Anarchizm w NiemczechInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Anarchizm w Niemczech, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Anarchizm w Niemczech. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Anarchizm w Niemczech, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Anarchizm w Niemczech. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Anarchizm w Niemczech poniżej. Jeśli informacje o Anarchizm w Niemczech, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Anarchizm w Niemczech
Przykadowa ilustracja artykuu Anarchizm w Niemczech

Wydarzenia Ustawy antysocjalistyczne
Rewolucja niemiecka 1918-1919
Niemiecki opór wobec nazizmu
Ruchy spoeczne 1968 roku w Niemczech i Europie Wschodniej
Osobowoci Max Stirner
Gustav Landauer
Erich Mühsam
Rudolf Rocker
Augustin Souchy
Arthur Lehning
Ernst Toller
B. Traven
Helmut Rüdiger
Ernst Friedrich
Struktury Wolne Stowarzyszenie Niemieckich Zwizków Zawodowych
Wolny Zwizek Niemieckich Robotników
Midzynarodowe Stowarzyszenie Robotników (anarchosyndykalizm)
Popiech Die Internationale
Der Syndikalist
Die Einigkeit
Anarchizm wedug obszaru geograficznego

Anarchizm w Niemczech ma dug tradycj, promieniujce zarówno ruch robotniczy jako intelektualny i kulturalny.

Wprowadzenie

Od koca XIX XX  wieku do 1933 roku, niemiecki anarchizm jest w rónych czuociach, z wyjtkiem rzadkich sytuacji, nigdy nie udao si zjednoczy.

Max Stirner , portret autorstwa Friedricha Engelsa .

Od 1933 do 1945 roku anarchizm by zdelegalizowany: bojownicy byli aresztowani, mordowani lub deportowani do obozów koncentracyjnych, prasa anarchistyczna zostaa zakazana, ksiki i broszury spalono.

Max Stirner i anarchizm indywidualistyczny

Midzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników i propaganda de facto

Libertariascy socjalici i komunici

W 1891 roku Gustav Landauer zaoy gazet Der Sozialist  (de) (Le Socialiste) .

W 1904 r. Libertariascy komunici zebrali si wokó gazety Der Freie Arbeiter, zanim w 1919 r. Zaoyli Föderation Kommunistischer Anarchisten Deutschlands  (de) .

W 1908 roku Gustav Landauer , Erich Mühsam , Martin Buber i Margarethe Faas-Hardegger utworzyli Sozialistischer Bund  (de) (Liga Socjalistyczna), bardzo zdecentralizowan federacj grup anarchistycznych, która planowaa udaremni nieuchronny wybuch I wojny wiatowej z generaem strajk .

Rewolucja niemiecka 1918-1919

Od 1917 do 1921 B. Traven wydawa antywojenn gazet Der Ziegelbrenner  (de) .

Anarchosyndykalizm

FAUD

Wolny Zwizek Niemieckich Robotników (FAUD) od 1920 roku jest jedynym masowy ruch wolnociowy w historii Niemiec.

To nie tylko zwizek zawodowy, ale take ruch kulturalny, organizacja modzieowa, Modzi Anarchici-Syndykalici Niemiec (pod silnym wpywem Ernsta Friedricha ), redakcja  i dystrybucja ksiek, Gilde freiheitlicher Bücherfreunde (de) ( Free Guild of Book Friends), a take organizacj kobiec Syndikalistischer Frauenbund  (de) (Federacja Zwizkowców Kobiet) zaoon w 1921 roku przez Milly Witkop .

MLEKO

W w Berlinie FAUD organizuje kongres zaoycielski Midzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (anarchosyndykalistów) , na którym obecni s delegaci z 16 organizacji reprezentujcych 11 krajów i 2 miliony czonków.

Opór przeciwko nazistom

Anarchosyndykalici walcz z nazistami brutalnie z Schwarze Scharen  (de) (Czarne tumy), milicj liczc okoo 500 czonków.

Anarchosyndykaliste na wygnaniu zaoyli w latach 1933-1934 grup Deutsche Anarcho-syndikalisten (DAS, niemieccy anarchosyndykalici) z siedzib w Amsterdamie.

W 1936 r. Wielu bojowników wyjechao do Hiszpanii, aby wzi udzia w rewolucji spoecznej . W biurze DAS w Barcelonie pracuje okoo dwudziestu z nich, takich jak Helmut Rüdiger , Augustin Souchy , ale take niemieccy intelektualici, jak krytyk literacki Carl Einstein

Julius Nolden , metalowiec i anarchosyndykalistyczny dziaacz FAUD, jest czoow postaci antyhitlerowskiego ruchu oporu w Nadrenii. Plik, zosta skazany przez Sd Ludowy w Berlinie na dziesi lat wizienia za przygotowanie do przedsiwzicia polegajcego na zdradzie stanu w obciajcych okolicznociach. Odbywa kar w zakadzie karnym Lüttringhausen do dnia zwolnienia przez aliantów.

Po II wojnie wiatowej

We wschodnich Niemczech

W Niemieckiej Republice Demokratycznej libertarianie otwarcie sprzeciwiaj si nowemu reimowi komunistycznemu, na przykad Wilhelm Jelinek  (de), który zmar w 1952 r. W Justizvollzugsanstalt Bautzen  (de) czy Zenzl Mühsam  (de) internowany w sowieckim guagu .

W Niemczech Zachodnich

W 1947 roku powstaa Föderation Freiheitlicher Sozialisten  (de) (Federacja Wolnych Socjalistów), która w latach 1949-1953 publikowaa Die freie Gesellschaft  (de) ( Wolne spoeczestwo ).

W latach 1947-1978 Willy Huppertz  (de) wydawa gazet Befreiung  (de) ( Wyzwolenie ).

Od lat 60. do 2000

Ruch studencki lat 1968-1969 wdraa antyautorytarne praktyki, Rudi Dutschke jest najbardziej znanym dziaaczem.

W latach 1968-1969 Bernd i Karin Kramer zaoyli w Berlinie libertariaskie wydawnictwo Karin Kramer Verlag  (de), które wznowio klasyczne teksty anarchizmu i zorganizowao w 1971 roku konferencj powicon rewolcie w Kronsztadzie z 1921 roku.

Daniel Cohn-Bendit , po jego wydalenia z Francji, spotyka Joschka Fischer w spontaneist grupy , Revolutionärer Kampf (Rewolucyjna walka). Joschka Fischer opisuje to jako ruch anarcho-mao-sponteksowy  . We Frankfurcie ukazuje si gazeta Pflasterstrand (Betonowa plaa, do zestawienia z   Sous les pavés, la plage   z 68 maja we Francji). Daniel Cohn-Bendit , który by jego redaktorem, mówi o czasopimie referencyjnym rodowiska anarchistycznego we Frankfurcie ( Sponti-Szene ).

Inne gazety s wydawane jako Linkeck  (de) lub Agit 883  (de) przez Peter-Paul Zahl  (de) w Berlinie.

W kolejnych latach pojawiy si nowe libertariaskie wydania: Libertad Verlag  (de) , Trotzdem Verlag  (de) , Edition Nautilus  (de) (Hamburg), Verlag Weber & Zucht  (de) (Kassel), Graswurzelrevolution  (de) , Verlag Klemm & Oelschläger  (de) (Ulm) lub Unrast Verlag  (de) .

Walka zbrojna (1969-1980)

W 1969 roku grupy bliskie sytuacjonizmowi zaoyy Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen  (de) (Rebelianci, którzy pal dryfujcy haszysz).

02 czerwca Ruch zosta zaoony w. Jego nazwa wyranie nawizuje do daty, Dzie, gdy podczas demonstracji przeciwko oficjalnej wizyty Mohammad Reza Pahlawi ( Shah z Iranu ), student Benno Ohnesorg zostaje zabity przez Karl-Heinz Kurras , policjanta z Berlina Zachodniego pracuje potajemnie do ministerstwa NRD Bezpieczestwa Pastwowego .

Najwaniejsza operacja ruchu jest porwanie od Peter Lorenz The. Lorentz by kandydatem CDU na burmistrza Berlina . Ruch uzyska uwolnienie czterech jego czonków, którzy odlecielidla Adenu w Jemenie Poudniowym . Lorentz zostaje zwolniony nastpnego dnia.

Okres wspóczesny

Sporód ruchów spoecznych lat 70., 80. i 90., takich jak ruch feministyczny , ekolog , ruch na rzecz pokoju, do dnia dzisiejszego przetrway trzy nurty wolnociowe.

Antymilitaryzm i pacyfizm

Pokojowa anarchistyczna gazeta Graswurzelrevolution  (de) (Grass Root Revolution) zostaa zaoona w 1972 roku.

Bardzo obecni w ruchu antynuklearnym , ci zwolennicy pokojowych dziaa bezporednich , uczestnicz w tworzeniu Wolnej Republiki Wendland , alternatywnego, libertariaskiego miasta 1000 bojowników ww elektrowni jdrowej Gorleben .

W 1980 roku zaoono Föderation Gewaltfreier Aktionsgruppen  (de), która twierdzi, e jest anarchizmem pokojowym i obywatelskim nieposuszestwem .

Anarchosyndykalizm

W 1977 roku powstaa nowa organizacja anarchosyndykalistyczna, Freie Arbeiter-Union, która wydaa gazet Direkte Aktion  (de) .

Ruch autonomiczny i antyfa

Ruch autonomiczny, obecny w Niemczech od 1975 roku, wywodzi si z woskiego ruchu na rzecz autonomii robotniczej , pomidzy komunizmem rady a anarchizmem.

Pocztki Czarny Blok s zwizane niemiecki autonomiczny z Berlina Zachodniego na pocztku roku 1980. Termin Czarny Blok wynika ze Stasi w ten sposób nazywany te mae grupy anarchistów lub autonomiczny, z kapturem i ubranych na czarno.

Od lat osiemdziesitych ruch Antifa jest czciowo utworzony przez trend libertariaski.

róda

  • Jean-Marie Tixier, niemiecki opór wobec nazizmu , anarchizmu i niestosowania przemocy,, czytaj online .

Bibliografia

  • Vincent Chambarlhac, Michael Baumann. Przejcia do aktu. Przemoc polityczna w Berlinie w latach 70., Pary, Nautilus, 2008 , czasopismo elektroniczne Dissidences, Biblioteka recenzji:, , czytaj online .
  • (de) Patrick von zur Mühlen, Spanien war ihre Hoffnung. Die deutsche Linke im Spanischen Bürgerkrieg 1936 do 1939 , Bonn 1985.
  • (de) Andreas G. Graf (red.), Anarchisten gegen Hitler. Anarchisten, Anarcho-Syndikalisten, Rätekommunisten in Widerstand und Exil , Berlin, 2001.
  • (de) Rudolf Berner, Die unsichtbare Front. Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937) , Berlin / Köln 1997.

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Uwagi i odniesienia

  1. (De) Ulrich Klan, Dieter Nelles, Es lebt noch eine Flamme: rheinische Anarcho-Syndikalisten / -innen in der Weimarer Republik und im Faschismus , Trotzdem-Verlag, 1986, strona 170 .
  2. The Anarchist Ephemeris  : Julius Nolden .
  3. Jean-Marie Tixier, Niemiecki opór wobec nazizmu , anarchizmu i niestosowania przemocy, 11 listopada 2007, czyt . Online .
  4. Daniel Cohn-Bendit, Tak bardzo j kochalimy, rewolucja , Wydania Bernard Barrault, 1986, strona 166.
  5. Daniel Cohn-Bendit , autoprezentacja .

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Anarchizm w Niemczech, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Anarchizm w Niemczech i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Anarchizm w Niemczech na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Magdalena Ptak

Ten wpis na Anarchizm w Niemczech pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Alina Gil

Ten wpis na Anarchizm w Niemczech sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Eugeniusz Tomczak

Wreszcie artykuł o Anarchizm w Niemczech, który jest łatwy do przeczytania.

Blazej Olejnik

Informacje o zmiennej Anarchizm w Niemczech są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.