AuzeboscInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Auzebosc, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Auzebosc. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Auzebosc, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Auzebosc. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Auzebosc poniżej. Jeśli informacje o Auzebosc, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Auzebosc
Auzebosc
Ratusz
Herb Auzebosc
Herb
Administracja
Kraj Flaga Francji Francja
Region Normandia
dzia Seine-Maritime
Dzielnica Rouen
Midzywspólnotowo CC Yvetot Normandia
Mandat burmistrza
Dominique Macé
2020 -2026
Kod pocztowy 76190
Wspólny kod 76043
Demografia
Miy Auzeboscais
Ludno
miejska
1125  mieszk. (2018 wzrost o 2,27% w porównaniu do 2013 r.)
Gsto 236  mieszkaców/km 2
Geografia
Szczegóy kontaktu 49°3549 pónoc, 0°4340 wschód
Wysoko Min. 94  m
Maks. 142 
Obszar 4,76  km 2
Rodzaj Spoeczno miejska
Obszar atrakcji Yvetot
(gmina koronna)
Wybory
Oddziaowy Kanton Yvetot
Ustawodawczy 10 th  dzielnicy Seine-Maritime
Lokalizacja
Geolokalizacja na mapie: Normandia
Zobacz na mapie administracyjnej Normandii
Lokalizator miasta 14.svg
Auzebosc
Geolokalizacja na mapie: Seine-Maritime
Zobacz na mapie topograficznej Seine-Maritime
Lokalizator miasta 14.svg
Auzebosc
Geolokalizacja na mapie: Francja
Zobacz na mapie administracyjnej Francji
Lokalizator miasta 14.svg
Auzebosc
Geolokalizacja na mapie: Francja
Zobacz na mapie topograficznej Francji
Lokalizator miasta 14.svg
Auzebosc
Znajomoci
Stronie internetowej http://www.auzebosc.fr/

Auzebosc jest francuski gmina znajduje si w dziale z Seine-Maritime w tym Normandy regionu .

Geografia

Opis

Auzebosc to gmina w Pays de Caux pooona w kantonie Yvetot .

Gminy przygraniczne

Pogoda

Klimat, który charakteryzuje miasto, zosta zakwalifikowany w 2010 r. jako szczelny klimat oceaniczny, zgodnie z typologi klimatów we Francji, która wówczas miaa osiem gównych typów klimatów we Francji metropolitalnej . W 2020 roku miasto wychodzi z typu klimatu oceanicznego w klasyfikacji ustanowionej przez Météo-France , która obecnie ma tylko pi gównych typów klimatów we Francji kontynentalnej. Ten typ klimatu skutkuje agodnymi temperaturami i stosunkowo obfitymi opadami (w poczeniu z zakóceniami z Atlantyku), rozoonymi przez cay rok z nieznacznym maksimum od padziernika do lutego.

Wród parametrów klimatycznych, które pozwoliy na ustalenie typologii 2010 r., znalazo si sze zmiennych dla temperatury i osiem dla opadów , których wartoci odpowiadaj danym miesicznym dla normy z lat 1971-2000. W poniszej ramce przedstawiono siedem gównych zmiennych charakteryzujcych gmin.

Gminne parametry klimatyczne w latach 1971-2000

 • rednia roczna temperatura: 10,2  °C
 • Liczba dni z temperatur poniej -5  ° C  : 3 dni
 • Liczba dni z temperatur powyej 30  °C  : 1,4 dnia
 • Roczna amplituda termiczna: 13,7  °C
 • Roczna akumulacja opadów: 919  mm
 • Liczba dni opadów w styczniu: 13,3 d
 • Liczba dni opadów w lipcu: 8,7 d

Wraz ze zmian klimatu zmienne te ewoluoway. Badanie przeprowadzone w 2014 r. przez Dyrekcj Generaln ds. Energii i Klimatu, uzupenione badaniami regionalnymi, w rzeczywistoci przewiduje, e rednia temperatura powinna wzrosn, a rednie opady powinny spa, jednak przy silnych zrónicowaniach regionalnych. Stacja meteorologiczna z Meteo France zainstalowane w miecie i uruchomienie w 1967 roku pozwala wiedzie zmian wskaników pogodowych. Poniej przedstawiamy szczegóow tabel za okres 1981-2010.

Statystyki 1981-2010 i rekordy AUZEBOSC (76) - alt: 142m, szeroko: 49° 36'42 "N, lon: 00 ° 44'18" E
Rekordy ustanowione na okres od 01.10.1967 do 31.03. 2014
Miesic Sty. luty Marsz kwiecie móc czerwiec Lip. sierpie wrz. Padziernik Listopad grudzie rok
rednia minimalna temperatura ( °C ) 1,4 1.2 3.2 4.4 7,7 10.2 12.2 12.2 10.1 7,6 4.2 1,9 6,4
rednia temperatura (°C) 4.2 4,5 7 9 12,5 15,2 17,4 17,4 14,8 11,5 7,3 4,6 10,5
rednia maksymalna temperatura (° C) 7 7,7 10,9 13,7 17,4 20,2 22,5 22,6 19,6 15,4 10,5 7,4 14,6
Zapis zimna (° C)
data zapisu
-17
17.01.2085
-16,5
02.12.12
-12,3
07.03.1971
4,5
04.12.1986
-2
07.05.1979
1.5
01.06.1975
3.8
07.07.1996
3,5
28.08.1979
1
09/21 1986
4.8
30 padziernika 1997 r.
-7,5
20.11.1985
-14,1
29.12.05
-17
1985
Ciepo zapisu (° C)
data zapisu
16,6
09.01.1970
19.4
1998-02-14
22,5
03/16.05
26,6
04/20.11
31,7
13.05.1998
34,9
06.26.01
35,9
07.19.06
38,2
08/10.03
31.4
04.09.05
29,4
01.10.11
19,5
11.05.1982
16
07.12.00
38,2
2003
Opady ( mm ) 89,7 62,8 65,1 59 71 65,7 61,1 64,2 80,8 111.2 95,1 107,6 933,3
ródo:   Arkusz 76043001   na donneespubliques.meteofrance.fr , wydanie: 07.06.2021 w stanie bazy danych


Planowanie miasta

Typologia

Auzebosc jest gmin miejsk, poniewa jest czci gmin gstych lub redniej gstoci, w rozumieniu miejskiej siatki gstoci INSEE .

Ponadto gmina jest czci obszaru atrakcji Yvetot , którego jest gmin w koronie. Obszar ten, obejmujcy 15 gmin, jest podzielony na obszary poniej 50 000 mieszkaców.

Zagospodarowanie terenu

Podzia na strefy gminy, co znalazo odzwierciedlenie w bazie danych Europejskiego okupacyjnej biofizycznych gleby Corine Land Cover (CLC), jest naznaczona znaczenia gruntów rolnych (89% w 2018 roku), niemniej jednak w dó od 1990 roku (96,1%). Podzia szczegóowy w 2018 r. przedstawia si nastpujco: grunty orne (38,9%), ki (37,6%), niejednorodne tereny rolne (12,5%), tereny zurbanizowane (7,2%), lasy (3,8%).

IGN take udostpnia narzdzie online do porównywania zmian w czasie uytkowania gruntów w miejscowoci (lub obszarów w rónych skalach). Kilka epok s dostpne jako map lub zdj lotniczych: na mapie Cassini ( XVIII th  wieku), na mapie Staff (1820-1866) oraz w biecym okresie (1950 do chwili obecnej).

Toponimia

Nazwa miejscowoci powiadczona jest w formie Osebosc okoo 1240 roku.

Fabua

Polityka i administracja

Okres Tosamo Etykieta Jako
Brakujce dane naley uzupeni.
1818 1830 Charles Francois Fessard    
1830 1834 Pan Le Revers    
1835 1839 André Jean Baptiste Rousselin    
1849 1853 Marie Arthur Rousselin    
1926   G. Dodelín    
1936   pan Cardin    
Brakujce dane naley uzupeni.
Marzec 2001 2014 Jacques Dussaux    
2014 W toku
(stan na 11 sierpnia 2020 r.)
Pan Dominique Macé pyta DVD
Wiceprzewodniczcy Suby Cywilnej CC Yvetot Normandie (2017 )
ponownie wybrany na kadencj 2020-2026

Ludno i spoeczestwo

Demografia

Ewolucja liczby mieszkaców jest znana ze spisów ludnoci przeprowadzanych w gminie od 1793 r. Od 2006 r. legalne populacje gmin s publikowane corocznie przez Insee . Spis opiera si obecnie na corocznym zbieraniu informacji, sukcesywnie dotyczcych wszystkich terytoriów miejskich przez okres piciu lat. W przypadku gmin liczcych mniej ni 10 000 mieszkaców co pi lat przeprowadza si badanie spisowe obejmujce ca populacj, przy czym legalne populacje w latach porednich szacuje si przez interpolacj lub ekstrapolacj. Dla gminy pierwszy wyczerpujcy spis objty nowym systemem zosta przeprowadzony w 2008 roku.

W 2018 r. miasto liczyo 1125 mieszkaców, co stanowi wzrost o 2,27% w porównaniu do 2013 r. ( Seine-Maritime  : + 0,1%, Francja z wyczeniem Majotty  : + 2,36%).

Ewolucja populacji   [ edytuj ]
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
570 660 658 672 692 719 703 711 702
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
661 730 668 622 589 555 518 467 482
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
426 386 410 329 327 339 411 389 493
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008
445 388 576 738 755 963 1,018 1,015 1,012
2013 2018 - - - - - - -
1100 1,125 - - - - - - -
Od 1962 do 1999: ludno bez podwójnego liczenia  ; dla nastpujcych dat: ludno gminna .
(róda: Ldh / EHESS / Cassini do 1999 r., nastpnie Insee od 2006 r.)
Histogram rozwoju demograficznego

Edukacja

To na terenie Auzebosc, przy wyjciu z Yvetot, znajduje si szkoa rolnicza Yvetot .

Wydarzenia kulturalne i festyny

Lokalna kultura i dziedzictwo

Miejsca i zabytki

 • Koció w. Jana Chrzciciela.
 • Manoir d'Auzebosc
 • Memoria.
 • Grób pilota Iana Hutchesona i jego pamitkowa tablica na fasadzie ratusza.
 • Francuskie groby wojskowe.
 • Kalwaria.

Osobowoci zwizane z gmin

Heraldyka

Prezentacja herbu
Bro Auzebosc

Ramiona miasta Auzebosc s zdobi nastpujco:
blady i czerwony d'or szeciu sztuk.

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

 •   Auzebosc   , gmina Ma , Ministerstwo spójnoci terytorialnej i stosunków z wadzami lokalnymi (konsultacje na 15 sierpnia, 2020 ) .

Uwagi i referencje

Uwagi

 1. Roczna amplituda termiczna mierzy rónic midzy redni temperatur lipca i stycznia. Ta zmienna jest powszechnie uznawana za kryterium dyskryminacji midzy klimatem oceanicznym a kontynentalnym.
 2. Opady atmosferyczne w meteorologii to zorganizowany zestaw ciekych lub staych czstek wody opadajcych swobodnie w atmosferze. Ilo opadów docierajcych do danej czci powierzchni ziemi w okrelonym przedziale czasu jest oceniana na podstawie iloci opadów, któr mierz deszczomierze.
 3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich i miejskich opublikowanym w listopadzie 2020 r., w zastosowaniu nowej definicji wsi zwalidowanej na w midzyresortowym komitecie wsi.
 4. Pojcie zlewni miast zastpiono w padzierniku 2020 r. starym pojciem obszaru miejskiego , aby umoliwi spójne porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej .
 5. Wiejska grupa szkolna nosi imi tego burmistrza.
 6. prawny Miejska ludno w ycie z dniem 1 st  stycznia 2021, rocznik 2018, zdefiniowane granice terytorialne w ycie z dniem 1 st  stycznia 2020 r statystyczny data referencyjna: 1 st  stycznia 2018.

Bibliografia

 1. Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot Jean Cavailhes, Mohamed Hilal i Pierre Wavresky "  typów klimatów we Francji, konstrukcji przestrzennych  ", Cybergéo, European Journal of geografii - European Journal of Geography , n o  501 ,( DOI  https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155 , przeczytany online , dostp 27 lipca 2021 )
 2.   Klimat we Francji metropolitalnej   , na http://www.meteofrance.fr/ ,(dostp 27 lipca 2021 )
 3.   Definicja normy klimatycznej   , na http://www.meteofrance.fr/ (konsultacja 27 lipca 2021 r. )
 4. Sowniczek - Opady , Météo-France
 5.   Klimat Francji w XXI wieku Tom 4 Scenariusze regionalne: wydanie 2014 dla metropolii i regionów zamorskich   , https://www.ecologie.gouv.fr/ (dostp 12 czerwca 2021 ) .
 6. [PDF] Regionalne Obserwatorium Rolnictwa i Zmian Klimatu (Oracle) - Normandia  " , na normandie.chambres-agriculture.fr ,(dostp 27 lipca 2021 )
 7.   Typologia miejska/wiejska   , na stronie www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (konsultacja: 4 kwietnia 2021 r . ) .
 8. miejska gmina - definicja  " , na tej stronie INSEE (konsultacje na 4 kwietnia 2021 roku ) .
 9.   Zrozumienie siatki gstoci   , na stronie www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (dostp 4 kwietnia 2021 r . ) .
 10.   Lista gmin tworzcych obszar atrakcji Yvetot   , na stronie insee.fr (konsultacja 4 kwietnia 2021 r . ) .
 11. Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc i Raymond Warnod (Insee),   We Francji dziewi na dziesi osób mieszka w zlewni miasta   , na insee.fr ,(dostp 4 kwietnia 2021 ) .
 12.   CORINE Land Cover (CLC) Podzia obszarów na 15 stanowisk uytkowania gruntów (obszar metropolitalny).  » , W tym miejscu danych oraz bada statystycznych Ministerstwa Ekologicznej Transformacji. (dostp 12 maja 2021 )
 13. IGN ,   Ewolucja uytkowania gruntów w miecie na starych mapach i zdjciach lotniczych.  » , Na remorerletemps.ign.fr (dostp 12 maja 2021 r . ) . Aby porówna ewolucj midzy dwiema datami, kliknij na dole pionowej linii podziau i przesu j w prawo lub w lewo. Aby porówna dwie inne karty, wybierz karty w oknach w lewym górnym rogu ekranu.
 14. Société française d'omomastique, 2000 Nowy przegld onomastyki Liczby 35 do 36 Strona 235
 15.   The Mayors of Auzebosc   , na http://www.francegenweb.org (dostp 15 sierpnia 2020 r . ) .
 16. Jacques Dussaux, byy burmistrz Auzebosc, zostawi nam Auzebosc. Byy burmistrz wsi zmar po trzydziestu siedmiu latach w subie gminy  , Paris-Normandie ,( przeczytaj online , konsultacja 15 sierpnia 2020 r. ).
 17.   Miejska 2020. W Auzebosc Dominique Macé ponownie wybrany w fotelu: Ustpujcy prezydent Dominique Macé jest ponownie wybrany w 1 st  rundzie z 64% gosów   Paris-Normandie ,( przeczytaj online , konsultacja 15 sierpnia 2020 r. ) Auzebosc mia pochlebny wskanik uczestnictwa na poziomie 63%, daleki od smutnych wyników krajowych. Dziki temu zwycistwu lista Dominique'a Macé bdzie miaa przytaczajc wikszo 13 radnych gminnych, w tym burmistrza, na 15 miejsc w radzie miejskiej Auzebosc .
 18.   Auzebosc. Dominique Macé zosta wybrany burmistrzem  , Le Courrier cauchois ,( przeczytaj online , konsultacja 15 sierpnia 2020 r. ).
 19. Organizacja spisu na insee.fr .
 20. Departamentalny kalendarz spisu ludnoci , na stronie insee.fr .
 21. Od wiosek Cassini po dzisiejsze miasta na terenie École des Hautes Etudes en Sciences Sociales .
 22. Insee Legalne populacje gminy za lata 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 i 2018 .

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Auzebosc, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Auzebosc i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Auzebosc na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Mieczyslaw Stachowiak

Bardzo ciekawy ten post o Auzebosc.

Jakub Banaś

Ładny artykuł z _zmienna.

Lidia Jasiński

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Auzebosc i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Milena Mazurkiewicz

Dzięki za ten post na Auzebosc, właśnie tego potrzebowałem