Jak zmieniła się rola Unii Europejskiej w ostatnich latach?

Wstęp

Unia Europejska to jedna z największych organizacji integracyjnych na świecie. Powstała po II wojnie światowej z myślą o zapewnieniu pokoju, bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie europejskim. Od momentu powstania do dzisiaj, Unia Europejska przeszła wiele zmian, a jej rola w Europie i na świecie stała się coraz bardziej złożona. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak zmieniła się rola Unii Europejskiej w ostatnich latach.

Historia Unii Europejskiej

Unia Europejska powstała w 1957 roku jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Początkowo UE składała się tylko z 6 państw: Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Luksemburga i Włoch. W ciągu kolejnych dziesięcioleci Unia Europejska się rozrosła i obecnie liczy 27 państw członkowskich. Przez lata UE starała się zwiększać swój wpływ na życie ludzi w Europie. Wprowadzono wiele wspólnych polityk, m.in. politykę gospodarczą, obronną i energetyczną. UE stworzyła także wspólny rynek, dzięki któremu obywatele UE mogą swobodnie przemieszczać się, pracować i studiować w innych krajach UE.

Zmiany w roli Unii Europejskiej w ostatnich latach

W ostatnich latach Unia Europejska stała się coraz bardziej złożona i różnorodna. Wprowadzenie jednej waluty – euro – spowodowało, że kraje, które do niej przystąpiły, przeniosły dużą część swojej suwerenności na Unię. Unię stało się także trudno przeprowadzić reformy, ponieważ każde państwo ma prawo weta. Jednym z powodów złożoności Unii jest też wzrost liczby państw członkowskich. W 2004 roku do UE przystąpiło 10 nowych krajów, a w 2007 roku kolejne 2. To spowodowało, że polityka UE stała się trudniejsza, ponieważ musieliśmy uwzględnić potrzeby i interesy każdego państwa. W ostatnich latach natomiast, Unia Europejska zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest kryzys migracyjny, który rozpoczął się w 2015 roku. Miliony uchodźców i migrantów z Syrii, Afryki i Bliskiego Wschodu przepłynęły MEDITERRANEAN w poszukiwaniu lepszego życia w Europie. Unia Europejska była zmuszona podjąć działania, aby pomóc uchodźcom i migrantom. Przyjęto programy relokacji, które umożliwiają przesiedlenie uchodźcom w różne kraje UE. Unia Europejska pomaga także krajom, które są głównymi punktami tranzytowymi dla uchodźców i migrantów, takim jak Grecja i Włochy.

Kwestia Brexitu

Innym poważnym wyzwaniem, z jakim zmaga się Unia Europejska, jest kwestia Brexitu. W 2016 roku Wielka Brytania przeprowadziła referendum, w którym większość głosujących opowiedziała się za wyjściem z Unii Europejskiej. Proces negocjacji odbywa się od tamtej pory, a do końca roku Wielka Brytania powinna już opuścić Unię. Brexit jest poważnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. Wielka Brytania była jednym z największych państw członkowskich i jej wyjście z UE oznacza stratę ważnego partnera. Unia Europejska musi teraz dokładnie przemyśleć swoją politykę wobec Wielkiej Brytanii i innych państw, które mogą chcieć opuścić Unię.

Wpływ na świat

Unia Europejska, jako jedna z największych gospodarek na świecie, ma duży wpływ na światową gospodarkę. UE jest jednym z największych importerów i eksporterów na świecie i ma znaczący wpływ na ceny surowców i towarów na światowych rynkach. Unia Europejska ma także duży wpływ na politykę międzynarodową. UE działa na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie i na świecie. Unia Europejska angażuje się także w walkę z ubóstwem i poprawę warunków życia w krajach rozwijających się.

Wpływ na Polskę

Unia Europejska ma także duży wpływ na Polskę. Polska jest jednym z państw członkowskich UE i korzysta z wielu korzyści, jakie niesie ze sobą przynależność do Unii. Dzięki Unii Europejskiej Polacy mogą swobodnie przemieszczać się i pracować w innych krajach UE. Unia Europejska przyczynia się także do rozwoju Polski, przez przyznawanie dotacji na różne projekty. Jednocześnie Polska jest zobowiązana do przestrzegania zasad i przepisów UE, co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy niektóre z tych zasad są kontrowersyjne. W ostatnim czasie Polska stała się przedmiotem krytyki ze strony Unii Europejskiej ze względu na reformę sądownictwa, która według niektórych uzurpuje władzę sądowniczą.

Podsumowanie

Unia Europejska od momentu powstania stała się coraz bardziej złożona i różnorodna. W ostatnich latach UE zmaga się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys migracyjny i kwestia Brexitu. Unia Europejska ma duży wpływ na światową gospodarkę i politykę międzynarodową. W Polsce przynależność do UE przyczynia się do rozwoju kraju, ale wymaga także przestrzegania zasad i przepisów UE.