Kultura w dobie postmodernizmu

Kultura w dobie postmodernizmu

Wraz z końcem XX wieku nastąpiło przełomowe zjawisko - postmodernizm. Zmiany, jakie nastąpiły w kulturze i sztuce, były tak rewolucyjne, że zaczęto mówić o epoce postmodernistycznej. Czym dokładnie jest postmodernizm i jakie są jego konsekwencje dla kultury? Odpowiedzi na te pytania postaram się przedstawić w tym artykule.

Czym jest postmodernizm?

Postmodernizm to kierunek, który narodził się w latach 60. XX wieku, a rozwinął w latach 70. i 80. XX wieku. Jego cechami charakterystycznymi są odejście od uniwersalnych kategorii i wartości oraz zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową i subiektywność jednostki. Według postmodernistów nie istnieją jednoznaczne definicje, prawdy czy wartości, a jedynie różne sposoby odczuwania i postrzegania świata.

Kultura postmodernistyczna jest złożona, wielowarstwowa i przesiąknięta ironią. Prym w niej wiodą różne style i gatunki, sztuka współczesna i popularna. Charakteryzuje ją także odwrócenie wartości, odejście od kultu klasycyzmu i eksperymentowanie z formą.

Konsekwencje postmodernizmu dla kultury

Postmodernizm wpłynął na kulturę w sposób rewolucyjny. Wprowadził do niej nowe wartości, style i gatunki, odwrócenie klasycznych wartości i oderwanie od kanonów. Szczególnie w sztuce postmodernizm przyniósł wiele kontrowersji i sporów.

Wpływ na literaturę

W literaturze postmodernizm przejął dominację nad klasyczny kanon, replikując go, kwestionując, parodiując. Skutkiem tego w literaturze postmodernistycznej pojawiają się charakterystyczne dla tego kierunku motywy, takie jak trwanie w czasie i kosmosie, kontrasty między wartościami, paradoks i ironia. Przykładami literatury postmodernistycznej mogą być m.in. twórczość Jerzego Pilcha, Witolda Gombrowicza czy Juliana Kornhausera.

Wpływ na teatr

W teatrze postmodernizm wprowadził nowe formy i techniki, m.in. metateatralność, czyli świadome uwzględnianie roli teatru i jego formy w sztuce. Przykładem mogą być inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego czy Krzysztofa Warlikowskiego.

Wpływ na film

W kinie postmodernizm przyniósł m.in. hiperrealistyczne obrazy, pastisz i parodię oraz ograniczenie roli scenariusza. W filmach postmodernistycznych często pojawiają się przykłady dekonstrukcji gatunków, np. w "Pulp Fiction" Quentina Tarantino.

Wpływ na sztuki wizualne

W sztukach wizualnych postmodernizm przyniósł nowe tendencje, takie jak malarstwo pozytywizmu i realizmu, które z jednej strony dekonstrukcjonują kanon, a z drugiej strony włączają elementy sztuki popularnej, takiej jak graffiti czy reklamy, co skutkuje często ironiczną dekonstrukcją.

Podsumowanie

Postmodernizm to epoka pełna sprzeczności i kontrastów, w której różnorodność i subiektywność jednostki mają ważną rolę. Odejście od klasycznych wartości i kanonów przyniosło w kulturze postmodernistycznej wiele kontrowersji, jednak jednocześnie przysłużyło się ono rozwojowi sztuki i kultury. Postmodernizm dokonał rewolucji, która dała początek nowej epoce w historii kultury, stanowiącej dzisiaj integralny element naszego życia.