Analiza semantycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza semantyczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza semantyczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza semantyczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza semantyczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza semantyczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza semantyczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Semantycznej analiz komunikatu jest etap analizy, który ustanawia swoje znaczenie stosujc znaczenia elementów ( sowa ) tekstu, w przeciwiestwie do sownikowych lub gramatyczne analiz który rozkada wiadomoci z wykorzystaniem leksykonie. Lub gramatyki .

Lingwistyczny

W kontekcie analizy semantycznej fakt, e dwa sowa s pisane w ten sam sposób, niekoniecznie oznacza, e maj to samo znaczenie: homonimy s polisemiczne .

Na przykad z morfo-syntaktycznego punktu widzenia sowo przyj moe przybiera inne znaczenie w zdaniach typu niech tu przyjdzie (w tym przypadku jest to czasownik przyj) oraz w innych. wyjedam na wakacje do Wiednia (tutaj jest to nazwa wasna). Z semantycznego punktu widzenia to samo sowo vienne moe odpowiada miastu Vienne, które istnieje w Austrii i Francji, a take departamentowi Vienne (naleaoby powiedzie w Vienne) , itp . We wszystkich jzykach wystpuje wiele niejednoznacznych sów, które mog powodowa nieporozumienia. Szacuje si, e co drugie sowo pozbawione kontekstu jest niejednoznaczne w jzykach indoeuropejskich.
Ale z punktu widzenia semantyki interpretacyjnej przykady te stwarzaj faszywe problemy, poniewa w rzeczywistej sytuacji komunikacyjnej kady mówca kompetentny w jzyku francuskim bdzie zna rónic kontekstow midzy sowami Vienne i vienne. Oprócz duej litery V na pimie instrukcje kontekstowe pomagaj zrozumie, e nie s to te same sowa. W dwóch podanych powyej przykadach sama logika gramatyczna pozwala zrozumie, e vienne jest czasownikiem, podczas gdy Vienne jest toponimem. Dlatego kwestia znaczenia, a tym samym opisu semantycznego, nie moe by postawiona na skali sowa, a jedynie na skali cigu, czsto kilku zda, zwanego kropk.

Dlatego fundamentalne znaczenie ma analiza znaczenia sów, aby zrozumie, co mówimy (lub co mówi inni). Jest to czynno czowieka, któr wykonujemy kadego dnia, niekoniecznie zdajc sobie z tego spraw, co stwarza wiele problemów przy automatycznej analizie na komputerach. Wyniki zawieraj wiele bdów, zwaszcza w wyszukiwarkach , oprogramowaniu do tumaczenia i moduach sprawdzania pisowni.

Informatyka

W kompilacji , analiza semantyczna jest faza wystpujca po analizie skadniowej i przed generowania kodu . Wykonuje niezbdne kontrole semantyki rozwaanego jzyka programowania , dodaje informacje do abstrakcyjnego drzewa skadni i buduje tablic symboli . Weryfikacje przeprowadzone w ramach tej analizy to:

  • Rozpoznawanie nazw. Kompilator buduje tablic symboli , kojarzc znalezione tagi (lub etykiety) z identyfikatorami zmiennych, funkcji , typów i sygnalizuje bd w przypadkach, gdy nie jest to moliwe. Na przykad dla dwóch zmiennych o tej samej nazwie i znajdujcych si w tym samym bloku wystpuje niejednoznaczno, a zatem bd programowania;
  • Sprawdzanie typu . Kompilator sprawdza zgodno typów w instrukcjach i wyraeniach. Na przykad, jeli funkcja zostanie zainicjowana z 2 parametrami cakowitymi, przy próbie przekazania innej liczby parametrów lub jeli przekazane parametry nie s typu cakowitego, wystpi bd. Podczas przypisywania analizator sprawdza zgodno midzy dwoma typami, a take ewentualn konieczn niejawn konwersj;
  • Zadanie ostatecznie wymagaj, zmienne lokalne s inicjowane przed uyciem. Niektóre jzyki uwaaj to pocztkowe usunicie przypisania za bd kompilacji ( Java ), podczas gdy inne nie okrelaj niczego ani nie generuj ostrzeenia (jak gcc dla C ).

Uwagi i odniesienia

  1.   Analiza dystrybucji i podejcie pragmatyczne. Badania zjawisk niejednoznacznoci i ujednoznacznienia jzykowego w Wolof, s. 1   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi ) .
  2. (en) M.Lothar, Applied Combinatorics On Words, tom 105 , Cambridge, CUP,, 610  s. ( ISBN  978-0-521-84802-2 , czytaj online ) , str.  176.
  3. François Rastier, Interpretative Semantics, PUF, Pary 2009.

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza semantyczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza semantyczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza semantyczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Radoslaw Bartkowiak

Ten wpis o Analiza semantyczna był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

Wieslaw Jarosz

Wpis _zmienna bardzo mi się przydał.