Analizator sieciInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analizator sieci , zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analizator sieci . W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analizator sieci , a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analizator sieci . Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analizator sieci poniżej. Jeśli informacje o Analizator sieci , które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Stary analizator sieci Hewlett-Packard 8720A wywietlajcy wykres Smitha.

Analizatora sieciowego jest przyrzd pomiarowy , który umoliwia okrelenie parametrów S si z obwodu elektrycznego . Najbardziej zaawansowane analizatory sieci mierz równie inne parametry, takie jak parametry Y, Z i H. Przyrzd ten jest zwykle uywany do charakteryzowania kwadrupoli (takich jak wzmacniacze lub filtry ), ale moe by uywany w innych sieciach (w szczególnoci wiksza liczba biegunów). Analizator sieci jest zwykle uywany w dziedzinie czstotliwoci radiowych do charakteryzowania filtrów, kabli i anten. Analizator sieci umoliwia wykrelenie nomogramu Smitha (lub liczyda Smitha ) badanej sieci.

Genera

Analizatory sieci mog by uywane w szerokim zakresie czstotliwoci: typowe czstotliwoci wahaj si od 5 Hz do 1,05 THz. Inne analizatory sieci, jakkolwiek rzadsze, mog zej do czstotliwoci rzdu jednego herca. Przyrzd ten moe by uywany do analizy stabilnoci otwartych ptli lub do pomiaru komponentów audio i ultradwikowych.

Istniej dwie kategorie analizatorów sieci:

  • Skalarny Analizator Sieci (SNA) Mierzy tylko waciwoci amplitudy.
  • Vector Network Analyzer (VNA) Mierzy waciwoci amplitudy i fazy, ale czsto jest droszy.

Obecnie najczciej uywany jest drugi typ. Trzech najwikszych producentów na rynku to Keysight (dawniej Agilent Technologies), Anritsu i Rohde & Schwarz .

Niektóre analizatory sieci posiadaj równie funkcj analizatora widma .

Zasada dziaania

Jak wspomniano w poprzednim akapicie, wektorowy analizator sieci umoliwia pomiar moduu i fazy parametrów S dipola lub kwadrupola . W tym paragrafie krótko podsumowano zasad dziaania wektorowego analizatora sieci. Na rysunku obok przedstawiono wykres fluencji w przypadku pomiaru kwadrupola. Ten ostatni jest reprezentowany przez cztery parametry S, które naley okreli, aby móc go scharakteryzowa. W tym celu wektorowy analizator sieci posiada ródo mikrofal, które mona kontrolowa za pomoc tumika. Moc sygnau mikrofalowego dostarczanego przez ródo jest rozdzielana na dwie czci dziki zastosowaniu dzielnika mocy. Jedna cz suy jako sygna odniesienia (R), podczas gdy druga cz jest skierowana w stron urzdzenia, które ma by scharakteryzowane. Sygnay A i B odpowiadaj odpowiednio czci odbitego sygnau i nadawanego sygnau pobranego za pomoc sprzgaczy. Za pomoc miksera i lokalnego oscylatora sygnay A i B s tumaczone wokó czstotliwoci poredniej. Nastpnie s próbkowane, a nastpnie digitalizowane za pomoc procesora . Z tych sygnaów parametry S kwadrupola, który ma by scharakteryzowany, mona obliczy w nastpujcy sposób:

Okrelenia S 11 i S 21 pokrywa si z parametrów S, mierzona w kierunku do przodu (sygna mikrofalowy dostarczane przez port 1). Te dwa terminy S 22 i S 12 s wyznaczone poprzez wykonanie pomiarów w kierunku przeciwnym (sygna mikrofalowy dostarczane przez gniazda 2). W tym celu porty analizatora sieci s zamieniane przecznikiem.

Bibliografia

  1. Produkty Agilent - Network Analyzer Kopia archiwalna (wersja archiwum internetowego z 6 sierpnia 2018 r. ) , stan na 7 stycznia 2013 r.
  2. Produkty OMICRON Lab Vector Network Analyzer , stan na 3 kwietnia 2008 r
  3.   Fundamenty analizy sieci National Instruments   na www.ni.com (dostp 7 marca 2017 r. )

Zobacz równie

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analizator sieci , były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analizator sieci i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analizator sieci na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Justyna Kopeć

Musiałem znaleźć coś innego na temat Analizator sieci , co nie było typową rzeczą, o której zawsze czyta się w Internecie, i podobał mi się ten artykuł _zmienna.

Alex Gajewski

Ten wpis na Analizator sieci pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Roksana Drozd

Ten wpis o Analizator sieci był właśnie tym, co chciałem znaleźć.