Masowe zjawisko apostazji

Masowe zjawisko apostazji

Od czasów średniowiecza Kościół Katolicki był instytucją narzucającą swoją władzę w Europie i na całym świecie. Wiele osób uważało wówczas, że świadczył on o nadziei, miłosierdziu i życiu wiecznym. Jednak wraz z postępującą edukacją oraz rozwijającą się nauką, wiarę zaczęto kwestionować. Dziś zjawisko apostazji staje się coraz bardziej powszechne.

Co to jest apostazja?

Apostazja to akt wyrzeczenia się swojej religii lub wiary. Osoba, która dokonuje apostazji, rezygnuje z przynależności do kościoła lub wyznania, które dotychczas wyznawała i odrzuca jego doktrynę. Wiele osób decyduje się na apostazję z powodów moralnych, etycznych, a także z powodu złych doświadczeń w kościele lub wiarze.

Kiedyś apostazję uważano za zdradę wobec Boga i często miała ona tragiczne konsekwencje. Osoby, które zdecydowały się na taką decyzję, były nierzadko wykluczane z społeczności, przez co traciły swoje przywileje i pozycję społeczną.

Dlaczego odchodzi się od Kościoła?

W Polsce Kościół nadal cieszy się dużym autorytetem i popularnością. Istnieją jednak liczne przyczyny, dla których ludzie decydują się na apostazję.

Jednym z powodów może być innowacyjność i postęp, które wprowadzają do życia ludzi wiele zmian. Dzięki wykształceniu i nauce ludzie zdają sobie sprawę, że istnieją różne możliwości interpretacji rzeczywistości, a jedna z nich nie musi być jedyną słuszną.

Innym powodem jest brak tolerancji oraz otwartości Kościoła na różnorodność. Wiele osób odczuwa niechęć do Kościoła z powodu jego konserwatywnych poglądów, które nie uwzględniają zmieniających się czasów i potrzeb ludzi.

Przyczyną odejścia od Kościoła mogą być także skandale, które wstrząsają instytucją. Wiele osób traci wtedy zaufanie do Kościoła i jego duchowieństwa.

Jak dokonać apostazji?

Osoby, które chcą dokonać apostazji, muszą zgłosić się do swojego urzędu stanu cywilnego. W Polsce, zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, każdy obywatel ma prawo do odwołania się od przynależności do Kościoła, na zasadzie pisemnego oświadczenia. Zgodnie z ustawą, dokonanie apostazji w Polsce jest możliwe jedynie w urzędzie stanu cywilnego i w momencie, gdy osoba dokonująca apostazji ma ukończone 18 lat.

Oświadczenie o apostazji składa się w formie dokumentu notarialnego lub przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoba składająca oświadczenie musi podać swoje dane osobowe i numer pesel oraz podpis własnoręczny.

Co dalej?

Po dokonaniu apostazji osoba traci status wyznaniowy i nie ma przywilejów związanych z kościołem lub wyznaniem, z którego zrezygnowała. Oznacza to, że nie jest zobligowana do płacenia podatku kościelnego, nie może korzystać z sakramentów oraz nie będzie brała udziału w uroczystościach kościelnych, takich jak śluby, pogrzeby czy chrzty.

Apostazja w Polsce

W Polsce masowe zjawisko apostazji zaczyna się coraz bardziej rozprzestrzeniać, szczególnie wśród młodych ludzi. W 2019 roku aż 79 tysięcy ludzi zrezygnowało z przynależności do Kościoła. To o 4 tysiące więcej niż rok wcześniej.

Apostazja w Polsce jest w dalszym ciągu zjawiskiem tabuizowanym i traktowanym przez wielu jako akt buntu i zdrady. Jednak młodzi ludzie, którzy decydują się na apostazję, pokazują, że w dzisiejszych czasach, w których na pierwszym miejscu stawia się wolność i swobodę wyboru, ludzie chcą w pełni decydować o swoim życiu i wyborach.

Podsumowanie

Apostazja to akt wyrzeczenia się swojej religii lub wiary. W Polsce masowo zjawisko to dopiero zaczyna się rozwijać. Powodów do odejścia od Kościoła jest wiele - innowacyjność i postęp, brak tolerancji, a także skandale w Kościele zmniejszają zaufanie ludzi i przyczyniają się do zjawiska apostazji. Dokonanie apostazji w Polsce jest możliwe jedynie w urzędzie stanu cywilnego i w momencie ukończenia 18 lat. Po dokonaniu apostazji, osoba traci przywileje związane z kościołem lub wyznaniem, z którego zrezygnowała. Jednak młodzi ludzie, którzy decydują się na apostazję, pokazują, że ludzie chcą w pełni decydować o swoim życiu i wyborach.