Encyklopedia metodycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Encyklopedia metodyczna , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Encyklopedia metodyczna . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Encyklopedia metodyczna , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Encyklopedia metodyczna . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Encyklopedia metodyczna poniżej. Jeśli informacje o Encyklopedia metodyczna , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Encyklopedia metodyczna
Kraj Flaga Francji Francja
Jzyk Francuski
Obsuguje Papier

Obraz pogldowy artykuu Encyklopedia metodyczna
Pierwsza strona Encyklopedii Metodycznej (1782).

Metodyczny Encyklopedia , znany jako Encyclopédie Panckoucke   to monumentalna encyklopedia na podstawie Encyklopedii wypuke Sownik Nauki, Sztuki i Rkodziea przez Diderota i d'Alemberta z celem poprawy i ukoczenie go. W przeciwiestwie do tego ostatniego jest on podzielony na tematy rozsiane w ponad 40 sownikach naukowych. Celem byo zatem zaradzenie podziaowi uwaanemu za nadmierny w twórczoci Diderota , który wymaga przeczytania stu artykuów, aby mie dostateczne pojcie o temacie. Chcielimy spróbowa, czy postpujc w inny sposób, analiza i synteza nie doprowadzi do lepszego uzgodnienia .

Zapocztkowa j na zasadzie subskrypcji w 1782 roku ksigarz Charles-Joseph Panckoucke , zaoony w Lille, a nastpnie w Paryu, gdzie udao mu si stworzy pierwsze w tamtych czasach imperium dziennikarskie. W latach 1782-1789 pomaga mu ksigarz i wydawca Clément Plomteux z Liège.

Publikacja trwaa pó wieku i zakoczya si w 1832 roku . Po mierci Charlesa-Josepha Panckoucke w 1798 r. publikacj zapewni jego zi i wspólnik Henri Agasse (1752-1813), a nastpnie jego córka Antoinette-Pauline Agasse, wdowa po nim.

Przedsiwzicie to, w którym uczestniczyo kilkuset autorów, zaowocowao zbiorem 206 tomów (159 tekstu w dwóch kolumnach i 47 tablic), obejmujcym ponad 125 000 stron i blisko 4 500 rycin,

Wspótwórcami byli ówczeni specjalici i wielcy naukowcy, którzy mieli pewn swobod pisania, wykraczajc tym samym poza ogólnikowe kompilacje poprzedniej encyklopedii . Trzy ksigarnie-wydawcy napotkay równie pewne trudnoci w kierowaniu produkcji swoich dyrektorów sowników naukowych. Tak wic podobne tematy, takie jak rolnictwo i uprawa roli (czyli orka), mona by pogrupowa w jeden, co daoby lepsz ogóln spójno. To samo dotyczy gier matematycznych i zabaw matematycznych.

Peny tytu to: The Methodical Encyclopedia lub Order of Subjects Towarzystwa Literatów, Naukowców i Artystów; poprzedzony sownictwem uniwersalnym, sucym jako stó dla caego dziea, ozdobiony portretami MM. Diderot i d'Alembert, pierwsi redaktorzy Encyclopédie .

Jako Encyklopedia Diderota i D'Alemberta, metodyczna Encyklopedia zostaa sfaszowana (piracka) do Padwy , znajdujcej si wówczas na terytorium Republiki Weneckiej , w latach 1784-1817 pod tytuem: Encyklopedia Metodyczna. Nowe wydanie [sic!] wzbogacone uwagami powiconymi pogodnej Republice Weneckiej (do 1797), nastpnie Encyklopedia Metodyczna wg kolejnoci tematycznej (po upadku Republiki Weneckiej w 1797). Nie jest tu te znana pena liczba tomów i moliwe, e nie zostay odtworzone wszystkie materiay z wydania paryskiego. Nic dziwnego, e biblioteki francuskie maj bardzo niewiele weneckich tomów, podczas gdy biblioteki woskie s dobrze zaopatrzone.

Lista wspótwórców

Organizacja tomów

Metodyczna organizacja materiaów przedstawia si nastpujco, w 159 tomach tekstu i 47 tomach tabliczek:

Materia Liczba tomów tekstu i tablic Daktyle Szczegóowe streszczenia i linki do tomów online
Ogoszenie Encyklopedii Metodycznej w Mercure de France of, strony 51 do 155 1781 Czytaj online
Prospekt (100 stron) 1782 Czytaj online
Prospekt z 1783 r. (140 stron) 1783 Czytaj online
Rolnictwo 7 1787-1821
 • Powiadomienie BnF
 • Tom I (1787)
  • Pierwsze przemówienie M. l'Abbé Tessier  : Skrócona historia i postp rolnictwa wród rónych narodów oraz sposoby poprawy go we Francji (strony 1 do 31)
  • Drugie przemówienie M. l'Abbé Tessier  : Zasady wegetacji i czci rolin (strony 32 do 69)
  • Trzecie przemówienie M. l'Abbé Bonnaterre  : Fragmenty najlepszych autorów rolnictwa (strony 70 do 305)
  • Przedmowa do dziau rolnictwa, M. l'Abbé Tessier (strony 306 do 309)
  • Przedmowa do dziau ogrodniczego autorstwa M. Thouina (strony 310 do 314)
  • AAL do AZUL (strony 315 do 772)
  • [Tabela rónych pomiarów gruntów, zarówno we Francji, jak i za granic (strony od 636 do 649)]
 • Tom II (1791)
  • BAB do CETERÉE (strony 3 do 848)
 • Tom III (1793)
  • CHABLE do CYTISE (strony 1 do 744)
 • Tom IV (1796)
  • ERRATA
  • DACTYL do HYSSOPE (strony 1 do 718)
 • Tom V (1813)
  • IBERYD ZIEMNIACZANY (strony 1 do 736)
 • Tom VI (1816)
  • POMMELIÈRE w ZUCCAGNI (strony 1 do 628)
 • Tom VII (1821): Sownik uprawy drzew i gospodarki lenej
  • Ostrzeenie (strony V do VII)
  • AAL do ZANTHORIZE (strony 1 do 825)
  • Tabela aciskich nazw rolin wymienionych w sowniku drzew i krzewów, sprowadzona do nazw bardzo rónicych si od francuskich
Zabawy nauk matematyczno-fizycznych, ciekawych procesów w sztuce; zabawne i subtelne zwroty biaej magii oraz pomysowe i rónorodne odkrycia brany of 1 1792
 • zawiadomienie BnF ,
 • Tom I (1792)
  • Ostrzeenie (strony VII i VIII) [ odniesienie do rycin do tomu VIII Tablic]
  • PSZCZOY W SZTUCZNYM WULKANIE (strony 1 do 870)
Staroytnoci, mitologia, dyplomacja z Chartres i chronologia 5 + 1 + 2 1786-1824
 • Tom I (1786)
  • Ostrzeenie autorstwa M. Mongeza (strony V do VIII)
  • Wyjanienie skrótów, które wyraaj rzadko medali (strona 1)
  • A do CHLAINE (strony 1 do 798)
 • Tom II (1788)
  • Wyjanienie skrótów, które wyraaj rzadko medali (strona 3)
  • CHLAMYDE do FYLLA (strony 3 do 722)
 • Tom III (1790)
  • Wyjanienie skrótów, które wyraaj rzadko medali (strona 1) + uwaga
  • G do MECISTÉE (strony 1 do 672)
  • Chronologia dwunastu wieków poprzedzajcych przejcie Xercèsa w Grecji, zbadana przez M. Volneya . Ostrzeenie i wstp autora (s. I-IV). Tabela analityczna rozdziaów (pV-VI). Chronologia (s. VII-LXXVII)
 • Tom IV (1792)
  • MEDALE PLUTEUS (strona 1 do 756)
 • Tom V (1794)
  • PLUTON do ZYTU (strona 1 do 897)
  • Tabele metodyczne materiaów zawartych w Sowniku staroytnoci obywatela Antoine Mongeza (strony od 899 do 920)
 • Wyjanienie tablic staroytnoci Encyklopedii (1824)
  • Ogólne uwagi dotyczce tego zbioru antyków (strony III-IV)
  • Kolejno mitologicznych gów (strony V-VII)
  • Tabela drugiej czci: stroje rónych ludów od staroytnoci do redniowiecza (str. VIII)
  • Kolekcja Staroytnoci (strony 1 do 281) [uwaga: strony 61 do 175 znajduj si po stronie 281]
  • Dodatek do caej ksiki (strony 281-282)
  • Poprawki i uzupenienia (strony 283-284)
  • Tabela ogólna (strony 285-287)
 • Pyty 1 do 200 (1824)
 • Pyty 201 do 380 (1824)
Architektura 3 1788-1825
 • Tom I (1788)
  • Ostrzeenie (strony I do VIII)
  • Errata (strona VIII)
  • ABAJOUR do COL (strony od 1 do 720)
 • Tom II (1801)
  • COLOSSAL à MUTULES (strony 1 do 744)
 • Tom III (1825)
  • Uwaga [o nieistniejcych tablicach]
  • PLATFORMA w ZOTHECA (strony 1 do 664)
Uprawa i ogrodnictwo 1 + 1 1797-1802
 • Tom I (1797)
  • Ostrzeenie
  • STREFA PSZCZÓKA (strony 1 do 229)
  • Objanienie tabliczek (strony 230 do 264)
  • Sownik (strony 265 do 298)
 • Talerze (1802)
  • Ogoszenie
  • Pyty od 1 do 54
Sztuka wojskowa 4 1784-1797
 • Tom I (1784)
  • Wystpienie wstpne (str. I do VIII) [z wykazem autorów]
  • A do CONNECTED (strony 1 do 783)
 • Tom II (1785)
  • ZDOBYWCA W WOJNIE (strony od 1 do 800)
 • Tom III (1787)
  • BUTY ZYGZAKOWE (strony 1 do 753)
 • Tom IV (Suplement) (1797)
  • Ostrzeenie (strony 1 do 7)
  • DOBROWOLNY PODLEWACZ (strony 1 do 944)
  • 2 strony rycin (3 ryciny) [niepaginowane]
  • Spis tabel i notatek (str. 945)
  • Tabela: kolejno czytania i studiowania (s. 945)
  • Tabela alfabetyczna (strony 946 do 961)
  • Tabela analityczna (strony 961 do 990)
Artyleria 1 1822
 • Tom I (1822)
  • Wprowadzenie (strony V do VII)
  • Errata (strona VIII)
  • STAL OCYNKOWANA (strony 1 do 508)
Sztuka mechaniczna i rzemioso 8 + 6 1782-1791
 • Tom I (1782)
  • Przedmowa (str. VII-XVI)
  • IGA CUKIERNICZA (strony 1 do 775) [uwaga: Kasztany umieszczone po Cukierniku]
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie (s. 776)
 • Tom II (1783)
  • KOLORY I LAKIERY DO SIATEK, SIEW I HACZYKÓW (strona 1 do 823)
  • Spis artykuów w tym tomie (strona 824)
 • Tom III (1784)
  • PYWAJCY W DREWNIANYM POCIGU Z INSTRUMENTAMI MATEMATYCZNYMI (Maker of) (strony 1 do 691)
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie (str. 692)
 • Tom IV (1785)
  • INSTRUMENTY MUZYCZNE I LUTNI (Sztuka twórcy) STOLARKA (strony 1 do 811)
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie (strona 812)
 • Tom V (1788)
  • MERCURE (Jego zatrudnienie w sztuce) do PLATINUM (Sztuka) (strony od 1 do 772)
  • Dodatek do sztuki bicia monet (strony 773 do 804)
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie (strona 805)
  • Errata (strona 806)
 • Tom VI (1789)
  • PERFUMER (Art of) do OCZYSZCZANIA WODY MORSKIEJ (Art of) (strony 1 do 776)
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie (strony 717 do 719)
  • Errata (strona 719)
 • Tom VII (1790)
  • CZWÓRKI (Sztuka) do TYTONIU (Sztuka i zalety uprawy) (strony 1 do 807)
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie [bez paginacji]
 • Tom VIII (1791)
  • TYTO (sztuka) do CYNK (sztuka i waciwoci) (strony 1 do 760)
  • Przemówienie kocowe (strony 761 do 764)
  • Tabela alfabetyczna i rozumowana, zarówno z podstawowymi terminami i wyraeniami technicznymi, jak i procesami i przedmiotami zwizanymi ze sztuk mechaniczn i rzemiosem, które s omówione w omiu tomach tego sownika (strony 765 do 912)
  • Spis artykuów zawartych w tym tomie [bez paginacji]
  • Spis artykuów zawartych w tomie siódmym [niepaginowany]
 • Talerze, tom I (1783)
  • Ostrzeenie (2 nienumerowane strony)
  • Zamówienie pyt pojedynczych i podwójnych [] (2 strony nienumerowane)
  • Talerze (litery od A do C)
 • Talerze, tom II (1783)
  • Ostrzeenie (2 nienumerowane strony)
  • Zamówienie pyt pojedynczych i podwójnych [] (2 strony nienumerowane)
  • Tablice (litery D do zegarmistrzostwa, cz pierwsza)
 • Talerze, tom III (1784)
  • Zamówienie pojedynczych i podwójnych tabliczek [] (2 strony nienumerowane) + uwaga dla subskrybentów
  • Talerze (WATCHMAKING, druga cz w MONNOYAGE)
 • Talerze, tom IV (1785)
  • Zamówienie pojedynczych i podwójnych tabliczek [] (2 strony nienumerowane) + uwaga dla subskrybentów
  • Talerze (TOCZENIE MOZAIKI, cz pierwsza)
 • Talerze, tom V (1787)
  • Zamówienie pyt pojedynczych, podwójnych, potrójnych i poczwórnych [] (2 strony nienumerowane) + uwaga dla subskrybentów
  • Talerze (TURNER, druga cz do VOUTES)
  • Tablice morskie (numeracja najpierw po arabsku, potem po rzymsku (patrz Ostrzeenie)
 • [Tablice, tom VI: dotyczy Produkcji, sztuki i rzemiosa: patrz ten dzia]
 • Talerze, tom VII (1789)
  • SZTUKA WOJSKOWA; SZTUKI AKADEMICKIE
  • HERB
  • MATEMATYKA
  • MASZYNY HYDRAULICZNE
  • OPTYCZNY; PERSPEKTYWICZNY; ASTRONOMIA, INSTRUMENTY, GNOMONIKA
  • SPOSÓB POZNAWANIA PTAKÓW PO BEC I NOGACH
 • [Tablice, tom VIII: dotyczy Produkcji, sztuki i rzemiosa: patrz ten dzia]
Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze 1 1792
 • Tom I: nigdy nie opublikowany
 • Tom II (1792)
  • Ostrzeenie dotyczce tej czci Encyklopedycznego Sownika Zgromadzenia Narodowego (strony 1 do 4)
  • ABSENS do DRAMATYCZNYCH AUTORÓW (strony 5 do 804)
Sztuki pikne 2 + 1 1788-1791
 • Tom I (1788)
  • Ostrzeenie M. Levesque , Agrégé w Cesarskiej Akademii Sztuk Piknych w Sankt Petersburgu, Kontynuator Sownika Sztuk Piknych zapocztkowanego przez M. Wateleta z Académie Française. (strony I do VII)
  • Pochwaa M. Watelet , przeczytana na publicznym spotkaniu Królewskiego Towarzystwa Medycznego,, przez M. Vicq-d'Azyra , Staego Sekretarza tego Towarzystwa (strony VIII do XXIV)
  • Ostrzeenie (strona (I))
  • Nazwisko autorów pierwszego wydania Encyklopedii i Suplementu (strona (II))
  • [prospekt] Encyklopedia w kolejnoci tematycznej lub Kompletna biblioteka caej ludzkiej wiedzy (strony (III) do (V)
  • Plan pracy Encyklopedii Metodycznej (strony (V) do (VIII)
  • Podzia Encyklopedii Metodycznej (strony (VIII) do (XCVIII) [zawiera szczegóowe zestawienie dostaw]
  • Pojcia wstpne (strony I do VIII)
  • AKADEMIA MALARSTWA (strony 1 do 662)
 • Tom II (1791)
  • NOWOCZESNE MALARSTWO OCZU (strony 1 do 427)
  • Sownik praktyki sztuk piknych (strony od 429 do 804)
  • Redukcja do porzdku metodycznego rónych artykuów skadajcych si na sownik teoretyczny i praktyczny sownik sztuk piknych (strony 805 do 814)
 • Talerze (1805)
  • Stan desek (i uwaga na ich kolejno) (strony 3 do 7)
  • Uzupenienie do objanienia tabliczek - perspektywa) (strony (1) do (2)
  • Errata do traktatu o perspektywie (strona (2))
  • Tabliczki [numeracja losowa]
Botaniczny 13 + 3 + 4 1783-1823
 • Tom I (1783)
  • Zastrzeenie (2 strony - bez stronicowania)
  • Wystpienie wstpne (strony I do XLIV)
  • AAL do CHOU (strony od 1 do 748)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony od 749 do 752)
 • Tom II (1786)
  • CICCA w GORDON (strony 1 do 770)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony 771 do 774)
 • Tom III (1789)
  • Opinia autora (strony V do VIII)
  • GORTÈRE à MAUVE (strony od 1 do 755, oznaczone bdem 743)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony 757 do 759)
 • Tom IV (1796)
  • CHOROBA PANICULA (strony 1 do 760)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony 761 do 764)
 • Tom V (1804)
  • Uwagi wstpne (strony I do VIII)
  • PANTE à PYXIDANTHÈRE (strony 1 do 746)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony od 747 do 748)
 • Tom VI (1804)
  • QUADRANGULAR ze SCIRP (strony 1 do 784)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony 785 do 786)
 • Tom VII (1806)
  • SCLERIA do TRALLIANE (strony 1 do 728)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony 729 do 731)
 • Tom VIII (1808)
  • KONICZYNA ZUCCAGNE (strony 1 do 876)
  • Tabela aciskich nazw rodzajów rolin zawartych w tym tomie (strony od 877 do 879)
 • Suplement, tom I (1810)
  • Ostrzeenie (strony I do IV)
  • Rozprawa wstpna o obecnym stanie botaniki, o przyczynach, które przyczyniy si do jej rozwoju oraz o tych, które mog go opóni lub przyspieszy (str. V-XVIII)
  • ABALON w BURCHARDE (strony 1 do 761)
 • Suplement, tom II (1811)
  • CAA-APIA w GYROSELLE (strony 1 do 876)
 • Suplement, tom III (1813)
  • HABENARIA w MORELLE (strony 1 do 780)
 • Suplement, tom IV (1816)
  • MORÈNE do RYNCHOSPORY (strony 1 do 731)
 • Suplement, tom V (1817)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • ZYGOFILLUM SABAL (strony 1 do 526)
  • Poprawki i uzupenienia (strony od 527 do 780)
 • Encyklopedyczna i metodyczna tabela trzech królestw przyrody, Botanika, tom I (1791)
  • Recenzje [bez stronicowania]
  • Przedmowa (strony III do VIII)
  • Wprowadzenie (strony X do XVI)
  • Ilustracja rodzajów systemu seksualnego Linneusza  : Postacie klasowe (2 strony bez stronicowania + strony od I do II)
  • Ilustracja gatunków (strony 3 do 496)
 • Encyklopedyczna i metodyczna tabela trzech królestw przyrody, Botanika, tom II (1793)
  • Ilustracje gatunków (strony od 1 do 551)
 • Encyklopedyczna i metodyczna tabela trzech królestw przyrody, Botanika, tom III (1823)
  • Ilustracja gatunków (strony od 1 do 503)
  • Tablica synoptyczna gatunków zawartych w tym dziele (strony 505 do 523)
  • Suplement, Poiret (strony 525 do 719)
  • Tabela synoptyczna Suplementu (strony 721 do 728)
 • Tablice
Gatunki owieckie 1 + 1 1795-1811
 • Tom I (1795)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • DOLNY do ZOUCHET (strony od 1 do 443)
  • Wyjanienie, po którym nastpuj trzydzieci dwie tabliczki i figury dotyczce rónych gatunków owieckich, tom IX Rycin Sztuk Piknych (strony 445 do 456)
 • Deski (1811)
  • Uwaga [wskazuje, e objanienie tabliczek znajduje si w sowniku]
  • Talerze (od 1 do 32 + 2bis)
Chemia, farmacja i metalurgia 6 + 2 1786-1814
 • Tom I (1786)
  • Ostrzeenie autora La Chymie (strony I do VII)
  • Szczegóowa tabela artykuu ACID (strona VIII)
  • AA do ASTRAL MAGNET (strony 1 do 624)
  • Drugie ostrzeenie, które suy jako wprowadzenie do kolejnych artykuów i wskazuje na pewne poprawki, które naley wprowadzi w tych poprzedzajcych (strony 625 do 653)
  • Tabela nomenklatury (strony od 654 do 663)
  • Odpowiednie nazwy rónych bardziej zoonych substancji, które cz si bez uporzdkowania (strony 664)
  • Artyku AIR (strony 665 do 772)
  • Uzupenienia i poprawki (strony 773 do 774)
 • Tom II (1792)
  • Ostrzeenie [dotyczy autorów] (bez stronicowania)
  • AL do CARAMBOLIER (strony 1 do 786)
 • Tom III (1796)
  • CHEMICZNY WGLAN (strony 1 do 781)
 • Tom IV (1805)
  • Ostrzeenie (strony I do II)
  • CHLORYT MEFITU (strony 1 do 728)
  • Ostrzeenie (str. 729) [o Tablicy sów]
  • Tabela sów (strony 731 do 742)
  • Errata tomu IV [niestronicowana]
 • Tom V (1808)
  • MYROXEN MEPHITICA (strony 1 do 762)
  • Tabela sów (strony 763 do 771)
 • Tom VI (1815)
  • KWARTACJA ZYMOLOGICZNA (strony 1 do 362)
  • Uwaga [o fakcie, e Tom VI to tylko 1/2 tomu, Apteka zostaa odcita () + odniesienie do Sownika] (str. 362)
 • Pyty, cz pierwsza: Chemia (1813)
  • Objanienie tabliczek (strony 3 do 24)
  • Talerze [w tym 9 bis]
 • Talerze, cz druga: Metalurgia (1814)
  • Objanienie tabliczek (strony 3 do 74)
  • Tabliczki [w tym jedna 10 bis i jedna 11 bis, alternatywna numeracja rzymska i arabska]
Operacja 2 + 1 1790-1799
 • Tom I (1790)
  • Przemówienie wprowadzajce (str. 1 do 44)
  • ABAPTISTON w KYSTOTOMII (strony 1 do 712)
 • Tom II (1792)
  • USZKODZENIE W ZIGOMIE (strony od 1 do 498)
  • Spis treci zawartych w caej ksice (strony od 499 do 566)
  • Wyjanienie tablic odnoszcych si do materiaów chirurgicznych, stanowicych cz Encyklopedii w kolejnoci tematycznej, autorstwa Cit. Petit-Radell i Allan [1 strona tytuowa]
  • Przemówienie wprowadzajce, GF Allan (strony 3 do 8)
  • Wyjanienie tabliczek odnoszcych si do materiau chirurgicznego (strony 9 do 144)
  • Errata w objanieniu tabliczek (strona 144)
 • Talerze (1799)
  • Tabliczki [od I do CXIII: nr XIII, a XV bis, nr LII, pojedyncza numeracja CIII/CIV]
Handel 3 1783-1784
 • Tom I (1783)
  • Ostrzeenie (strony V i VI)
  • Nowe elementy handlu, autorstwa M. l'Abbé Baudeau , suce jako Dyskurs Wstpny do nowego napisania Sownika Savari, dla Encyklopedii Metodycznej. (strony VII do XXX)
  • od A do CYSTHEOLITHRE (strony 1 do 766)
 • Tom II (1783)
  • D do IZELOTE (strony 1 do 798)
 • Tom III (1784)
  • KABAK w ZOROCHE (str. 1 do 831) [tabele miar i wag]
  • Porzdkowa i uzasadniona tabela artykuów tego Sownika, której lektura moe suy jako elementarny traktat dla kadej czci Handlu (strony I do XVI)
Gospodarka polityczna i dyplomatyczna 4 1784-1788
 • Tom I (1784)
  • Ostrzeenie (strony III do VI)
  • PORZUCENIE w CZAR (strony 1 do 760)
 • Tom II (1786)
  • DACHSTUL à IMPORTATION (str. 1 do 757) [Cz litery I umieszczona jest po literze J]
 • Tom III (1788)
  • PODATKI ZJEDNOCZONE PROWINCJE (strony 1 do 787)
 • Tom IV (1788)
  • PRUM do ZWIFALTEN (strony 1 do 719)
  • Suplement (strony 730 do 813)
  • Tabela analityczno-indykatywna artykuów, których kolejna lektura powinna stanowi rodzaj Rudymentu dla nauk omawianych w tym Sowniku (strony 814 do 840)
Encyclopediana lub Encyclopedic Dictionary of Ana, zawierajcy to, co udao nam si zebra, co jest mniej znane lub bardziej interesujce wród zarysów umysu  itp. 1 1791
 • Tom I (1791)
  • Ostrzeenie redakcji (strony V do VII)
  • A do ZEUXIS (strony 1 do 963)
Sztuki akademickie. - Jazda konna, szermierka, taniec i pywanie 1 1786
 • Tom I (1786)
  • Ostrzeenie (strony [I] do [II]
  • ABANDON w VOLTIGEUR (strony 1 do 290)
  • AKADEMIA VOLTE (strony 291 do 311)
  • BAL do TOMBÉ (strony 312 do 424)
  • Sztuka pywania (strony 425 do 445)
Finanse 3 1784-1787
 • Tom I (1784)
  • Ostrzeenie (strony 1 do 12)
  • Wystpienie wstpne lub esej historyczny na temat finansów (strony I do LX)
  • SUBSKRYPCJA DUPLIKATÓW (strony od 1 do 685)
 • Tom II (1785)
  • WODA MORSKA w LYON (strony 1 do 787)
 • Tom III (1787)
  • SKLEP w YVETOT (strony 1 do 797)
  • Porzdkowa i uzasadniona tabela artykuów tego Sownika, której lektura moe suy jako elementarny traktat dla kadej dziedziny finansów (strony I do XVII)
Lasy i lasy - Drzewa i krzewy 1 1791-1815
 • Tom I, cz pierwsza (1791)
  • Przedmowa (strony I do VIII)
  • WZROST NAPICIOWY (strony 1 do 296)
 • Tom I, cz druga (1815)
  • Instrukcja o pracy pana de Sept-Fontaines i o kubaturze drewna w ogóle pana de Prony (strony I do XXXI)
  • Tablice logarytmów pierwszych 10 000 liczb, z picioma cyframi, bez charakterystyki (strony XXXIII do XLVIII)
  • Sztuka przygldania si lasom i lasom wszechogarniajcym; lub seria tabel [] (strona tytuowa niestronicowana)
  • Ostrzeenie wstpne (strony 3 do 4)
  • Pierwsza cz. Pierwszy dyskurs o drewnie okrgym. (strony 5 do 14) + Ostrzeenie i tabela I (strony 15 do 64) + Ostrzeenie i tabela II (strony 65 do 73)
  • Druga cz. Drugie przemówienie dotyczce kantówki, której rozmiar si zmniejsza (strony 74 do 81). + Ostrzeenie i tabele III i IV (strony 82 do 128)
  • Trzecia cz. Trzeci dyskurs na temat kantówek tej samej wielkoci (strony 129 do 135) + Ostrzeenia i tabele V do VIII (strony 136 do 184)
  • Czwarta cz, zawierajca sze tablic (strony 185 do 224)
  • Dodatek do tablic logarytmicznych (strony 225 i 226)
geografia staroytna 3 1787-1792
 • Tom I (1787)
  • Tabela rónych wspóczynników, wedug których mona uzna geografi [bez stronicowania]
  • Ostrzeenie (strony I do XVI)
  • AAR do GRAEAS GONU (strony 1 do 756)
 • Tom II (1789)
  • GRAECI w RZYMIE (strony 1 do 750)
 • Tom III (1792)
  • ROMANUM IMPERIUM do ZYRMA (strony 1 do 623)
  • Post-Scriptum (strona 624)
  • Analiza stanu geografii wród Greków (s. 625 do 679)
  • Ostrzeenie autora na Tabeli Metodyczno-Analitycznej Geografii Staroytnej (str. 680)
  • Tabele analityczne artykuów z staroytnej geografii zawarte w tym Sowniku (strony od 681 do 684)
  • Tabela analityczna (strony 685 do 724)
Wspóczesna geografia 3 1782-1788
 • Tom I (1782)
  • Mowa o geografii, Masson de Morvilliers (strony V do XIX)
  • Notatka bez tytuu: przypisanie artykuów [bez paginacji]
  • A do HOLZMUNDEN (strony 1 do 776)
 • Tom II (1784)
  • HOMAGY w RIEDENBURG (strony 1 do 760)
 • Tom III (1788)
  • RIEDESEL do ZWYFALTEN (strony 1 do 737)
  • Dodatek do czci geograficznej Encyklopedii w kolejnoci tematycznej [strona tytuowa, bez paginacji]
  • Ostrzeenie [bez stronicowania]
  • AA do ZAARA (strony 741 do 812)
Geografia fizyczna 5 + Atlas 1795-1828
 • Tom I (1795)
  • Notice des Théories de la terre i inne prace zwizane z geografi fizyczn, których zasady byy i mog przyczyni si do rozwoju tej nauki (strony 1 i 2)
  • ARDUINO do WOODWARD (strony 3 do 672)
  • Uzupenienie poprzednich ogosze (strony od 673 do 791)
  • Ogólne i szczegóowe uwagi dotyczce geografii fizycznej (strony 792 do 842)
  • Spis hase do prac odnoszcych si do geografii fizycznej, z artykuami na róne tematy poruszane w kadym z tych hase (strony 843 do 857)
  • Uwaga [bez stronicowania]
 • Tom II (1803)
  • AA do AZOF (strony 1 do 896)
 • Tom III (1809)
  • BAAR do DYLE (strony od 1 do 704)
 • Tom IV (1811)
  • WODA NA NOYANT (strony 1 do 767)
 • Tom V (1828)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • OAZA w ZURYCHU (strony 1 do 856)
  • Dodatek, od litery A do litery N wcznie (strony od 857 do 958)
 • Atlas (1827)
  • Wprowadzenie (strony 1 do 3)
  • Analiza map i tabliczek (strony 4 do 117)
  • Pierwsza tabela: Tre zawarta na tej ilustracji (1 strona bez stronicowania)
  • Druga tabela, wskazujca, której stronie tekstu odpowiadaj tablice Atlas (strony 119 do 120)
  • 48 tablic
Atlas encyklopedyczny 2 1787-1788
 • Tom I (1787)
  • Analiza map w tym Atlasie, cz pierwsza (strony od 1 do 67)
  • Karty od 1 do 77
 • Tom II (1788)
  • Analiza map w tym Atlasie, cz druga (strony od 1 do 110)
  • Tabela (strony 110 do 112)
  • Karty 78 do 140
Gramatyka i literatura 3 1782-1786
 • Tom I (1782)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • A do HOPE (strony 1 do 790)
 • Tom II (1784)
  • DUCH W PARREZJI (strony 1 do 768)
 • Tom III (1786)
  • PARTERRE w ZEUGME (strony 1 do 660)
  • Uzupenienie artykuów literaturowych (strony 661 do 731)
  • Metoda kierowania czytelników w studiowaniu gramatyki i literatury (strony 732 do 748)
Historia 6 + 1 1784-1804
 • Tom I (1784)
  • Wystpienie wstpne (strony I do VIII)
  • Herb: OBNIONY DO VUIDÉ (strony od 1 do 179)
  • Rozprawa wstpna o historii (strony 181 do 184)
  • AARON do CASTRUCCIO CASTRACANI (strony 185 do 792)
 • Tom II (1786)
  • CAT do GRAILLI (strony 1 do 751)
 • Tom III (1788)
  • ZIARNO MYTHECUS (strony 1 do 663)
 • Tom IV (1790)
  • NAAMAN do SCELERATA PORTA (strony 1 do 725)
 • Tom V (1791)
  • List od M. Panckoucke do MM. Subskrybenci (strony 1 do 27)
  • Brief dla pana Panckoucke dotyczcy posiadanych przez niego gazet (strony 28 do 30)
  • Spis obiektów zawartych w trzecim Memoir on the Encyclopedia (strona 31)
  • Tabela obiektów zawartych w pierwszej i drugiej pamici (strona 32)
  • SAURIN do ZYPOEUS (strony od 1 do 748)
 • Tom VI, Suplement (1804)
  • AARON do NIVERNOIS (strony od 1 do 408)
  • Chronologie (strony 410 do 759)
  • BRANDEBURG-PRUS (strony 760 do 764)
  • Ogólna errata Sownika Historii w nowej Encyklopedii (strony 765 do 768)
 • Tablice herbowe (1784)
Historia naturalna zwierzt 14 + 16 1782-1832 TEKST
 • Tom I Czworonogi, walenie, ptaki (1792)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • Wprowadzenie do historii naturalnej, M. Daubenton (strony I do X)
  • Trzy królestwa natury, M. Daubenton (strony XI do XV)
  • Królestwo zwierzt, M. Daubenton (strony od XVI do XVIII)
  • Natural History of Man, M. Daubenton (strony XIX do LXXXXII)
  • Zwierzta czworonone i walenie: ABADA do ZURNAPA (strony 1 do 320)
  • Ornitologia M. Mauduit  ; Plan pracy (strony 321 do 322)
  • Dyskurs ogólny o naturze ptaków (strony 323 do 468)
  • OPUSZCZENIE BISKUPOWI (str. 469 do 691)
 • Tom II , Ptaki (1784)
  • BD GOW ZOUCET (strony 1 do 514)
  • Kolejno czytania artykuów zawartych w Sowniku ornitologicznym (s. 515-539)
  • Jak czyta ten Sownik w odniesieniu do artykuów na temat sokolnictwa i mylistwa (strony 539-540)
  • aciskie nazwy rodzajów CXV, pod którymi uoone s Ptaki opisane w tym Sowniku, przedstawione w porzdku alfabetycznym (strony 541 do 544)
  • Czworonone, jajorodne zwierzta i we M. Daubenton (Pótytu, strony 545-546)
  • Czwarty rzd. Jajorodne czworonogi, cztery stopy, bezwose (strony 547 do 550)
  • Pite zamówienie. We, uski, bez ap i bez petw. (strony 551 do 563)
  • O rodkach zachowania jajorodnych czworonogów i innych zwierzt po ich mierci (strony 564 do 570)
  • Jak przygotowa i przechowywa suche skórki jajorodnych czworonogów i wy (strony 571 do 574)
  • Informacja o rónych pracach dotyczcych jajorodnych czworonogów i wy (strony od 575 do 586)
  • lepka gra (strony od 587 do 704)
  • Dodatek (artyku ASPIC) (strona 705)
  • Tabela alfabetyczna nazw aciskich i obcych (strony 706 do 712)
  • Errata (s. 712)
 • Tom III , ryba (1787)
  • Opinia Sieur Panckoucke na temat opónienia dwudziestego drugiego wydania, wikszej liczby tomów, jakie bdzie miaa praca, oraz terminu, w którym musi zosta ukoczona (str. 18).
  • Nazwiska autorów w kolejnoci alfabetycznej dziau Medycyna (strona 8)
  • Szósty porzdek: ryby, uski i petwy. Wstp (strony I do XXXVII)
  • Sposób przygotowania ryb do przechowywania ich w szafkach (str. XXXVIII do XLI)
  • Zawiadomienie o gównych pracach dotyczcych Ryb (strony od XLII do LI)
  • Tabela alfabetyczna nazw aciskich (strony od LII do LVIII)
  • Tabela alfabetyczna znanych etymologii, greka lub acina, nazwy rodzajowe uywane w tym Sowniku (strony od LIX do LX)
  • ABACATUAIA w ZINGEL (strony 1 do 435)
  • Wstpne wystpienia i plany do Sownika Owadów (strony I do CCLXXXVIII)
 • Tom IV , owady (1789)
  • Mowa wstpna i mapa sownika owadów, M Mauduyt (strony I do CCLXXXVII)
  • Wprowadzenie M. Olivier (strony 144)
  • BRZUCH w BOMBILLE (strony 45 do 330)
  • Tabela nazw aciskich zawartych w tym tomie (str. 331)
 • Tom V , owady (1790)
  • BOMBIX do CYNIPS (strony 1 do 792)
  • Tabela nazw aciskich zawartych w tym tomie (str. 793)
 • Tom VI , owady (1791)
  • WOSK YRINOWY (strony 1 do 702)
  • Tabela nazw aciskich zawartych w tym tomie (strony od 703 do 704)
 • Tom VII , owady (1811)
  • FLY HANNETON (strony 1 do 817)
 • Tom VIII , owady (1811)
  • FLY (cig dalszy) do PAWIEGO DNIA (strony 1 do 720)
  • Tabela nazw aciskich zawartych w tym tomie (strony 721 do 722)
 • Tom IX , entomologia (1819)
  • Ostrzeenie, M. Latreille (strony I i II)
  • MOTYL (strony 1 do 803)
  • Suplement (korekty, dodatkowe gatunki) (strony 804 do 828)
 • Tom X , entomologia (1825)
  • Ostrzeenie autorów (1 strona bez stronicowania)
  • Ostrzeenie redaktora (1 strona bez stronicowania)
  • BUTTERFLY do ZYGIE (strony 1 do 828)
  • Tabela alfabetyczna artykuów traktowanych w tym Sowniku innych ni ich list (strony od 829 do 832)
  • Errata (1 strona bez stronicowania)
 • Historia naturalna wierszy, tom I (1789, wznowienie 1792)
  • Wstp (strony I do VI)
  • Tabela systematyczna robaków (strony VII do XVIII)
  • ABER do CONE (strona 1 do 757)
 • Historia naturalna robaków, tom II (1830)
  • Ostrzeenie (strony V do VII)
  • ACAME to CONE (strony 1 do 256) [Suplement, bez tytuu]
  • CONELIX do MYTULO-PECTINKULUS (strony 1 do 594)
 • Historia naturalna robaków, tom III (1832)
  • PLATFORMA ZOOMORFOZY (strony od 595 do 1152)
 • Historia naturalna zoofitów , tom I [oznaczony bdem tom drugi] (1824)
  • Wstp (strony I do VIII)
  • ABROTANOID do VOLVOCE (strony 1 do 819)


DESKI

 • Mammalogia, czyli opis gatunku ssaków, tom I zawierajcy rzdy bimanów, kwadrumanów i drapieników (1820)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • Terminologia ssaków (strony 1 do 28)
  • Tabela metodyczna ssaków (strony 29 do 46)
  • Mammalogia (strony 47 do 276) [w kolejnoci]
 • Mammologia, czyli opis gatunku ssaków, tom II zawierajcy rzdy gryzoni, bezzbnych, pachydermów, przeuwaczy i waleni (1822)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • Mammalogia (strony 277 do 530)
  • Suplement (strony od 531 do 547)
  • Tabela rzdów, rodzajów i gatunków (strony od 548 do 555)
  • Errata (1 nienumerowana strona)
 • Pytki Mammalogy 1 do 112 (1790) i Supp. 1 do Supp. 14 (1821)
 • Cetologia [walenie] (1789)
  • Ostrzeenie (strony III do VI)
  • Wprowadzenie (strony VII do XXX)
  • Szczegóy anatomiczne waleni z wyjanieniem niektórych technicznych sów, które s zwykle uywane w opisach (strony XXXI do XL)
  • Cetologia (strony 1 do 28) [wedug klas]
  • Talerze od 1 do 12
 • Erpetologia [gady] (1789)
  • Ostrzeenie (strony III do V)
  • Wprowadzenie (strony VI do XVIII)
  • Anatomiczne zestawienie gadów (strony XIX do XXVI)
  • Tabela metodyczna gadów (strony XXVII do XXVIII)
  • Erpetologia [wedug zaj] (strony 1 do 68)
  • Tabele alfabetyczne (strony 69 do 70)
  • Uwaga dla introligatora
  • 26 tablic
 • Ofiologia [we] (1790)
  • Ostrzeenie (strony III do VI)
  • Wstp (strony VII do XXXIII)
  • Anatomiczne zestawienie wy (strony XXXIV do XLII)
  • Tabela metodyczna wy (strony od XLIII do XLIV)
  • Ofiologia [wedug zaj] (strony od 1 do 73)
  • Tabela alfabetyczna rodzajów i gatunków (strony 74 do 76)
  • 43 tablice
 • Ornitologia [ptaki], tom I (1823)
  • Ostrzeenie (strony III do VIII)
  • Wprowadzenie (strony IX do LXIV)
  • Szczegóy anatomiczne ptaków (strony od LXV do LXXX)
  • Tabela metodyczna ptaków (strony LXXXXI do XCVII)
  • Ornitologia (strony 1 do 328) [wedug klas]
  • Uzupenienie do poprzednich artykuów (strony 329 do 402)
 • Ornitologia [ptaki], tom II (1823)
  • Ornitologia (strony od 403 do 902)
 • Ornitologia [ptaki], tom III (1823)
  • Ornitologia (strony od 903 do 1433)
  • Tabela rodzajów, klas i gatunków (strony 1434 do 1460
 • Ornitologia [ptaki], tom IV, (1823)
  • 240 + 7 tablic
 • Ichtiologia [ryba] (1788)
  • Ostrzeenie (strony III do X)
  • Wprowadzenie (strony XI do XXXVIII)
  • Podsumowanie anatomiczne Ryb (strony XXXIX do L)
  • Tabela metodyczna (strona LI do LVI)
  • Ichtiologia [wedug klas] (strony 1 do 203)
  • Tabele alfabetyczne (strony 204 do 212)
  • Objanienie tabliczek A i B (strony 213 do 215)
  • Pyty (A, B, 1 do 100)
 • Owady, motyle, skorupiaki, tom I (1830)
  • Objanienie tabliczek od 1 do 268 (strony od 1 do 142)
 • Owady, motyle, skorupiaki, talerze 1 do 268
 • Owady, motyle, skorupiaki, talerze 269 do 397
Gry 3 1792-1799
Orzecznictwo 10 1782-1791
 • Tom I (1782)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • A do BAYONNE (strony 1 do 796)
 • Tom II (1783)
  • BEARN to COMMENDE (strony od 1 do 800)
 • Tom III (1783)
  • KOMENSALNE DO USZKODZENIA (strony od 1 do 808)
 • Tom IV (1784)
  • Darowizna na rzecz GULPINE (strony 1 do 831)
 • Tom V (1785)
  • H do MAYSONNIERS (strony 1 do 845)
  • Rozprawa na temat zwyczajów Lorris , suca jako wyjanienie artykuu Lorris , strona 635 (strony od 846 do 851)
 • Tom VI (1786)
  • MÉE à PRIX (strony od 1 do 819)
  • Errata [bez stronicowania]
 • Tom VII (1787)
  • PROBANTE PODATK (strony od 1 do 739)
  • Uzupenienie: artyku FIR (strona 740)
  • Dodatek do artykuów NOTARIUSZ i SCEL DU CHATELET (strony od 741 do 742)
 • Tom VIII (1789)
  • WIADECTWO DLA ZEWERPA (strony 1 do 336)
 • Tom IX, dotyczcy policji i gmin (1789)
  • Wystpienie wstpne (strony I do CLX)
  • PORZUCENIE na CUTWAL (strony 1 do 616)
 • Tom X, dotyczcy policji i gmin (1791)
  • TANIEC SAMOCHODOWY (strony 1 do 831)
  • Tabela ogólna i metodyczna Policji, majca suy jako plan lektur dla Sownika Encyklopedycznego Policji i Gminy (str. 832843) [zawiera Wstpn]
Logika i metafizyka 4 1786-1791
 • Tom I (1786)
  • Wystpienie wstpne (strony I do XVI)
  • ABSOLUTNY DO PAMICI (strony od 1 do 752)
 • Tom II (1788)
  • METAFIZYKA DO SYSTEMU (strony 1 do 333)
  • Kolejno czytania, któr mona zastosowa do Sownika metafizyki i logiki (strony 334 do 336)
  • [Moralno] Ostrzeenie (strony 1 do 2)
  • ODLICZANIE CA (strony od 1 do 439)
 • Tom III (1789)
  • GODNOCI w OSTENCJI (str. 1 do 730)
 • Tom IV (1791)
  • LAZY TO UTILITY (strony od 1 do 313)
  • Pótytu: Suplement do Sownika moralnoci [bez paginacji]
  • Uwaga [bez stronicowania]
  • PRZYJA DO SPOECZESTWA (strony 317 do 425)
  • Sownik edukacyjny. PODRÓE MODZIEOWE (strony 427 do 797)
  • Rozprawa o studium moralnoci (strony 798 do 824)
Manufaktury, sztuka i rzemioso 5 +2 1785-1828
 • Tom I (1785)
  • Wstpne przemówienie na temat charakteru i zastosowania rónych materiaów charakterystycznych dla ludzkiej odziey (strony I do XXVI)
  • Plan tej pracy (strony XXVII do XXXV)
  • Podsumowanie traktatów zawartych w tym Sowniku (strony od XXXVII do LVI)
  • WARSZTAT ARKUSZY (strony od 1 do 440)
  • GWINT OSIADANIA (strony 1 * do 296 *)
 • Tom II (1784)
  • RIBBON REGLEMENS (strony I do CCVIII)
  • Pótno JEDWAB (strony 1 do 308)
  • Dodatki (strony 309 do 312)
  • Ostrzeenie (strony 313 do 315)
 • Ksiga koczca drug ksig (1790)
  • Opinia drukarza + opinia autora (bez paginacji)
  • Uzasadniona uwaga, zastpujca Streszczenia, o obiektach zawartych w Suplemencie (strony I * do X *)
  • Uzupenienia do Tezy o handlu Lyonem (strony od 1 do 10)
  • Ostrzeenie (bez stronicowania) + Errata i Suplement (strony III do XXIII)
  • PRANIE Tapicerskie (str. 25 do 139) [zmiana rodzaju numeracji]
  • Uzupenienia do Inspektora i Suplement do Regulaminu (strony 141 do 144)
  • Nowa instrukcja dla inspektorów produkcji (strony 145 do 148)
  • Ostrzeenie (dwie nienumerowane strony) + Sownik (strony od 1 do 120) + Uwaga (strona 120)
  • Rozprawa na temat zarzdzania fabrykami i handlem we Francji (strony od 121 do 132)
 • Tom III (1790)
  • Wystpienie wstpne (strony I do LXIV)
  • Uwagi (strony od LXV do CXXVI)
  • Podsumowanie traktatów zawartych w tym sowniku (strony od CXXVII do CLXXVI)
  • Plan pracy dotyczcy skór i skór (strony od CLXXVII do CXCII)
  • OBRAZ OPATY (strony 1 do 759)
  • Sownictwo Sztuki i Rzemiosa dotyczce skór i skór (strony I do LX)
  • Zacznik (strony LXI do LXVI)
 • Tom IV (1828)
  • Ostrzeenie [o barwnikach] (strony V do VII)
  • Sownik barwników (strony 1 do 197)
  • Objanienie tabliczek (strony 198 do 225)
  • Tabela alfabetyczna (strony 226 do 231)
  • Traktat o olejach (strony od 1 do 36)
  • Objanienie tabliczek (strony 37-38)
  • Spis treci (strony 39-40)
  • Traktat o mydach (strony 1 do 93)
  • Objanienie tabliczek (strony 94 do 97)
  • Spis treci (strony 98 do 100)
 • Tablice, tom I (1786) [a waciwie tom VI Zbioru tablic]
  • Order Blach [] II Wydzia Rzemiosa Artystyczno-Mechanicznego []
  • Talerze (litery od B do T)
 • Tablice, tom II (1790) [a waciwie tom VIII Zbioru tablic]
  • Kolejno desek [] Kontynuacja II dziau Rzemioso Artystyczne i Mechaniczne [bez paginacji]
  • Talerze zwizane z konopiami, bawen, wen i jedwabiem
  • Tabliczki dotyczce skór i skór
  • Skóry futerkowe i futra, Oleje, Mydo, Farbowanie, Druk tkanin wenianych, Druk tkanin malowanych
Morski 3 1783-1787
 • Tom I (1783)
  • Wystpienie wstpne (strony I do VIII)
  • Tabela analityczna lub morski system encyklopedyczny, wskazujcy kolejno, w jakiej naley czyta artykuy tego Sownika, aby wycign owoc traktatu (strony IX do XII)
  • Rozkadany stó (Arbre de la Marine []) [le odtworzony w pliku]
  • ABAB TOP (strony 1 do 712)
 • Tom II (1786)
  • PRZEZNACZENIE à MURAILLE (strony 1 do 783)
  • Bdy do poprawienia w pierwszym i drugim tomie morskiej czci Encyklopedii Metodycznej (strony 783-784)
 • Tom III (1787)
  • NADIR do ZOPISSA (strony 1 do 848)
  • Suplement zawierajcy dwa pominite artykuy zaczynajce si na liter T oraz kilka uzupenie autorstwa M. Duval le Roy (strony od 849 do 881)
  • Bdy do poprawienia w niektórych artykuach w literze Y, które s autorstwa M. du Val le Roy (strony od 881 do 883)
  • Bdy do poprawienia w innych artykuach (strona 883)
  • Zawiadomienie o pracach nadajcych si do wprowadzenia do Biblioteki Morskiej (strony od 884 do 897)
  • Ostrzeenie redaktora (od XIII do XVI)
Matematyka 3 1784-1789
 • Tom I (1784)
  • Przemówienie wstpne ks. Bossuta (s. I do CIV)
  • Errata (strona CIV)
  • OPUSZCZANIE DO EKSTREMALNEGO (str. 1 do 721)
  • Errata [bez stronicowania]
 • Tom II (1785)
  • WOBEC RUDOLFIN (strony od 1 do 787)
 • Tom III (1789)
  • Owiadczenia Sieur Panckoucke , Przedsibiorcy Encyklopedii Metodycznej, do prenumeratorów tego dziea (strony I do XXVII)
  • Nazwisko autorów The Current Encyclopedia (strona XXVIII)
  • Tabela i przegld iloci tomów Nowy podzia Encyklopedii Metodycznej (strony od 1 do 50)
  • Zestawienie liczby sowników, które skadaj si na dziay XLIV tabeli, wraz z przegldem wszystkich tomów Encyklopedii (strony od 51 do 56)
  • Strzelec w ZUBENEM-CHEMALI (strony 1 do 174)
  • Uzupenienia i poprawki do czci astronomicznej (strony 175 do 176)
  • Suplement do Sownika matematyki (strony 177 do 181)
  • Errata do sownika matematycznego (strona 181)
  • Tabela do czytania (strony 182 do 184)

[Tablice znajduj si w tomie VII Tablic Sztuki i Zawodów Mechanicznych]

Lekarstwo 13 1787-1830
 • Tom I (1787)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • Ostrzeenie redakcji [4 strony bez stronicowania]
  • A do ALITER (S ') (strony 1 do 846)
  • Errata, Artykuy higieniczne [1 strona bez paginacji]
 • Tom II (1790)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • ALKAHEST do ANGINE (strony od 1 do 770)
  • Pominity artyku: ANDRY Nicolas (strony 770 do 774)
  • Errata (strona 774)
 • Tom III (1790)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • KTY OCZU w BM (strony 1 do 779)
 • Tom IV (1792)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • BOA do CYTISE (strony 1 do 896)
 • Tom V (1792)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • COAGULANS DESIRE (strony 1 do 888)
 • Tom VI (1793)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • WYADUNEK YROLKA (strony 1 do 781)
 • Tom VII (1798)
  • Nazwiska autorów w porzdku alfabetycznym [bez paginacji]
  • HABDARAMAHNUS do JUSTUSA (strony 1 do 776)
 • Tom VIII (1808)
  • Ostrzeenie (strony I do II)
  • KAAU do MAZINI (strony od 1 do 679)
 • Tom IX (1816)
  • MIÓD W MÉRYCOLOGIE (strony 1 do 743)
 • Tom X (1821)
  • Uwagi wstpne (strony I do XVI)
  • Uwagi i uzupenienia (strony od XVII do XXIII)
  • MESANGE w NOUZET (strony 1 do 761)
  • Errata [bez stronicowania]
 • Tom XI (1824)
  • ORZECH PHTORAL (strony 1 do 764)
 • Tom XII (1827)
  • Ostrzeenie (strony IV do VII)
  • FIKOTYCH w SELTZ (strony 1 do 760)
 • Tom XIII (1830)
  • ZYTOGALA SEMEIOLOGIA (strony 1 do 566)
  • Suplement do Sownika Medycznego (strony od 567 do 670)
  • Tabela w porzdku chronologicznym gównych autorów tego sownika [1 strona bez paginacji]
  • Tabela alfabetyczna i zgodno treci zawartych w trzynastu tomach (strony 1 do 172)
  • ERRATA (strony 173 do 174)
Muzyka 2 1791-1818
 • Tom I (1791)
  • Wstpne przemówienie pana Framery'ego (str. V-XII)
  • A do GIMNOPEDYKÓW (strony 1 do 760)
 • Tom II (1818)
  • H do ZA (strony 1 do 558)
  • Errata (2 strony bez stronicowania)
  • 74 + 114 stron ocenionej muzyki
Brzoskwinie 1 + 1 1793-1796
 • Tom I (1796)
  • Ostrzeenie (strony V do XV)
  • ABACATUAJA w ZENDEL (strony 1 do 297)
  • Wyjanienie kilku terminów uytych w Traktacie w sprawie ryboówstwa (strony 299-336)
 • Talerze (1793)
  • Szczegóowa liczba tabliczek (1 strona bez stronicowania)
  • Objanienie tabliczek (strony 5 do 32)
  • 114 desek
Filozofia staroytna i wspóczesna 3 1791-1794
 • Tom I (1791)
  • Wystpienie wstpne stanowice wprowadzenie do tego Sownika (str. I do XXVI)
  • AKADEMICY w COLLINS (strony od 1 do 858)
 • Tom II (1792)
  • CONDILLAC do INDIAN (strony 1 do 871)
  • Uzupenienie: Artyku pominity w tomie pierwszym (KARDAN) (strony 872 do 940)
 • Tom III (1794)
  • NIEWYGANICIE w ZEN (strony 1 do 765)
  • Uzupenienie: artykuy pominite (ALEMBERT D'- BUFFON) (strony 767 do 836)
  • Dodatki do artykuu NEWTONIANIZM (strony od 837 do 854)
  • Pominity artyku (PASCAL) (strony od 855 do 947)
  • Tabela alfabetyczna i analityczna wszystkich artykuów zawartych w trzech tomach (strony 948 [oznaczone od 498] do 964)
  • Errata, uzupenienia i poprawki (strony 965 do 966)
Fizyczny 4 + 1 1793-1822
 • Tom I (1793)
  • Ostrzeenie (1 strona bez stronicowania)
  • OBNIANIE AZUREA (strony od 1 do 404)
  • BAKON à BUFFON (strony 1 * do 240 *)
 • Tom II (1816)
  • Suplement do I tomu Fizyki: ABAISSEUR à BUVEUR (strony od 1 do 120)
  • CAB do DYSTRE (strony 121 do 786)
 • Tom III (1819)
  • WODA na MAXIMUM (strony 1 do 820)
 • Tom IV (1822)
  • MAUPERTUIS do ZYMOTECHNIE (strony 1 do 926)
 • Talerze , pierwsza cz (1816) + druga cz (1824)
  • 133 tablice
Ukad anatomiczny 4 + 1 1792-1830
 • Tom I (1823): Rozsdny sownik terminów anatomii i fizjologii
  • Wystpienie wstpne (strony V do VIII)
  • OPUSZCZANIE ZYGOMATO-SZCZKOWE (strony 1 do 758)
  • Uzupenienie: uzupenienia i poprawki (strony 759 do 763)
  • Errata (strona 763)
 • Tom II (1792): Czworonogi
  • Wystpienie o anatomii prostej i porównawczej wraz z przedstawieniem planu, którym kierowaem si przy redagowaniu tej pracy (strony I DO CLXIV)
  • Ukad anatomiczny zwierzt II rzdu: yworodne czworonogi; cztery stopy i troch wosów. (strona 1 do 619)
  • Suplementy (strony 619 do 625)
  • Podsumowanie lub ogólny opis anatomiczny gryzoni (strony 626 do 632)
 • Tom III (1819): Ssaki i ptaki
  • Wystpienie wprowadzajce: O aktualnym stanie anatomii; o jej wpywie na przebieg tej pracy (strony I do XXXI)
  • Opinia (1 strona bez paginacji) [o autorach, planie, sowniku]
  • System anatomiczny. Pierwszego rzdu: yworodne czworonogi; cztery stopy i wosy. (strona 1 do 686) [zawiera ptaki]
  • Spis treci tomu trzeciego (strony 687-688)
 • Tom IV (1830): gady, ryby, miczaki, skorupiaki, piercienice, pajczaki, owady, promienie
  • Ukad anatomiczny, trzecia klasa, gady (strony 1 do 173)
  • IV klasa, ryby (strony 174-285)
  • Pita klasa, miczaki (strony 286 do 400)
  • Szósta klasa, skorupiaki (strony 401 do 500)
  • Siódma klasa, Pajczaki (strony 501 do 535)
  • Ósma klasa, Annelidy (strony od 536 do 563)
  • Dziewita i dziesita klasa, Owady (strony 564 do 577)
  • Spis treci tomu czwartego (strony od 578 do 579)
 • Talerze (1825)
  • Objanienie rysunków (strony 3 do 60)
  • 96 tablic
Teologia 3 1788-1790
 • Tom I (1788)
  • Ostrzeenie (strony V do VIII)
  • AARONA do EZÉCHIELA (strony 1 do 736)
 • Tom II (1789)
  • FABLES DU PAGANISME à NYSSE (strony 1 do 780)
 • Tom III (1790)
  • OB do ZWINGLIENS (strony 1 do 831)
  • Tabela analityczna do kierowania czytelników w studium teologii (strony od 832 do 859)
Sownictwo uniwersalne nigdy si nie pojawi


Bibliofilia

Dla bibliofila zadanie jest bardzo trudne: rzeczywicie bardzo niewiele osób, ale wiele bibliotek ma pene wersje. Jednak liczba tomów rzadko jest taka sama. Rzeczywicie trudno w znalezieniu podobnej liczby wynika z faktu, e tomy wysyane byy do abonentów w formie arkuszy, a nie tomów oprawnych. Wiele powodów skaniao do nieczenia stron w tomy i pozostawienia wyboru grupowania arkuszy prenumeratorom: czas trwania publikacji doprowadzi do rozbudowy maszyn drukarskich i czasami jedna drukarnia bya szybsza od drugiej: tom 3 gotowe przed tomem 1 , na przykad. A potem take podrabianie. Inni wydawcy zdobywali pyty i samodzielnie je redagowali. Z tego powodu bardzo czsto tomy pyt pojawiay si przed tomami tekstu. Wreszcie autorzy czsto si spóniali. Wida rónice w datach publikacji midzy tomem I a tomem III (Architektura: tom I w 1788 r. i tom III w 1825 r.). Mailingi do prenumeratorów zostay zatem wykonane od momentu publikacji, ale bez oprawy, co naleao zrobi na kocu publikowanych tomów.

W zalenoci od wiza liczba tomów moe si zatem róni. Jednak oprócz kartek zebranych w tekturze z ksigarni Panckoucke, które znajduj si w Bibliotece Mazarine wraz ze szczegóowymi wykazami tomów, mona zobaczy kompletne kolekcje w bibliotece Sainte-Geneviève, która skupia ksigozbiór opatrzony pieczci Biblioteka Cesarska. Panteonu . Gdy wszystkie tomy nosz piecz tej samej proweniencji, jest to oznak ledzonej kolekcji (np. Midzyuczelniana Biblioteka Literatury i Nauk Humanistycznych w Lyonie ma na wszystkich tomach piecz Imperial High School of Tournon, ale niekompletna). Wiele bibliotek w prowincjach, takich jak biblioteka w Troyes, ma ciekawe, a nawet kompletne kolekcje. Zauwa te, e K. Hardesty Doig, wielki specjalista w Panckoucke, korzysta ze zbiorów University of Georgia (Georgia State University). W Stanach Zjednoczonych, oprócz kolekcji Thomasa Jeffersona i Biblioteki Kongresu , posiada je wiele uniwersytetów.

Ale po raz kolejny liczba tomów jest róna. Nie moemy wic mówi o kompletnym zbiorze, ale w bibliotekach moemy przeczyta bardzo du liczb tomów (ponad 200). Zwró uwag na kolekcj kart z Harald Fischer Verlag, która obejmuje tomy z kilku miejsc (znaczki na pierwszych stronach róni si), a take kolekcj Google, podobnie niedopasowan, ale do du, a ponadto polecan przez BnF. Na koniec zwrómy uwag na publikacj online, po Encyclopédie autorstwa Diderota i d'Alemberta, tomów Encyklopedii Metodycznej Uniwersytetu w Chicago i zespou ARTFL. Zadanie rozpoczte i potrwa dugo. Umoliwi to prac nad tekstem za pomoc narzdzi cyfrowych, a tym samym przeprowadzenie nowych bada nad t Encyklopedi, która publikowana w latach 1782-1832 przedstawia wan cz historii kultury francuskiej.

Warto zapozna si na przykad ze stronami sowników Mechanical Arts and Crafts ( 8 tomów i 8 tomów tabliczek z lat 1782-1791 pod redakcj Desmarets, Sept-Fontaines, Allut i Delalande), które dokadnie opisuj obie brane budowlane, kuchnia, cukiernik, browar, jazda konna , handel zotniczy, odlewnia (bro), take manufaktura farb  itp. Krótko mówic, wszystkie te brane, które s nadal czasami praktykowane i których nie bylibymy w stanie opisa z tak mioci i sumiennoci. Odnoniki do kadego artykuu znajduj si bezporednio na tablicach. Jest to kompilacja know-how rzemios i sztuki.

Bibliografia

 • Claude Blanckaert, The Methodical Encyclopedia: (1782-1832): od owiecenia do pozytywizmu , [materiay z Midzynarodowego Kolokwium, które odbyo si na Wydziale Literatury Uniwersytetu Genewskiego od 17 do], teksty wydane przez Claude'a Blanckaerta i Michela Porreta; we wspópracy z Fabrice Brandli, Genewa, Droz, 2006. ( ISBN  978-2-600-00805-1 ) . Ekstrakty dostpne online.
 • Christabel P. Braunrot i Kathleen Hardesty Doig, Publikacja metodyczna Encyklopedii , n o  327, Badania Woltera i Encyklopedii , Oxford, Voltaire Foundation, 1995 s.  5-152 .
 • Kathleen Hardesty Doig, Od Encyclopédie do Encyclopédie do rewizji i rozszerzenia metodologii , Oxford, Voltaire Foundation, 2013 ( ISBN  978-0729410779 ) .
 • Martine Groult , Wiedza i materiay. Myl naukowa i teoria wiedzy z Encyklopedii do Encyklopedii Metodycznej, Pary, CNRS Editions, 2011 ( ISBN  978-2-271-07195-8 ) .
 • Charles-Joseph Panckoucke, Prospectus and Memoirs of the Methodical Encyclopedia , tom I Prospekt ogólny, publikacje Uniwersytetu Saint-Étienne, 2011 ( ISBN  978-2-86272-589-5 ) i tom II 1789 - 1792 , Pary , Classiques Garnier, 2013, ( ISBN  978-2-8124-1243-1 ) .
 • Didier i Emmanuel Reibel, Seria * Muzyka Encyklopedii Metodycznej (1791-1818): leksykon, nazewnictwo, ideologie , Pary, Honoré Champion, 2018 ( ISBN  978-2-7453-4884-5 )
 • Stéphane Schmitt, Inwentarz dostaw, autorzy i tre Encyklopedii Metodycznej (1782-1832) , Badania nad Diderotem i Encyklopedi , 2018, nr 53, s. 207-272.
 • Pierre Swiggers, Gramatyka i teoria jzyka w XVIII wieku: sowo, czas, tryb w Encyklopedii Metodycznej , Presses Universitaires de Lille, 1986 ( ISBN  2-85939-283-1 ) . Wycigi online .
 • Suzanne Tucoo-Chala, Charles-Joseph Panckoucke i ksigarnia francuska, 1736-1798 , Pau-Paris, wyd. Jean Touzot, 1977
 • George B. Watts, The Methodical Encyclopedia, w P. Modern Language Association , tom.  73 N O  4 (wrzesie 1958), str.  348-366 .

Uwagi i referencje

 1. Frédéric Loliée, Wstp, s.  XVI , w Paul Guérin , Sownik sowników. Listy, nauki, sztuka, encyklopedia uniwersalna , Pary, Ksigarnia zjednoczonych pras drukarskich, Motteroz, 1886-1895, 7 tomów ( czytaj online ).
 2. Wedug metryki BNF i Sownika ksigarzy kobiecych .
 3. Wskazówka FRBNF33366462 z BNF . Notatka FRBNF40964281 BnF wskazuje, e 102 przekazy tworz okoo pidziesiciu sowników, ich liczba róni si w zalenoci od tytuu wybranego dla niektórych sowników, które skadaj si z czci gównej i mniej lub bardziej rozbudowanych czci dodatkowych .
 4. Autorzy zwykle nie s wymienieni na stronie tytuowej.
 5. Lista tematów i bibliotek na stronie Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale ( https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/scheda.jspbid=IT%5CICCU%5CPUVE%5C019960 ).
 6. Materiay przedstawiono tutaj w kolejnoci ogólnej numeracji tomów, któr mona zobaczy w Mojej bibliotece francuskiej , Hector Bossange, Hector Bossange et fils, 1855, Pary, s.  204-205 , [ czyta online ] .

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Encyklopedia metodyczna , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Encyklopedia metodyczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Encyklopedia metodyczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Martin Zakrzewski

Informacje o zmiennej Encyklopedia metodyczna są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.

Mark Marek

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.

Jerzy Serafin

Artykuł o Encyklopedia metodyczna jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Zenon Nowicki

Dzięki za ten post na Encyklopedia metodyczna , właśnie tego potrzebowałem

Patryk Paluch

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Encyklopedia metodyczna pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Encyklopedia metodyczna tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.