Początki cywilizacji starożytnych Greków

Początki cywilizacji starożytnych Greków

Wstęp

Cywilizacja starożytnych Greków to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych w historii ludzkości. Jej początki sięgają ok. 3000 roku p.n.e., kiedy to zaczęły powstawać pierwsze osady i miasta na terenach, które dziś nazywamy Grecją.

Okres przedhomerycki

Pierwsze ślady ludzkiej obecności na terenie Grecji pochodzą z okresu neolitu, czyli ok. 7000 roku p.n.e. Wtedy to powstały pierwsze osady rolnicze, gdzie mieszkańcy uprawiali ziemię i hodowali zwierzęta. W okresie tym Grecja była zamieszkana przez wiele różnych plemion i kultur, które stopniowo się ze sobą łączyły i wymieniały doświadczeniami.

Okres przedhomerycki to czas, który obejmuje ok. 2000 lat historii Grecji, czyli od ok. 3000 roku p.n.e. do ok. VIII wieku p.n.e. W tym czasie ludność Grecji zaczęła rozwijać swoją kulturę i sztukę. Powstawały pierwsze świątynie i grobowce, rzeźby i malowidła na ceramice. Najsłynniejszym tego typu znaleziskiem jest tzw. maska Agamemnona, odkryta przez Heinricha Schliemanna w 1876 roku w grobowcu w Miękach.

Okres homerycki

Okres homerycki to czas, który obejmuje lata ok. VIII-VII wieku p.n.e. To wtedy powstały dwie najważniejsze epopeje greckie: Iliada i Odyseja autorstwa Homera. Te utwory stały się nie tylko fundamentem greckiej kultury, ale również literatury światowej.

Okres homerycki to czas, kiedy powstają pierwsze polis, czyli samodzielne miasta-państwa, takie jak Spartę czy Ateny. W Atenach powstała koncepcja demokracji, która stała się jednym z podstawowych elementów greckiej cywilizacji.

Ateny w okresie klasycznym

Okres klasyczny to czas, który obejmuje lata ok. V-IV wieku p.n.e. Wtedy to Ateny stały się centrum greckiej kultury i sztuki. Powstały takie dzieła jak Partenon na Akropolu, czy rzeźby Fidiasza, które do dziś zachwycają swoim pięknem. W Atenach odbywały się również słynne igrzyska olimpijskie, które na stałe wpisały się w historię Greków.

Epoka hellenistyczna

Okres hellenistyczny to lata ok. IV-II wieku p.n.e. To czas, kiedy Grecja została podbita przez imperium Aleksandra Wielkiego. Po jego śmierci niemal całą Azję Mniejszą, Egipt oraz część Indii objęło panowanie władcy macedońskiego. Pod jego rządami powstał szereg miast i ośrodków kulturalnych, takich jak Aleksandria, czy Rzym. W ich murach wykształciło się wiele nowatorskich idei i koncepcji, które wpłynęły na rozwój kultury europejskiej.

Podsumowanie

Początki cywilizacji starożytnych Greków sięgają ok. 3000 roku p.n.e. Od tamtego momentu Grecy stopniowo rozwijali swoją kulturę i sztukę, tworząc wiele dzieł, które do dziś są podziwiane przez ludzi na całym świecie. W okresie klasycznym Ateny stały się centrum greckiej kultury, a w okresie hellenistycznym Grecja wpłynęła na rozwój różnych dziedzin nauki i sztuki w kulturze europejskiej.