Ile waży atom wodoru?

Czym są atomy?

Atomy są podstawowymi jednostkami budulcowymi, z których składa się materia. Są niewidoczne dla ludzkiego oka i składają się z jądra oraz elektronów krążących wokół niego.

Budowa atomu wodoru

Atom wodoru jest najprostszym atomem, składającym się z jednego protonu oraz jednego elektronu. Protony są pozytywnie naładowane, a elektrony ujemnie naładowane, co powoduje, że są przyciągane do siebie i tworzą stabilną strukturę.

  • Jądro atomu wodoru składa się z jednego protonu.
  • Elektron krąży wokół jądra w określonej odległości, zwanej orbitalami.
  • Orbital ma różny kształt i może pomieścić tylko określoną ilość elektronów.

Masa atomu wodoru

Atomy mają bardzo małą masę, dlatego ich masę określa się w jednostkach atomowych (u). 1 u = 1/12 masy jednego atomu węgla-12.

Atom wodoru ma masę około 1 u, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że masa ta jest tylko przybliżeniem. Wynika to z faktu, że część masy atomu jest skoncentrowana w jądrze atomowym, a reszta jest rozłożona na elektrony krążące wokół jądra.

Masa jądra atomowego

Jądro atomu wodoru składa się tylko z jednego protonu. Masa protonu wynosi około 1,007 u. Tak więc, masa jądra atomowego wodoru wynosi około 1,007 u.

Warto jednak zauważyć, że masa jądra atomowego nie jest równa sumie mas protonów i neutronów (jeśli występują). Wynika to z faktu, że podczas tworzenia jądra dochodzi do zmiany masy, a zatem również do uwolnienia energii.

Podsumowanie

Atom wodoru jest najprostszym atomem, składającym się z jednego protonu oraz jednego elektronu. Masa atomu wodoru wynosi około 1 u, a masa jądra atomowego wynosi około 1,007 u. Atomy mają bardzo małą masę, co wynika z faktu, że większość ich objętości to puste przestrzenie między elektronami krążącymi wokół jądra atomowego.