AnalogInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analog, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analog. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analog, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analog. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analog poniżej. Jeśli informacje o Analog, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Termin analogowy oznacza urzdzenia, w szczególnoci przyrzdy pomiarowe i komunikacyjne, a take metody obliczeniowe, które reprezentuj jedn wielko fizyczn przez drug, tak jak wnioskujemy przez analogi na obiekcie, gdy zauwaylimy, e ma on podobiestwo formy do innego, chocia ma inny charakter.

Przykad: termometr:

Termometr wskazuje temperatur za pomoc wysokoci rtci lub kolorowego alkoholu na stopniowanej skali .

Dugo pynu jest analogiczna do temperatury: jest to instrument analogowy.

W systemie analogowym niepewno zwizana z przetwornikiem, który przeksztaca wielko obiektu na bardziej dogodn wielko obrazu, oraz rozdzielczo, z jak znana jest ta wielko obrazu, ograniczaj jako metrologiczn urzdze pomiarowych .

Przykad: precyzja obliczenia analogowego:

Dugo analogiczn do pierwiastka kwadratowego z dwóch mona uzyska za pomoc linijki i kompasu . Dokadno, z jak przektna kwadratu jednostkowego reprezentuje t warto, zaley od precyzji, z jak wykonano operacje konstrukcyjne, które optymistycznie podsumowuje si jako grubo linii.

Obecnie wielko obrazu jest najczciej napiciem elektrycznym . Sygna elektryczny reprezentuje zmienn ilo, na przykad cinienia .

Tryb analogowy jest przeciwiestwem trybu cyfrowego , który zakada dyskretyzacj - wybór punktów lub momentów pomiaru - i kwantyzacj - rejestrowanie wyniku w postaci liczby cakowitej .

Ludzie z atwoci dostrzegaj wizualne informacje analogowe: pooenie wskanika, dugo odcinka, kolor powierzchni na mapie i atwo ledz jego wariacje. Informacje cyfrowe s czsto dokadniejsze, ale ich odczytanie wymaga czasu.

Historyczny

Nazwa analogia pochodzi od greckiego analogos ( ) oznaczajcego który jest powizany, proporcjonalny. W fizyce analogia to cisa zgodno midzy rónymi zjawiskami, ale rzdz nimi podobne równania.

Pierwsze obliczenia s numeryczne . Dodajemy, odejmujemy, mnoymy liczby cakowite. Analogiczna alternatywa znajduje si na rysunku z linijk i cyrklem, co pozwala np. Uzyska dugoci analogiczne do pierwiastków kwadratowych czy zotego podziau . Z XVI -tego  wieku, a zwaszcza XIX -tego  wieku, wykorzystuje obliczeniowy narzdzia analogowe, takie jak kompas proporcji i suwak logarytmiczny . Na pocztku XX e  wieku, jeden produkuje take komputery analogiczne, wspópracujc z kó zbatych i krzywek . Wysoki stopie doskonaoci osignli podczas drugiej wojny wiatowej dziki kalkulatorom mechanicznego bombardowania . Zalet analogicznego obliczenia jest to, e w jednej operacji kondensuje si obliczenie wartoci nominalnej oraz zaokrglenia i dokadnoci  : nie ma co si zastanawia, jaka jest wymagana liczba miejsc po przecinku .

Elektroniczne komputery analogowe budowano w latach pidziesitych i siedemdziesitych XX wieku w celu rozwizywania równa róniczkowych napotykanych midzy innymi w problemach mechanicznych. Maszyny numeryczne i logiczne okazay si bardziej elastyczne, a rozwój algorytmów otworzy przed nimi coraz szersze pola dziaania. Zastosowanie szeroko rozpowszechnionych w spoeczestwie zastosowa prowadzcych do masowej produkcji taszych urzdze analogowych, w tym dwiku i obrazu, prawie cakowicie znikno w spoeczestwach uprzemysowionych.

Zalety i wady

Aby zmierzy, oceni lub uchwyci element naturalny (dwik, obraz, zjawisko itp.), Na ogó konieczne jest posiadanie interfejsu analogowego (w celu ewentualnej digitalizacji tego róda). Te przetworniki przeksztaci wielko fizyczn do innej podobnej iloci.

Przykady:

Precyzja digitalizacji zaley od jakoci tego przetoczenia, która narzuca jego niepewno pomiaru i szum ta na kolejne procesy oraz na urzdzenie regulujce dyskretyzacj, zwykle zegar .

Rejestracja danych analogowych wymaga przewanie nowej transdukcji, w iloci, któr mona zachowa. W zwizku z tym analogowe nagrywanie dwiku wykorzystuje albo dugo, na dyskach , albo strumie magnetyczny. Poniewa kada operacja wymaga dalszej konwersji, nieznacznie pogarsza sygna. Z drugiej strony ilo cyfrow mona skopiowa bez bdów i zweryfikowa poprzez logiczne porównanie z oryginaem.

Transmisja analogowa jest w zasadzie prosta, ale wykorzystuje due pasmo . Dla kadego sygnau rezerwuje pasmo czstotliwoci tak szerokie, jak szeroko pasma sygnau. Ale sygna nigdy nie zajmuje maej czci tego pasma. Ta sama przestrze czstotliwoci moe pomieci kombinacj kilku niezalenych sygnaów cyfrowych.

W przetwarzaniu sygnaów elastyczno procesów cyfrowych i ich zdolno do transmisji bez dodawania znieksztace lub szumów ta ostatecznie daje im przewag.

Na polu artystycznym istniay kontrowersje dotyczce wyboru midzy mediami cyfrowymi lub analogowymi. Niektórzy mionicy muzyki krytykowali pojawienie si dwiku cyfrowego i pyty CD w jej pocztkach w 1982 roku, zwracajc uwag na jako pyty winylowej , analogowej, w porównaniu z pyt Compact Disc audio, pomimo odgosów kurzu i tarcia oraz wow i migotania . Krytyka ta doprowadzia do zbadania pozytywnych skutków stochastycznego rezonansowego szumu ta - w nagrywaniu muzyki praktyka ditheringu .

Systemy analogowe

Wywietlacz analogowy

  • Wywietlacz wykorzystuje wielko odpowiadajc percepcji wizualnej: dugo, kt, kolor.
  • Analogowa prezentacja wielkoci pozwala doceni warto dokadniej ni najdokadniejsza podziaka wywietlacza.
  • Gdy wielko zmienia si szybko w pewnym przedziale, obserwacja wywietlacza analogowego pozwala oszacowa ten przedzia.
  • To samo urzdzenie moe jednoczenie podawa pomiar w kilku rónych jednostkach.

Elektroniczny

Elektronika analogowa to system lub urzdzenie elektroniczne, które w przeciwiestwie do elektroniki cyfrowej, wprowadza do gry prdy i napicia elektryczne zmieniajce si w ustalonych granicach, ale bez stopni lub z góry okrelonych poziomów .

Uwagi

  1. Richard Taillet , Loïc Villain and Pascal Febvre , Dictionary of Physics , Bruksela, De Boeck ,, s.  25 "analogowych".
  2. Marcello Vitali-Rosati , Michael Sinatra i Marcello Vitali-Rosati , Practices of digital publishing , Montreal, Presses de l'Université de Montréal, pot.  Cyfrowa podró,, 244  str. ( ISBN  978-2-7606-3592-0 , czytaj online ) , Definicja terminu cyfrowy
  3. Dic. Fizyka Analogia .

Zaczniki

Powizane artykuy

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analog, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analog i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analog na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Tomasz Bednarz

Ten wpis na Analog pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Franciszek Rosiński

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Analog, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.