Wojna stuletnia: konflikt Anglii i Francji o władzę i terytoria

Wojna stuletnia: konflikt Anglii i Francji o władzę i terytoria

Wojna stuletnia była jednym z najdłuższych i najtrwalszych konfliktów zbrojnych w historii, toczyła się w latach 1337-1453 między Anglią a Francją. Była to walka o dominację nad Europą, która trwała aż 116 lat. Wojna stuletnia była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii średniowiecznej i miała wielki wpływ na kształtowanie się nowoczesnej Europy.

Wojna stuletnia rozpoczęła się od sporu o sukcesję tronu francuskiego. W 1328 roku zmarł Karol IV Piękny, a jego brat Filip VI de Valois został nowym królem Francji. Jednak angielski król Edward III również rościł sobie prawa do tronu francuskiego, gdyż matka Edwarda była siostrą Karola IV. Konflikt wybuchł w 1337 roku, kiedy Filip VI skonfiskował angielski posiadłości we Francji. Edward III wysłał wojska do Normandii i Guyenne i w ten sposób rozpoczęła się wojna.

Wojna ta toczyła się przede wszystkim we Francji, ale też na terenie Anglii. W trakcie wojny miały miejsce liczne bitwy i oblężenia. Niektóre z najważniejszych bitew to Crecy w 1346 roku, Poitiers w 1356 roku i Azincourt w 1415 roku. W czasie tej wojny pojawiły się nowe taktyki militarnego prowadzenia wojny, które wpłynęły na rozwój wojskowości w Europie.

Jednym z kluczowych momentów wojny stuletniej był wybuch zarazy w latach 1348-1350. Choroba ta zabijała miliony ludzi i osłabiła zarówno armię francuską, jak i angielską. W skutek zarazy o wiele więcej osób zmarło niż w wyniku działań wojskowych.

Wojna stuletnia miała również wpływ na sytuację wewnętrzną w obu krajach. W Anglii wzmocniła się pozycja parlamentu, który bowiem był najważniejszym źródłem finansowania wojny. W tym czasie pojawiły się także pierwsze zorganizowane oddziały ochotników. W samym kraju pojawiły się protesty przeciwko wojnie, co doprowadziło do wielu wewnętrznych konfliktów.

Wojna stuletnia toczyła się również na morzu, gdzie wojownicy z obu krajów przeprowadzali ataki i kradzieże. Obie strony starały się również nawiązać sojusze z innymi krajami europejskimi, co często nie przynosiło pozytywnych wyników.

Faktem jest, że wojna ta doprowadziła do wielu zmian w Europie. Bardzo wiele ludzi zginęło na polu walki lub w wyniku epidemii. Wojna stuletnia zmieniła system feudalny, wprowadziła nowe taktyki militarnego prowadzenia wojny i stanowiła punkt zwrotny w kształtowaniu się nowoczesnego państwa i społeczeństwa.

Wojna stuletnia zakończyła się w 1453 roku. Jednak w tym samym czasie wybuchła wojna w Warszawie między Polską a Zakonem Krzyżackim, co dowodzi, że epoka wojen jeszcze się nie skończyła. Jednak to wojna stuletnia była punktem zwrotnym dla historii Europy i zapisała się w historii jako jeden z najważniejszych i najdłuższych konfliktów w historii średniowiecza.