Koncepcja rodziny w różnych kulturach

Koncepcja rodziny w różnych kulturach

Rodzina jest jednym z najważniejszych elementów życia człowieka. To w jej ramach nabywamy wiedzy o tym, jak się zachowywać w stosunkach z innymi ludźmi, uczymy się miłości i szacunku do innych oraz rozwijamy więzi społeczne. W kulturze zachodniej rodzina składa się z rodziców i ich dzieci, ale w innych kulturach definicja tej jednostki bywa inna.

Rodzina w kulturze chińskiej

W Chinach rodzina jest postrzegana jako jedność o wielu epokach, składająca się z pokoleń i krewnych, którzy mają wspólne korzenie i tradycje. Idea przywiązania do rodziny jest tak głęboko zakorzeniona w kulturze chińskiej, że niekiedy uważa się, że całe społeczeństwo jest jedną wielką rodziną.

Jednym z najważniejszych elementów rodziny chińskiej jest wiek członków. Starsi mają absolutny autorytet i są szanowani przez młodszych. W kulturze chińskiej panuje także zasada, że „rodzice to nie tylko osoby, które dały nam życie, ale przede wszystkim ci, którzy nas wychowali”. To oznacza, że nie tylko rodzice biologiczni mają wpływ na wychowanie, ale także ci, którzy wzięli udział w procesie opieki nad dzieckiem.

Podobnie jak w innych kulturach, w Chinach istnieją też różne modele rodzin, takie jak małżeństwa z dziećmi, rodziny wielodzietne czy dalsza rodzina, w skład której wchodzi kilka pokoleń. Zazwyczaj dalsza rodzina mieszka razem, a każde pokolenie ma swoje zadania, takie jak wychowanie dzieci czy dbanie o dom.

Rodzina w kulturze afrykańskiej

Rodzina w Afryce różni się od kultury zachodniej w wielu aspektach. Najważniejszym jest podejście do dziedzictwa. W kulturze afrykańskiej dziedzictwo jest przekazywane przez mężczyznę, a nie przez kobiety, jak jest to w kulturze zachodniej. Dlatego też w wielu krajach afrykańskich istnieją prawa dotyczące dziedziczenia tylko przez mężczyzn.

Podobnie jak w Europie, w Afryce często spotyka się modele rodzin złożonych z rodziców i ich dzieci, ale w wielu krajach obszary wiejskie dominują modele rodzin wielopokoleniowych. W rodzinie wielopokoleniowej każde pokolenie ma swoje zadania, takie jak uprawa roli czy praca w sklepie rodzinny. W ten sposób afrykańskie rodziny tworzą bardzo silne więzi społeczne.

Rodzina w kulturze hinduskiej

Hindusi kładą bardzo duży nacisk na rodzinę, która jest uważana za fundament społeczeństwa. W kulturze hinduskiej ważne są związki międzypokoleniowe, dzięki którym rodzi się i rozwija się szacunek dla autorytetu osób starszych. Rodzina hinduska jest zazwyczaj wielopokoleniowa, składająca się z dziadków, rodziców i dzieci.

Hindusi wierzą, że to ich rodzina odpowiada za ich pomyślność w życiu, dlatego też bardzo chronią swoje relacje rodzinne. Rodzice muszą dbać o swoje dzieci, a dzieci mają obowiązek dbać o swoich rodziców. To właśnie wprowadza ideę poszanowania i wyrozumiałości w rodzinie.

W Indiach przeważają model wielopokoleniowe rodzin, w których zazwyczaj mieszkają dziadkowie z dziećmi i wnukami. Rodzina z jednego pokolenia nie jest chętnie akceptowana i uważana jest za wyjątkowo trudną i nietypową. W miarę jak przesuwają się granice wieku, wszystko zmienia się i koloruje.

Wniosek

Koncepcja rodziny różni się w zależności od kultury i kraju. W niektórych krajach rodzina składa się z rodziców i dzieci, w innych – z kilku pokoleń. W przypadku krajów hinduskiej i afrykańskiej bardzo ważne są relacje międzypokoleniowe, podczas gdy w kulturze chińskiej duży nacisk kładzie się na wiek członków rodziny. Wszystko to wpłynęło na rozwój i kształtowanie się społeczeństwa. Jednak jednym jest fakt – rodzina jest niezwykle ważną jednostką, która ma ogromny wpływ na formowanie charakterów i społeczeństw.