Cykl fundacjiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Cykl fundacji, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Cykl fundacji. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Cykl fundacji, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Cykl fundacji. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Cykl fundacji poniżej. Jeśli informacje o Cykl fundacji, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Cykl fundacji
Obraz pogldowy artykuu Cykl Fundacji
Asimov przed 1959

Autor Izaak Asimow
Kraj Flaga Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone
Uprzejmy Fantastyka naukowa
Seria Fundacja (serial telewizyjny)
Redaktor Zdumiewajcy magazyn, Gnome Pres, Spectra , Doubleday
Data wydania 1942-1993
Seria Preludium Fundacji
zarania Fundacji
Fundacji
Fundacja i Imperium
Druga
Fundacja Blasted Fundacji
Ziemi i Fundacji
Chronologia

Fundacja Cycle to dzieo science fiction napisanej przez Isaaca Asimova , który polega na napisaniu powie historyczn o przyszoci. Z tej perspektywy serial przedstawia tylko ludzi i rzadziej roboty, ale adnych pozaziemskich gatunków.

Serial ten otrzyma w 1966 roku Nagrod Specjaln Hugo dla najlepszego serialu science fiction/fantasy wszech czasów.

W czerwcu 2020 r. Apple TV+ ogosio adaptacj cyklu w serii, z premier zaplanowan na 2021 r.

Cycle de Fondation Cycle de l'Empire Cycle des robots

Globalna chronologia fikcyjnego wszechwiata Izaaka Asimowa (daty AD)

Terre et Fondation Fondation foudroyée Seconde Fondation Fondation et Empire Fondation (Asimov) L'Aube de Fondation Prélude à Fondation

Chronologia cyklu zaoycielskiego (daty z ery galaktycznej)


Kompozycja

Oryginalne siedem opowiada ukaza si midzy 1942 i 1950 w zdumiewajcy Science Fiction . Na pocztku lat pidziesitych wydawca Gnome Press zebra te wiadomoci i opublikowa fundamentaln trylogi:

Po okoo trzydziestu latach zostanie do niego dodanych kilka powieci, rozszerzajcych oryginalny cykl w gór i w dó wzgldem okresu chronologicznego, o którym mowa w tym ostatnim:

i pocztek:

Porzdek pisania Cyklu Podstawowego nie jest zatem tym samym, co jego porzdek chronologiczny:

 1. Preludium do zaoenia
 2. Fundacja wit
 3. Fundacja
 4. Fundacja i Imperium
 5. Druga Fundacja
 6. Wysadzany podkad
 7. Ziemia i Fundacja

Jednak dwie pierwsze powieci opisuj genez Fundacji i mona je uzna za oryginalne jdro cyklu; kolejnych pi pojawiajcych si jako rozszerzenia tego ostatniego.

Wedug Asimova jego praca wpyna na George'a Lucasa dla jego uniwersum Gwiezdnych Wojen .

Prezentacja

Cykl Zaoycielski ma miejsce okoo 22 000 lat w przyszoci Ludzkoci, która rozprzestrzenia si w caej Galaktyce , zajmujc 25 milionów planet z bilionem (miliard miliardów w dugiej skali ) istot ludzkich. Wszystkie te wiaty zorganizowane s w Imperium Galaktyczne, a ten ma za stolic Trantor , planet zdatn do zamieszkania najblisz galaktycznemu jdru.

W roku 12 065 Ery Galaktycznej (rozpocztej wraz z utworzeniem Imperium) Hari Seldon, starszy matematyk, duo o nim mówi. Opierajc si na psychohistorii , wymylonej przez siebie nauce, która dziki matematyce pozwala nam przewidywa przyszo (patrz niej), wierzy, e upadek Imperium jest bliski i nieunikniony. Nadejdzie trzydzieci tysicy lat barbarzystwa.

Aby temu zaradzi, Seldon potajemnie opracowa Plan Seldona , którego celem jest utworzenie po zaledwie tysicu lat Drugiego Imperium Galaktycznego, wikszego i solidniejszego ni pierwsze. Aby to z powodzeniem przeprowadzi, stworzy dwie Fundacje, o przeciwstawnych misjach, ale jednakowo wanych.

Pierwsze , publiczne i niewiadomi planu, licie na osiedlenie si w granicach ekstremalnych Galaktycznego obrzeach, na planecie Terminus . Drugi, tajny, obciony psychohistori zapewnieniem penej realizacji Planu, znajduje si na Kocu Gwiazdy tam, gdzie kocz si gwiazdy. .

Serial ledzi gównie historyczn, spoeczn, ekonomiczn i polityczn ewolucj Pierwszej Fundacji, która rozwija si jako normalny byt polityczny, z t tylko rónic, e jej mieszkacy wykazuj spokój: poniewa Seldon przewidzia, e z tego wyjdziemy, i poniewa by naukowcem, chcemy mu wierzy! Cokolwiek zrobimy, na pewno nam si uda: to Seldon to powiedzia! I wanie tego chcia Seldon. Dziki temu zaufaniu mieszkacy Fundacji zaroj si w rozpadajcym si Imperium Galaktycznym, podejmujc niewiadomie ponowne zjednoczenie.

Cay Cykl obejmuje 500 z tysica lat Planu Seldona. Ponadto midzy dwoma opowiadaniami lub powieciami wystpuje skok w czasie od 50 lat do dwóch wieków, a kada opowie przedstawia swoj galeri postaci, z jej stawkami w swoim czasie i swoim czasie, co zapewnia du rónorodno machinacje.

Jedn z osobliwoci Cyklu Fundacji jest to, e widzimy, jak Fundacja ewoluuje, nawet nie zdajc sobie z tego sprawy. Postacie z jednej krótkiej opowieci stay si historycznymi bohaterami w nastpnej, a to, co byo porywajcym poszukiwaniem jednej postaci, ostatecznie staje si niemal wit opowieci, legend lub aktem zaoycielskim.

Ogólnie rzecz biorc, zauwaamy wyran ewolucj stylu midzy oryginaln trylogi a póniejszymi dodatkami (patrz wyej). Przede wszystkim Foundation blasted oraz Earth and Foundation to powieci, z których jedna jest bezporedni kontynuacj drugiej, tworzc galaktyczn odysej o dugiej formie, bardziej adekwatn do obecnego stylu, który kontrastuje z trylogi zoon z wiadomoci utrwalonych na niezwykle precyzyjnych momenty historii (oprócz dugoci wiadomoci ronie w ramach trylogii).

Kolejn rónic jest cakowite zniknicie fragmentów z Encyclopedia Galactica , które na pocztku kadego rozdziau naznaczay oryginaln trylogi i w znacznym stopniu przyczyniy si, poprzez swój styl, do atmosfery opowieci. Asimov ponownie wprowadza je w Preludium do Fundacji i wicie Fundacji , mieszajc je z yciem Seldona, który jest inaczej opisywany jako odyseja w Preludium do Fundacji , przypominajca powieci, oraz jako seria wanych, ale bardzo rozproszonych w Foundation Dawn , przypominajcy oryginaln trylogi.

Wyduenie cyklu fundacji

Pierwotnie Cykl Podstaw by zupenie inny ni Cykl Robota . Te ostatnie zawieray opowiadania rozgrywajce si w niedalekiej przyszoci w porównaniu do naszych czasów, a take dwie powieci detektyw science fiction reprezentowane przez Stalowe jaskinie (1953) i W obliczu wiate soca (1956), które maj miejsce okoo 5000 roku OGOSZENIE. AD . Cao powstaa w latach 50-tych, po Fundacji . Fundacja naleaa natomiast do tego samego uniwersum science-fiction, co inne powieci Cyklu Imperium (lub Cyklu Trantora ), które opowiadaj o genezie Imperium Galaktycznego ( Les Courants de l'espace (1952), Poussière d gwiazdy (1951), Kamyczki na niebie (1950)). Dopiero bardzo póno, kiedy science fiction zaczo naprawd dotyka opinii publicznej, czyli na pocztku lat 80. (Asimov mia wtedy ponad 60 lat), zaczto czy dwa cykle wkrady si w niego. Dwie powieci Robots of the Dawn i Robots and the Empire tworz podane przejcie. Pierwsza podejmuje opowie o policyjnym ledztwie z postaciami ludzkiego gliniarza Elijaha Baleya i R. Daneela Olivawa, jego wspópracownika (i przyjaciela) robota humaniforma, ale wprowadza idee, które maj stanowi pocztek moliwego spójno midzy dwoma cyklami, na przykad gdy mówi si, e Fastolfe, twórca Daneela, dy w rzeczywistoci do zbudowania teorii i praktyki ludzkiej historii,   psychohistorii   (sowo to pisane jest wszystkimi literami), prawdziwym (nawet unikalnym) celem tworzenia robotów humanoidalnych jest badanie funkcjonowania ludzkiego mózgu w celu okrelenia regu i parametrów nim rzdzcych. Ale Fastolfe przyznaje, e ta nauka nie jest w swoim czasie i bdzie bardzo embrionalna przez bardzo dugi czas. W rzeczywistoci jego opracowanie zajmie 20 000 lat (narodziny Hari Seldona to okoo 25 000 lub 26 000 n.e. 12 000 ery Trantora a ycie Elijaha Baleya okoo 5000 lub 5500 n.e.). Druga ma miejsce kilka wieków po mierci Baleya i opisuje wiat, w którym Ziemia wznowia kolonizacj galaktyki. Wprowadza Prawo zerowe robotyki, które ma pierwszestwo przed pierwszym prawem, stawiajc dobro Ludzkoci na pierwszym miejscu. Spójno jest wyranie okrelona. Robot telepatyczny Giskard Reventlov kilkakrotnie marzy o stworzeniu psycho-historii, która pozwoliaby przewidzie przyszo ludzkoci, przyznajc jednoczenie, e jest to niezwykle odlegy cel. Daneel, ocalay z Giskarda, martwy pod koniec powieci, bdzie odpowiedzialny za zapewnienie jej powstania w niewyobraalnej przyszoci.

Stamtd ostatnie powieci mistrza ( Wybucha fundacja , Ziemia i fundacja , Preludium do fundacji , wit fundacji ) doprowadz wszystko do spójnoci. Psychohistoria Hari Seldona, pierwotna podstawa Fundacji, jest w rzeczywistoci tylko jednym z elementów, które umoliwiy racjonaln i korzystn ewolucj ludzkoci, która w rzeczywistoci bya kontrolowana przez co najmniej 20 000 lat przez bardzo nielicznych. roboty humanoidalne (i/lub telepatyczne), wród nich przede wszystkim R. Daneel Olivaw, bohater Steel Caverns . Daneel pojawia si wreszcie w dziele Izaaka Asimowa jako rodzaj wieckiej i materialistycznej transpozycji Opatrznoci, opiekuczego i dobrotliwego Boga, skutecznie kierujcego, nie pozbawiajc ich wolnoci, nie swoich stworze, ale wspaniaym paradoksem ich twórców .

Wielokrotnie mówi si, e w spoeczestwie galaktycznym, okoo 25 000 AD, nie ma ju robotów, poniewa zostay one celowo wyeliminowane z powodów etycznych, ekonomicznych, a przede wszystkim socjologicznych. Jest to wyranie powiedziane w Robots and the Empire . W tamtym czasie roboty kojarzyy si ze Spacerami , mieszkacami pierwszych skolonizowanych wiatów, którzy gardzili Ziemi i byli czynnikami dekadencji cywilizacji. Roboty s wic potpione przez Terran, a nowe wiaty, które skolonizuj, zostan zbudowane bez robotów.

Poniewa oba cykle zostay pocztkowo zaprojektowane niezalenie od siebie i przez dugi czas, spójno jest daleka od penej. W Pebbles in the Sky (rozdz. 16) mówi si, e Ziemia staa si radioaktywna prawdopodobnie z powodu wojny nuklearnej, pomys, który Asimov uzna za naukowo nieprawdopodobny, a inne wyjanienie zostanie podane w Robots and the Empire .

Innym, bardziej jaskrawym przykadem jest to: ludzie z Imperium Galaktycznego i Fundacji s starzy w wieku siedemdziesiciu lat (jest to wyranie powiedziane w The Dawn of Foundation , dla Seldona i innych), podczas gdy my mamy 22 000 lat w przyszoci . Oto spoeczestwo Imperium Galaktycznego, które posiada techniki pozwalajce na przekroczenie Galaktyki metrem, ale które nie poczynio adnego rygorystycznego postpu w medycynie i biologii przez co najmniej 20 000 lat, wrcz przeciwnie ( w Robotach witu Baley wskazuje, e w jego czasach niektórzy Terranie mog y nawet sto lat). To nieprawdopodobne. Wyjanienie jest proste: kiedy Asimov zacz pisa o Fundacji w latach 40., nie wyobraa sobie tak szybkiego postpu w medycynie i redniej dugoci ycia, a swoim bohaterom da postacie, w tym biologiczne, mczyzn z 1942 roku. dobrze znany, zawsze opisuje wiat, w którym yje autor, a nie przyszo, z zaoenia nieprzewidywalna. W napisanym póniej Cyklu robotów maluje zupenie inne spoeczestwo, a wyduenie ludzkiego ycia do okoo 300, a nawet 400 lat wród Spacerów ma znacznie wikszy sens. Ale nie mona byo utrzyma tego parametru, gdybymy chcieli poczy te dwa cykle. Dlatego umieramy w wieku 70 lub 80 lat w roku 20 000, tak jak w 1950 roku. Ta aporia jest wyjaniona w Les Robots et l'Empire , duej, ale spónionej powieci: jest to posta ludzkiej ewolucji, podana z pen wiedz o przyczynach przez ludzi Druga kolonizacja (post-przestrze) umoliwiajca szybk odnow pokole, a tym samym zachowanie zmiennoci spoeczestw, zamiowania do ryzyka i podejmowania, ewolucji i postpu. Mona te pomyle, e Daneel Olivaw dba o to, aby tak byo zawsze. Co wicej, autorzy II Cyklu Fundacji wysunli teori tego parametru, stawiajc zasad, e wszystkie spoeczestwa, które próboway wyduy przecitn dugo ludzkiego ycia w cigu 20 000 lat, upady. Afirmacja, która moe wprawi w zakopotanie, ale ujednolica fikcyjne elementy sagi.

Po mierci Asimova niektórzy z jego zwolenników napisali o Fundacji jeszcze pi ksiek. Zgodnie z porzdkiem chronologicznym cyklu, znajduj si one pomidzy witem Fundacji a Fundacj  :

Te trzy ksiki zostay wydane pod tytuem: Le Second Cycle de Fondation , wyd. Pocket , 2010 (zbiór Science-fiction ); Ch umieszczenia w cyklu maksimum spójnoci bya niewtpliwie godna pochway, ale odbywa si to w nieco ciki sposób, ze szkod dla magii oryginalnej opowieci Asimova. Musimy równie doda:

W 1989 roku ukaza si zbiór opowiada pt . Przyjaciele Fundacji . Skupia opowiadania osiemnastu autorów science fiction w stylu i/lub w miejscu i/lub czasie opisanym ju przez Isaaca Asimova. Wród tych autorów: Orson Scott Card cytowany powyej, Hal Clement , Harry Harrison , Frederik Pohl , Pamela Sargent , Robert Sheckley , Robert Silverberg i Connie Willis . Francuskie tumaczenie ukazao si pod tytuem Les Fils de Fondation przez Éditions Pocket (kolekcja SF / Fantasy) i pod tytuem Les Enfants de la Fondation przez France Loisirs.

Fundacja i Asimov

Fundacja Cykl ma, z blisko czy daleko, zajty jej autora przez czterdzieci lat. Uderzajce, gdy czyta si w Maej historii Fundacji, któr Asimov napisa w 1986 roku pod koniec ostatniego tomu swojego najsynniejszego cyklu, to odnotowanie, jak wielkim ostatecznie sukcesem tego cyklu by fakt, a nie tyle. od jej autora, ale cige nagabywanie ze strony redaktorów i fanów.

Pierwotnie, w 1941 roku , Isaac Asimov przewidzia napisanie opowiadania opisujcego upadek Imperium Galaktycznego. Ale John W. Campbell , redaktor naczelny Fiction zdumiewajcy Science magazynu , jest entuzjast projektu i popycha go do wytworzenia konto staranne i szczegóowe, które w peni opisuje tysicletniego procesu cesarskiego upadku i psychohistoric preparaty, które pozwol jej odrodzenie . Co wicej, to wanie z Johnem Campbellem s   podrabiane [] ogólne zarysy   psychohistorii . Tak jest midzy i oryginalne osiem opowiada pojawia si w Zdumiewajcym science fiction , które z czasem staj si coraz dusze, ale wszystkie odnosz natychmiastowy sukces.

Na przeomie lat 50. Izaak Asimow by zmczony Fundacj i chcia powici si innym projektom. W midzyczasie róni wydawcy zaczli zbiera i publikowa jego wiadomoci w oprawnych tomach. Wród nich Gnome Press,   mae póprofesjonalne wydawnictwo   publikuje synn trylogi.

Zdaniem autora inicjatywa nie przyniosa mu adnych korzyci materialnych (brak pobranych tantiem) ani zawodowych (brak echa w prasie), poniewa Gnome Press ze wzgldu na swój niewielki status nie ma rodków na zapewnienie skutecznej promocji. Dopiero duga dekada i zapa Thimothy Seldesa, dyrektora literackiego Doubleday , sprawiy , e w 1961 roku prawa zostay kupione od Gnome Press, w obliczu zblazowanego autora:   To mnie nie interesuje, Tim. Nigdy nie dotknem niczego w tych ksikach  . czc trzy tomy w jeden tom dystrybuowany w szczególnoci przez Klub Ksiki Science-Fiction, Seldes jest zatem prawdziwym promotorem trylogii, która w zwizku z tym odnosi coraz wiksze sukcesy i jest rewaloryzowana (w kadym znaczeniu tego sowa) w oczach jej autor.

Wanie w wyniku tego nowego byskawicznego sukcesu Doubleday poprosi póniej starszego Asimova o napisanie sequela Foundation, i tak narodziy si dwie ostatnie powieci z serii.

Potomkowie

Chocia Isaac Asimov by zaciekym krytykiem religii New Age i myli , japoska sekta Aum Shinrikyo bya pod silnym wpywem jego serii.

Nagrody

W 1966 roku Komitet Organizacyjny wiatowej Konwencji Science Fiction postanowi przyzna nagrod Outstanding Hugo za najlepszy serial science fiction/fantasy wszechczasów. Dla wielu krytyków i dla samego Asimova byo wówczas oczywiste, e ta nagroda zostaa stworzona specjalnie dla Wadcy Piercieni przez JRR Tolkiena , ale, ku ogromnemu zaskoczeniu autora, to wanie oryginalna trylogia Fundacji zosta wybrany. Od tego czasu ten tytu nie zosta przyznany.

Adaptacja filmowa

, Warner kupi Foundation prawa . Zaoyciele New Line Cinema mieli by producentami filmu, a Roland Emmerich mia zaj si produkcj. Jeli si powiedzie, uruchomiona zostanie jednoczesna adaptacja Prélude à Fondation i L'Aube de Fondation . Projekt nie doszed do skutku.

Wedug The Wrap , serial oparty na Fundacji i wyprodukowany przez HBO i Warner Bros TV móg zosta zaadaptowany w 2018 roku przez Jonathana Nolana .

To wreszcie Apple uzyskuje prawa Fundacji do serii, której showrunnerami powinni by David S. Goyer ( Mroczny rycerz , Batman V Superman ) i Josh Friedman (twórca Kronik Sarah Connor ). Ogoszony na dorocznej konferencji Apple WWDC przez Tima Cooka w dniuseria bdzie dostpna od na Apple TV+ .

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. Oryginalna wersja uywa terminu kwintylion (w krótkiej skali, Asimov jest Amerykaninem), który zosta bdnie pozostawiony we francuskim tumaczeniu [1]
 2. W rozdziale 2 z jaski , to powiedzia: Teraz [New York] nie byo trzysta lat. [] Kiedy by; na tym samym terytorium [] aglomeracj miejsk, któr nazywano Nowym Jorkiem. To prymitywne zgromadzenie ludzi istniao od trzech tysicy lat. Ale w tamtych czasach nie mona byo nazwa tego MIASTO. "

Bibliografia

 1. ASIMOV (Izaak), Maa historia Fundacji , przedmowa do Terre et Fondation , Pary, 1987, wyd. Gallimard, kol. Folio SF, s.  9-11 - ( ISBN  978-2-07-041752-0 )
 2. AlloCine ,   Fundacja (Apple TV +): seria zaadaptowana z kultowej powieci Isaaca Asimova ujawnia swoje pierwsze obrazy   , na AlloCine (dostp 18 sierpnia 2020 r. )
 3. Asimov pisze w swojej autobiografii: Ja sam duo czerpaem z Historii schyku i upadku Cesarstwa Rzymskiego dla ogólnej struktury Fundacji i wydaje mi si, e z kolei róne sfilmowane odcinki Gwiezdnych wojen poyczaj bez wahania z mojej serii , w Moi, Asimov , Éditions Folio, kolekcja Folio SF, 2003, s.  259 .
 4. Anthony VALLAT, Utopia i rozum w cyklu Fundacji Izaaka Asimowa , ActuSF,, 60  pkt. ( ISBN  978-2-36629-251-0 , czytaj online ) , Trzydzieci sze lat po napisaniu tego opowiadania, Asimov przedstawi wicej informacji na temat swoich pocztków [te z psychohistorii] w Les RObots et l'Empire Robot o imieniu R. Giskard Reventlov jest u róde psychohistorii jakie dwadziecia tysicy lat przed Psychohistorykami a inny robot, R. Daneel Olivaw, szuka czowieka zdolnego do jej rozwoju.
 5. To wanie wyjania si w posowiu do Del Rey Books edycji z CAILLOUX dans le Ciel .
 6. (w) Robert Jay Lifton , Niszczenie wiata, by go uratowa: Aum Shinrikyo, Przemoc apokaliptyczna i nowy globalny terroryzm ,, s.  258
 7. Fundacja dostosowana do kina , scifi-universe.com ,.
 8. (en-US) Jeff Sneider,   Interstellar's Jonah Nolan Developing Foundation Series dla HBO, WBTV (Exclusive)   , na TheWrap ,(dostp 21 lipca 2020 r. )
 9.   Fundacja Série (2018) SensCritique   , na www.senscritique.com (dostp 14 sierpnia 2016 )
 10. (en-US)   Fundacja na Apple TV +   na Apple TV (dostp 22 czerwca 2020 r. )
 11. AlloCiné , Fundacja AppleTV +: imponujcy pierwszy trailer  " na Screenrush (obejrzano 1 st lipca 2021 )

Zaczniki

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Cykl fundacji, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Cykl fundacji i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Cykl fundacji na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Bart Jarosz

Wreszcie artykuł o Cykl fundacji, który jest łatwy do przeczytania.

Gregory Nawrocki

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Cykl fundacji.

Jozef Kalinowski

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Cykl fundacji.

Miroslaw Szczepański

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Cykl fundacji, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.