Historia alfabetyzacji i pisma

Historia alfabetyzacji i pisma

Pismo od zawsze odgrywało ważną rolę w życiu człowieka. Dzięki niemu możemy przekazywać informacje, dokumentować historię i wiele więcej. Jednakże, nie zawsze było tak łatwo dokonywać zapisu. Do czasów starożytnych, ludzie korzystali z różnych systemów pisma, ale żaden z nich nie był alfabetem. Czym więc były te systemy i jak doszło do powstania alfabetu?

Historia pisma

Pierwszym znanym rodzajem pisma było pismo klinowe, które wykorzystywane było w starożytności m.in. w Mezopotamii do pisania na glinianych tabliczkach. Zapisywano na nich przede wszystkim transakcje handlowe, administracyjne dokumenty oraz różnego rodzaju teksty religijne. Następnym systemem pisma był hieroglificzny, który był wykorzystywany na terenie dzisiejszego Egiptu. Był on znacznie bardziej skomplikowany niż pismo klinowe, gdyż składał się z tysięcy symboli reprezentujących słowa, zwierzęta, rośliny czy też abstrakcyjne pojęcia.

Kolejnym systemem pisma był pismo chińskie, które do dzisiaj jest używane w Chińskiej Republice Ludowej. W tym systemie znaki reprezentują przede wszystkim wyrazy, ale także pojedyncze dźwięki lub sylaby. System ten, podobnie jak hieroglificzny, był bardzo złożony i wymagał wiedzy z zakresu pamięci znaków.

Pismo greckie

Choć pismo chińskie i hieroglificzne były bardzo skomplikowane, żadne z nich nie przypominało alfabetu, który znamy dzisiaj. To właśnie starożytni Grecy, którzy zapożyczyli dzięki handlowi z Fenicją, sumerio-akkadyjskie pismo klinowe, jako pierwsi stworzyli alfabet. Pismo greckie składało się z 24 liter i zostało stworzone w II tysiącleciu p.n.e. Głównym celem stworzenia alfabetu było ułatwienie zapisu języka greckiego, który był bardzo trudny do zapisu w hieroglifach.

W późniejszych miesiącach, alfabet grecki został udoskonalony, co skłoniło do powstania wielu różnych odmian, w tym fenickiego, którym posłużyli się liczni wędrowni kupcy.

Pismo łacińskie

Alfabet grecki stał się inspiracją dla wielu innych systemów pisma, w tym dla pisma łacińskiego, które stało się standardem w Europie. Do jej stworzenia wykorzystano uproszczony wariant alfabetu greckiego, umieszczając na końcu dodatkowe litery. Wprowadzenie pisma łacińskiego umożliwiło szybszy i bardziej precyzyjny zapis języków europejskich.

Pismo języka polskiego

W Polsce używamy pisma łacińskiego, które znane jest jako pismo polskie. Jest to system pisma, który zawiera 32 litery i został stworzony na podstawie języka łacińskiego w XV wieku. Początkowo Północne Polska korzystała z piśmiennictwa niemieckiego, natomiast po zakończeniu II wojny światowej do odzyskania przez Polskę niepodległości wiele osób używało także pisma rosyjskiego.

Podsumowanie

Historia pisma i alfabetu jest bardzo bogata i kryje wiele ciekawych faktów. Wprowadzenie pisma klinowego, hieroglificznego czy chińskiego umożliwiło nam przekazywanie wiedzy i dokumentowanie historii. Jednakże, to stworzenie alfabetu umożliwiło szybszy i bardziej precyzyjny zapis języków, co jest bardzo ważne dla wielu dziedzin, w tym dla nauki i kultury. Dzisiaj, z powodu postępu technologicznego, pisanie ręczne coraz częściej zastępujemy elektronicznymi. Mimo to, pismo i alfabet będą zawsze nieodłącznym elementem naszej kultury i historii.