Różnice między zachodnią i wschodnią kulturą

Wstęp

Poddanie rzeczywistości podwójnej refleksji, to jedna z charakterystycznych cech kultury zachodniej. Z kolei dla kultury wschodniej, filozofia tańca, literatury i sztuk walki to najważniejsze wartości. Różnice między zachodnią i wschodnią kulturą są ogromne i dotyczą wielu aspektów życia. W tym artykule przeanalizujemy te różnice i spróbujemy zrozumieć, jak wpływają na nasze życie codzienne.

Religia

Jednym z najważniejszych elementów kultury wschodniej jest religia. W Chinach, Japonii i Korei dominuje buddyzm, taoizm oraz konfucjanizm. Te religie uważają, że istnieje pewna harmonia kosmiczna, którą musimy zachować, aby osiągnąć szczęście i spokój. W kulturze zachodniej religia ma mniejszy wpływ na życie codzienne. W krajach chrześcijańskich, na przykład w Stanach Zjednoczonych, religia jest często bardzo ważnym elementem w życiu, ale wpływa na nie znacznie mniej niż religia w kulturze wschodniej.

Związki

W kulturze wschodniej związki są traktowane bardzo poważnie. W Chinach i Japonii zwykle trudno jest znaleźć partnera, gdyż istnieją bardzo wysokie wymagania dotyczące wykształcenia, zawodu i pochodzenia. W kulturze zachodniej ludzie mogą wybierać swoich partnerów z większej puli osób i zwykle nie istnieją takie wymagania, jak w kulturze wschodniej.

Sztuka

Sztuka jest jednym z elementów, w których różnice między kulturą zachodnią a wschodnią są wyraźne. W Europie, w okresie renesansu i romantyzmu, sztuka była jednym z najważniejszych elementów kultury. W kulturze wschodniej sztuka w formie tańca, muzyki i literatury odgrywa główną rolę. Klasyczne sztuki walki, takie jak kung-fu, karate i taekwondo są bardzo ważnymi częściami kultury wschodniej.

Styl życia

Również w stylu życia widoczne są różnice między wschodem i zachodem. W kulturze zachodniej ludzie są bardziej indywidualistyczni i zwykle kładą większy nacisk na swoje prawa oraz wolność. W krajach takich jak Stany Zjednoczone, ludzie zwykle pracują więcej godzin i mniej czasu spędzają z rodziną. W kulturze wschodniej, na przykład w Chinach, ważne jest, by spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Ludzie w kulturze wschodniej zwykle pracują mniej godzin niż w kulturze zachodniej.

Odzież

Innym ważnym elementem stylu życia jest odzież. W kulturze zachodniej odzież jest zwykle bardziej wyszukana i modna. W krajach takich jak Włochy, Francja czy Wielka Brytania, wiele uwagi poświęca się modzie. Z kolei w kulturze wschodniej odzież jest zwykle bardziej tradycyjna i skromna. W Chinach czy Japonii zwykle nosi się pojedyncze kolory, a kobiety noszą długie, modne suknie.

Język

Język jest bardzo ważnym elementem kultury. Różnice między kulturą zachodnią i wschodnią są wyrażone także poprzez język. W językach takich jak angielski czy niemiecki, umieszczanie części mowy na końcu zdania stanowi element gramatyczny, tymczasem w językach azjatyckich, takich jak chiński czy koreański, kolejność projektuje myślenie i jest równie ważna jak sama treść słów.

Każdodenna komunikacja

W kulturze zachodniej, komunikacja między ludźmi jest zwykle bardziej bezpośrednia i jednoznaczna. W kulturze wschodniej, zwłaszcza w Japonii i Korei, mówienie na wprost może być uważane za nieuprzejme lub niemile widziane. W kulturze zachodniej zwykle zachęca się do otwartego wyrażania swoich myśli, nawet jeśli wiążą się one z krytyką.

Pożywienie

Różnice między kulturami wschodu i zachodu są widoczne także w jedzeniu. W Europie, wiele uwagi poświęca się dobremu jedzeniu, a posiłki są czasami bardzo długie i ostentacyjne. W kulturze wschodniej jedzenie jest zwykle bardziej proste i skromne, ale bardzo ważne dla kultury. W Chinach, jedzenie jest zwykle bardzo aromatyczne i pełne smaku, a ważnym elementem może być odpowiednie podanie posiłków.

Kulinaria

Różnice między kulturami wschodu i zachodu są widoczne także w kulinariach. W Europie, na przykład, bardzo ważne są mięsa, wina i sery. W Chinach, głównym składnikiem potraw są ryby, warzywa i owoce morza. Z kolei w Indiach i Pakistanie jedzenie jest bardzo aromatyczne i składa się głównie z curry i przypraw.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy różnice między zachodnim i wschodnim stylem życia, kulturą, religią, sztuką, językiem i pożywieniem. Różnice te są zazwyczaj znaczne i mają wpływ na liczbę aspektów codziennego życia. Zrozumienie różnic kulturowych i eksplorowanie innych kultur może pomóc w nawiązywaniu kontaktów między ludźmi i wzbogacaniu życia.