EtymologiaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Etymologia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Etymologia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Etymologia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Etymologia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Etymologia poniżej. Jeśli informacje o Etymologia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Etymologia jest nauk, która ma bada pochodzenie sów w danym jzyku, a rekonstrukcja pochodzenia sów.

Opiera si na prawach fonetyki historycznej i na semantycznej ewolucji rozwaanych terminów.

Etymon jest an potwierdzone lub odtworzony sowem, które suy jako podstawa do etymologii danego terminu .

Etymologia sowa

Etymologia jest zoonym i wyuczonym sowem ze staroytnej Grecji , / etumología , które samo zostao utworzone na staroytnym greckim sowie ov, prawdziwe znaczenie, znaczenie etymologiczne i na podstawie - / -logia , wywodzcym si z / logos , ( mowa, rozum), który suy do podania nazw dyscyplin. Jest to zatem pierwotnie badanie prawdziwego znaczenia sowa.

Naley jednak przekroczy definicj: badania etymologiczne, jeli nie pochodzenie, to przynajmniej stan, najstarszy moliwy, sów. Uwaa si, e sowa jzyka mog, z diachronicznego punktu widzenia , mie gównie cztery pochodzenie:

 • s to sowa odziedziczone ze starszego stanu tego samego jzyka lub z jzyka ojczystego, które w zwizku z tym przeszy proces ewolucji fonetycznej  ; stary termin, który powsta na pocztku nowego sowa, nazywa si etymon .
  Na przykad Petit Robert podaje nastpujc etymologi:
  • dla ludzi  : klasyczna acina populus  ; poblo (842); w starofrancuskiego , pueple , Pople ( XI th  wieku ); ludzie (okoo 1430)
  • w przypadku woowiny  : klasyczny aciski bos , bovis  ; w starofrancuskiego, buef ( XI th  wieku)
  • dla alouette  : stary francuski aloue ewolucja Gaulish Alauda  ;
 • s to sowa zapoyczone z innego jzyka, które w zwizku z tym s dostosowane do systemu fonologicznego i graficznego jzyka przyjmujcego;
 • s to sowa i imiona, które przeszy dug i powoln ewolucj wedug miejsc i czasów z mniej lub bardziej trwaymi rytmami i trybami. Sowo lub nazwa w Île de France nie jest sowem ani nazw w Kraju Basków, Prowansji, Bretanii, Alzacji czy nawet Quebecu;
 • s tworami lub   neologizmami   (czsto utworzonymi z greckich i aciskich korzeni dla jzyków europejskich, czasem z korzeni waciwych dla samego jzyka, jak w przypadku islandzkiego ).

Popularne i naukowe dublety

Kiedy w jakim jzyku ten sam etymon zosta odziedziczony, a nastpnie zapoyczony, dwa otrzymane sowa nazywane s dubletami leksykalnymi . Wiele z nich znajdujemy w jzyku francuskim: wikszo francuskich sów rzeczywicie pochodzi z aciny  ; niektóre zostay przekazane z wulgarnej aciny poprzez modyfikacj fonetyczn, oto sowa odziedziczone; ten sam etymon by czasami zapoyczany póniej, w wyuczonym sownictwie; dwa sowa pochodzce z tego samego pojedynczego aciskiego etymonu, ale po dwóch rónych ciekach nazywane s odpowiednio popularnym dubletem i uczonym dubletem . Ich znaczenia s generalnie róne, wyuczony dublet zachowuje znaczenie blisze znaczeniu etymologicznemu. Tak wic aciskie sowo potionem daje mikstur w jzyku wyuczonym, ale trucizn w jzyku popularnym.

Dotyczy to równie etymon fabrica (m)  :

 • sowo odziedziczone po acinie dao pocztek naturalnemu rozwojowi fonetycznemu na przestrzeni wieków;
 • aciskie sowo zostao zapoyczone z XIV th  century sta si naukowcem dublet  produkuje .

Inne wane dublety, w porzdku wulgarnym / wyuczonym (ac. Etymon)  : palec u nogi / przedmiot ( articulum ) , rzecz / przyczyna ( causam ) , kruchy / kruchy ( fragilem ) , zimny / lodowaty ( frigidum ) , ple / misie ( musculum ) , zawód / ministerstwo ( ministerium ) , blacha / stó ( tabulam ) itp.

Moe si równie zdarzy, e istnieje trójka, jak w przypadku chancre / dunce / cancer (ac. Rak ).

Dlatego konieczne jest rozrónienie midzy sowami odziedziczonymi po jzyku ojczystym, którym jest acina, a sowami zapoyczonymi.

róda zapoycze francuskich

Jzyk francuski rozwija si powoli z aciskiego dialektu pod wpywem istniejcego wczeniej jzyka celtyckiego (podoe galijskie ), a nastpnie jeszcze bardziej z jzyka superstratu, starej bas-francji . Niewtpliwie byo to w czasach Karola Wielkiego, e ludzie zauwayli ten rozwój: nie mówi ju po acinie, ale przodek francuskiego. Ale to nie byo a Francis I st e jzyk ten wypar aciny jako jzyka pisanego, a nawet duej, to naley rozumie i mówionego we wszystkich regionach. Oprócz wpywów, które wpyny na jego genez, jzyk francuski zapoyczy równie wiele sów z innych jzyków:

Henriette Walter , w Przygodach francuskich sów z innych miejsc , zauwaa: Jako wskazówk, zapoyczenia z jzyka francuskiego s bardzo realne: zatem z 35 000 sów w sowniku jzyka francuskiego codziennego, 4 200 jest oczywicie zapoyczonych z jzyków obcych, przy czym dwa gówne (oprócz aciny i greki) to angielski (25%) i woski (16,8%).

Szczegóowe informacje na temat tych poyczek mona znale w artykule powiconym poyczkom Lexical .

Dobre wykorzystanie sowników

Aktualne sowniki sporadycznie (Petit Larousse, Wikisownik itp.) Lub systematycznie (Petit Robert) wskazuj etymologi francuskich sów. Robi to w sposób z koniecznoci bardzo zwizy, co czasami prowadzi do nieporozumie ze strony niespecjalistów.

Transkrypcja greckich sów

Greckie sowa s zwykle podawane w transliteracji .

Odpowiednio, sowa takie jak aggelos, aggeion, egkephalos, larugx, ogkos (etymologia sów lub elementów angel, angio-, encephalon, larynx, onco- ) powinny brzmie angelos, angeion, enkephalos, larunx, onkos (a dokadniej agelos itp. .).

Rzeczywicie, alfabety grecki i aciski nie maj odpowiedniej litery dla spógoski (jak n w angielskim kolorze róowym ). Jest to zapisane w jzyku greckim jako g () we wszystkich przypadkach (tj. Przed literami m, n i g, k, kh, x ), podczas gdy acina zapisuje g przed m, n i zapisuje n przed g, c, ch, x .

Z drugiej strony greckie dyftongi s czsto zmieniane w szkolnej wymowie rónych krajów. Na przykad eu () faktycznie wymawiano éou (jak w oksytaskim souléu soce), std w redniowiecznej i wspóczesnej grece èv lub ef .a

Odmiana nazw greckich i aciskich

Greckie i aciskie rzeczowniki i przymiotniki s spada , to znaczy, e ich forma zaley od przypadku (z zastrzeeniem, dopenienie, etc.), pe (kobiecy, mski, nijaki), a liczba (liczba pojedyncza, mnoga), i nie tylko wedug pci i liczby , jak w jzyku francuskim.

Przypadek wykorzystywane do cytowania rzeczownik lub przymiotnik jest mianownik . Ale sam mianownik nie wystarczy, aby wiedzie, jak odrzuci sowo. Dlatego te musimy poda form dopeniacza (co w jzyku francuskim odpowiada dopenieniu nazwy ). Przykad: grecki odous (mianownik: zb), odontos (dopeniacz: zb, zb). Wskazanie dopeniacza suy z jednej strony wskazaniu, do jakiego typu deklinacji naley sowo, z drugiej za wyodrbnieniu rodnika , którego w pewnych typach deklinacji nie mona rozpozna po mianowniku. Przykad: nazwa zba: w jzyku greckim radykalne odont- , mianownik odous , dopeniacz odontos  ; w jzyku aciskim, radykalnej dent- , imiennych norach , dopeniacz DENTIS . W sownikach francuskich dopeniacz grecki lub aciski jest wskazywany tylko wtedy, gdy jest to konieczne w tej drugiej funkcji, to znaczy jeli rdze nie jest rozpoznawalny przez mianownik. Przykad: grecki odous, odontos (etymologia przyzbia , itd.), aciskie dens, dentis (etymologia zb ), ale takie sowa greckiego Periplous , aciski discipulus (etymologia przejazdu , ucze ) nie jest podana dopeniacz periplou , discipuli .

Inne przykady pokazujce, e forma dopeniacza (i reszty deklinacji) nie jest przewidywalna na podstawie formy mianownika (formy s cytowane w nastpujcej kolejnoci: mianownik, dopeniacz, znaczenie): grecki pous, podos , foot; buzie , buzie , woowina; logo, logou , mowa, mowa; algos, algus , ból; aciskie frons, frontis , czoo; licie , licie , licie; palus, pali , palik ; palus, paludis , bagno; salus, salutis , witaj; manus, manus , main.

Czstym bdem wród niewtajemniczonych, kiedy powoujc si na etymologi sowa, jest cytowanie tylko drugiej z dwóch form (wierzc, e s to po prostu dwa synonimy , a poniewa jest to druga forma - ta, która zachowuje radykaln nienaruszon) - co najbardziej przypomina francuskie sowo, które ma by wyjanione). Nie: jest to pierwszy formularz, który i tak naley cytowa, i opcjonalnie drugi. Wracajc do powyszego przykadu, jest to odous, co po grecku oznacza zb, nie jest to odontos , ten ostatni jest jedynie form fleksyjn .

Znaczenie sów

Znaczenie wyrazu w jzyku ródowym jest wskazany tylko doranym (w etymologicznym powiadomienia sownika uytkowania), i tylko wtedy, gdy róni si od francuskiego znaczenia.

Przed przystpieniem do filozoficznych lub innych komentarzy dotyczcych zmiany znaczenia sowa, zaleca si zapoznanie si ze sownikiem jzyka ródowego w celu uzyskania dokadnego znaczenia i uycia sowa ródowego lub / i sownika etymologicznego lub historii jzyka francuskiego (nawet jzyka ródowego), aby pozna histori znacze. Czasami czytamy w prasie lub w literaturze komentarze inspirowane na przykad etymologi francuskiego sowa work (ac. [ Tardif , régional] * tripalium , instrument tortur) lub polisemi aciskiego sowa persona (maska [ teatru], charakter [teatru], osoba), komentarze, których autorzy w widoczny sposób wymylili zwizek midzy pocztkowym znaczeniem a ostatecznym znaczeniem sowa, nie znajc ich prawdziwego pochodzenia.

Bibliografia

Zobacz te

Bibliografia

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Etymologia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Etymologia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Etymologia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Marina Panek

Wreszcie artykuł o Etymologia, który jest łatwy do przeczytania.

Arkadiusz Sobczak

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Etymologia i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Max Socha

Dzięki za ten post na Etymologia, właśnie tego potrzebowałem

Kamil Tkaczyk

Artykuł o Etymologia jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Mieczyslaw Urban

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Etymologia jest tym, którego szukałem.