Cecha (jzykowa)Informacje, które udało nam się zgromadzić na temat Cecha (jzykowa), zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Cecha (jzykowa). W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Cecha (jzykowa), a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Cecha (jzykowa). Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Cecha (jzykowa) poniżej. Jeśli informacje o Cecha (jzykowa), które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W jzykoznawstwa , cech jest charakterystyczna dla danego elementu. Jest to termin ogólny obejmujcy du liczb bardziej specjalistycznych terminów technicznych.

Rodzaj linii:

Cecha fonetyczna

Fonetyczny cecha jest fonetyczne charakterystyczne o sowie , a morfemu, a czciej z fonem , ale termin ten moe by stosowany do kadego dwiku lub zestaw dwików, o dowolnej wielkoci.

Mona na przykad powiedzie, e okluzja jest cech fonetyczn spógoski [m]. Aby wymówi t spógosk, osoba mówica uywa w rzeczywistoci okluzji warg, poniewa jest to spógoska okluzyjna. Jednak inne cechy fonetyczne mona znale w tej spógoski: jego dwuwargowy i cigy charakter , jego nosowo, etc. Jest to mniejsza skala pomiarowa ni telefon .

Podstawowymi cechami fonetycznymi opisujcymi spógosk s punkt artykulacji , sposób artykulacji i nosowo .

Podstawowe cechy fonetyczne samogoski to punkt i sposób artykulacji, nosowo , apertura (lub stopie otwarcia ust) oraz zaokrglenie ust.

Cecha fonetyczna odpowiada zatem wykonywaniu ruchu artykulacyjnego ust. Jednak na poziomie odbioru dwiku moe to odpowiada charakterystyce akustycznej dwiku tak, jak jest odbierany. Rzeczywicie, osoba, która nie zna jzyka, nie bdzie w stanie usysze wszystkich jego cech fonetycznych.

Cecha semantyczna

Moemy równie mówi o cechach semantycznych elementów znaczeniowych w obrbie sowa, które s gorsze od semestrów lub równe im . Sem jest w rzeczywistoci przypadkiem cechy semantycznej. Rónica polega na tym, e seme jest cech cakowicie dostrzegaln, podczas gdy istniej cechy semantyczne, które s znacznie mniejsze, poniewa czsto s indukowane przez kontekst lub sytuacj wypowiedzi . Widzimy wtedy, e termin cecha jest znacznie szerszy ni termin nasienie . Jest to skala pomiarowa mniejsza ni seme.

Na przykad w sowie wit jest kilka semestów  : nasienie pocztku, nasienie czasu, a nawet ziarno bieli ( wit pochodzi od aciskiego alba ), chocia to drugie jest ledwo dostrzegalne dla kogo innego. -Latinist. Jednak liczba cech semantycznych jest znacznie wiksza i zaley od kontekstu. Jest inny dla kadego mówcy i rozmówcy i jest tak naprawd terminem ogólnym. W wierszu sowo wit bdzie zawierao cech poetyckiego momentu opisanego przez Homera, który nastpnie przywouje róane palce. Dla latynoski semantyczna cecha bieli bdzie w tym sowie waniejsza, ale dla osoby kocioa , semantyczna konotacja witu, biaa szata kapanów, bdzie obecna i wpynie na sposób, w jaki uyje tego terminu.

Pojcie cechy semantycznej grupuje wic razem wszystko, co ma znaczenie w danej sytuacji, a semant jest cech semantyczn dostrzegaln przez wszystkich w kadej sytuacji. Seme dotyczy denotacji i oczywistej czci konotacji sowa, a cecha semantyczna suy do oznaczenia dowolnego elementu znaczeniowego, konotowanego i denotowanego.

W zalenoci od teorii linie mog by binarne lub rozmyte.

Oto kilka przykadów cech:

 • +/- ograniczony
 • +/- dynamiczny
 • +/- stoisko

Cecha gramatyczna

W skadni cecha morfosyntaktyczna jest waciwoci sów, na które skadnia jest wraliwa i która moe okrela konkretn form sowa. Zatem cech morfosyntaktyczn jest abstrakcyjna rzecz, która uwzgldniaaby strojenie relacji w sowach lub zdaniach. Na przykad ten byby odpowiedzialny za dodawanie sufiksów, przedrostków itp. Te dodatki s cechami gramatycznymi .

Cecha gramatyczna to kategoria porzdku gramatycznego i jzykowego uywana do opisu morfologicznych odmian sów zmiennych w jzyku . Nie wszystkie cechy s reprezentowane we wszystkich jzykach, a kada cecha jest podzielona na kategorie o rónej liczbie w odpowiednich jzykach.

Gówne cechy gramatyczne s nastpujce:

 • sownikowa przyrodzie lub klasy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, itd.);
 • pci (mski, eski, obojtny, itp);
 • liczba (liczba pojedyncza, podwójna, liczba mnoga, itd.);
 • czowiek ( 1 ul , 2 e i 3 e );
 • przypadku (mianownik, biernikowe, reimu itd.);
 • czas (niedoskonay obecny przysze przedniej itd);
 • tryb (orientacyjny subjunctive, wieczne, itd.);
 • funkcja (podlegajcej epithet ChZT, etc.);
 • gosowej (aktywny rodek, pasywne);
 • aspekt (duratywne, postpujc, dokonany, etc.)

Wszystkie cechy, które maj zatem wpyw na semantyczn interpretacj sowa, s cechami interpretowalnymi . Oprócz zmiany morfologii sowa, mog te zmieni jego znaczenie:

 • liczba cech (liczba mnoga): czowiek staje si mczyzn
 • cecha pciowa (kobieta): piosenkarka zostaje piosenkark .

W drzewie skadni cechy gramatyczne s cechami interpretowalnymi, a cechy przypadków (mianownik, biernik) s cechami niemoliwymi do interpretacji.

Po okreleniu niezbdnych cech jzyka mona je wykorzysta do okrelenia sposobu interpretacji lub wymowy okrelonych sów. Nazywa si to reguami interfejsu . Reguy te bd kojarzy struktur skadniow posiadajc cechy ze struktur morfologiczn i interpretacj semantyczn. Reguy interfejsu czsto dziaaj w sposób hierarchiczny: leksykon - morfologia derywacyjna - skadnia - morfologia fleksyjna - fonologia - semantyka. To s morfologiczne i semantyczne komponenty gramatyki, które pozwol nam zinterpretowa cechy morfosyntaktyczne.

Aby zilustrowa ponisze przykady, zostan uyte nazwy psów w jzyku angielskim (liczba mnoga).

Przykad morfologicznej reguy interfejsu :

 • Wymów rzeczownik w liczbie mnogiej, wymawiajc podstaw (pies) + przyrostek s

Przykad reguy interfejsu semantycznego  :

 • Zinterpretowa okrelony rzeczownik w liczbie mnogiej ( psy ), odnoszc si do grupy jednostek, czyli grupy psów.

Cecha skadniowa liczby mnogiej suy jako pomost midzy dwikiem a znaczeniem i jest cznikiem, który pozwala nam dowiedzie si, jak zdanie jest wymawiane i co ono oznacza.

Uwagi i odniesienia

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Cecha (jzykowa), były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Cecha (jzykowa) i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Cecha (jzykowa) na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Romuald Rosiński

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Cecha (jzykowa) i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Marlena Pietrzyk

Podane informacje o zmiennej Cecha (jzykowa) są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Ryszard Cichoń

Bardzo ciekawy ten post o Cecha (jzykowa).