Anarchizm w AfryceInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Anarchizm w Afryce, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Anarchizm w Afryce. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Anarchizm w Afryce, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Anarchizm w Afryce. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Anarchizm w Afryce poniżej. Jeśli informacje o Anarchizm w Afryce, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Anarchizm w Afryce
Przykadowa ilustracja artykuu Anarchizm w Afryce

Anarchizm wedug obszaru geograficznego

Anarchizm w Afryce okrela zarówno prymitywn organizacj polityczn niektórych tradycyjnych spoeczestw afrykaskich, pojawienie si ruchu libertariaskiego w okresie kolonialnym, jak i wspóczesne wyraenia anarchistyczne.

Prymitywna organizacja typu libertariaskiego

Chocia postrzegana przez wikszo mieszkaców Zachodu jako jednoznaczna, przedkolonialna Afryka przedstawia wielk rónorodno spoeczestw, z których kade jest wyposaone we wasn organizacj i systemy rzdów, które mona powiza ze znanymi systemami politycznymi.

W ten sposób Élisée Reclus zidentyfikowa silne dysproporcje w systemach politycznych, które by w stanie zbada w ramach swoich studiów geograficznych.

Oprócz systemów typu pastwowego odnotowano przypadki spoeczestwa typu libertariaskiego . S to tak zwane otwarte przestrzenie (przeciwiestwo przestrzeni pastwowych), z których wedug etnologa Joëla Bonnemaisona i geografa Michela Benoita, który przeprowadzi badania w Afryce Zachodniej, ludno pracuje [ai] aktywnie, aby zapobiec pojawienie si w nich siy .

Spoeczestwa te s czsto okrelane jako dzikie przez ludzi Zachodu, którzy nie znajduj tam znanego standardu pastwa, i którzy postrzegaj je jako przestrze prymitywnego , który nie móg lub nie móg wiedzie. Pastwo. Michel Benoit opisuje ich jako   libertarian  . Wedug niego ich organizacja nie jest niezdolnoci do odejcia od zdolnoci zarzdzania zapasami zasobów przyrody, ale [jest] wynikiem egalitarnej strategii majcej na celu zapobieganie uprzywilejowanej akumulacji dóbr i przejawom wadzy wywoanej przez ich redystrybucja .

Kilka firm tego typu zostay zidentyfikowane w duej grupie Tenda wypeniania XIX th  century obecny Senegal Oriental i pónocnej Gwinea  : Bassaris mieszka midzy Fouta i Niokolo Koba na Mount Pate, dawni owcy-zbieracze po pogodzi si z ich bogami poyczy ziemi i oczyci j; Coniaguis itp. [styl do sprawdzenia]

Wród Cogniaguis, rolników, których reszta organizacji bya zbliona do organizacji Bassaris, jest wódz majcy stosunkowo wzgldn wadz sdziowsk, którego wedug raportu z 1903 r. Opinia jest zbierana, ale którego wyroki nie s prawie szanowane. decyzje podejmowane w radach wiejskich . Organizacja gospodarcza jest form kolektywizmu . Ziemia nie naley do nikogo, a zwaszcza do tych, którzy j uprawiaj. Po zamroeniu dziaek, które maj zapewni rotacj , jest on regularnie przydzielany, w zalenoci od potrzeb kadej osoby, gowom rodzin, które z kolei przydzielaj j czonkom rodziny, zawsze w zalenoci od potrzeb. Zbiorowy charakter majtku oznacza, e nie mona sprzeda gruntu, a nawet pozostawi jego uytkowania osobom trzecim, z pewnymi wyjtkami w przypadku Bassaris, któremu czasami przyznaje si uytkowanie.

Okres kolonialny

Wedug francuskiego historyka Gilberta Meyniera  : Historia antykolonialna francuskiego anarchizmu tak naprawd nie wyrónia go w kwestii osadnictwa, reszty ruchu robotniczego . Bdem byoby mylenie, e tradycja anarchistyczna bya cakowicie antykolonialistyczna. Jeli aktywici twierdzcy w taki czy inny sposób o nurcie libertariaskim / anarchistycznym mogli zaj stanowisko antykolonialistyczne, to gównie przez antymilitaryzm lub ogóln i globaln obron uciskanych. "

Afryka Poudniowa

Anarchizm pojawi si w Afryce Poudniowej w latach osiemdziesitych XIX wieku, wraz z przybyciem angielskich emigrantów. Do lat dwudziestych XX wieku by jednym z aktywnych nurtów ruchu socjalistycznego, naznaczonego od jego pocztków zwizkowoci robotnicz .

Po rewolucji rosyjskiej w 1917 r. I wynikajcej z niej hegemonii komunistycznej idee libertariaskie zostay zmarginalizowane w ruchu spoecznym, chocia od lat 70. XX wieku utrzymyway si oznaki wpywu anarchistów i rewolucyjnych syndykalistów w niektórych radykalnych grupach lewicowych, które opieraj si reimowi apartheidu .

Anarchizm, jako specyficzny nurt, pojawi si tak naprawd dopiero na pocztku lat dziewidziesitych.

Algieria

Od koca XIX th  wieku , wiele grup dziaaczy politycznych (emigrantów lub wygnacy z Europy) twierdz, anarchizmu i publikowania w przewaajcej czci ich gazety, których publikacja waha si od jednego numeru i nazwy mniej lub bardziej regularnych publikacji w cigu kilku lat.

Midzy 1890 a 1926 rokiem, pomimo pojawienia si pewnych grup anarchistycznych i inicjatyw ich zjednoczenia, takich jak Algierska Federacja Anarchistyczna czy Libertariaska Federacja Afryki Pónocnej , ruchowi wolnociowemu nie udao si rozwin na ziemi algierskiej, a mniej w Maroku czy Tunezji.

Pomimo ich chci rozwinicia anarchizmu dla caej populacji Algierii, ruch anarchistyczny jest gównie europejski. Autorzy artykuów, subskrybenci, a take prenumeratorzy libertariaskiej prasy to w wikszoci Europejczycy z Algierii. I dopiero w latach dwudziestych XX wieku do ruchu przyczyli si dziaacze pochodzenia algierskiego, w tym Mohamed Saïl , ale ich liczba bya znikoma .

W latach 1950-1960 francuski ruch libertariaski dzieli si, a czasami sprzeciwia, w kwestii algierskiej walki narodowo-wyzwoleczej, nigdy nie udao mu si ugruntowa swojej pozycji wród lokalnych spoecznoci.

Egipt

Ruch anarchistyczny pojawiaj si w Egipcie pod koniec XIX th  wieku wprowadzony przez wygnaców politycznych gównie woskich, ale znikn w 1940 roku.

XIX wieku anarchici odegrali pioniersk rol we wprowadzaniu radykalnej myli politycznej do Egiptu. Ich idee byy pocztkowo zakorzenione w obcych spoecznociach, zwaszcza woskich imigrantach i emigrantach politycznych, mieszkajcych w kraju.

Ruch libertariaski pojawi si ponownie podczas rewolucji egipskiej w 2011 roku , poprzez takie grupy jak Socjalistyczny Ruch Libertariaski (MSL), który zaoyi Czarna Flaga . Plik, MSL organizuje swoj pierwsz konferencj w Kairze .

Nigeria

Nigeryjski ruch anarchistyczny pojawi si na pocztku lat 90. wraz z utworzeniem anarchosyndykalistycznej organizacji Liga wiadomoci .

Bibliografia

Praca na uniwersytecie

 • Michel Benoit, bezpatne miejsca i przestrzenie pastwowych w Afryce Zachodniej , Cahiers de nauk  Sociales, n O 24/4, 1988, s.  513-519 , peny tekst .
 • Federico Ferretti Niewolnicy uwolniony lotów i historia: geografia Reclus i Afryce subsaharyjskiej , Elisha - Revista de Geografia, Uniwersytet w Genewie, vol.1, n O  2, 2012 tekstów .
 • Philippe Bouba, Anarchizm w sytuacji kolonialnej, przypadek Algierii. Organizacje, aktywici i prasa, 1887-1962 , praca doktorska z historii i historii sztuki pod re. Michel Cadé i Hassan Remaoun, univ. Perpignan i Univ. Oran Es-Senia (Algieria), 2014, 364 s.
 • Philippe Bouba, Ruch anarchistyczny w Algierii od 1887 do 1926 roku: propaganda i prasa bojowa, dziaania bojowe i stanowiska polityczne w obliczu kolonializmu , Powrót do wojny algierskiej. Nowe pokolenia, nowy wygld, KADRI Aïssa, BOUAZIZ Moula, QUEMENEUR Tramor (pod kierownictwem), Pary, Karthala, 2015, 396 s.
 • Philippe Bouba, Pozycje i postulaty anarchistów Algierii poprzez studium Flambeau, narzdu anarchistycznej Afryki Pónocnej (1923-1926): wojowniczoci, propagand przeciwko skolonizowanych ludnoci i libertariaskiej antykolonializmu , Revue Domitia ( n O  13) , Wokó Morza ródziemnego, Univ de Perpignan Via Domitia, 2014.
 • Guillaume Rey, instytucje polityczne Mossi wystawione na prób sytuacji kolonialnej , L'Harmattan, African Studies, 2013, praca magisterska z historii stosunków midzynarodowych, pod kierunkiem Vincenta Joly'ego, Centre for Historical Research of the West , University Rennes 2 Haute-Bretagne, 2011.
 • Olivier p Nguema Akwe, Dla anarchistycznej antropologii technik ciaa w czarownictwie sportowym: Mesing between the Fang of Gabon , doktorat z socjologii i antropologii politycznej, s / d Michel Rautenberg i Daniel Colson , szkoa doktorska Historia, geografia, planowanie, miasto planowanie, archeologia, politologia, socjologia, antropologia (Lyon), 2013, podsumowanie online .
 • Sylvain Boulouque , Anarchici i powstania kolonialne. Od wojny Indochin do wojny algierskiej , L'Homme et la société, n o  123-124, 1997, Actualité de anarchisme , str.  105-117 , pena tre .
 • Valentin Cionini, Solidarité Internationale Antifasciste lub pomocy humanitarnej w subie idei anarchistycznych , Studi di Storia Contemporanea, Diacronie, n o  7, 2011, s.  11-12 , peny tekst .
 • Jacques Ghiloni, Michael Schmidt, Kartografia rewolucyjnego anarchizmu , Czytania, Linki Socio, 2012/11/12, peny tekst .
 • Anthony Gorman, Socjalizm w Egipcie przed pierwsz wojn wiatow: wkad anarchistów , Cahiers d'histoire , n o  105-106, 2008 tekst .
 • Gilbert Meynier , Francuscy anarchici i wojna algierska , University Nancy 2, 2010, peny tekst .

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Uwagi i odniesienia

 1. Federico Ferretti Niewolnicy uwolniony lotów i historia: geografi Reclus i sub-saharyjskiej , Elisha - Revista de Geografia, Uniwersytet w Genewie, vol.1, n O  2, 2012 tekst .
 2. Michel Benoit, bezpatne miejsca i przestrzenie pastwowych w Afryce Zachodniej. Uwagi dotyczce niektórych procesach territorialization i ich ideowe podstawy Górna Chsamance i Haute Gambii , Cahiers de sciences  sociales, n O 24/4, 1988, str.  513-519 , peny tekst .
 3. Gilbert Meynier , Francuscy anarchici i wojna algierska , University Nancy 2, 2010, peny tekst .
 4. Philippe Bouba, Ruch anarchistyczny w Algierii od 1887 do 1926: propaganda i prasa bojowa, dziaania bojowe i stanowiska polityczne wobec kolonializmu , University of Oran Es-Sénia, CRASC, University of Perpignan, CRHiSM, 2011, peny tekst .
 5. Cédric Guérin, francuski anarchizm od 1950 do 1970 , praca magisterska z historii wspóczesnej pod kierunkiem pana Vandenbussche, Villeneuve d'Ascq, Université Lille III , 2000, peny tekst .
 6. (w) Anthony Gorman , Steven Hirsch and Lucien van der Walt , Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Postcolonial World, 1870-1940 , Leiden / Boston, Brill Publishers ,, 431  str. ( ISBN  978-90-04-18849-5 , czytaj online ) , Rónorodno rasy, religii i narodowoci ... ale zjednoczeni w aspiracjach postpu cywilnego: Ruch anarchistyczny w Egipcie, 18601940 , s.  331.
 7. Anthony Gorman, Socjalizm w Egipcie przed pierwsz wojn wiatow: wkad anarchistów , Cahiers d'histoire , n o  105-106, 2008 tekst .
 8. Egipt: Mouvement Socialiste Libertaire , anarkismo.net, 2011, czytaj online .
 9. Zamieszki w Egipcie: wywiad z egipskim anarchist
 10. Anarchist: Pierwsza konferencja egipskich libertariaskich socjalistów (2011) .

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Anarchizm w Afryce, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Anarchizm w Afryce i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Anarchizm w Afryce na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Stanislaw Biernacki

Mój tata rzucił mi wyzwanie, abym odrobił pracę domową bez używania czegokolwiek z Wikipedii. Powiedziałem mu, że mogę to zrobić, przeszukując wiele innych witryn. Na szczęście znalazłem tę witrynę, a ten artykuł o zmiennej Anarchizm w Afryce pomógł mi odrobić pracę domową. wpadłem w pokusę pójścia na Wikipedię, bo nie mogłem znaleźć nic o zmiennej _, ale na szczęście znalazłem ją tutaj, bo wtedy mój tata sprawdził historię przeglądania, żeby zobaczyć, gdzie był. przejdź do Wikipedii? Mam szczęście, że znalazłem tę stronę i artykuł o Anarchizm w Afryce tutaj. Dlatego daję ci moje pięć gwiazdek.

Stanislaw Podgórski

To dobry artykuł dotyczący Anarchizm w Afryce. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Blazej Olejniczak

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Anarchizm w Afryce, daje dużo pewności.

Anka Kaczyński

Dzięki za ten post na Anarchizm w Afryce, właśnie tego potrzebowałem