Cenzura WikipediiInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Cenzura Wikipedii, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Cenzura Wikipedii. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Cenzura Wikipedii, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Cenzura Wikipedii. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Cenzura Wikipedii poniżej. Jeśli informacje o Cenzura Wikipedii, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Mapa krajów, w których encyklopedia Wikipedii zostaa zablokowana przez rzd (w 2018 r.):
 • Konflikt dotyczcy pewnych informacji
 • Czciowe blokowanie
 • Cakowite blokowanie
 • Brak znanych ogranicze

Wikipedia podlega cenzurze w kilku krajach w rónym stopniu. W niektórych przypadkach Wikipedia jest cenzurowana w ramach cenzury Internetu . W innych encyklopedia jest czciowo cenzurowana, aby uniemoliwi przegldanie informacji uznanych za nieodpowiednie lub obraliwe.

Kraj

Arabia Saudyjska

11 lipca 2006 r. rzd saudyjski zablokowa dostp do Google i Wikipedii z powodu treci o charakterze jednoznacznie seksualnym i draliwym politycznie.

Australia

W 2018 roku sdzia Peter Kidd  (w) , prezes sdu stanu Wiktoria  (w) , wydaje postanowienie o zakazie publikacji jakichkolwiek dowodów i wyroku z procesu kardynaa Australii George'a Pella . Nakaz usunicia ma zastosowanie do wszystkich stanów i terytoriów w Australii oraz do kadej witryny lub innego formatu elektronicznego lub telewizyjnego dostpnego w Australii, co wyranie obejmuje Wikipedi, która jest cytowana, ale nie jest cigana.

Chiny

Wikipedia w jzyku chiskim jest dostpna online od maja 2001 r. Od 2004 r. cieszy si pozytywnym zainteresowaniem mediów w prasie pastwowej, ale jest zablokowana naponiewa jest 15 th  rocznica wydarze na placu Tiananmen . Aby znie blokad, autorzy proponuj zastosowanie autocenzury , ale spoeczno tej Wikipedii odrzuca to. Jednak artyku w International Herald Tribune porównuje artykuy, zwaszcza Mao Zedonga i Tajwanu , z tej Wikipedii z artykuami z angielskiej Wikipedii i stwierdza, e artykuy z tej pierwszej s rozwodnione i oczyszczone z wszelkich politycznych kontrowersji. 22 czerwca tego samego roku konsultacja zostaa ponownie zatwierdzona bez wyjanienia. Z nieznanych powodów zostaje ponownie uwiziona we wrzeniu, ale tylko cztery dni. Zostaa ona nastpnie zablokowana w padzierniku 2005 r. Wspótwórcy Shi Zhao i Cui Wei wysyaj listy do techników i wadz, próbujc skoni ich do ponownej autoryzacji konsultacji: Blokujc Wikipedi, tracimy moliwo pokazania gosu z Chin do wiat, pozwalajc kultom demonicznym, niezalenym siom Tajwanu i innym [...] pokaza znieksztacony obraz Chin. "

W padzierniku 2006 r . gazeta The New York Times poinformowaa, e Wikipedia w jzyku angielskim zostaa odblokowana w Chinach, ale ta w jzyku chiskim nadal bya zablokowana. Badacz Andrew Lih  (w) opublikowa notatk, w której twierdzi, e nadal nie moe przeczyta artykuu o protestach na placu Tiananmen . Zauwaa, e Great Firewall nie stosuje tych samych zasad dla wszystkich chiskich internautów, s one stosowane w zalenoci od pooenia geograficznego internauty. Reporterzy bez Granic pogratulowali chiskiej spoecznoci odmowy cenzurowania si.

10 listopada 2006 Lih poinformowa, e Wikipedia w jzyku chiskim wydaje si by cakowicie odblokowana, co potwierdzi kilka dni póniej. Wspomina, e podczas bloku dzienna liczba nowych kont mieci si w przedziale od 300 do 400, a nastpnie wzrasta do ponad 1200, co czyni j drug co do wielkoci Wikipedi jzykow po angielskiej Wikipedii. Zauwaa równie, e wskanik tworzenia artykuów jest o 75% wyszy w tygodniu koczcym si 13 listopada ni w poprzednim tygodniu.

16 listopada 2006 r. Reuters poinformowa, e chiska strona gówna Wikipedii bya wywietlana w caoci, z wyjtkiem kilku tematów zabronionych politycznie. Jednak raporty wskazuj, e obie Wikipedie zostay ponownie zablokowane 17 listopada. 15 czerwca 2007 r. ponowne zezwolenie na przegldanie apolitycznych artykuów Wikipedii w jzyku angielskim. 6 wrzenia 2007 r. IDG News poinformowao, e Wikipedia w jzyku angielskim zostaa ponownie zablokowana. 2 kwietnia 2008 r. The Register wspomina, e blokada dwóch Wikipedii zostaa zniesiona, co potwierdza BBC . Winda zbiega si z przyjazdem zagranicznych dziennikarzy ldujcych w Pekinie w celu relacji z Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 oraz proby Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zagwarantowanie wolnoci prasy podczas rozgrywek TUTAJ. We wrzeniu 2008 roku Jimmy Wales spotka si z dziennikarzem i politykiem Cai Mingzhao, ówczesnym wiceprzewodniczcym Biura Informacyjnego Rady Pastwa . Mimo e adna umowa nie zostaa podpisana, Wales uwaa, e kana komunikacji zosta ustanowiony midzy Wikipedi a rzdem ChRL. Od 2012 roku chiscy internauci mog swobodnie przeglda obie Wikipedie, z wyjtkiem artykuów politycznych. Jeli chiski internauta spróbuje wywietli poufny artyku, w tym przeprowadzi wyszukiwanie, jego adres IP zostanie zablokowany na kilka minut.

Chiskie wadze utrzymuj blokowanie dostpu przez HTTPS od 31 maja 2013 r., ale konsultacja przez HTTP jest nadal autoryzowana (protokó ten umoliwia filtrowanie da wedug uytych sów, co umoliwia blokowanie poufnych artykuów). Ludzie sugerowali, aby omin blokad, przegldajc witryn przez lustrzane adresy IP witryny. W 2013 r., po tym, jak Jimmy Wales owiadczy, e Wikipedia nie zaakceptuje adnej cenzury, badacz Shen Yi z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju odpowiedzia, e Wikipedia ostro wcieka si przeciwko chiskiemu rzdowi, ale nie pokazuje w nim adnej wielkoci. Europejski system sdowniczy, gdy daj modyfikacji lub usunicia artykuów, jak równie przekazywania informacji. "

Zgodnie z artykuem z 5 czerwca 2015 r. w gazecie Huffington Post , chiska Wikipedia jest zablokowana, niezalenie od protokou komunikacyjnego (HTTP i HTTPS).

Od 15 maja 2019 r. wszystkie wersje jzykowe Wikipedii s niedostpne w Chinach kontynentalnych .

Francja

Afera wojskowej stacji hercowskiej w Pierre-sur-Haute rozpocza si w kwietniu 2013 r. Centralna Dyrekcja Wywiadu Wewntrznego (DCRI) zadaa od Rémi Mathisa , ówczesnego administratora Wikipedii w jzyku francuskim, prezesa Wikimedia France i obywatela Francji, aby skasowa artyku   Wojskowa radiostacja Pierre-sur-Haute   pod kar aresztu. Robi to, a nastpnie wspomina o tym innym administratorom. Proces ten przyciga uwag spoecznoci francuskojzycznej, a nastpnie szerszej spoecznoci wiki. Afera nabraa rozmachu w mediach i artyku zosta ponownie umieszczony w Internecie. Jaki czas póniej stacja jest udokumentowana w dziesitkach jzykowych Wikipedii.

Francuski dziennik 20 minut wskazuje, e ten incydent jest przykadem efektu Streisanda . Francuskie Ministerstwo Spraw Wewntrznych nie komentuje wniosku AFP . Wedug róda sdowego ten wniosek o wycofanie zosta przeprowadzony w ramach wstpnego ledztwa w sprawie kompromisu prowadzonego przez sekcj antyterrorystyczn Parquet of Paris, poniewa artyku zawiera niejawne elementy odnoszce si do acucha przekazanie rozkazu odpalania broni jdrowej . Telewizja Loire 7 spodziewaa si, e DCRI nakae jej usunicie raportu, który jest pokazywany od 2004 roku na jej stronie internetowej, w tym materiau filmowego stacji przechwyconego przy wspópracy francuskiego wojska, ale agencja nie ma nic w tym sensie.

Krajowy Zwizek Komisarzy Policji Francuskiej zaproponowa skorzystanie z wymiaru sprawiedliwoci w celu wymuszenia zablokowania artykuu. Jednak Reporterzy bez Granic (RSF) skrytykowali gest DCRI. Rzecznik RSF wyjania: Jeeli instytucja uzna, e informacje dotyczce tajnej obrony zostay rozpowszechnione, ma wszelkie moliwoci, aby zostay one uznane przez sdy poprzez uzasadnienie i wyjanienie swojej proby. Nastpnie do sdziego, obrocy podstawowych wolnoci, naley ocena rzeczywistoci i zakresu tajemnicy obronnej . Dodaje, e informacje pochodz z raportu sporzdzonego przy pomocy armii francuskiej, wic nie ma powodu, aby obwinia podmiot, który tylko przekazuje informacje.

Iran

W raporcie Center for Global Communication Studies na Uniwersytecie Pensylwanii z listopada 2013 r. badacze Collin Anderson i Nima Nazeri twierdz, e przeanalizowali 800 000 artykuów Wikipedii w jzyku perskim i odkryli, e rzd Iranu blokuje 963 artykuy. Wedug Andersona i Nazeriego cenzorzy nieustannie atakuj artykuy Wikipedii dotyczce ówczesnych rywali rzdu, wierze religii mniejszociowych, krytyków pastwa, osób publicznych i policji. Nieco mniej ni poowa stron to biografie, w tym osoby rzekomo stracone lub uwizione przez wadze. Anderson twierdzi, e Wikipedia w jzyku perskim, reprezentujca iraski Internet, jest przydatn witryn do wyszukiwania rodzajów zakazanych treci online i doskonaym modelem do okrelania przyczyn blokowania sów i filtrów stosowanych w Internecie . Wedug strony Mashable w maju 2014 r. rzd iraski zablokowa dwie lub wicej stron Wikipedii w jzyku perskim . Wedug RSF iraski rzd na dugi czas blokowa dostp do Wikipedii w jzyku kurdyjskim .

Wochy

4 padziernika 2011 r., w nastpstwie decyzji podjtej przez spoeczno Wikipedii w jzyku woskim , jej administratorzy zablokowali dostp do tej Wikipedii, aby zaprotestowa przeciwko paragrafowi 29 DDL intercettazioni (ustawy o podsuchach). Ustawa pozwala kademu, kto uwaa, e zosta skrzywdzony treci strony internetowej, uzyska prawo do odpowiedzi, której nie mona modyfikowa ani krytykowa, na tej samej stronie, w cigu 48 godzin bez wstpnej oceny przez sdziego zarzucanego przestpstwa, lub ponie kar w wysokoci 12 000  euro .

4, 5 i 6 padziernika tego samego roku wszystkie strony przekierowuj do owiadczenia wyraajcego sprzeciw wobec projektu ustawy. 7 padziernika strony woskiej Wikipedii wracaj do sieci, ale baner u góry stron nadal wyraa sprzeciw tej spoecznoci.

Uzbekistan

Wikipedia w jzyku uzbeckim zostaa cakowicie zablokowana na krótki czas w 2007 i 2008 roku. Blokada ta zwrócia uwag midzynarodowych mediów pod koniec lutego 2012 roku. Internet Uzbekistanu zosta przekierowany na stron MSN od Microsoftu , ale mogli zapozna si z artykuami innych lingwistów Wikipedie.

Pakistan

31 marca 2006 r. cay obszar Wikipedia.orgby zablokowany na 7 godzin w Pakistanie, poniewa jeden artyku zawiera informacje o karykaturach Mahometa z gazety Jyllands-Posten . W maju 2010 r. Wikipedia w jzyku angielskim zostaa zablokowana podczas kontrowersji wokó Everybody Draw Mohammed Day .

Wielka Brytania

Zrzut ekranu ocenzurowanego artykuu Virgin Killer w angielskiej Wikipedii.

W grudniu 2008 roku Internet Watch Foundation (IWF) dodaa anglojzyczny artyku Virgin Killer , odnoszcy si do nagrania grupy Scorpions , na swoj czarn list ze wzgldu na okadk pyty, na której z przodu bya naga dziewczyna, co narusza przepisy dotyczce pornografii dziecicej . Obraz jest kategoryzowany na najniszym moliwym poziomie: poza erotyczna bez aktywnoci seksualnej . W rezultacie brytyjscy internauci korzystajcy z usug gównych brytyjskich dostawców usug internetowych maj zakaz przegldania artykuu, a znaczna cz brytyjskich internautów ma zakaz edytowania Wikipedii ze wzgldu na metod zastosowan do blokowania treci. Po dyskusjach, owiadczeniach Fundacji Wikimedia (która jest gospodarzem Wikipedii) i skargach opinii publicznej, IWF uchyla swoj decyzj trzy dni póniej.

Rosja

5 kwietnia 2013 r. rzecznik Roskomnadzoru (Federalnej Suby Nadzoru Komunikacji, Technologii Informacyjnych i rodków Masowych) wskazuje, e Wikipedia w jzyku rosyjskim znajduje si na czarnej licie dla artykuu "  ru:  (Konsumpcja konopi indyjskich). 31 marca 2013 r . gazeta The New York Times poinformowaa, e Rosja zacza selektywnie blokowa Internet .

Syria

Arabska Wikipedia zostaa zablokowana w dniu 30 kwietnia 2008 roku do 13 lutego 2009 w Syrii , ale aden inny jzyk Wikipedia ma ten sam los.

Tunezja

Strona Wikimedia.orgzostaa zablokowana od 23 do 27 listopada 2006 roku w Tunezji .

Turkmenia

Wikipedia zostaa zablokowana w listopadzie 2019 roku w Turkmenistanie . Byoby to nastpstwem zmian wprowadzonych 5 listopada w rosyjskojzycznej Wikipedii. yciorys prezydenta Gurbanguly Berdimuhamedowa zosta uzupeniony amerykaskimi depeszami dyplomatycznymi opublikowanymi przez Wikileaks .

indyk

Zrzut ekranu z Wikipedii w jzyku tureckim , gdzie w czerwcu 2015 r. zastosowano baner krytykujcy cenzur.

W kwietniu 2017 r. grupa monitorujca Turkey Blocks  (w) poinformowaa o tymczasowym zarzdzeniu administracyjnym blokujcym dostp do wszystkich wersji jzykowych Wikipedii w Turcji. Tureccy internauci mog czy si z Wikipedi tylko przez VPN (wirtualn sie prywatn). Kilka godzin póniej ta sama strona informuje, e decyzja zostaa uprawomocniona wyrokiem i staje si ostateczna.

Turecki wymiar sprawiedliwoci odrzuca apelacj Fundacji Wikimedia w dniu. Wadze tureckie domagaj si usunicia niektórych artykuów w celu zniesienia blokady Wikipedii.

, krajowy Trybuna Konstytucyjny orzek, e zablokowanie encyklopedii stanowio naruszenie wolnoci wypowiedzi.

Wenezuela

W styczniu 2019 r. odcito dostp do Wikipedii po wojnie redakcyjnej dotyczcej hiszpaskiej wersji artykuu Juan Guaidó . Wikidata i Wikimedia Commons pozostaj nienaruszone. Wycinanie trwa 2 dni, potem niektóre strony pozostaj niedostpne.

Wpyw szyfrowania HTTPS

W 2015 r. Fundacja Wikimedia ogosia stosowanie szyfrowanego protokou komunikacyjnego HTTPS dla caego ruchu Wikimediów w celu przeciwdziaania masowej inwigilacji prowadzonej przez amerykask agencj wywiadowcz National Security Agency (NSA), z której korzysta w szczególnoci niedocignicia protokou komunikacyjnego HTTP pod wzgldem bezpieczestwa. W maju 2017 r. badanie Berkman Klein Center for Internet & Society wykazao, e wbrew pewnym obawom wyraanym podczas debaty nad przejciem na szyfrowanie HTTPS, zmiana ta przyczynia si do obnienia cenzury Wikipedii na caym wiecie. Poniewa HTTPS uniemoliwia cenzorom sprawdzenie, któr stron przegldaj uytkownicy, istniao ryzyko, e pastwa takie jak Rosja i Wielka Brytania, które zablokoway dostp tylko do niektórych stron witryny, zdecyduj si na cenzurowanie caej witryny.

Uwagi i referencje

(fr) Ten artyku jest czciowo lub w caoci zaczerpnity z artykuu w angielskiej Wikipedii zatytuowanego   Censorship of Wikipedia   ( patrz lista autorów ) .

Oryginalne cytaty

 1. (w)   rozwodniony i odkaony  
 2. (w)Blokujc Wikipedi, tracimy moliwo zaprezentowania wiatu gosu Chin, pozwalajc kultom za, siom niepodlegoci Tajwanu i innym ... przedstawi znieksztacony obraz Chin  "
 3. (w)Wikipedia jest trudna Wobec chiskiego rzdu moe nie by tak dua W obliczu wymaga rzdu USA lub europejskich systemów wymiaru sprawiedliwoci dotyczcych modyfikowania lub usuwania elementów lub ujawniania informacji  "
 4. (w)Cenzorzy wielokrotnie atakowali strony Wikipedii o rywalach rzdowych, wyznaniach religijnych mniejszoci oraz krytykach pastwa, urzdników i policji. Prawie poowa zablokowanych stron Wiki to biografie, w tym strony o osobach, które wadze rzekomo zatrzymay lub zabiy.  "
 5. (w)Przydatne miejsce do odkrywania rodzajów radoci zabronionych online i doskonay szablon do identyfikacji motywów, które maj zastosowanie reguy blokowania i filtrowania sów kluczowych, które s lepsze w caym Internecie  "
 6. (w)erotyczne pozowanie bez aktywnoci seksualnej  "
 7. (w)Selektywne blokowanie [Internetu  "

Bibliografia

 1. (w) Hassna'a Mokhtar Co jest nie tak z Wikipedi , Wiadomoci Arabów, 19 lipca 2006
 2. (w) Arabia Saudyjska blokuje Google i Wikipedi , Wiadomoci SIA , 14 lipca 2006
 3. (en-GB)   Dlaczego skazanie Pella byo utrzymywane w tajemnicy  » , BBC ,( przeczytaj online [ archiwum z] , dostp 22 wrzenia 2019 )
 4. (w) Wikipedia: Wikipedia Drogowskaz / 2019-08-30 / Op-Ed  " , Drogowskaz ,( przeczytaj online , konsultacja 22 wrzenia 2019 r. )
 5. (en) Philip Pan ,   Narzdzie referencyjne w sieci Web Finds Fans, Censors   , The Washington Post , Pekin,( przeczytaj online , skonsultowano 23 grudnia 2011 r. )
 6. (w) Brian Montopoli , Associated Press ,   Czy Chiny naprawd Wikipedia Wikipedia  " , Wiadomoci CBS ,( przeczytaj online , skonsultowano 23 grudnia 2011 r. )
 7. (w) Alert: Wadze blokuj dostp do encyklopedii online  " , IFEX ,(dostp 23 padziernika 2011 )
 8. (w) Noam Cohen ,   Rzd chiski rozlunia cakowity zakaz korzystania z Wikipedii   , The New York Times ,( przeczytaj online , skonsultowano 23 grudnia 2011 r. )
 9. (w)   Chiny odblokowuj CZCIOWO Wikipedi   , strona andrewlih.com (dostp 24 grudnia 2006 )
 10. (w)   Chiny odblokowuj Wikipedi   , BBC News ,( przeczytaj online , skonsultowano 23 grudnia 2011 r. )
 11. (w) Chiska Wikipedia zostaa w peni odblokowana  » , blog Andrewlih.com (dostp 24 grudnia 2006 )
 12. (w) Chiska Wikipedia's Surge in Growth  " , strona andrewlih.com (dostp 24 grudnia 2006 )
 13. (w) Reuters ,   Wikipedia odblokowana w Chinach po rocznym zakazie   , One India ,( przeczytaj online , skonsultowano 24 grudnia 2006 )
 14. (w) Niania wymienia zdanie: Wikipedia ponownie zablokowana  " , danwei (dostp 24 grudnia 2006 )
 15. (w)   Angielska Wikipedia odblokowana w Chinach   (dostp 20 czerwca 2007 )
 16. (w) Steven Schwankert ,   Wikipedia ponownie zablokowana w Chinach   , IDG News via PCworld ,( przeczytaj online , skonsultowano 26 stycznia 2008 )
 17. (w) Sylvie Barak ,   Chiny bez cenzury Wikipedia   , The Inquirer ,( przeczytaj online , skonsultowano 3 kwietnia 2008 r. )
 18. Cade Metz,   Chiscy cenzorzy sieci odblokowuj BBC, Wikipedia   , The Register ,(dostp 31 lipca 2008 )
 19. (w) Pekin odblokowuje chisk witryn BBC , BBC, 31 lipca 2008 r.
 20. (w)   Jimmy Wales z Wikipedii spotyka cenzorów Chin   , Rconversation.blogs.com,(dostp 13 czerwca 2011 )
 21. (w)   Zaoyciel Wikipedii zamyka MSE Symposium   , The Johns Hopkins News-Letter,(dostp 23 listopada 2012 )
 22. (w) Naukowcy ami Wielk Chisk Zapor Sieciow , Tom Espiner, ZDNet, 4 lipca 2006
 23. Graeme McMillan, wadze chiskie najwyraniej zaczy blokowa dostp do tej witryny 31 maja , Trendy cyfrowe , 4 czerwca 2013 r.
 24. (w) : 5 (Wikipedia wolaaby zrezygnowa z dziaalnoci w Chinach ni tolerowa 5 sekund cenzury Internetu), Global Times, 13 sierpnia 2013 r.
 25. (w) Charlie Smith ,   We had Our Arguments, But We Will Miss You Wikipedia   , Huffington Post , Stany Zjednoczone,( przeczytaj online , dostp 19 czerwca 2015 )
 26.   Wikipedia jest niedostpna we wszystkich jzykach  , TDG ,( ISSN  1010-2248 , przeczytany online , dostp 16 maja 2019 )
 27. DCRI grozi administratorowi Wikipedii usuniciem artykuu  " , Wikimedia France ,(dostp 23 czerwca 2015 r . ) .
 28. DCRI oskarony o nielegalne wymuszenie usunicia artykuu z Wikipedii na temat Le Monde , 6 kwietnia 2013 r.
 29. Lista artykuów w innej Wikipedii jzykowej , na stronie Wikidata .
 30. DCRI oskarony o lobbowanie za usuniciem artykuu z Wikipedii  " , 20 minut ,( przeczytaj online ).
 31. Agence France-Presse ,   DCRI oskarone o ukrywanie artykuu na Wikipedii  , Nouvel Obs ,( przeczytaj online )
 32. CP i Anne-Claire Huet ,   Usunicie artykuu z Wikipedii zadano w ramach wstpnego dochodzenia  , La Chaîne Info ,( przeczytaj online , skonsultowano 9 kwietnia 2013 r. )
 33. Guerric Poncet ,   Wikipedia i DCRI: kana lokalny oczekuje cenzury  , Le Point ,( przeczytaj online , skonsultowano 9 kwietnia 2013 r. )
 34. Guerric Poncet ,   Zwizek policyjny przywouje filtrowanie Wikipedii  , Le Point ,( przeczytaj online , skonsultowano 10 kwietnia 2013 r. )
 35. Guerric Poncet ,   RSF potpia manewry DCRI przeciwko Wikipedii  , Le Point ,( przeczytaj online , skonsultowano 10 kwietnia 2013 r. )
 36. (w) Colin Anderson i Nima Nazeri ,   Citation Filtered: Iran's Censorship of Wikipedia   , Center for Global Communication Studies (University of Pennsylvania)
 37. (w)   Jak Iran wykorzystuje Wikipedi do cenzurowania Internetu   , BuzzFeed ,( przeczytaj online )
 38. (w) Iran blokuje dostp do Google , Wikipedia: Raport  " , Times of India ,( przeczytaj online , dostp 17 maja 2014 r. )
 39. (w)   Iran: witryna New York Times odblokowana, YouTube wci nieosigalny   , Reporterzy bez granic ,
 40. (It)   Camera dei Deputati: disegno di legge N. 1415-B   , Camera dei Deputati,(dostp 4 padziernika 2011 ) ( tumaczenie angielskie )
 41. (w) Adam Taylor,   Wikipedia zamyka wosk witryn w odpowiedzi na now ustaw Berlusconiego o podsuchach   , Business Insider ,( przeczytaj online )
 42. Uzbekistan blokuje swoj Wikipedi  " , RIA Novosti ,( przeczytaj online , skonsultowano 21 lutego 2012 r. )
 43. (uz)   Wikipedia uzbecka jest zablokowana w Uzbekistanie   , uzbecki serwis RFE/RL , ( przeczytaj online , skonsultowano 14 lipca 2012 r. )
 44. Artykuy Wikipedii w jzyku uzbeckim zablokowane  " , uzbecki serwis RFE / RL ,( przeczytaj online , skonsultowano 21 lutego 2012 r. )
 45. (pl)   Strony zablokowane, PTA mówi SC: Blunierczy materia   , Dawn ,( przeczytaj online )
 46. (w) Pakistan Blocks Wikipedia  " , Blogcritics,(dostp 13 kwietnia 2010 )
 47. (w)   Wikipedia zablokowana w Pakistanie na siedem godzin   , Karaczi Metblogs,(dostp 13 kwietnia 2010 )
 48. Basit Ali ,   YouTube, Wikipedia, Flickr zablokowane w Pakistanie po Facebooku   ,(konsultowane w 2011 r. )
 49.   Pakistan blokuje dostp do YouTubea w ramach rozprawiania si z internetem  , BBC News ,( przeczytane online , konsultowane w 2011 )
 50. Charles Arthur ,   Wiersz w Wikipedii eskaluje, gdy internetowy stranik rozwaa cenzur Amazon US nad wizerunkiem Scorpions  , Guardian News and Media Limited ,( przeczytaj online , skonsultowano 8 grudnia 2008 )
 51. (w) Wikipedia ocenzurowane zdjcie dziecka  " , BBC News ,( przeczytaj online , skonsultowano 8 grudnia 2008 )
 52. AP, artyku Wikipedii zablokowany w Wielkiej Brytanii z powodu zdjcia dziecka , The Independant
 53. (w) Cenzura w Wielkiej Brytanii pozbawia prawa do korzystania z dziesitek tysicy redaktorów Wikipedii , informacja prasowa Wikimedia Foundation , 7 grudnia 2008 r.
 54. (w) Wikipedia napada na brytyjskich cenzorów , The Guardian , 8 grudnia 2008
 55. (w) Rosja moe zablokowa dostp przez narkotyki Artyku Wikipedii | RIA Nowosti   , RIA Nowosti ,( przeczytaj online )
 56. (w) Interfax ,   Rosyjski regulator mediów potwierdza, e Wikipedia jest na czarnej licie   , Rosja Beyond The Headlines ,( przeczytaj online )
 57. (w)   Wybiórcze blokowanie Internetu Rosjan   , The New York Times ,( przeczytaj online )
 58. Institute for War and Peace Reporting,   Syryjska modzie przeamuje blokady internetowe   ,(dostp na 1 st lutego 2010 )
 59. (ar) Arabska Wikipedia znika z Internetu w Syrii , Menassat, 19 maja 2008 ( tumaczenie angielskie )
 60. (w) Sami Ben Gharbia, Tunezja: cenzurowanie Wikipedii , Global Voices , 27 listopada 2006.
 61. | turkmen.news   , na turkmen.news (dostp 24 listopada 2019 r. )
 62. (w) Agence France-Presse , Turecki autorités access to Wikipedia block  " on Special Broadcasting Service ,(dostp 29 kwietnia 2017 r . ) .
 63.   Turecka sprawiedliwo odmawia zniesienia blokady Wikipedii  , La Croix ,( ISSN  0242-6056 , przeczytane online , dostp 6 maja 2017 )
 64. (w) Wikipedia zablokowana w Turcji na turkeyblocks.org, 29 kwietnia 2017 r.
 65. ome,   Turcja: odmowa odblokowania Wikipedii   , na Le Figaro (dostp 5 maja 2017 r. )
 66.   Turecka sprawiedliwo odmawia zniesienia blokady Wikipedii  , La Croix ,( ISSN  0242-6056 , przeczytane online , dostp 5 maja 2017 )
 67. Le Monde z AFP ,   W Turcji sd najwyszy uwaa blokowanie Wikipedii za nielegalne  , Le Monde ,( przeczytaj online ).
 68. (en-US)   Wikipedia zablokowana w Wenezueli, gdy zaostrza si kontrola internetu   , na NetBlocks ,(dostp 3 marca 2019 )
 69.   Bloquean Wikipedia en Venezuela por declarar Presidente a Guaidó   , na epmundo.com (dostp 3 marca 2019 )
 70. Gauvain Dossantos ,   Wenezuela odcia dostp do Wikipedii z powodu artykuu o przeciwniku Maduro   , na Newsmapie ,(dostp 3 marca 2019 )
 71. Julien L.,   W obliczu NSA, Wikipedia chroni nieco wicej swoich artykuów   , na numeramie ,(dostp 16 czerwca 2015 r . ) .
 72.   Wikimedia zabezpiecza wszystkie swoje witryny przez HTTPS   (dostp 16 czerwca 2015 r . ) .
 73. (w) Justin Clark , Robert Faris i Rebekah Heacock Jones , Analizowanie Dostpnoci Wikipedii projektach na caym wiecie  " , Berkman Center Klein Bada Publication Series , Social Science Research Network, n o  ID 2951312,( DOI  10.2139 / ssrn.2951312 , przeczytany online , dostp 8 padziernika 2020 )
 74.   Szyfrowanie pomogo obniy cenzur Wikipedii na caym wiecie  , Le Monde .fr ,( ISSN  1950-6244 , przeczytane online , dostp 18 czerwca 2017 ).

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Cenzura Wikipedii, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Cenzura Wikipedii i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Cenzura Wikipedii na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Henryk Muszyński

Ten wpis o Cenzura Wikipedii był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Thomas Matysiak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Cenzura Wikipedii jest tym, którego szukałem.

Aldona Bukowski

W tym poście o Cenzura Wikipedii dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.