Analiza termicznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza termiczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza termiczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza termiczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza termiczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza termiczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza termiczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza termiczna jest szereg technik, które mierz zmiany w zalenoci od temperatury , w czasie i atmosfer, w fizycznej lub chemicznej wielkoci od a materia nieorganiczny lub organiczny. Terminologia stosowana w analizie termicznej jest opisana przez IUPAC w jego Compendium of Analytical Nomenclature oraz w normach ASTM E473 i DIN 51005.

Opis

Analiza termiczna moe by prosta lub rónicowa, w zalenoci od tego, czy pomiar rozwaanej wielkoci fizycznej jest wykonywany bezporednio, czy te przez porównanie z zachowaniem próbki odniesienia, która nie podlega adnej modyfikacji wielkoci fizycznej w badanym zakresie temperatur.

Analiza termiczna moe by równie statyczna lub dynamiczna, w zalenoci od tego, czy pomiar jest wykonywany w reimie izotermicznym , czy te podczas progresywnego ogrzewania lub chodzenia próbki.

Pomiary mog odbywa si w gazie reaktywnym, takim jak powietrze, lub w gazie obojtnym, takim jak azot lub hel , z przepywem gazu lub bez.

Ponisza tabela przedstawia niektóre metody analizy termicznej.

Nazwa metody w jzyku francuskim Nazwa metody w jzyku angielskim Ilo mierzona jako funkcja temperatury
Analiza termodynamiczna (DTA) Rónicowa analiza termiczna (DTA) Charakterystyka termiczna: temperatura
Rónicowa kalorymetria skaningowa ( DSC ) lub rónicowa kalorymetria skaningowa Rónicowa kalorymetria skaningowa (DSC) Charakterystyka termiczna: entalpia
Analiza termograwimetryczna (TGA) Analiza termograwimetryczna (TGA) Masa
Dynamiczna analiza mechaniczna (AMD) Dynamiczna analiza mechaniczna (termiczna) (DM (T) A) Charakterystyka mechaniczna: sztywno mechaniczna, wspóczynnik tumienia  itp.
Analiza termomechaniczna (ATM) Analiza termomechaniczna (TMA) Waciwoci mechaniczne
Analiza termodylatometryczna lub dylatometria Termiczna analiza dylatometryczna (TDA) lub dylatometria (DIL) Wymiary
Termoelektrometria Termoelektrometria Charakterystyka elektryczna: rezystancja , przewodno , pojemno itp.
Analiza dielektryczna lub termiczna analiza dielektryczna Analiza termiczna dielektryka (DEA lub DETA) Przenikalno dielektryczna
Termosonimetria i termoakustymetria Termosonimetria i termoakustymetria Waciwoci akustyczne, takie jak dwik
Termoptometria: termofotometria, termorefraktometria, termoluminescencja, termomikroskopia itp. Termoptometria: termofotometria, termorefraktometria, termoluminescencja, termomikroskopia itp. Charakterystyka optyczna: wiato , wiato o okrelonych dugociach fal, wspóczynnik zaamania , luminescencja itp.
Termomagnetometria lub analiza termomagnetyczna Termomagnetometria Charakterystyka magnetyczna : podatno magnetyczna
Zaprogramowana redukcja temperatury Redukcja zaprogramowana temperaturowo Redukowalno utlenionych gatunków

Ponisza tabela przedstawia niektóre waciwoci mierzone zgodnie z zastosowan metod.

Rodzaj przetwarzania Mierzona waciwo DTA DSC TGA TMA DIL DM (T) A.
Przemiana fizyczna Przejcie szklane x x x x x
Krystalizacja x x
Poczenie x x x
Odparowanie x x x
Sublimacja x x x
Wspóczynnik rozszerzalnoci x x
Moduy, zespolona lepko i sztywno, styczna , zoona podatno J, krzywe wzorcowe x
Transformacja chemiczna Reakcja chemiczna x
Rozkad chemiczny x x x

Wyniki analiz termicznych s generalnie przedstawiane jako funkcja temperatury, ale mona je równie przedstawi jako funkcj czasu (w przypadku testu izotermicznego) lub czstotliwoci (w przypadku MD (T) A).

Obserwowane przemiany

Przemiany, jakim podlega materia podczas jego obróbki cieplnej i obserwowane w analizie termicznej, mog by odwracalne (topienie) lub nieodwracalne (rozkad).

Te przemiany mog by midzy innymi:

Transformacja Zwiksza Zmniejsza
Kaloryczny Reakcja endotermiczna Reakcja egzotermiczna
Grawimetryczny Utlenianie ... Rozkad
Wolumetryczny Rozszerzanie si Skurcz

Kombinacje

Istniej metody, w których powysze operacje s czone. Przykadem jest jednoczesna analiza termiczna (STA), poczenie ATG i DSC lub ATD.

Poczenie z innymi technikami

Metody analizy termicznej mona stosowa samodzielnie lub w poczeniu z innymi metodami analitycznymi do analizy gazu wytwarzanego podczas ogrzewania. Nastpnie mówimy o analizie gazów emanujcych lub EGA z English Evolved Gas Analysis . Gówne zcza to:

Uwagi i odniesienia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza termiczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza termiczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza termiczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Krzysztof Lewandowski

Uważam, że ten wpis o zmiennej Analiza termiczna jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Radek Czech

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Honorata Ptak

Podane informacje o zmiennej Analiza termiczna są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.