama w telewizji  TAk
Napisane w PHP , C++ i jzyk D
Reklama  TAk
Typ witryny Sie spoecznociowa
Jzyk Wielojzyczny (97 jzyków patrz )
Rejestracja Wymagane, 13 lat
Liczba rejestrujcych 2,1 miliarda
(11 listopada 2017 r.)
Siedziba firmy Menlo Park ( Kalifornia ) Stany Zjednoczone
Flaga Stanów Zjednoczonych
Waciciel Facebook, Inc.
Dyrektor ds. publikacji Mark Zuckerberg ( CEO )
Sheryl Sandberg
Uruchomi ([Facebook])
Ranking Alexa 6 (USA / wiat, wrzesie 2020)
Stan obecny Aktywny

Facebook [ f e s b k ] ( dos.   Galeria otrów   w jzyku angielskim) to sie spoecznociowa online, która pozwala uytkownikom publikowa obrazy, zdjcia, filmy, pliki i dokumenty, wymienia wiadomoci, docza i tworzy grupy oraz korzysta z róne aplikacje na rónych urzdzeniach.

Facebook zosta zaoony w 2004 roku przez Marka Zuckerberga i jego kolegów studentów z Uniwersytetu Harvarda , Chrisa Hughesa , Eduardo Saverina , Andrew McColluma i Dustina Moskovitza . Pocztkowo zarezerwowany dla studentów tego uniwersytetu, nastpnie otworzy si na inne amerykaskie uniwersytety, zanim sta si dostpny dla wszystkich przez. Nazwa strony pochodzi od albumów fotograficznych ("  trombinoskopy  " lub "  facebook  " w jzyku angielskim) grupujcych zdjcia twarzy wszystkich studentów zrobione na pocztku roku akademickiego.

Trzecia witryna najczciej odwiedzana na wiecie po Google i YouTube jako Alexa , wszed naliczba 2 miliardów aktywnych uytkowników. ten, po raz pierwszy miliard osób skorzystao z Facebooka tego samego dnia.

Facebook jest regularnie przedmiotem debat, zarówno politycznych, prawnych, ekonomicznych, kulturowych, jak i spoecznych. Jego wpyw w sferze publicznej i sposób, w jaki wpywa na ycie spoeczne swoich uytkowników, jego wykorzystanie danych osobowych, jego rola w rozpowszechnianiu infoxu , jego odpowiedzialno w trywializacji mowy nienawici , jego bezczynno wobec naruszajcych treci jego wasne zasady, a nawet zasady regulacji treci s czsto omawiane w wiadomociach.

Fabua

Rozwój (2004-2005)

Wspótwórca Facebooka Mark Zuckerberg w swojej sypialni na Harvardzie w 2005 roku.

Mark Zuckerberg zaoy   The Facebook  , pocztkowo na thefacebook.com, on. Zapisy s pocztkowo ograniczone do studentów Uniwersytetu Harvarda, a do pierwszego miesica ponad poowa populacji studentów Uniwersytetu Harvarda zostaa zapisana na t usug. Eduardo Saverin (aspekt komercyjny), Dustin Moskovitz (programista), Andrew McCollum (grafik) i Chris Hughes doczyli do Zuckerberga, aby pomóc w promocji witryny. W marcu Facebook rozszerzy si na uniwersytety Stanford , Columbia i Yale . Ta ekspansja bya kontynuowana wraz z otwarciem Facebooka na szkoy Ivy League i Bostonu oraz stopniowo na wikszo uniwersytetów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych . W czerwcu 2004 roku Facebook zaoy swoj siedzib w Palo Alto w Kalifornii .

Firma usuna   The   ze swojej nazwy po zakupie nazwy domeny facebook.com w 2005 roku za 200 000 dolarów. We wrzeniu 2005 r. uruchomia wersj licealn, co Zuckerberg uzna za kolejny logiczny krok. W tym czasie, aby doczy do sieci szkó rednich , potrzebne byo zaproszenie. Facebook nastpnie rozszerzy swoje czonkostwo o pracowników kilku firm, w tym Microsoft i Apple .

Bracia Cameron i Tyler Winklevoss , równie wtedy studenci Harvardu, uwaaj, e Mark Zuckerberg ukrad ich pomys stworzenia Facebooka. Rozpocz si proces sdowy, w wyniku którego uzgodniono odszkodowanie w wysokoci 65 milionów dolarów.

Ulepszenia (2006-2009)

Poniewa 2006, kady, kto ukoczy 13 lat i ma wany adres e-mail, móg mie konto. tenW 2007 r. cz kodu ródowego strony indeksu witryny zostaa zhakowana i opublikowana w Internecie.

ten W 2008 roku Facebook przedstawia postpy swojej platformy, wzywajc swoich programistów, których jest ponad 400 000, do czenia swoich stron internetowych z Facebookiem za porednictwem Facebook Connect. Facebook ulepsza swój system mikroblogowania . Wedug Le Monde , ta nowo ma na celu obron swojego udziau w rynku przed konkurencyjnym Twitterem , który cieszy si duym zainteresowaniem mediów.

Sukces (2010-2013)

ten , nieoficjalna ksika ledzi histori Facebooka, od Uniwersytetu Harvarda w 2003 roku do 2009 roku . Film The Social Network (lub Le Réseau social in Quebec ), opowiadajcy o tworzeniu Facebooka na Harvardzie, zosta wydany w dniuw teatrach pónocnoamerykaskich iwe Francji . tenW 2010 r. Facebook i wszystkie usugi korzystajce z jego interfejsu API zostay wyczone na ponad dwie godziny po bdnej modyfikacji konfiguracji witryny przez programistów. ten, Mark Zuckerberg zapowiada wprowadzenie na e-mail systemu komunikacyjnego , który bdzie mia nazw domeny @ facebook.com , aby konkurowa z Gmail i Hotmail , webmail z Google i Microsoft .

ten 2012, Facebook uruchamia najwiksz IPO w historii zapasów technologicznych , zarówno w pozyskiwaniu funduszy i kapitalizacji rynkowej , a historycznie drugi dla caej Stanów Zjednoczonych za Visa i wyprzedzajc General Motors , z 421 mln akcji w cenie 38 $ kada, co daje wycena 104 miliardów dolarów. Dokadnie rok wczeniej profesjonalna sie spoecznociowa LinkedIn zostaa wyceniona na 9 miliardów dolarów, tyle samo co Peugeot i wicej ni Cap Gemini czy Iliad . Podobnie jak Google w 2004 roku , Facebook zawiera opaty pacone bankom, pacc Danowi Scholnickowi z firmy venture capital Trinity Ventures tylko 1% transakcji. Jednak cena gwatownie spada, a akcje trac do 24% mniej ni dwa tygodnie po wprowadzeniu.

W 2013 roku, kilka miesicy po certyfikacji stron dla marek lub osobowoci, Facebook uruchomi aplikacj Facebook Mentions, która umoliwia celebrytom, którzy maj certyfikowane strony lub profile, dostp do rónych funkcji.

Media branowe i róne (od 2014)

ten W 2014 roku Facebook kupi za 15 mln dolarów firm Branch Media, specjalizujc si w kuratorowaniu i udostpnianiu treci. ten, rzecznik Facebooka informuje AFP o usuniciu jej systemu przesyania wiadomoci e-mail: @ facebook.com . W marcu 2014 roku Facebook kupi Oculus VR, twórc gogli wirtualnej rzeczywistoci Oculus Rift . W czerwcu 2014 r. Facebook uruchomi Slingshot (aplikacj do udostpniania zdj), aby konkurowa ze Snapchatem , ale bez powodzenia. W padzierniku 2014 r. Facebook uruchomi Rooms , aplikacj (wycznie mobiln), która umoliwia tworzenie czatów (forów). tenFacebook ogosi uruchomienie aplikacji Moments, której celem jest prywatne udostpnianie zdj.

Przycisk empatii

We wrzeniu 2015 r. Facebook ogosi, e zamierza przetestowa implementacj przycisku empatii, równowacego przycisk Lubi to, który moe by trudny w uyciu na przykad w przypadku statusów oznaczajcych trudne chwile.

W tym samym roku, Facebook jest przygotowanie firmowej sieci spoecznej , Facebook w pracy , która pozwoli uytkownikom dyskutowa z kolegami, nawiza kontakt z innymi specjalistami, a nawet dokumentów akcji. Wybrany model ekonomiczny to freemium  : dostp bdzie bezpatny, ale niektóre funkcje bd patne. ten, Facebook ogasza uruchomienie nowej funkcji w odpowiedzi na proby uytkowników. Mog, jeli chc, otrzymywa powiadomienia na telefony komórkowe informujce ich o wydarzeniach zwizanych z wiadomociami w ich miecie, wynikami sportowymi, a nawet wiadomociami pogodowymi.

ten Facebook zaczyna testowa seri narzdzi, które pozwalaj uytkownikom, którzy przeyli zerwanie, ogranicza relacje z byymi partnerami. Uytkownik moe na przykad ograniczy pojawianie si na swoim kanale informacyjnym publikacji jego byego. W grudniu 2015 r. Facebook zezwoli swoim uytkownikom na wstawienie 7-sekundowego mini-video jako zdjcia profilowego. Ten krótki film bdzie automatycznie animowany, gdy inny czonek Facebooka odwiedzi osobist stron uytkownika.

Przyciski reakcji

Uytkownicy sieci spoecznociowych mog wyraa swoje odczucia zwizane z postami za pomoc emotikonów .

w Facebook wprowadza pi nowych przycisków reakcji, oprócz klasycznego   Lubi to  :   J'adore  ,   Haha  ,   Wouah  ,   Triste   i   Grrrr  . Facebook wyjania chcc da wicej rodków, aby szybko dzieli si swoj reakcj na publikacj . Dzikuj pojawia si z i Solidaire z w ramach pandemii Covid-19 .

w , Facebook i Google wspólnie ogaszaj plany stworzenia szybkiego transatlantyckiego kabla podwodnego, który przyspieszy szybko dostpu do ich usug i chmury . Oczekuje si, e projekt o nazwie MAREA poczy miasta Virginia Beach w Stanach Zjednoczonych i Bilbao w Hiszpanii .

w , Facebook uruchamia korporacyjn sie spoecznociow Workplace. Do tej pory nazywana Facebookiem w pracy, ta odmiana sieci spoecznociowej jest przeznaczona dla firm i twierdzi, e konkuruje z intranetami i skrzynkami pocztowymi poprzez przyspieszenie komunikacji midzy pracownikami.

ten Facebook uruchamia test wykrywania samobójczych wiadomoci w sieci spoecznociowej za pomoc programu sztucznej inteligencji. W oparciu o poprzednie wiadomoci zgaszane przez uytkowników jako samobójcze, ten program komputerowy zosta wyszkolony w wykrywaniu tego typu postów.

w Facebook ogasza utworzenie funkcji umoliwiajcej serwisom informacyjnym oferowanie patnych artykuów.

Prezentacja

Jako aplikacja spoecznociowa Facebook umoliwia swoim uytkownikom wprowadzanie danych osobowych i interakcj z innymi uytkownikami. Informacje, które prawdopodobnie zostan udostpnione sieci, dotycz stanu cywilnego , bada i obszarów zainteresowania. Informacje te umoliwiaj znalezienie uytkowników o podobnych zainteresowaniach.Mog tworzy grupy i zaprasza inne osoby. Interakcje midzy czonkami obejmuj dzielenie si korespondencj i dokumentami multimedialnymi. Ta zasada obowizuje w innych ogólnych sieciach spoecznociowych, takich jak Orkut , lub skierowanych do wiata biznesu, takich jak Viadeo .

Pocz z Facebookiem

Jest to system logowania stworzony przez Facebooka, który pozwala twórcom witryn internetowych na umoliwienie uytkownikom logowania si za porednictwem konta na Facebooku. Ten system wymaga Facebook API (interfejsu programistycznego) oraz aplikacji dla programistów. Pozwala to programicie na wykorzystanie systemu Facebook Graph Search do pobierania informacji dotyczcych uytkownika Facebooka.

Identyfikacja wizualna

Zastosowania

Facebook oferuje swoim uytkownikom opcjonalne funkcje zwane "aplikacjami", reprezentowane przez mae pola naoone na kilka kolumn, które pojawiaj si podczas przegldania strony profilu uytkownika. Aplikacje te modyfikuj stron uytkownika i umoliwiaj prezentowanie informacji osobom, które odwiedzaj lub wymieniaj informacje. Uytkownik znajdzie np.: list znajomych, list znajomych, których czy z innymi znajomymi, list sieci, do których naley uytkownik i jego znajomi, list grup, do których naley uytkownik, pole dostp do zdj powizanych z kontem uytkownika,   mini-feed   podsumowujcy ostatnie wydarzenia dotyczce uytkownika lub jego znajomych na Facebooku oraz cian (po angielsku   ciana  ) dla znajomych uytkownika w celu pozostawienia drobnych wiadomoci na które uytkownik moe odpowiedzie.

Facebook nieustannie przyciga do swoich uytkowników potencjalnych nowych znajomych. Sie spoecznociowa polega zatem na swojej zdolnoci do zwikszania interakcji midzy uytkownikami, a tym samym do skonienia ich do korzystania z reklam.

Dodatkowo funkcja komunikatora , dostpna od, umoliwia powiadamianie znajomych o Twojej obecnoci w sieci i, jeli to konieczne, czatowanie w prywatnym pokoju (aplikacja nie pozwala, w , aby zgromadzi wicej ni dwie osoby w tym samym pomieszczeniu). Od, czat na Facebooku korzysta z protokou komunikacyjnego XMPP , dziki czemu uytkownicy mog czy si z nim za pomoc dowolnego klienta wiadomoci byskawicznych zgodnego z tym protokoem. Czat pozostaje jednak zarezerwowany dla czonków Facebooka.

Wybór aplikacji do wywietlenia pozostawia si uytkownikowi, który po zapoznaniu si z katalogiem moe je doda lub usun, zmieni ich ukad na stronie lub ukry niektóre przed opini publiczn. Aplikacje umoliwiaj równie czonkom Facebooka granie w gry za darmo. Istnieje kilka rodzajów aplikacji, w tym gry symulacyjne (np. FarmVille , Island Paradise , Fifa Superstar , Top Eleven Football Manager ) oraz mae gry zrcznociowe (np. Pat the dog ). Do sukcesu serwisu przyczyni si fakt, e od maja 2007 roku Facebook by otwarty na aplikacje innych firm . Wielu projektantów, pocztkujcych lub ekspertów, opracowao aplikacj. Wedug Facebooka byo coponad 8000 aplikacji, opracowanych lub nie przez Facebooka. Narzdzia programistyczne i frameworki ( framework , interfejs programistyczny , przykady kodu, itp.) s oferowane programistom, aby mogli sformatowa swoje projekty zgodnie ze standardami Facebooka. Na przykad FBML, który jest standardowym jzykiem ukadu na Facebooku, jest kuzynem HTML zrozumiaego dla programisty.

Od , moliwe jest uzyskanie adresu e-mail koczcego si na @facebook.com . Poza faktem, e w 2010 roku ponad 200 milionów uytkowników byo aktywnych na urzdzeniach mobilnych , najbardziej godnymi uwagi zastosowaniami s Open Graph , Facebook Connect i wirtualna waluta Facebook Credits (en) .  

Od Facebook zmienia sposób wysyania wiadomoci, poniewa teraz uytkownik wizualizuje histori rozmów, SMS-ów, wiadomoci w nowym interfejsie [ref. konieczne] . OdFacebook umoliwia rozmowy wideo we wspópracy ze Skype . Poczenia te mona równie wykonywa w grupach po dwie lub wicej osób.

ten Facebook ogosi uruchomienie swojej aplikacji na iPada . Ta oczekiwana od 18 miesicy aplikacja zawiera wszystkie funkcjonalnoci portalu spoecznociowego, dostosowujc j do tabletu, w szczególnoci moliwo ogldania zdj na penym ekranie. Po pierwszej konferencji marketingowej, która odbya si dniaFacebook uruchomi take   Dziennik   dla stron. Nowy format O czasu dotyczy wszystkich stron z from

ten Facebook wprowadza na komputer stacjonarn wersj Facebook Messengera . Wersj mobiln firma wypucia ju latem 2011 roku .

w Facebook ujawnia, e 8,7% z 955 milionów uytkowników, czyli 83 miliony , to faszywe konta: s to albo zduplikowane konta, albo konta sabo sklasyfikowane (przedstawiajce zwierz, firm itp.) albo konta niechciane.

w Facebook dystansuje si od Zyngi , swojego oficjalnego dostawcy gier, niezalenie od Facebooka.

w Facebook prezentuje swoj now dedykowan wyszukiwark : Graph Search .

w Facebook zapowiada dla swoich uytkowników nowy, radykalnie odmienny format. Jest dostpny we Francji od kwietnia 2013 roku po zarejestrowaniu si na licie oczekujcych. Bdzie to stopniowo narzucane wszystkim.

Po trzsieniu ziemi w Nepalu w kwietniu 2015 r. portal uruchomi usug Facebook Safety Check , która umoliwia informowanie bliskich lub innych osób podczas klsk ywioowych , a tym samym uatwia poszukiwanie osób zaginionych. System ten zosta ponownie wykorzystany podczas ataków w Paryu ,.

W marcu 2019 r. wiele tytuów prasowych ogosio, e Facebook bdzie bliski stworzenia wasnej kryptowaluty Facebook Coin (FBCoin). Na czele tego oddziau stoi David Marcus , byy prezes Paypal i Facebook Messenger . W czerwcu 2019 roku nazwa tej kryptowaluty, Libra , zostaa ogoszona oficjaln.

W 2020 roku Facebook ogasza, e chce wróci do swoich pocztków i uruchamia platform dla studentów na uczelniach. Celem jest nawizywanie przyjani, dzielenie wspólnych zainteresowa z ludmi z tego samego kampusu itp.

Moderacja treci

Walka z propagand terrorystyczn

Zaangaowanie przeciwko propagandzie terrorystycznej

ten Po niedawnych atakach terrorystycznych Monika Bickert, dyrektor zarzdzajcy wiatow polityk Facebooka i Brian Fishman, byy dyrektor ds. bada w Centrum Zwalczania Terroryzmu  (en) w West Point, uruchomili nowy blog w sieci spoecznociowej o nazwie Trudne pytania . W swoim pierwszym artykule ogaszaj, e Facebook Inc. zatrudni ponad 150 ekspertów antyterrorystycznych i rozszerzy wykorzystanie sztucznej inteligencji zdolnej do rozumienia rónych jzyków i analizowania obrazów, aby uniemoliwi terrorystom korzystanie z sieci spoecznociowej do rekrutacji i propagandy. Rozwój ten jest konsekwencj inicjatywy premier Wielkiej Brytanii Theresy May po zamachach w Londynie i Manchesterze, aby skoni pozostaych przywódców krajów G7 do wdroenia nowej regulacji aktorskiej spóek w mediach spoecznociowych w celu wymuszenia na nich podj dalsze dziaania przeciwko treciom ekstremistycznym.

Po opublikowaniu materiau filmowego podczas ataku na meczety w Christchurch w kwietniu 2019 r., outlet wdroy rodki przeciwko ywym obrazom terrorystycznym i ich wirusowoci. Sztandarowe dziaania podejmowane przez media wynikaj z zakazu korzystania z mediów dla niektórych uytkowników, w szczególnoci Facebook Live.

Jeli chodzi o temat kopiowania treci, Facebook poszukuje nowego rozwizania technologicznego we wspópracy z Uniwersytetem Maryland w Cornell i Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley.

Organizacja moderacji

W listopadzie 2018 r. dziennik Le Monde podaje , e Facebook ma obecnie 30 000 osób pracujcych nad moderacj treci, w tym 800 osób w Competence Call Center w Barcelonie. Wysiki te umoliwiy znaczne ograniczenie propagandy terrorystycznej w sieci spoecznociowej, ale walka z dezinformacj pozostaje problemem. Na przykad w marcu 2018 r. ONZ zakwestionowao Facebooka w sprawie przemocy wobec Rohingjów w Birmie za dopuszczenie do szerzenia mowy nienawici . W marcu 2019 roku, w celu poprawy umiar, Mark Zuckerberg zaproponowa równie powierzy organizacji zewntrznych z zadaniem zdefiniowania standardów na rozpowszechnianie gwatownej i nienawistnej treci, a do oceny przedsibiorstw na podstawie tych norm, francuski Ustawa o manipulacji informacjami i niemiecka ustawa o nienawistnych treciach w Internecie id w tym kierunku, ale prace regulacyjne pozostaj do wykonania, jak stwierdzono w szczególnoci w Raporcie przedoonym rzdowi francuskiemu w maju 2019 r. Stworzenie francuskich ram odpowiedzialnoci sieci spoecznociowe: dziaanie we Francji z ambicjami europejskimi .

W maju 2019 roku Facebook ogosi popraw wynagrodze i warunków pracy moderatorów pracujcych w Stanach Zjednoczonych. Ta reklama jest odpowiedzi na powracajc krytyk platformy za zaniedbywanie pracowników, którzy czytaj lub przegldaj niechciane treci.

Mark Zuckerberg spotyka si z prezydentem Francji Macronem w maju 2019 r., aby omówi moderacj treci w sieciach spoecznociowych. Facebook popiera pragnienie regulacji, ale krytykuje ilo moliwych sankcji i chce ujednolicenia przepisów krajowych.

Trzeci raport Facebooka na temat stanu umiaru w jego sieci obejmuje okres od padziernika 2018 r. do marca 2019 r. Opublikowane wskaniki mierz, w jaki sposób Facebook zachowuje si na treciach zabronionych przez Standardy spoecznoci: nago i aktywno seksualna, nkanie, faszywe konta, mowa nienawici , towary regulowane, spam, propaganda terrorystyczna i przemoc. Facebook szacuje, e 5% aktywnych kont miesicznie jest faszywych. W pierwszym kwartale 2019 r. usunito ponad 4 miliony wiadomoci wyraajcych mow nienawici, z których 65,4% byo proaktywnych, zanim uytkownik zgosi tre. Facebook zdaje sobie spraw, e wci musi poprawi moderacj, w szczególnoci w odniesieniu do automatycznego wykrywania treci.

Wpywajcy

Larry Rosen , specjalista psychologii nowych technologii, oraz Dominguez Hills z California State University , zwrócili uwag na moliwo korelacji midzy korzystaniem z Facebooka a tendencjami narcystycznymi , uzalenieniem od alkoholu i innymi zaburzeniami psychicznymi . Z drugiej strony Facebook moe równie wywoywa wirtualn empati umiejtno wyczuwania emocji innych na odlego. Jeli chodzi o kapita spoeczny i zjawiska socjalizacji , pojawienie si Facebooka i ogólnie sieci spoecznociowych byo wanym elementem ewolucji. W pracy zatytuowanej Sia sabych wizi (1973) amerykaski socjolog Mark Granovette przedstawi teori oddzielenia silnych wizi, tych nawizanych z krewnymi, opartych na wzajemnym zaufaniu, oraz sabych wizi, które powstaj midzy prost wiedz i dlatego nie wymagaj tego samego wzajemnego zaangaowania. Z tej perspektywy francuski socjolog Dominique Cardon postrzega Facebooka jako platform spoecznociow, która promuje interakcje midzy osobami, które si znaj lub nale do pobliskich krgów spoecznych. Wskazuje jednak, e uprzywilejowane nie s ani przygodowe kontakty z nieznajomymi, ani intymne kontakty z bliskimi, ale raczej sabe ogniwa porednicy w yciu spoecznym: starzy lub z drugiej rki znajomi, koledzy. , dalsi znajomi . Innymi sowy, jeli Facebook umoliwia rozwój silnych powiza, uatwiajc w szczególnoci komunikacj midzy bliskimi znajomymi, umoliwia take znaczcy rozwój relacji poza intymnymi krgami. W tym duchu badanie amerykaskiego think tanku Pew Internet Project przeprowadzone w listopadzie 2010 roku wród 2255 Amerykanów na portalach spoecznociowych wykazao , e przyjaciele na Facebooku to w wikszoci znajomi, znajomi i znajomi, z którymi si nie ma aktywny wi spoeczna . Ale jednoczenie zainteresowanie sieci spoecznociowych, takich jak Facebook, polega na tym, wedug tego badania, e ci znajomi równie utrzymuj silne powizania: uytkownicy Facebooka maj wiksze zaufanie do innych (w szczególnoci swoich znajomych) ni do osób niebdcych uytkownikami. mie wicej interakcji spoecznych i uzyskiwa wicej moralnego wsparcia od swoich przyjació. . .

Poczucie wasnej wartoci

Uytkownicy Facebooka zarzdzaj wasnym wizerunkiem na tej platformie i tym samym tworz wasn agencj komunikacyjn. Ich celem jest zaprezentowanie swojej wyjtkowoci i tosamoci cyfrowej, aby mie jak najwicej   polubie   od swoich wirtualnych znajomych, gdy publikuj zdjcia. Chc mie jak najwicej znajomych na Facebooku. W rezultacie z tej platformy emanuje pewna niejawna konkurencja. Posiadanie najwikszej liczby polubie, a take znajomych z Facebooka byoby wówczas gwarancj popularnoci i aprobaty spoecznoci, podczas gdy brak wystarczajcej liczby moe doprowadzi do zniszczenia uytkownika. Tumaczy si to tym, e uytkownicy w peni poszukuj widocznoci i dlatego staraj si urzeczywistnia swój wasny wirtualny idea. W konsekwencji samoocena uytkowników Facebooka jest w ten sposób wzmacniana lub nawet osabiana w zalenoci od uzyskanych reakcji na ich zdjcia, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, a ostatecznie od liczby polubie. Uytkownicy s zatem pod presj co do wizerunku, który wywietlaj w tej cyfrowej sieci spoecznociowej . Posuwa si nawet do tego, e wpywa na relacje spoeczne uytkowników. Rzeczywicie, niektórym z nich nie udaje si nawiza relacji twarz w twarz w prawdziwym yciu, a tym samym rozwija emocjonalne i spoeczne przywizanie poza platform. Ich jedynymi przyjaciómi byliby zatem wirtualni przyjaciele, co stwarza poczucie osamotnienia i depresji wród uytkowników.

Krytyka i kontrowersje

Facebook przeywa sporo kontrowersji . Witryna bya okresowo blokowana w kilku krajach, w tym w Chiskiej Republice Ludowej , Wietnamie , Iranie , Uzbekistanie , Pakistanie , Syrii i Bangladeszu z rónych baz. Na przykad witryna zostaa zablokowana w niektórych krajach za treci uznane za antysemickie i dyskryminujce ze wzgldu na religijno. Witryna zostaa równie zablokowana przez wiele firm, aby uniemoliwi pracownikom dostp do niej w godzinach pracy. Zagroone zostay równie dane osobowe uytkowników Facebooka, a bezpieczestwo konta zostao kilkakrotnie naruszone.

W lipcu 2011 r. wadze niemieckie omówiy zakaz imprez organizowanych na Facebooku. Decyzja opiera si na kucaniu osób na wydarzeniach, na które nie zostay pierwotnie zaproszone. Tak jak w Hamburgu , gdzie 1600 goci przyszo na 16  - t rocznic nastolatka, gdy zaproszenie zostao bdnie oznaczone dla publicznoci. Oddelegowano okoo 100 policjantów. Funkcjonariusz policji zosta napadnity, a jedenastu uczestników aresztowano za napa, zniszczenia i opór wobec wadz.

w W nastpstwie objawie PRISM afery przez Edward Snowden , wydaje si, e Facebook wspópracowa z NSA , pozwalajc na swobodny dostp do wszystkich danych wszystkich uytkowników. Kilka dni po tych rewelacjach byy inspektor ochrony danych Facebooka zosta zatrudniony przez NSA, jak poda New York Times .

W maju 2017 r. The Guardian opublikowa dochodzenie wskazujce, e moderatorzy Facebooka zostali poinstruowani, aby tolerowa posty odrzucajce i kwestionujce prawdziwo Holokaustu, chyba e s zgaszane i publikowane z krajów ( Francja , Niemcy , Austria , Izrael ), w których takie uwagi s nielegalne i karalne kar pozbawienia wolnoci, a to tylko po to, aby unikn ryzyka procesów sdowych i grzywien przeciwko Facebookowi, który bierze na siebie odpowiedzialno jako platforma medialna.

W maju 2019 r. Chris Hughes potpi niekontrolowan si sieci spoecznociowej, któr pomóg stworzy wraz z Markiem Zuckerbergiem . Apeluje do rzdu USA o zlikwidowanie monopolu i oddzielenie Facebooka, Instagrama i WhatsAppa .

Prowadzenie biecych spraw

W maju 2016 roku byli pracownicy Facebooka ujawnili, e kiedy pracowali dla firmy, tematy, które pojawiay si wród popularnych treci, byy wybierane przez zespó kuratorów, którzy celowo odrzucali konserwatywne tematy polityczne. Z drugiej strony, niektóre niepopularne tematy, takie jak ruch Black Lives Matter , zostay zebrane rcznie przez zespó. Wedug AFP to redakcyjne potraktowanie nie wynikaoby z instrukcji kierownictwa, lecz z inicjatywy modych dziennikarzy zorientowanych na swoje pogldy polityczne nacechowane lewic. Z drugiej strony wydano instrukcje, aby tematy, takie jak wojowniczy ruch Black Lives Matter , które nie wzbudziy wystarczajcego zainteresowania, zostay mimo to wczone do trendów.

Kontrola informacji

Giganci sieciowi maj wirtualny monopol na przepyw informacji i jako tacy s w stanie manipulowa dyskursem publicznym. Internet to podstawowy zestaw usug. Wikszo z tych usug jest wasnoci i jest zarzdzana przez prywatne firmy, które udostpniaj treci i daj uytkownikom moliwo ich przegldania lub tworzenia nowych. Jeli ci dostawcy podstawowych usug nie chc czego w Internecie, mog to cenzurowa i wymaza z internetu na caym wiecie. Ta kontrola Internetu jest w rzeczywistoci skoncentrowana w rkach kilku bardzo duych firm, które robi wszystko, co w ich mocy, aby opinia publiczna nie bya tego wiadoma.

W kwietniu 2017 r. autor i badacz Jonathan Taplin wyrazi na amach New York Times zaniepokojenie zagroeniem, jakie stanowi pi najwikszych amerykaskich grup internetowych. Nastpnie cytuje Louisa Brandeisa, dla którego   w demokratycznym spoeczestwie istnienie duych orodków wadzy prywatnej jest niebezpieczne dla wolnoci ludu  . Wedug Taplina wadze USA   powinny do szybko zdecydowa, czy Google, Facebook i Amazon s naturalnymi monopolami, które wymagaj regulacji, czy te pozwalamy na utrzymanie status quo, twierdzc, e te monolity nie szkodz naszej prywatnoci i demokracja  . W 2017 roku pojawiy si pogoski, e Mark Zuckerberg mógby popchn mieszank gatunków, by w 2020 roku kandydowa w amerykaskich wyborach prezydenckich Partii Demokratycznej .

Podczas francuskich wyborów prezydenckich w 2017 roku Facebook ogosi, e usun ponad 30 000 kont. W grudniu 2017 r . portal spoecznociowy usun strony eseisty Alaina Sorala oraz stron internetow Égalité et Réconciliation .

ten , sie spoecznociowa usuna ponad 800 stron i kont, które udostpniay gównie treci polityczne, uzasadniajc swoj decyzj, wyjaniajc, e te strony miay   nieautentyczne zachowanie   i e   oszukiway uytkowników, kim s i czym s. robi  . W sumie z platformy usunito 559 stron i 251 kont. Wród stron, których dotyczy problem, znajdziemy konserwatywne media, takie jak Right Wing News (ponad 3,1 mln subskrybentów) czy Nation In Distress (równie ponad 3 mln subskrybentów), ale take media lewicowe, takie jak AntiMedia (2,1 mln subskrybentów) lub Free Thought Project (3,1 mln subskrybentów). Wedug Nicholasa Bernabe, zaoyciela AntiMedia ,   moe to by rzeczywicie postrzegane jako wtrcanie si Facebooka w wybory, poniewa dzieli nas zaledwie kilka tygodni [od wyborów ródokresowych], a oni celuj w 800 stron medialnych. usu je  .

W sierpniu 2019 r. Mediapart zwraca uwag, e Facebook wytar z powierzchni publiczno cz radykalnej lewicy.

W 2021 r. magazyn ledczy ProPublica ujawnia, e zarzd Facebooka ugi si przed tureckimi naciskami podczas tureckiej kampanii przeciwko syryjskim siom kurdyjskim w 2018 r. Gdy rzd Recepa Tayyipa Erdoana grozi firmie odwetem, Sheryl Sandberg , dyrektor operacyjny Facebooka, podobno zdecydowaa si zablokowa oficjalna strona Syryjskich Si Kurdyjskich (YPG) w Turcji, aby nie straci tego wanego rynku.

Unikanie podatków

Facebook zosta równie pozwany za uchylanie si od pacenia podatków . We Francji Facebookowi udaje si obniy podatki o 99%, przesyajc swoje zyski na Kajmany, deklarujc obrót na poziomie zaledwie 12,9 mln euro, podczas gdy mona go szacowa na 266 mln euro.

Wedug Paula Tanga , ekonomisty i czonka delegacji Holenderskiej Partii Pracy (PvdA) w Postpowym Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D ), ugrupowaniu Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) W latach 2013-2015 UE poniosa szacunkow strat w wysokoci od 1453 do 2415 mln euro z Facebooka zakadajc, e stawka podatkowa na terenie Unii Europejskiej (0,03% w 2015 r.) musi zosta zrewidowana zgodnie ze stawk podatkow stosowan poza terytorium Europy (28). % w 2015 r. poza UE). Nawet jeli stawka od 2 do 5% (w wysokoci uznanej przez rad ECOFIN za waciw w celu zrekompensowania poniesionych strat chocia nie osiga 28% obserwowanych poza UE) bya stosowana od samego pocztku, poniewa wniosek Rada zasugerowaa, e straty wynikajce z uchylania si od pacenia podatków w przypadku oszustwa w stosunku do tej (wirtualnej) stawki wyniosyby od 327 do 817 mln euro w latach 2013-2015.

Sprzeda, zyski, opodatkowanie (podatek) i efektywna stawka podatkowa dla Facebooka w latach 2013-2015
Obrót (mln EUR) Zysk przed opodatkowaniem (mln EUR) Podatek (mln EUR) Podatek / Zyski Podatek / Obrót
Cakowity UE Reszta wiata Cakowity UE Reszta wiata Cakowity UE Reszta wiata Cakowity UE Reszta wiata Cakowity UE Reszta wiata
Facebook Inc. 2013 5720 3069 2651 2001 (4) 2005 911 3 908 46% n / A 45% 15,93% 0,10% 34,25%
2014 10,299 5017 5 282 4057 (20) 4077 1628 5 1623 40% n / A 40% 15,81% 0,09% 30,73%
2015 16 410 8 253 8157 5 670 (43) 5 627 2 294 3 2 291 40% 6% 41% 13,98% 0,03% 28,09%

Szacunek dla ycia prywatnego

Serwis spoecznociowy to   pliki-widmo   na internautach, take tych, którzy nie posiadaj konta. Chocia francuskie przepisy dotyczce prywatnoci s bardziej rygorystyczne ni w Stanach Zjednoczonych, dane osobowe s jednak przechowywane przez firm.

Rzeczywicie, portal spoecznociowy ywi si du iloci danych osobowych. Wedug danych udostpnionych przez Facebooka, codziennie w serwisach spoecznociowych publikuje si 350 milionów zdj. Podobnie jak inne grupy branowe, Facebook przez dziesiciolecia by pod ostrzaem z powodu obaw o prywatno uytkowników.

W Belgii badanie przeprowadzone w 2015 r. przez Katolicki Uniwersytet w Louvain oskara Facebooka o naruszanie europejskich przepisów dotyczcych prywatnoci i ochrony konsumentów, w szczególnoci z powodu nowych zasad poufnoci przyjtych w styczniu ubiegego roku. W 2016 r. Sd Apelacyjny w Brukseli orzek na korzy sieci spoecznociowej w sprawie stosowania pliku cookie datr, który umoliwia w szczególnoci ledzenie uytkowników Internetu niebdcych czonkami.

ten Oficer ds. bezpieczestwa Alex Stamos ogasza, e uytkownicy monitorowani lub zhakowani przez stany lub dla nich zostan powiadomieni za pomoc wiadomoci.

Stowarzyszenie europe-v-facebook stworzone przez Maxa Schremsa kadzie nacisk na zgodno z europejskimi przepisami dotyczcymi ochrony danych. Oskara Facebook Ireland Ltd. Spóka za podstaw europejskiego, o naruszenie europejskiego prawa stosowanie danych oraz uczestniczenia w tego NSA Prism nadzoru programu . Krytykuje przejrzysto danych uytkowników na Facebooku. Na przykad treci usunite przez uytkowników nie s w rzeczywistoci usuwane, a sposób wykorzystania tych danych przez Facebook jest czsto niejasny. Ponadto Facebook wykorzystuje na swoj korzy zasad rezygnacji: domylne ustawienia pozostawiaj wikszo danych osobowych widocznych bez ogranicze. Ponadto Facebook zachca równie innych uytkowników do podawania tych informacji. Na przykad oznaczanie osób na zdjciach i synchronizowanie numerów telefonów komórkowych.

Wedug socjologa Antonio Casilliego , prywatno staa si kwesti zbiorow, a on odrzuca ide zakoczenia prywatnoci, która byaby spowodowana sieciami spoecznociowymi. Dla niego to permanentne negocjacje midzy gigantami portali spoecznociowych, uytkownikami i wadzami publicznymi. Historia Facebooka jest reprezentantem tego tematu i zdarzaj si konflikty, czy to przeciwko stowarzyszeniom, czy instytucjom pastwowym.

Aby oferowa nowych przyjació swoim uytkownikom, Facebook moe wykorzysta lokalizacj ich telefonów komórkowych, aby dowiedzie si, kim s w prawdziwym yciu. Sie spoecznociowa jest równie w stanie okreli, czy ludzie stoj naprzeciwko siebie, czy spaceruj razem, porównujc dane z ich telefonów komórkowych.

Dziki ogromnym zbiorom informacji Facebook moe pozna stan morale swoich uytkowników. W maju 2017 roku wewntrzny raport firmy pokazuje, e jej algorytmy s w stanie okreli, jak modzie moe czu si zestresowana, przeciona, niespokojna lub mie wraenie poraki.

Facebook promuje darmowy VPN usugi poprzez jego aplikacji mobilnej, która faktycznie dziaa jak spyware zbieranie i analizowanie danych uytkownika do ulepszania produktów i usug Facebooka . Jak wyjania sama aplikacja VPN w swojej polityce prywatnoci, ledzi ona dane uytkownika dotyczce aplikacji zainstalowanych na Twoim urzdzeniu, korzystania z tych aplikacji, odwiedzanych witryn internetowych i iloci wykorzystywanych danych .

Facebook udostpnia dane uytkowników 60 producentom smartfonów; obejmuje to pobieranie danych osobowych uytkowników Facebooka, a take ich znajomych, stanu cywilnego, opinii politycznych lub ich udziau w wydarzeniu bez wiedzy o tym.

Wyciek danych osobowych dotyczcy 540 milionów uytkowników Facebooka ustalony w dniu. W grudniu tego samego roku kolejny wyciek dotkn 267 mln jego uytkowników.

W lipcu, sierpniu i wrzeniu 2020 r. uytkownicy smartfonów oskaryli amerykask firm o wykorzystywanie technologii rozpoznawania twarzy do nielegalnego gromadzenia danych biometrycznych milionów uytkowników jej serwisów na Facebooku. Wielonarodowy przyznaje bd i zaprzecza uycie rozpoznawania twarzy poprzez Instagram. Oferuje jednak 550 mln euro na rozstrzygnicie jednego ze sporów.

Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii 2017

Zaangaowanie i wpyw Facebooka podczas wyborów powszechnych w Wielkiej Brytanii w 2017 r. jest kwestionowany, a polubienia i akcje przekadaj si na rosnce tempo gosów partii politycznych . Carl Miller, dyrektor do spraw bada na social media centrum analizy uwaa, e rzdy powinny regulowa stosowanie partii politycznej Facebook i uczyni swoje wydatki na platformie przejrzysty . Elizabeth Denham  (w) , Komisarz ds. Informacji i szef niezalenego organu Wielkiej Brytanii ds. Informacji Publicznej, powiedziaa w maju 2017 r., e wszczto formalne dochodzenie w sprawie wykorzystania danych analitycznych do celów politycznych . ledztwo dotyczy gównie kampanii przed referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 r., ale potencjalnie take innych kampanii.

Kampania antypalestyska

Facebook podobno prowadzi aktywn kampani cenzury i represji wobec swoich palestyskich czonków po porozumieniu z rzdem izraelskim. Wedug Arabskiego Centrum Rozwoju Mediów Spoecznych , jeden na dziewi postów zawiera wezwanie do przemocy lub rasistowskiej zniewagi wobec Palestyczyków i Palestyny . Na izraelskim Facebooku nienawistny antypalestyski post jest publikowany nawet co 71 sekund . Jednoczenie co roku usuwanych jest 10 000 postów opublikowanych przez Palestyczyków, a w 2018 r. usuwano setki kont palestyskich dziaaczy i dziennikarzy, w tym palestyskiej agencji informacyjnej Safa . Amerykaska organizacja Jewish Voice for Peace wystosowaa ogólnowiatowy apel, by zakwestionowa Facebooka w sprawie takiego traktowania palestyskich uytkowników Internetu.

Posaniec dzieci

Pod koniec 2017 roku Facebook ogosi uruchomienie wersji Messengera dla dzieci . Firma zaprzecza jakiemukolwiek dryfowi, wyjaniajc, e ta wersja nie bdzie miaa celu komercyjnego i pozostanie pod kontrol rodziców.

Polityka usuwania treci

W styczniu 2018 roku wycofano sponsoring aktorki Sandry Naoum, a take kilka artykuów z powodu obecnoci zdj kobiecych piersi, które miay ilustrowa jej projekt filmowy Amazonka zajmujca si rakiem piersi . W felietonie Huffington post potpia hipokryzj ze strony sieci spoecznociowej, publikacje uprzedmiotawiajce i brutalne wobec kobiet mnoce si bezkarnie, podczas gdy te, które nagradzaj te ostatnie, s systematycznie usuwane.

W lutym 2018 r. Facebook wstrzymuje rozpowszechnianie zdjcia Wenus z Willendorfu , synnej na caym wiecie statuetki z paleolitu .

W 2019 roku Facebook ogosi, e influencerom nie wolno ju promowa vapingu, produktów zawierajcych tyto czy broni na platformie.

Sprawa Cambridge Analytica

W marcu 2018 r. Facebook znalaz si w samym sercu skandalu z Cambridge Analytica . Firma ta braaby udzia w kampanii wyborczej Donalda Trumpa w 2016 roku , zbierajc i niewiadomie wykorzystujc dane osobowe pidziesiciu milionów uytkowników sieci spoecznociowej. Dane zostay pozyskane z naruszeniem zasad korzystania z danych Facebooka. Dane zostay dostarczone przez naukowca z Cambridge University Aleksandra Kogana, który mia dostp do danych Facebooka wycznie w celach badawczych. Badacz przekaza nastpnie dane firmie zewntrznej, która nie zostaa upowaniona do ich wykorzystywania, która wykorzystaa je do celów politycznych.

Ujawnienie transakcji spowodowao, e akcje Facebooka spady o 7% na nowojorskiej giedzie w dniu . Christopher Wylie , byy pracownik Cambridge Analytica, który ujawni spraw, kilka dni póniej zobaczy, e jego konto na Facebooku zostao zawieszone przez firm. Po tym aferze Facebook ponownie jest obwiniany o bd komputerowy . Rzeczywicie, domylnie niektóre wiadomoci byyby publiczne i nie byyby ju dostpne dla znajomych, gdyby uytkownicy tego nie chcieli. Ten bd dotkn 14 milionów ludzi w okresie od 18. do 18. roku ycia.

Nastpnie utworzono du midzynarodow komisj parlamentarzystów z omiu krajów [potrzebne wyjanienie], aby przesucha firm Facebook w sprawie serii skandali. ten, dokumenty potwierdzaj, e inynier firmy poinformowa firm tak szybko, jak potencjalne naruszenie danych. Rzeczywicie, dania wysane z adresów IP pochodzenia rosyjskiego, przy uyciu klucza API ze strony fotograficznej Pinterest , byy w stanie wyodrbni miliardy punktów danych dziennie. Richard Allan , zastpca Marka Zuckerberga, wiceprezes do spraw publicznych Facebooka, wskazuje, e przedstawione dokumenty s w najlepszym razie czciowe, w najgorszym wprowadzajce w bd .

Piractwo

28 wrzenia 2018 r. naruszenie ujawnio dane osobowe pidziesiciu milionów kont.

Ponownie oceniona na trzydziestu milionach kont, luka obecna od lipca 2017 r. pozwolia hakerom ukra:

 • dla poowy kont, geolokalizacj i osobiste wskazówki, kana informacyjny, imiona znajomych, grupy i nazw ostatnich rozmów komunikatorów;
 • w przypadku drugiej poowy nazwa uytkownika, pe, jzyk, status miosny, religia, miasto urodzenia i obecne, data urodzenia, rodzaje uywanych terminali, program szkolny, prace, ostatnie dziesi miejsc odwiedzonych lub oznaczonych przez osoby trzecie, witryn internetow, strony lub obserwowane osoby oraz ostatnie 15 wyszukiwa  ;
 • wedug Facebooka milion osób nie ukradzio danych.

Sprawcy wamania ani ich zamiary nie zostay jeszcze ujawnione, a ledztwo FBI wci trwa. Wiemy jednak, e piraci byli dobrze zorganizowani i mieli dobr infrastruktur.

W grudniu 2018 r. wielu uytkowników udostpnio uwiziony post. By to obraz, który by automatycznie powielany w profilu uytkownika. ten, rzecznik Facebooka wskazuje, e wszystkie te publikacje zostay usunite i problem zosta rozwizany.

W kwietniu 2021 roku ujawniono naruszenie danych z 2019 roku. Dotyczyoby to danych osobowych 533 milionów kont, w tym 19 milionów Francuzów, dostpnych na forum hakerskim.

Bezkarno

Facebook twierdzi, e moderuje wiadomoci publikowane przez uytkowników zgodnie z wasnymi zasadami zwanymi Standardami spoecznoci. Sie spoecznociowa postanowia opublikowa te wewntrzne wytyczne dotyczce stosowania tych standardów w kwietniu 2018 r., aby uatwi uytkownikom zrozumienie pracy moderacyjnej prowadzonej przez jej zespoy. Jest to draliwy temat dla Facebooka, który jest regularnie kwestionowany za to, e nie wystarczajco szybko usunito lub nawet pozostawiono opublikowane treci zawierajce przemoc, jak podczas ataków w Christchurch , niesusznie usunite dziea sztuki przedstawiajce akty, co skutkuje silnym poczuciem bezkarnoci w przypadkach cyberprzemocy, mowy nienawici i treci zawierajcych przemoc.

W 2016 r. gazeta L'Express poinformowaa o przypadku nagrania wideo przedstawiajcego gwat, w przypadku którego liczne doniesienia skutkoway odrzuceniem, bdnie twierdzc, e nie narusza zasad spoecznoci. Zapytana o to firma z Facebooka odpowiedziaa, e rzeczywicie nie jest to normalne i e ten film rzeczywicie narusza zasady spoecznoci. Ostatecznie film zosta usunity. Jednak wedug firmy byby to prawdopodobnie bd, który zaprzeczy francuskiemu oddziaowi Facebooka, który jednak nie poda adnej informacji co do moliwej przyczyny pónego charakteru tego usunicia, a take wczeniejszej bdnej niedopuszczalnoci.

W maju 2017 r . dziennik The Guardian poinformowa, e Facebook zatrudnia tylko 4500 moderatorów i planowa zatrudni 3000 kolejnych. Nawet jeli oferowane jest im wsparcie psychologiczne, to ze warunki pracy tych pracowników, niedopacanych i przepracowanych, wiadcz o braku w tej chwili uwzgldnienia sieci spoecznej dla tej dziaalnoci. W lipcu 2017 r. uchwalone w Niemczech prawo zmusio sieci spoecznociowe do usunicia nienawistnych treci w czasie krótszym ni 24 godziny pod grob wysokich grzywien.

W tecie przeprowadzonym na potrzeby raportu na temat cyberseksizmu Wysoka Rada ds. Równoci Kobiet i Mczyzn przeprowadzia test polegajcy na zgaszaniu duej liczby problematycznych publikacji. Tylko 8% zgosze zakoczyo si skutecznym usuniciem.

Powolna reakcja sieci spoecznociowej zostaa po raz kolejny zauwaona, gdy 25 padziernika 2018 r. w sieci spoecznociowej pojawia si publikacja aukcyjna dotyczca prawa do zawarcia maestwa z nieletni dziewczyn i w bardzo krótkim czasie staa si popularna. Publikacja zostanie jednak usunita dopiero 9 listopada tego samego roku, po lubie danej dziewczyny.

25 czerwca 2019 r. francuski sekretarz stanu ds. Digital Cédric O ogasza, e Facebook bdzie teraz udostpnia adresy IP wydawców treci nienawistnych, co do tej pory robili tylko w przypadku treci zwizanych z terroryzmem lub pornografi dziecic. rodek ten bdzie jednak dotyczy tylko Francji.

W listopadzie 2020 r., podczas gdy kilku francuskich urzdników wybranych w wyborach pado ofiar powanych grób, w tym socjalistyczny burmistrz Ris-Orangis (Essonne), któremu groono mierci za oddanie hodu Samuelowi Paty , ankietowana sie spoecznociowa odpowiedziaa, e ta tre nie trafia wbrew standardom spoecznoci i dlatego nie usunie tego komentarza.

W grudniu 2020 r. przysza kolej na modelk Christelle Yambayisa, która potpia bezczynno sieci spoecznociowej w obliczu nkania i mowy nienawici po atakach rasistowskich po publikacji. W filmie na Instagramie woa do Facebooka: Facebook musi nam powiedzie, w jaki sposób ich technologie s w stanie ledzi nas we wszystkim, z wyjtkiem tego, co jest obraliwe i wszelkiego rodzaju nkanie. "

Wedug francuskiego stowarzyszenia La Quadrature du Net , [mainstreamowe sieci spoecznociowe] to równie [te], które podkrelaj treci kontrowersyjne, brutalne, rasistowskie lub dyskryminujce, zaczynajc od idei, e to one sprawi, e pozostaniemy na ich platformie. Raport, którego celem jest wzmocnienie walki z rasizmem i antysemityzmem w Internecie, zlecony przez premiera Francji i opublikowany we wrzeniu 2018 roku, bardzo dobrze to wyjania. Potpia przewrotny zwizek midzy mow nienawici a oddziaywaniem reklamy: ludzie, którzy wygaszaj szokujce lub ekstremistyczne uwagi, to ci, którzy relacjonuj najwicej, poniewa jedna z nich moe spowodowa pidziesit lub sto innych. Z tego punktu widzenia interesem sieci spoecznociowych jest hostowanie jak najwikszej liczby . Ogólnie rzecz biorc, raport wyraa ubolewanie z powodu zasady, zgodnie z któr szokujce owiadczenie wywoa wicej szumu ni owiadczenie zgodne, napdzajc w bezpieczniejszy sposób ekonomiczny model platform.

W obliczu bezczynnoci sieci spoecznociowej nawet jej aktywnego wspóudziau w odniesieniu do treci zawierajcych przemoc, w lipcu 2020 r. utworzono koalicj o nazwie #stophateforprofit, zachcajc kilka marek do wycofania sponsoringu w ramach protestu. W tym samym roku ta sama grupa zwrócia uwag na odpowiedzialno sieci spoecznociowych w ataku zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol Stanów Zjednoczonych , który mia by moliwy dziki rekomendowaniu przez Facebooka grup nienawici niektórym uytkownikom. Wezwa w szczególnoci do usunicia Donalda Trumpa ze wszystkich platform mediów spoecznociowych. Facebook zapowiada zawieszenie konta Donalda Trumpa dzie po zamachu na Kapitol, powoujc si na ryzyko dalszej przemocy, po czym zapowiada wycofanie wszystkich wiadomoci zawierajcych haso Stop theft rozpowszechniane przez amerykaskiego prezydenta. Rada nadzorcza Facebooka musi zdecydowa do kwietnia 2021 r. o moliwoci zwrotu przyznanego Donaldowi Trumpowi w serwisie spoecznociowym.

Status sieci spoecznociowej na Facebooku

Podczas przesuchania w 2018 r. Mark Zuckerberg wygosi wane owiadczenie dotyczce statusu jego sieci spoecznociowej: Zgadzam si, e jestemy odpowiedzialni za tre. . Ta deklaracja zoona dniaprzed Kongresem Amerykaskim , znaczco zmienia status tej sieci spoecznociowej, która przed t zmian paradygmatu bya uznawana za hosta, co pozwala mu (...) nie odpowiada za treci publikowane przez jego uytkowników. Facebook jako gospodarz nie ponosi odpowiedzialnoci za treci zamieszczane przez uytkowników, chyba e zgoszono mu bezprawny charakter tych treci. W felietonie opublikowanym we francuskim dzienniku Le Monde , prawnik ds. nowych technologii Zoé Villain stwierdza, e: kwestia wiedzy, czy Facebook jest odpowiedzialny za treci (zdjcia, filmy, teksty) jest kluczowa dla posiadaczy praw. Dziki tej deklaracji Facebook staje si medium, podobnie jak inni wydawcy, a dokadniej wydawc cyfrowym .

Suchajcy

ten Facebook potwierdza, e sucha i transkrybowa prywatne rozmowy prowadzone za porednictwem Messengera w celu poprawy kierowania reklam. Mark Zuckerberg twierdzi, e tego nie robi podczas przesuchania przed Kongresem w kwietniu 2018 roku.

Negacjonistyczne uwagi

W lipcu 2018 roku wywiad udzielony mediom Recode budzi kontrowersje: Mark Zuckerberg informuje, e nie zamierza cenzurowa stron zaprzeczajcych istnieniu Zagady , o ile te uwagi s z pewnoci faszywe, ale nie celowo .

Zalecenia seksistowskiego algorytmu

W 2020 r. fundacja AlgorithmWatch przetestowaa skuteczno tego ostatniego w przypadku ofert pracy, kupujc powierzchni reklamow dla fikcyjnych ofert pracy bez adnego targetowania poza obszarem geograficznym. Okazao si, e na targetowanie silnie wpyway stereotypy dotyczce pci, przy czym tradycyjnie mskie zawody czciej byy pokazywane mczyznom i na odwrót. Ponadto wydaje si, e brany jest pod uwag tylko obraz, przy czym tradycyjnie mskie ogoszenie o prac jest wywietlane kobietom czciej, jeli obraz ilustracyjny zawiera tradycyjnie kobiecy element. Wedug fundacji to nastawienie wynika nie tyle ze strategii biznesowej, ile z uprzedze dotyczcych pci osób, które zakodoway algorytm, a nieoficjalne kierowanie ma miejsce, zanim ktokolwiek kliknie. Wskazuje to na brak rónorodnoci w zainteresowanych zespoach deweloperskich. Firma odmówia komentarza na temat wyników eksperymentu.

Oskarenia o nadmuchiwanie odbiorców its

Facebook ma do czynienia z pozwami zbiorowymi od 2018 roku. Powodowie twierdz, e liderzy internetowego portalu spoecznociowego wiedzieli, e jego miara o nazwie   Potencjalny zasig   (potencjalny zasig) przeszacowaa potencjaln grup odbiorców kampanii reklamowych i nie dyli do naprawy sytuacji, aby nie straci dochodów . Opublikowany dokument prawny twierdzi, e po opublikowaniu w 2017 roku raportu pokazujcego rozbieno midzy danymi Facebooka a oficjalnym spisem, pracownicy sieci spoecznociowej przyznali si do bdu. Niemniej jednak, zgodnie z dokumentem, wysi menederowie od lat wiedzieli, e potencjalny zasig jest zawyony i mylcy ale nie zareagowali, a nawet podjli kroki w celu zatuszowania problemu. Wród cytowanych menederów jest Sheryl Sandberg , dyrektor generalny Facebooka. Od marca 2019 r. Facebook zmieni miar potencjalnego zasigu, która od tego czasu opiera si na liczbie osób, które widziay reklam jednego z produktów firmy w cigu ostatnich trzydziestu dni.

Obrót

Dochód
Rok Przychody (w milionach $ ) roczny wzrost%
2004 0,4 -
2005 9 2150
2006 48 433
2007 153 219
2008 280 83
2009 775 177
2010 2000 158
2011 3711 86
2012 5089 37
2013 7 872 55
2014 12 466 58
2015 17 928 44
2016 27 638 54
2017 40 653 47
2018 55 838 37
2019 70 697 27
2020 85 965 22

Statystyka

We Francji

We Francji Facebook przycignby 3,6 miliona odwiedzajcych w latach 2007-2008. W 2008 roku zaobserwowano rosnc liczb dobrowolnych usuni profili. W padzierniku 2008 roku Facebook ogosi ponad 4 miliony aktywnych uytkowników w kraju. W kwietniu 2010 r. , wedug narzdzia targetowania kampanii reklamowych na Facebooku, w serwisie byo obecnych blisko 9,7 mln Francuzów umieszczajc Francj na licie pierwszych krajów przez uytkowników serwisu czyli wskanik penetracji w populacji ok. 16 %. Wedug Les Echos istnieje jednak pewna liczba podejrze co do dokadnoci danych o ogldalnoci przedstawianych przez Facebooka. Wedug Médiamétrie, z ponad 11 milionami unikalnych uytkowników w grudniu 2008 roku, Facebook plasuje si wród dwudziestu najczciej odwiedzanych stron internetowych.

w , statystyki mówi o 20,54 mln uytkowników (+ 1,6 mln w cigu szeciu miesicy), czyli 31,8% populacji i 46% francuskich internautów. Ponadto ponad poowa uytkowników jest w wieku od 18 do 34 lat (31% z 18-24 lat i 28% z 25-34 lat ).

ten Facebook zapowiada otwarcie w Paryu laboratorium specjalizujcego si w badaniach nad sztuczn inteligencj .

Na pocztku wrzenia 2015 r. Facebook France ogosi, e osign we Francji 30 mln aktywnych uytkowników miesicznie , co stanowi wzrost o prawie 2 mln uytkowników w porównaniu do listopada 2014 r. Prawie 2/3 francuskich internautów to take uytkownicy Facebooka. Z drugiej strony 22 miliony czyoby si z sieci codziennie, 17 milionów przez telefon komórkowy

Dla 2 e  kwartau 2018, Facebook ma 33 milionów aktywnych uytkowników miesicznie we Francji.

Pod koniec 2019 roku Facebook przekroczy granic 37 milionów uytkowników we Francji.

W Belgii

W Belgii statystyki od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r. wskazuj, e 4 444 920 uytkowników Internetu jest podczonych do Facebooka, z czego 50,7% to mczyni, a 49,30% to kobiety. Ponad 25% uytkowników ma od 25 do 34 lat . To badanie E-net Business wskazuje, e Facebook odnotowa wzrost liczby uytkowników o 4,56% w tym samym okresie. W 2012 roku na Facebooku byo 6 mln Belgów, czyli 58,1% populacji kraju.

W 2018 roku Facebook mia 7,3 mln aktywnych uytkowników miesicznie w Belgii.

w jzyku szwajcarskim

W 2017 r. Facebook opublikowa 4,2 mln aktywnych uytkowników miesicznie w Szwajcarii wedug Facebook Insights, tj. + 16% w porównaniu do 2016 r. Uytkownicy powyej 35. roku ycia stanowi obecnie wikszo i stanowi 54% aktywnych profili w Szwajcarii.

Na wiecie

Na pocztku 2011 roku 620 milionów uytkowników, z których poowa loguje si przynajmniej raz dziennie i spdza w serwisie rednio 55 minut dziennie. Dziennie przesyanych jest miliard elementów treci (filmy, statusy, zdjcia, artykuy itp.). Wedug informacji opublikowanych przez Facebooka, uytkownicy na wiecie s nastpnie dystrybuowani w nastpujcy sposób:

Uytkownicy Facebooka wedug obszaru geograficznego
Kontynent / Kraj Cakowita liczba uytkowników w lutym 2011 Bezwzgldny zysk za 3 miesice poprzedzajce luty 2011 r. (w liczbie) Bezwzgldny zysk za 3 miesice poprzedzajce luty 2011 (w%) Bezwzgldny zysk za 6 miesicy poprzedzajcych luty 2011 r. (w liczbie) Bezwzgldny zysk za 6 miesicy przed lutym 2011 r. (w%)
1 - Ameryka Pónocna 201 milionów 14,9 miliona 8,03% 32 miliony 18,9%
2 - Europa 189 milionów 19,4 miliona 11,46% 29,8 miliona 18,67%
3 - Azja 146 milionów 28,4 miliona 24,25% 43,5 miliona 42,59%
4 - Ameryka Poudniowa 65 milionów 11,6 miliona 22,03% 15,9 miliona 32,59%
5 - Afryka 25 milionów 5,4 miliona 27,26% 8,3 miliona 50,12%
6 - Australia 12 milionów 0,3 miliona 2,61% 0,6 miliona 5,16%
Korzystanie z Facebooka w krajach G8 w 2011 r.
Pastwo czonkowskie G8 Szacunkowa populacja w 2011 r. Liczba uytkowników Odsetek uytkowników Facebooka (%)
Kanada 34 030 589 18 619 280 54,7%
Stany Zjednoczone 313 232 044 154 971 340 49,5%
Wielka Brytania 62 698 362 30 257 300 48,3%
Francja 65 102 719 21 819 200 33,5%
Wochy 61 016 804 19 221 180 31,5%
Niemcy 81 471 834 17 929 680 22,0%
Rosja 138 739 892 4 422 880 3,2%
Japonia 126 475 664 3 059 000 2,4%
Razem na wiecie 6 930 055 154 664 032 460 9,6%

w padziernik 2012, wedug Socialbakers.com, krajem o najwyszym wspóczynniku penetracji byo Monako , gdzie 91% mieszkaców byo zarejestrowanych na Facebooku. We Francji wskanik penetracji wynosi wówczas 39%. W tym samym dniu dziesi najwikszych krajów pod wzgldem liczby zarejestrowanych uytkowników to:

 1. US / Le Kanada (167 mln euro);
 2. Indie (60 mln);
 3. Brazylia (60000000);
 4. Indonezja (50 mln);
 5. Meksyk (39 mln);
 6. Wielka Brytania (33 mln);
 7. Turcja (31 mln);
 8. Filipiny (30 mln);
 9. Francja (25 mln);
 10. Niemcy (25 mln).

Pod koniec 2014 roku Facebook ogosi 1,39 miliarda aktywnych uytkowników miesicznie (w)   Raporty Facebooka za czwarty kwarta i cay rok 2014   , w tym 890 milionów czy kadego dnia (64% aktywnych kont).

W marcu 2015 roku Facebook mia 1,44 miliarda aktywnych uytkowników miesicznie.

W grudniu 2015 r. Facebook ma 1,59 miliarda aktywnych uytkowników miesicznie, a okoo 83,6% z 1,04 miliarda aktywnych uytkowników dziennie znajduje si poza Stanami Zjednoczonymi i Kanad.

Na Facebook ma 1,94 miliarda uytkowników. Nowe rejestracje pochodz gównie z regionu Azji i Pacyfiku.

Wykres po prawej pokazuje ewolucj liczby uytkowników (w milionach) Facebooka na caym wiecie, zgodnie z danymi podanymi w pokoju prasowym serwisu.

Wykres przedstawiajcy ewolucj liczby aktywnych uytkowników Facebooka miesicznie od 2008 do 2014 roku jest dostpny w Statista.

W czerwcu 2017 r. Facebook przekroczy granic dwóch miliardów uytkowników.

Wedug stanu na padziernik 2018 r. Facebook zgasza 2,27 miliarda aktywnych uytkowników miesicznie na caym wiecie i 1,49 miliarda aktywnych uytkowników dziennie.

Cenzura na Facebooku

We Francji

W 2015 r. Facebook France ogasza, e osign 30 milionów aktywnych uytkowników miesicznie, a kraj ten staje si pierwszym na wiecie pod wzgldem liczby ocenzurowanych treci na Facebooku, usuwajc 37 695 stron w nastpstwie da rzdowych. Raport przedstawiony przez portal spoecznociowy precyzuje, e 32 100  spraw dotyczyo rozpowszechniania zdjcia przedstawiajcego wntrze Bataclan po atakach z 13 listopada 2015 r. i stanowicych powany atak na godno ludzk i atak na godno ludzk. .tajemnica ledztwa wedug francuskiego wymiaru sprawiedliwoci. Francja ograniczya równie rozpowszechnianie treci promujcych zaprzeczanie i bronicych terroryzmu .

Od lipca 2013 r. do grudnia 2018 r. Francja zoya 42 989 oficjalnych da usunicia postów i komentarzy na Facebooku. Jest wic drugim najbardziej aktywnym krajem za Indiami, a przed Meksykiem. Wikszo prób z tego okresu dotyczy zdj cia ofiar ataków z 2015 r. zamieszczonych na Facebooku.

ten , Marion Maréchal i Jordan Bardella zauwaaj, e wiadomoci opublikowane przez ich konto nie zostay opublikowane przez Facebooka, a take twierdz, e zostali ostrzeeni o moliwym niepublikowaniu ich stron. Facebook uzasadnia t cenzur, twierdzc, e usunite wiadomoci byy czci wsparcia Génération Identitaire, organizacji szerzcej nienawi.

Jzyki

Facebook jest, w , dostpny w 107 jzykach. Pierwsze tumaczenia, które zostan uruchomione w lutym 2008 r. , to wersja hiszpaska i niemiecka . Francuska wersja Francji zostaa przesana w dniuwówczas francuski kanadyjski wersji The.

Inne jzyki zostay wprowadzone lub s w trakcie wprowadzania, gównie jzyki bardzo rozpowszechnione, ale take jzyki regionalne ( baskijski , kataloski ) oraz esperanto . Facebook prosi uytkowników swojej witryny o pomoc w przetumaczeniu interfejsu na ich jzyk ojczysty. Kady uytkownik sieci moe zaproponowa tumaczenie oryginalnych zda na jzyk angielski. Te propozycje tumacze s nastpnie przekazywane internautom, którzy gosuj na najlepsze. Oficjalne tumaczenia zda to przecie te, które zostay uznane za najlepsze przez uytkowników Facebooka. Istniej równie wersje humorystyczne ( leet speak i angielski styl "piracki" ).

Oto lista 96 jzyków interfejsu dostpnych na Facebooku pod adresem  :

Wedug SimilarWeb w czerwcu 2015 r. jzykami, które miay najwiksz liczb odwiedzin z komputera stacjonarnego (bez telefonu komórkowego), s jzyki angielski (odwiedziny nieokrelone, ale nadal pierwsze, poniewa facebook.com bez subdomeny jest zarówno interfejs dla Amerykanów, jak i dla caego wiata po zalogowaniu), hiszpaski ( 299 mln odwiedzin), portugalski ( 180 mln ) i francuski ( 148 mln ).

Równie wedug SimilarWeb , w cigu ostatnich trzech miesicy, od kwietnia do czerwca 2015 r., jzyki, w których najwicej krajów lub terytoriów uywao go jako jzyka interfejsu na Facebooku (sporód 225 obserwowanych ), to angielski w Wielkiej Brytanii ( 215 krajów/terytoriów i nieznane dla angielskiego amerykaskiego), francuskiego francuskiego (197), hiszpaskiego latynoamerykaskiego (194) i portugalskiego brazylijskiego (183).

Goska bezdwiczna

Witryna zainspirowaa niektóre dziedziny mediów, takie jak film i telewizja  :

Te godne uwagi przykady obejmuj The Social Network (wydany padziernika 2010 ), parodi filmu w odcinku 11 Simpson (sezon 23) pt Rest'oh Spoecznych lub 4 odcinek South Park ( 14 th  sezon) zatytuowany Pastwo 0 przyjaciela (parodia). Sie spoecznociowa inspiruje take niektórych francuskich komików, takich jak Gad Elmaleh , Jérôme Commandeur czy Kev Adams .

Uwagi i referencje

Uwagi

ródo firmy

 1. (en)   Facebook Newsroom   , na newsroom.fb.com , Facebook,(dostp 5 marca 2008 ) .
 2. (w) Carolyn Abram,   Witajcie wszyscy na Facebooku   , Facebook,(dostp 8 marca 2008 ) .
 3. (w)   Warunki korzystania   , Facebook,(dostp 8 marca 2008 ) .
 4. (w) Pielgrzymka 22 padziernika 2017 , na facebook.com.
 5. Informacje na temat nowego formatu , na oficjalnej stronie Facebooka .

róde zewntrznych

 1. (w) Metz, Cade,   Nastpny wielki jzyk programowania, o którym nigdy nie syszae   , Wired ,(dostp 17 lipca 2014 r . ) .
 2. Alexi Tauzin,   Ilu uytkowników sieci spoecznociowych we Francji w 2017 roku z: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Pinterest, WhatsApp [Infografika]   , na alexitauzin.com ,(dostp 28 listopada 2017 r . ) .
 3. Wymowa w amerykaskim angielskim transkrybowana zgodnie ze standardem API .
 4. (w)   Alexa Top 500 Witryna   .
 5.   Facebook ma dwa miliardy aktywnych uytkowników. A co z innymi sieciami spoecznociowymi  », ITespresso.fr ,( przeczytaj online , konsultacja 28 czerwca 2017 r. ).
 6.   1.000.000.000 osób, razem   , na facebook.com ,(dostp 7 marca 2016 r . ) .
 7. (w) Seward, Zachary M.,   Sdzia wyraa sceptycyzm dotyczcy procesu sdowego na Facebooku   , The Wall Street Journal ,(dostp 30 kwietnia 2008 ) .
 8. (w) Phillips, Sarah,   Krótka historia Facebooka   , The Guardian ,(dostp 7 marca 2008 r . ) .
 9. (w) Rosmarin, Rachel,   Otwórz Facebooka   , Forbes ,(dostp 13 czerwca 2008 ) .
 10. (w) Williams, Chris,   Facebook Manx wygrywa bitw o facebook.com   , The Register,(dostp 13 czerwca 2008 ) .
 11. (w) Dempsey, Laura,   Facebook to strona internetowa dla studentów, którzy chc si spotka   , Dayton Daily News ,.
 12. (w) Lerer, Lisa,   Dlaczego nie MySpace Card   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) , Forbes ,(dostp 13 lipca 2008 r . ) .
 13. (w) Lacy, Sarah,   Facebook: otwierajc drzwi szerzej   , BusinessWeek ,(dostp 9 marca 2008 ) .
 14. Charles Jaigu,   Bracia Winklevoss, zemsta wynalazców Facebooka  , Magazyn Le Figaro ,, s.  20-21 ( czytaj online ).
 15. Zhakowany i wydany kod ródowy Facebooka , TechCrunch.com,.
 16. Facebook (R) rozwija moc swojej platformy w sieci i na caym wiecie , biz-affaire.com ,.
 17. Mael Inizan,   Facebook kontynuuje swoj twitteryzacj  , Le Monde ,( przeczytaj online , skonsultowano 6 maja 2018 r. ).
 18. Xhark,   Zemsta samotnika, prawdziwa historia zaoyciela Facebooka   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) ,(dostp 6 maja 2018 r . ) .
 19. Sie spoecznociowa na Cinoche , konsultowana na.
 20. Sie spoecznociowa dotyczca Allociné , konsultowana w dniu.
 21. (w)   Facebook daje najgorszy przestój po mierci jeden na cztery lata  ; przeczytaj online na techcrunch.com .
 22. Facebook uruchamia w poniedziaek swój serwis komunikacyjny , Le Parisien ,.
 23. Benjamin Gourdet, Czy Facebook jest wart 104 miliardy dolarów » , na 01net.com , na.
 24. AFP , Facebook wprowadza drugie co do wielkoci IPO w USA ,(dostp 6 maja 2018 r . ) .
 25. Martin Untersinger, Facebook, bardzo chaotyczne IPO , Rue89 , opublikowany w Internecie na.
 26. Dlaczego udzia na Facebooku zawsze spada  " , na lexpress.fr ,(dostp 6 czerwca 2013 r . ) .
 27. Aude Fredouelle, Facebook kupuje Branch Media, specjalistk od rozmów , Journal du Net ,.
 28. Facebook kupuje firm Oculus VR , post Huffington ,.
 29. Facebook uruchamia Slingshot, aby konkurowa ze Snapchatem , 01 Net ,.
 30. Slingshot: odpowied Facebooka na klapy Snapchata , Journal du Net ,.
 31. Facebook uruchamia Pokoje, aplikacj, która chce odkurzy fora dyskusyjne , 01net ,.
 32. Facebook uruchamia Pokoje i odkurza fora dyskusyjne , Journal du Net ,.
 33. Facebook uruchamia aplikacj do udostpniania zdj .
 34.   Facebook przygotowuje si do przetestowania przycisku niechci  , Le Monde ,( przeczytaj online , skonsultowano 17 wrzenia 2015 r. ).
 35. 01net ,   Facebook at Work pojawi si pod koniec roku   (dostp 18 wrzenia 2015 r . ) .
 36. Facebook otwiera swoje powiadomienia o nowociach .
 37. Bardziej przydatna karta powiadomie na urzdzeniach mobilnych .
 38.   Facebook chce pomóc ci straci ex po trudnym zerwaniu   z The Huffington Post (dostp 24 listopada 2015 r . ) .
 39. Anne Confolant,   Facebook: kiedy zdjcie profilowe zamienia si w wideo   , na Itespresso.fr (dostp 23 grudnia 2015 r . ) .
 40. Facebook: do" Like "s dodane "J'adore", "Triste" lub "Grrr"  " , na lesechos.fr (dostp 24 lutego 2016 ) .
 41. Antoine Crochet-Damais,   Facebook at Work zostaje uruchomiony i staje si Workplace by Facebook  , Journal du Net ,( przeczytaj online , skonsultowano 14 lutego 2017 r. ).
 42.   Facebook testuje program sztucznej inteligencji w celu wykrywania wiadomoci samobójczych  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 43. YD,   Media bd mogy oferowa patne subskrypcje na Facebooku   na bfmtv.com (dostp 20 lipca 2017 r . ) .
 44.   Facebook podwaja nowe funkcje, aby ci szpiegowa i to jest przeraajce  , Marianne ,( przeczytaj online , skonsultowano 23 stycznia 2018 r. ).
 45. (w) IMtrends, protokó serwer-serwer XMPP nie jest zaimplementowany na facebook.com.
 46. Ariane Beky,   Facebook otwiera si na aplikacje innych firm   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) ,(dostp 6 maja 2018 r . ) .
 47. Nicolas Rauline, Dlaczego Facebook ju zagraa Google , Les Echos , czwartek, s.  16 .
 48. Partnerstwo Facebook i Skype veilleur-strategique.eu,.
 49. Facebook dostpny w wersji na iPad  " , na CnetFrance.fr ,(dostp 5 maja 2017 r . ) .
 50. Pierwsza konferencja marketingowa Co o czasu przyniesie markom .
 51. Sam Laird, strony marki na osi czasu na Facebooku s tutaj [PICS] ,.
 52. Fabien Be,   83 miliony kont na Facebooku jest faszywych   , na lefigaro.fr ,(dostp 18 sierpnia 2012 r . ) .
 53. Zynga i Facebook przegldaj warunki wspópracy  " , na capital.fr ,(dostp 30 listopada 2012 r . ) .
 54.   Facebook uruchamia swoj wyszukiwark spoecznociow: Graph Search   , na Presse citron ,(dostp 16 stycznia 2013 r . ) .
 55.   Facebook uruchamia nowy kana informacyjny   , na zdnet.fr ,(dostp 24 stycznia 2014 r . ) .
 56.   Facebook: dostp do nowego formatu!  » , Na team-aaz.com ,(dostp 12 lipca 2014 r . ) .
 57.   Trzsienie ziemi w Nepalu: narzdzia Google i Facebooka do wyszukiwania ocalaych   , na lefigaro.fr ,(dostp 30 kwietnia 2015 ) .
 58. Ingrid Vergara,   Facebook Coin: projekt kryptowalut Facebooka nabiera ksztatów   , Le Figaro ,(dostp 3 kwietnia 2019 r . ) .
 59. Clément Jeanneau i Alexandre Stachtchenko,   Facebook Coin: zawrotne pytania zadawane przez kryptowalut Facebooka   , na La Tribune (dostp 3 kwietnia 2019 r . ) .
 60. Charlie Osborne,   Facebook wprowadza kryptowalut Libra  , na zdnet.fr , ZDNet ,.
 61.   Facebook uruchamia platform dedykowan studentom, jak na swoich pocztkach   , na 20minutes.fr (dostp 14 wrzenia 2020 )
 62. (pl) Trudne pytania: jak zwalczamy terroryzm  " na Facebook Newsroom ,.
 63. (w)   Facebook werbuje sztuczn inteligencj, ludzkich ekspertów w nowej walce z terroryzmem   , na bloomberg.com ,.
 64. Joseph Martin ,   Facebook Presents Resolutions Against Images of Terrorists   w RSE Magazine (dostp 17 maja 2019 r . ) .
 65.   Wizyta w jednym z tajnych centrów moderacji Facebooka  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 66. (w)   ledczy ONZ cytowali rol Facebooka w kryzysie w Birmie   , Reuters ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 67.   Facebook apeluje o elastyczn regulacj Internetu  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 68. Elsa Trujillo,   Moderacja nienawistnych treci: rzd polega na dobrej woli Facebooka   , BFM TV ,(dostp 14 maja 2019 r . ) .
 69.   Skrytykowany Facebook podniesie pensje swoich amerykaskich moderatorów  , Le Monde ,( przeczytaj online , dostp 14 maja 2019 r. ).
 70. Moderatorzy Facebooka s straumatyzowani i konspiracyjni  " , Le Point ,(dostp 14 maja 2019 r . ) .
 71.   Regulacja treci nienawistnych w sieciach spoecznociowych: odpowiedzi Zuckerberga na Macrona  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 maja 2019 r. ).
 72.   Nienawistne treci w sieci: rachunek nie zostanie zagodzony po uwagach Facebooka  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 maja 2019 r. ).
 73.   Facebook twierdzi, e poczyni znaczne postpy w wykrywaniu nienawistnych treci  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 24 maja 2019 r. ).
 74.   normy wspólnotowe | Facebook   pod adresem www.facebook.com (dostp 21 kwietnia 2019 r . ) .
 75. (w) Aktualizacja dotyczca tego, jak radzimy sobie z egzekwowaniem naszych standardów spoecznociowych | Facebook Newsroom   (dostp 24 maja 2019 r . ) .
 76. (w) Kenrick Vezina,   Aktualizacja statusu: Jaki wpyw ma Facebook na dzieci  » , na technologyreview.com ,.
 77. Mark S. Granovetter ,   Sia sabych wizi  , American Journal of Sociology , tom.  78, n o  6,, s.  1360-1380 ( czytaj online , obejrzano 23 czerwca 2017 ).
 78. Dominique Cardon, sabych ogniw i silnych powiza w sieciach spoecznych , français Les Cahiers, n ° 372, Janvier-luty, s.  61- 66.
 79. Keith Hampton i Lauren Sessions Goulet ,   Serwisy spoecznociowe i nasze ycie   , w Pew Research Center: Internet, Science & Tech ,(dostp 23 czerwca 2017 r . ) .
 80. Simon Borel   Facebook, najwyszy etap w deniu do uznania  , Revue du Mauss , vol.  40 N O  2, s.  257 ( ISSN  1247-4819 i 1776-3053 , DOI  10.3917 / rdm.040.0257 , przeczytane online , dostp 30 padziernika 2019 ).
 81. Angélique Gozlan ,   Ulotny bohater na Facebookowej scenie  , Temat , tom.  126 n o  1,, s.  51 ( ISSN  0040-9375 i 1965-0604 , DOI  10.3917 / top.126.0051 , czytaj online , konsultacja 30 padziernika 2019 r. ).
 82. Rémy Potier ,   Facebook na prób rónicy. Awatary narcyzmu maych rónic  , Topique , tom.  121 n O  4,, s.  97 ( ISSN  0040-9375 i 1965-0604 , DOI  10.3917 / top.121.0097 , czytaj online , konsultacja 30 padziernika 2019 r. ).
 83. (w) Janet Morahan-Martin ,   Zwizek midzy samotnoci a uytkowaniem i naduyciami w Internecie   , CyberPsychology & Behaviour , tom.  2, n O  5,, s.  431-439 ( ISSN  1094-9313 i 1557-8364 , DOI  10.1089 / cpb.1999.2.431 , czytaj online , dostp 30 padziernika 2019 ).
 84. (w)   Status Facebooka w Chinach: zablokowany   na blogu ABC News ,(dostp 31 lipca 2009 ) .
 85. (w) Ben Stocking   Wietnamscy internauci boj si zaciemnienia Facebooka   w The Sydney Morning Herald ,(dostp 9 stycznia 2011 ) .
 86. (w) Shahi Afshin,   Cyfrowa wojna Iranu   , w Daily Star , Kair(dostp 16 sierpnia 2008 ) .
 87. (ru)   Wadze uzbeckie zablokoway dostp do Facebooka   , z Ferghana News (dostp 21 padziernika 2010 ) .
 88. (w) Cooper Charles,   Pakistan zakazuje Facebooka za Muhammad Cartoon Row Tech Talk   w CBS News ,(dostp 26 czerwca 2010 ) .
 89. (w)   Czerwone linie, których nie mona przekroczy   , w The Economist , Londyn,(dostp 17 sierpnia 2008 ) .
 90. (w) Benzie Robert,   Facebook zbanowany dla pracowników Ontario   , w Toronto Star ,(dostp 16 sierpnia 2008 ) .
 91. (pt) Alemanha: Festas convocadas pelo Facebook são ameaça à ordem pública .
 92. (pt) Alemanha pode proibir festas combinadas pelo Facebook (wersja z 6 lipca 2011 r. w archiwum internetowym ) .
 93. (w) Barry Leibowitz,   Bd Facebooka skania 15 000 na przyjcie z okazji 16 urodzin nastolatka; Pojawia si te 100 gliniarzy   .
 94.   Skwadrat sieci: Facebook i Google, ofiary czy wspólnicy NSA   .
 95. (w) James Risen i Nick Wingfield,   Web's Reach Binds NSA and Silicon Valley Leaders   , w The New York Times ,(dostp 6 maja 2018 r . ) .
 96. (w) Nick Hopkins Jak Facebook lekceway przepisy dotyczce negacji Holokaustu, z wyjtkiem sytuacji, w której obawia si, e zostanie pozwany przez biaych , theguardian.com ,, skonsultowa si z .
 97.   Moc Marka Zuckerberga jest bezprecedensowa: jeden z jego wspózaoycieli wzywa do demontau Facebooka  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 10 maja 2019 r. ).
 98. (en-US) Chris Hughes ,   Opinia | Czas zerwa z Facebookiem   , The New York Times ,( ISSN  0362-4331 , przeczytany online , dostp 10 maja 2019 ).
 99. BFMTV , Jak Facebook penalizuje treci uznane za 'konserwatywny',  " na bfmtv.com (dostp 10 maja 2016 ) .
 100. (w)   Facebook MADE czarne ycie ma znaczenie Trend poprzez wstawienie go do kanaów informacyjnych   w The Daily Caller (dostp 10 maja 2016 r . ) .
 101. (in) Manipulationsvorwürfe gegen Facebook , jungefreiheit.de,.
 102. Facebook oskarony o manipulowanie popularnymi tematami, kontrowersje szalej , huffingtonpost.ca,.
 103. (en-US)   Google tumi wolno sowa i nadszed czas, abymy co z tym zrobili   , LifeSiteNews ,( przeczytaj online , skonsultowano 19 wrzenia 2017 r. ).
 104. (w) kwietnia Glaser , nazici i Biae supremacji nie s ju Witamy w Internecie. Wic buduj swoje   , Magazyn Slate ,( przeczytaj online , skonsultowano 5 wrzenia 2017 r. ).
 105. (en-US) Jonathan Taplin ,   Opinia | Czy nadszed czas, aby zerwa z Google  " , The New York Times ,( ISSN  0362-4331 , przeczytane online , dostp 19 wrzenia 2017 ).
 106. Shawn M. Carter ,   Wicej znaków wskazuje, e Mark Zuckerberg prawdopodobnie kandyduje na prezydenta w 2020 roku  , CNBC ,( przeczytaj online , skonsultowano 19 wrzenia 2017 r. ).
 107. (en-GB)   Facebook przyznaje, e stany wykorzystay jego usugi do wpywania na zagraniczne wybory   , The Telegraph ,( przeczytaj online , konsultacja 6 wrzenia 2017 r. ).
 108.   Facebook usuwa strony Alaina Sorala i jego witryn Równo i pojednanie  , Les Inrocks ,( przeczytaj online , skonsultowano 16 grudnia 2017 ).
 109.   Cenzura polityczna: Facebook usuwa ponad 800 stron, w tym popularne media alternatywne  , RT France ,( przeczytaj online , konsultacja 15.10.2018 ).
 110. Facebook unicestwia publiczno czci radykalnej lewicy  " , na Mediapart ,(dostp 5 lipca 2020 r . ) .
 111. Adrian Branco, Facebook zosta ocenzurowany przez syryjskich Kurdów, aby chroni swoj dziaalno w Turcji , 01net.com, 1 st marca 2021
 112. (w) Brad Stone,   Facebook rozstrzygnie draliwy proces o jego pocztki   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) , The New York Times (blog) ,(dostp 9 listopada 2009 ) .
 113. Camille Gévaudan,   Facebook: zarchiwizowany na zawsze   , Wyzwolenie ,(dostp 24 czerwca 2019 ) .
 114. Raphaële Karayan,   Francuskie lobby telekomunikacyjne dostrzega uchylanie si od pacenia podatków przez gigantów dnia Internetu = 17   , na lexpress.fr , L'Expansion ,(dostp 24 kwietnia 2013 ) .
 115. Jamal Henni,   Facebook zapaci tylko 320 000 euro podatków we Francji   , BFM Business ,(dostp 26 sierpnia 2015 r . ) .
 116. (en) Paul Tang,   Utrata dochodów podatkowych UE z Google i Facebooka   , financieel-management.nl , wrzesie 2017, s.  11 ( przeczytaj online ).
 117. Vincent Hermann,   Facebook to pliki-widmo dla internautów   , na pcinpact.com ,.
 118. Martin Untersinger,   Koniec ycia prywatnego to mit  , Le Monde ,( ISSN  1950-6244 , przeczytany online , dostp 6 maja 2018 ).
 119.   Prywatno: Facebook przypity za niezgodno z europejskimi przepisami   , na stronie Le Parisien .fr ,(dostp 31 lipca 2016 ) .
 120.   Wedug badania, warunki korzystania z Facebooka naruszaj prawo europejskie   , na nextinpact.com ,(dostp 31 lipca 2016 ) .
 121. Martin Untersinger ,   Prywatno: Facebook wygrywa rund w Belgii  , Le Monde - Pixels ,( ISSN  1950-6244 , czytaj online , konsultacja 31 lipca 2016 ).
 122.   Facebook powiadomi uytkowników zaatakowanych lub zinfiltrowanych przez pastwo   , na Zone Numerique (dostp 20 padziernika 2015 r . ) .
 123. Kim jest Max Schrems, ten prawnik, który skada skarg na Facebooka , Poudniowy Zachód ,.
 124. Antonio Casilli , Przeciw hipotezie koca ycia prywatnego. Negocjowanie prywatnoci w mediach spoecznociowych , Revue française des sciences de l'Information et de la Communication, 3, 2013.
 125. Coriolanus,   Onavo Protect: Facebook promuje darmow aplikacj VPN, która zbiera dane uytkowników w imieniu firmy   , na Developpez.com ,.
 126. Lucie Ronfaut,   Facebook udostpnia dane swoich uytkowników producentom smartfonów   , Le Figaro ,( ISSN  0182-5852 , dostp 4 czerwca 2018 ) .
 127.   Facebook: nowy wyciek danych dla 540 milionów uytkowników   , w Journal du Geek ,(dostp 4 kwietnia 2019 r . ) .
 128. AFP , Facebook bada potencjalny masowy wyciek danych  " , na lemonde.fr ,(dostp 27 grudnia 2019 r . ) .
 129.   Facebook oskarony o szpiegowanie uytkowników Instagrama za pomoc aparatu w smartfonie   , CNews ,(dostp 20 wrzenia 2020 r . ) .
 130. Elisa Samourcachian,   Facebook oskarony o szpiegowanie uytkowników Instagrama za pomoc kamer   , The HuffPost ,(dostp 20 wrzenia 2020 r . ) .
 131. (w)   Facebook odgrywa decydujc rol w brytyjskiej polityce, a regulatorzy zaczynaj to zauwaa   , CNBC ,.
 132.   Facebook internetowy apartheid przeciwko Palestyczykom   na huffpostmaghreb.com ,(dostp 6 kwietnia 2018 r . ) .
 133. Olivier Chicheportiche,   Facebook dares a Messenger Kids for children  , ZDNet France ,( przeczytaj online , skonsultowano 5 grudnia 2017 r. ).
 134.   Powiedz Facebookowi, dlaczego wolisz poniajce posty o kobietach i odmawiasz tym, którzy je ceni  ", Poczta Huffingtona ,( przeczytaj online , skonsultowano 4 stycznia 2018 r. ).
 135. Facebook cenzoruje paleolityczn Wenus , 20minutes.fr ,.
 136. Kaya Yurieff, CNN Business ,   Instagramowcy nie mog ju promowa vapingu i broni   w CNN (dostp 17 maja 2021 r. )
 137. (w) Martin Giles , The Cambridge Analytica sprawa ujawnia Facebooka" Przejrzysto Paradox '  " , MIT Technology Review ,( przeczytaj online , konsultacja 21 marca 2018 r. ).
 138. Facebook zapany w burz Cambridge Analytica  " , na liberation.fr ,(dostp 20 marca 2018 r . ) .
 139.   Afera Cambridge Analytica: ze czasy dla Facebooka, który odkrca si na giedzie   , na rtl.fr ,(dostp 20 marca 2018 r . ) .
 140.   Sprawa Cambridge Analytica pogra Facebooka w historycznym kryzysie  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 141. (w) Cambridge Analytica: informator zawieszony na Facebooku i Instagramie , Independent.co.uk,.
 142. AFP ,   Bd upubliczni wiadomoci 14 milionów uytkowników Facebooka  , La Provence ,( przeczytaj online , dostp 8 czerwca 2018 r. ).
 143. (w)   Wykonawca Facebooka grillowany przez bezprecedensow grup prawodawców z dziewiciu krajów   , w CBS News ,(dostp 27 listopada 2018 r . ) .
 144.   dokumenty tajne Facebook pokaza przedsibiorstwo byo wiadome potencjalnego naruszenia danych udziaem Rosji ju w 2014   , na biznesowym Insider ,(dostp 27 listopada 2018 r . ) .
 145. Lucie Ronfaut,   Hakowanie na Facebooku: co musisz wiedzie   , Le Figaro ,.
 146.   Naruszenie Facebooka: dotknite 30 milionów kont, tajna tosamo hakerów   , na nextinpact.com , Next INpact ,(dostp 5 lipca 2020 r . ) .
 147.   Facebook: wszystkie uwizione wiadomoci w formie komiksów zostay usunite, wedug sieci spoecznociowej  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 24 grudnia 2018 ).
 148. Fabrice Auclert ,   Facebook: skd wiesz, czy Twoje konto zostao zhakowane  » , On Futura (dostp 10 kwietnia 2021 )
 149. Melinda Davan-Soulas ,   Przecieki z Facebooka: sie spoecznociowa bya wiadoma wady i nie zrobia nic wczeniej   , na Frandroid ,(dostp 10 kwietnia 2021 )
 150.   Przemoc, nago, nienawi Facebook publikuje swoje wewntrzne zasady moderacji  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 151.   Po bombardowaniu Christchurch Facebook, Youtube i Twitter oskarane o ze moderowanie mowy nienawici  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 152.   Facebook przeprasza za cenzur paleolitycznej Wenus  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 153. Film o gwatach: dlaczego Facebook reagowa wolno  ", LExpress.fr ,( przeczytaj online , konsultacja 13 padziernika 2018 r. ).
 154. (en-GB) Nick Hopkins ,   Moderatorzy Facebooka: krótki przewodnik po ich pracy i wyzwaniach   , The Guardian ,( ISSN  0261-3077 , przeczytany online , skonsultowany 21 kwietnia 2019 r. ).
 155. (en-GB) Olivia Solon ,   Niedopacanie i przecienie: ycie moderatora Facebooka   , The Guardian ,( ISSN  0261-3077 , przeczytany online , skonsultowany 21 kwietnia 2019 r. ).
 156.   Niemcy uchwalaj prawo zobowizujce portale spoecznociowe do usuwania nienawistnych treci  , Le Monde ,( przeczytaj online , konsultacja 21 kwietnia 2019 r. ).
 157.   Przemoc wobec kobiet w Internecie: HCE wzywa do rzeczywistej wiadomoci i dziaania gigantów internetowych i wadz publicznych Wysoka Rada ds. Równoci Kobiet i Mczyzn   , na stronie www.haut-consei-egalite.gouv.fr (dostp 13 padziernika, 2018 ) .
 158.   Facebook uywany do licytacji dziewczyny Ubergizmo France  , Ubergizmo France ,( przeczytaj online , skonsultowano 27 listopada 2018 r. ).
 159.   Facebook przekae teraz francuskim sdom adresy IP autorów mowy nienawici w Internecie   , na francetvinfo.fr ,(dostp 27 czerwca 2019 ) .
 160. Claire Domenech, Oderwiemy ci nieczyste szyje. W przypadku Facebooka nie narusza to zasad spoecznoci , capital.fr ,.
 161. Charles Delouche-Bertolasi,   Reklama Monoprix wywouje fal rasizmu na Facebooku   , Liberation ,(dostp 23 grudnia 2020 r . ) .
 162. Hassiba Hadj,   Ofiara rasizmu na Facebooku, modelka Christelle Yambayisa potpia nieudan moderacj   , na Madmoizelle.com ,(dostp 23 grudnia 2020 r . ) .
 163. La Quadrature du Net ,   Czy powinnimy regulowa Internet (1/2)  " ,(dostp 30 grudnia 2020 r . ) .
 164. (w)   NON-PROFIT   na Stop Hate for Profit (dostp 10 stycznia 2021 ) .
 165. (w)   Calls on Social Channels to Ban Trump   na temat Stop Hate for Profit (dostp 10 stycznia 2021 r . ) .
 166. Jeanne Bulant z AFP,   Facebook nie planuje zniesienia zawieszenia konta Trumpa   , na bfmtv.com ,(dostp 22 lutego 2021 r . ) .
 167.   Facebook wezwa Trumpa, aby nie pozwala Trumpowi wróci do mediów spoecznociowych   , na bfmtv.com ,(dostp 22 lutego 2021 r . ) .
 168. Facebook to medium jak inni wydawcy , o. Zoé Vilain, prawniczka prawa nowych technologii, Le Monde ,(dostp 29 stycznia 2021 ) .
 169. Facebook potwierdza , e sucha i transkrybowa prywatne rozmowy uytkowników  " , na francetvinfo.fr ,(dostp 14 sierpnia 2019 r . ) .
 170. Facebook odmawia cenzurowania spiskowców i zaprzeczajcych  " , na bfmtv.com ,.
 171. Mark Zuckerberg odmawia cenzurowania negacjonistycznych komentarzy na Facebooku  " , na lesinrocks.com ,.
 172. Cécile Tran-Tien i Dimitri Zufferey,   Algorytm Facebooka jest seksistowski dla ofert pracy   , Szwajcarskie Radio i Telewizja ,(dostp 19 padziernika 2020 r . ) .
 173. Patrick Randall, Facebook oskarony o wiadome zwikszanie i ukrywanie swojego rzeczywistego zasigu reklamowego , lesnumeriques.com, 19 lutego 2021
 174. Facebook oskarony o celowe zawyanie liczby odbiorców reklam , lemonde.fr , 19 lutego 2021 r.
 175. (en) Alexia Tsotsis,   IPO Facebooka: An End To All The Revenue Speculation  , na Techcrunch.com ,(dostp 8 kwietnia 2017 r . ) .
 176. (w) Michael Arrington,   Facebook odrzuca 8 bilionów dolarów na wycen, roszczenia w 2009 r. Przychody wynios 550 milionów dolarów   na Techcrunch.com ,(dostp 8 kwietnia 2017 r . ) .
 177. (w) Alexia Tsotsis,   Raport: Przychody Facebooka wyniosy 777 milionów dolarów w 2009 roku, dochód netto 200 milionów dolarów   na Techcrunch.com ,(dostp 8 kwietnia 2017 r . ) .
 178.   Facebook: 4 miliony uytkowników we Francji   , na stronie www.lesnumeriques.com .
 179. (w) Sociabliz Demographer,   Populacja Facebooka   ,(dostp 9 lutego 2009 ) .
 180. Les Echos,   Podczas gdy jego przychody rosn, Facebook jest przedmiotem podejrze co do liczby odbiorców   , na lesechos.fr ,(dostp 10 sierpnia 2010 ) .
 181. Médiamétrie,   Odbiorcy internetu we Francji w grudniu 2008   , na mediametrie.fr ,(dostp 13 marca 2009 ) .
 182.   Facebook statystyki lutego 2011   .
 183. Wyzwania ,   Facebook otwiera sztuczne laboratorium badawcze w Paryu   , artyku zarchiwizowany na Archive.is ,(dostpny 1 st lipca 2018 ) .
 184.   Wywiad z Laurentem Solly, dyrektorem zarzdzajcym Facebooka na temat France Inter   , na franceinter.fr ,.
 185.   Facebook informuje, e przekroczy próg 30 milionów aktywnych uytkowników we Francji   , na stronie L'Obs (konsultacja 26 stycznia 2016 r . ) .
 186. Beaufils ,   Figurki Facebook - 2018   , na BDM ,(dostp 6 stycznia 2019 r . ) .
 187. Facebook przekroczy poprzeczk" 37 milionów uytkowników "we Francji w 2019 roku  " , na lefigaro.fr ,.
 188. 2011/2012 badanie mediów spoecznociowych E-net Business.
 189.   Facebook ma 7,3 miliona uytkowników w Belgii   , na sudinfo.be (dostp 6 stycznia 2019 r . ) .
 190. francois ,   Infografika media spoecznociowe w Szwajcarii, kluczowe dane na rok 2018   , na temat komunikacji Frank ® | Komunikacja Fryburg / Freiburg ,(dostp 6 stycznia 2019 r . ) .
 191. Facebook , Trendy wyszukiwania Google .
 192. demograficznych Facebooka statystyki 2011 , Ken Burbary.com,.
 193. Sza na social media w Quebecu , Quebecu, Netendances,, 20  pkt. ( czytaj online ) , s.  13.
 194. (w)   Facebook Statistics by Country   na Socialbakers.com (dostp 24 padziernika 2012 ) .
 195. Le Journal du Net ,   Liczba uytkowników Facebooka na caym wiecie   ,.
 196. (w)   O Facebooku   na newsroom.fb.com (dostp 5 maja 2017 r . ) .
 197. AFP , Facebook jest blisko 2 miliardów uytkowników  " , Le Point ,.
 198. (w)   Liczba aktywnych uytkowników Facebooka miesicznie na caym wiecie od pierwszego kwartau 2017 r. (w milionach)   na Statista.com (dostp 5 maja 2017 r . ) .
 199.   Facebook: 2 miliardy uytkowników (i to jeszcze nie koniec)   , na clubic.com ,.
 200. Dane na Facebooku 2018: Uytkownicy, Zyski, Obrót ...  " , na Konsultacje w zakresie marketingu internetowego - Przycignij idealnego klienta ,(dostp 6 stycznia 2019 r . ) .
 201.   Poczenie z Facebookiem: chro swoje poczenie z Facebookiem  , GEEK-WIN ,( czytaj online , konsultacja 23 padziernika 2018 r. ).
 202. Julien Lausson , Francja usuna 32 100 razy zdjcie Bataclan na Facebooku  " , na Numerama ,(dostp 31 lipca 2016 ) .
 203. Facebook zablokowa we Francji okropne zdjcie Bataclan 32 100 razy  " , na Slate .fr ,(dostp 31 lipca 2016 ) .
 204. Damien Licata Caruso z Francji, wicemistrz wiata cenzury na Facebooku , paryski ,.
 205. Charles Sapin,   Facebook grozi opublikowaniem stron Jordana Bardelli i Marion Maréchal   w Le Figaro (dostp 23 lutego 2021 r . ) .
 206.   Marszaek i Bardella ocenzurowane po postach na temat tosamoci pokolenia Facebook odpowiada   , na The HuffPost ,(dostp 23 lutego 2021 ) .
 207.   Facebook jest dostpny na caym wiecie w 107 jzykach   , na Facebook.com ,(dostp 22 maja 2017 r . ) .
 208. Ariane Beky,   Facebook oficjalnie uruchamia swoj hiszpask wersj   , na clubic.com ,(dostp 5 maja 2017 r . ) .
 209. Éric Auchard ( tumacz  Claude Chendjou),   Facebook uruchamia francusk wersj swojej strony  , Le Nouvel Observateur ,( przeczytaj online , skonsultowano 9 lutego 2009 ).
 210.   Wersja Facebooka po francusku z Quebecu jest ju dostpna   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Que faire ) , On Google News , La Presse canadienne ,(dostp 8 kwietnia 2009 ) .
 211. (w) Facebook jest teraz dostpny 'w dobrym Quebecu'  ' na CBCNews.ca , CBC ,(dostp 8 kwietnia 2009 ) .
 212.   Facebook jest tumaczony przez uytkowników w wielu jzykach   ( Archiwum wikiwix Archive.is Google Co robi ) , W news.yahoo.com ,(dostp 6 maja 2018 r . ) .
 213. (w)   Top 10 najszybciej rozwijajcych si jzyków Facebooka   na Socialbakers.com ,(dostp 5 maja 2017 r . ) .

Zacznik

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Facebook, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Facebook i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Facebook na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Bartosz Niewiadomski

Musiałem znaleźć coś innego na temat Facebook, co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Anita Wrona

Ten wpis o Facebook był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Dariusz Kaczmarek

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Facebook, daje dużo pewności.