BezstronnoInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Bezstronno , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Bezstronno . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Bezstronno , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Bezstronno . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Bezstronno poniżej. Jeśli informacje o Bezstronno , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Bezstronno jest brak bdu. Na ogó kojarzy si z neutralnoci , uczciwoci , obiektywizmem i pojciem sprawiedliwoci .

Definicja

W mediacji

W mediacji (rozwizywaniu konfliktów) bezstronno implikuje postaw dystansu. Mediator musi by wraliwy na uczucia moe on mie w kierunku jednej ze stron, przez zjawiska naturalne lub antypatii sympatii. Zatem w dziedzinie mediacji bezstronno dotyczy relacji mediatora ze stronami, natomiast neutralno dotyczy rozwizania.

Miejsce

Ilustracja Charlesa-Nicolasa Cochina w Ikonologii lub Traite de la science des allegories w 350 grawerowanych figurach z objanieniami dotyczcymi kadego tematu autorstwa Gauchera (tom 4 1796).

Bezstronno to postawa, która powinna umoliwi wyeliminowanie wszelkiej subiektywnoci w osdzie.

Wyrok w sprawie PIERSACK przeciwko BELGII z dnia jest punktem wyjcia orzecznictwa Europejskiego Trybunau Praw Czowieka (ETPC) w sprawach bezstronnoci lub jeli bezstronno jest zwykle definiowana przez brak uprzedze (stronniczoci), mona j ocenia na róne sposoby: midzy podejciem subiektywnym gdzie skupiamy si na opinii i obiektywnym procesie, w którym skupiamy si na opinii stron procesowych. W tej sprawie prezes sdu przysigego w Brukseli by wczeniej zastpc prokuratora królewskiego , nadzorowa sdziów prokuratury prowadzcych spraw i mia moliwo rozpoznania sprawy; ETPC uzna, w przeciwiestwie do belgijskiego Sdu Kasacyjnego , e doszo do naruszenia art. 6 ust. 1 konwencji.

Prawdziwym wkadem wyroku PIERSACK przeciwko BELGII jest pojawienie si pojcia obiektywnej bezstronnoci. Koncepcj t mona podsumowa nastpujcym pytaniem: czy istniej elementy, które mogyby skoni stron procesow do mylenia, e sdzia nie jest bezstronny w niniejszej sprawie Stawiamy si zatem po stronie strony procesowej. Odwrotnie, jeli chodzi o subiektywn bezstronno, jestemy po stronie sdziego. Ten rodzaj bezstronnoci dotyczy znacznie bardziej jego uczu, osobistych opinii. Zagwarantowanie subiektywnej bezstronnoci jest zatem czasami trudne do zrealizowania w praktyce.

Sd kasacyjny wyda wyrokdotyczce braku bezstronnoci sdziego miejscowego .

W mediach

W Stanach Zjednoczonych w latach 1949-1987 obowizywaa zasada bezstronnoci, która wymagaa od stacji radiowych i telewizyjnych przedstawiania rónych punktów widzenia w kontrowersyjnych kwestiach dotyczcych interesu publicznego.

Uwagi i referencje

  1. Praktyka mediacji, alternatywna metoda rozwizywania konfliktów, Jean-Louis Lascoux, 4. edycja ESF
  2. [% 22001-62115% 22 } Wyrok Piersack Europejski Trybuna Praw Czowieka]
  3. Kas. cywil. 2e, 14.09.2006, opublikowany w biuletynie.
  4. (w)   FCC ostatecznie zabija doktryn uczciwoci   na Politico (dostp 27 wrzenia 2020 r . ) .

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Bezstronno , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Bezstronno i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Bezstronno na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Maria Lech

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Bezstronno , są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.

Tamara Witkowski

Dzięki za ten post na Bezstronno , właśnie tego potrzebowałem

Elzbieta Sawicki

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Bezstronno , daje dużo pewności.