Biblioteka BabelInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Biblioteka Babel, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Biblioteka Babel. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Biblioteka Babel, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Biblioteka Babel. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Biblioteka Babel poniżej. Jeśli informacje o Biblioteka Babel, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Biblioteka Babel to opowiadanie pisarza Jorge Luisa Borgesa opublikowane w 1941 r., A nastpnie w 1944 r. W jego synnej kolekcji Fictions . To opowiadanie zostao zainspirowane opowiadaniem niemieckiego pisarza, filozofa i matematyka Kurda Lasswitza, zatytuowanego The Universal Library, opublikowanego po raz pierwszy w 1904 roku.

Motyw wiadomoci

Nowela opisuje gigantyczn bibliotek, zawierajc wszystkie ksiki o 410 moliwych stronach (kada strona skada si z 40 wierszy po okoo 80 znaków ), w której wszystkie szecioktne pokoje s uoone w identyczny sposób. Ksiki s umieszczone na pókach, które maj t sam liczb piter i wszystkie otrzymuj tak sam liczb ksiek. Kada ksika ma tak sam liczb stron i znaków. Alfabet uywany skada si z dwudziestu piciu znaków (dwudziestu dwóch liter maych, przestrze, przecinek i okresu; ten ostatni precyzja jest woona w tekcie wiadomoci w formie notatki redaktora, rzekomo w otrzymaniu autentyczny rkopis).

Biblioteka ta zawiera wszystkie dziea ju napisane w ten sposób i wszystkie te, które maj si znale w ogromnej liczbie ksiek bez czytelnej treci (poniewa kada ksika moe skada si tylko z nastpujcych po sobie znaków, które nie s specyficzne w adnym jzyku).

Ta krótka histori, metafora dla literatury , jest gboko pod wpywem kabay .

Wedug Borgesa, a raczej narratora, biblioteka jest ogromna, ale nie nieskoczona, poniewa liczba moliwych kombinacji jest sama w sobie skoczona; dodaje, e absurdalne jest przypuszczenie, e gdzie si zatrzymuje, i postuluje, e moe by cykliczny, powtarzajcy si w nieskoczono, a wic nieskoczony; koczy swoj opowie nastpujco: pozorny nieporzdek, powtarzajcy si, stanowiby porzdek, Zakon. Moja samotno pocieszy si t eleganck nadziej. "

Potomno wiadomoci

Temat Biblioteki Babel zosta zaktualizowany dziki rozwojowi informatyki, która umoliwia komponowanie wszystkich moliwych sekwencji z okrelon liczb znaków, w granicach eksplozji kombinatorycznej .

Daniel Dennett imagines w jego 1995 ksice niebezpieczny pomys Darwina z   Toshiba Babel: 4  MB z RAM wypenione w kady moliwy sposób i mona sobie wyobrazi, wród których nieuchronnie liczba systemie operacyjnym Jdra cakowicie sprawne.. W tym wszystkie przesze, obecne i przysze jdra Linuksa , o ile maj mniej ni 4  MB , a take wszystkie jdra systemu Microsoft Windows w tym samym stanie.

David Deutsch , podejmujc i uogólniajc ide Hugh Everetta , pokazuje, jak naley porówna koncepcj wielowiata wynikajc z mechaniki kwantowej z literack koncepcj Borgesa.

Moliwe jest obliczenie liczby rónych ksiek obecnych w bibliotece (patrz artyku Combinatorial ): kada ksika ma 410 stron, kada strona ma 40 linii, a kada linia ma 80 znaków, jest 25 rónych znaków. A wic liczba oddzielnych ksiek wynosi . Moemy zauway, e liczba ta jest niewyobraalnie wiksza ni liczba atomów w obserwowalnym wszechwiecie (okoo 1080 ). Przy tak duej liczbie (ponad 1 800 000 cyfr) sprzt komputerowy nie jest w stanie przechowywa tej biblioteki. Z drugiej strony moliwe jest generowanie stron na yczenie czytelnika. W tym celu napisanie tego numeru wymagaoby wicej ni jednej ksiki (w tym przypadku okoo 1,4) z Biblioteki Babel.

Zainspirowany opowiadaniem Borgesa, Jonathan Basile stworzy witryn Biblioteki Babel, aby czciowo symulowa bibliotek wyobraon przez Borgesa. Algorytm, na którym opiera si ta witryna, generuje ksik (410 stron, 3200 znaków na stron) poprzez permutacj 26 liter alfabetu, przecinka, spacji i kropki. Kada ksika ma okrelone i stae miejsce wewntrz jednego z szecioktów biblioteki (nazwa szeciokta, numer ciany tego szeciokta, numer póki i numer ksiki). W przeciwiestwie do oryginalnej biblioteki, ta skomputeryzowana wersja nie zawiera wszystkich moliwych ksiek, ale znajdziesz tam wszystkie moliwe strony (na przykad kad ze stron opowiadania Borgesa, ale podzielon na róne ksiki). Wedug autora w jego bibliotece znajduje si okoo 10 467 ksiek.

Bez wzgldu na to pytanie, czy taka biblioteka istniaaby, e wybór prac majcych status w literaturze nie byby moliwy. Jak podkrela Paul Valéry ( Variety V ):

Powiedzie, e co jest niezwyke, to przedstawi czowieka , osob (), która zapewnia ca niezwyko sprawy. Co mnie obchodzi, jeli nie mam biletu, na którym taki a taki numer wychodzi z urny Nie jestem wiadomy tego wydarzenia. Nie ma dla mnie szans w losowaniu (). Usu zatem czowieka i jego oczekiwanie, wszystko dzieje si bezkrytycznie, ale przypadek nie jest niczym na wiecie - wyrónieniem si ... "

Ta opowie, jak równie posta Borges , inspirowany w Umberto Eco biblioteka klasztoru rzekomo posiada ostateczn kopi tomu 2 z Poetyki Arystotelesa, a take cechy opat benedyktynów w Imi róy . .

Biblioteka mogaby by w caoci zawarta w jednej ksice z niezwykle du liczb stron, która sama w sobie byaby niezwykle cienka. Sam Borges rozwin ten pomys w swoim opowiadaniu The Sand Book .

W maym eseju na temat Biblioteki Babel WVO Quine zauway, e biblioteka ta, cho ogromna, nie jest nieskoczona i teoretycznie istnieje czas, w którym wszystkie moliwe dziea zostan napisane.

Nawizanie do istnienia uporzdkowanych stref w przestrzeni pozbawionej informacji moe by równie odebrane jako echo filozoficznego pytania Dlaczego jest raczej co ni nic. »I odpowied, któr zasugerowa mu Brian Greene  : « Poniewa to co jest jedn z moliwych form niczego » . [ref. niezbdny]

Borges kierowa kolekcj zbiorów o tej samej nazwie: The Library of Babel .

Matematyczne uogólnienie

WV Quine zauwaa, biorc pod uwag alfabet Morse'a , e dwa symbole wystarcz, aby utworzy uniwersaln bibliotek: Gboki absurd rzeczy jest teraz dla nas oczywisty: uniwersalna biblioteka skadajca si z dwóch tomów, z których jeden zawiera pojedynczy punkt, a drugi wiersz . Cige powtarzanie i naprzemienno tych dwóch elementów wystarcza, jak dobrze wiemy, do transkodowania wszelkiej prawdy. "

Bibliografia

 1. (w) Evelyn Fishburn,   Borges, Cabbala i Creative misreading   , Ibero-Amerikanisches Archiv , vol.  14 N O  4,, s.  401-418 ( czytaj online )
 2.   Dennett ponownie wykorzystuje t koncepcj w dalszej czci ksiki, aby wyobrazi sobie wszystkie moliwe algorytmy, które mog by zawarte w jego komputerze Toshiba, który nazywa Bibliotek Toshiby. Opisuje Bibliotek Mendla i Bibliotek Toshiby jako podzbiory w Bibliotece Babel . », Odpowiednik tego artykuu w jzyku angielskim
 3. David Deutsch , Tkanina rzeczywistoci , Cassini, wyd.  Sól i elazo,( ISBN  9782842250249 , czytaj online )
 4. Jordana Cepelewicz ,   The Multiverse as Muse   , na Nautilusie ,(dostp 30 marca 2019 ) .
 5.   Tworzy nieskoczon bibliotek w Internecie, w hodzie dla biblioteki Babel de Borges   , na Slate.fr ,(dostp 10 padziernika 2020 ) .
 6. (w) Bloch, William Goldbloom. Niewyobraalna matematyka Biblioteki Borgesa w Babel. Oxford University Press: Oxford, 2008.
 7.   Informacje: Biblioteka Babel  
 8. Mamy na myli wykonalne w algorytmicznym sensie tego terminu, na przykad w znaczeniu problemów NP (patrz P = NP ).
 9. Umberto Eco, Apostille w imi róy .
 10. Universal Library autorstwa WVO Quine
 11. Willard Van Orman Quine Quiddities, Intermittent Philosophical Dictionary , sekcja Universal Library 

Zaczniki

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Biblioteka Babel, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Biblioteka Babel i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Biblioteka Babel na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Kacper Przybylski

Ten wpis na Biblioteka Babel sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Aneta Kowalik

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Biblioteka Babel i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Grzegorz Szczepaniak

Dla takich jak ja szukających informacji na temat Biblioteka Babel, jest to bardzo dobra opcja.