Analiza radiochemicznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza radiochemiczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza radiochemiczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza radiochemiczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza radiochemiczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza radiochemiczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza radiochemiczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza radiochemiczna jest dziedzin chemii analitycznej i radiochemicznych . Zawiera on zestaw metod ilociowej lub jakociowej identyfikacji i charakteryzacji z radioizotopami w próbce.

Metody analizy radiochemicznej s najczciej wykorzystywane do oznaczania bardzo maych iloci materiau w zakresie od mikrogramów do uamków pikogramowych. Maj zastosowanie do oznaczania wikszoci pierwiastków chemicznych . Gównym ograniczeniem tych technik jest uycie pierwiastków promieniotwórczych, które mog stanowi zagroenie dla ludzi.

Metody analizy radiochemicznej mona podzieli na dwie grupy.

Analiza bez napromieniowania

Analiz przeprowadza si na radioizotopach istniejcych wczeniej w poywce, która ma by scharakteryzowana lub dodawana do tego poywki. Analiz t mona przeprowadzi rónymi metodami, w tym spektroskopi jdrow. Ponisza tabela przedstawia gówne wykryte promieniowanie i gówne odpowiadajce im metody spektroskopowe.

Rodzaj promieniowania Przykad usunicia z listy Przykad spektroskopii
Promieniowanie elektromagnetyczne Promieniowanie gamma Spektroskopia gamma
Lekkie naadowane czstki Czstka beta (elektron lub pozyton) Spektroskopia beta
Cikie naadowane czstki Czstka alfa Spektroskopia alfa
Nienaadowane czstki Neutron Spektroskopia neutronów  (w)

Analiza istniejcych radioizotopów

Analiz przeprowadza si na radioizotopach istniejcych wczeniej w rodowisku, które ma by scharakteryzowane. Te radioizotopy mog by naturalne lub sztuczne.

Gówne zastosowania tej metody to datowanie radiometryczne w archeologii, wykrywanie radonu w mieszkaniach lub uranu w ceramice.

Analiza dodanych radioizotopów

Do scharakteryzowanego poywki dodaje si radioizotopy, które odgrywaj rol wskanika promieniotwórczego . Analiza jest wykonywana na tych dodanych radioizotopach. Rozcieczenia izotopowego jest technik stosowan w tym przypadku.

Gówne zastosowania tej metody to test radioimmunologiczny (RIA) w biochemii, badanie mechanizmów reakcji i miareczkowanie radiometryczne w chemii.

Analiza z napromieniowaniem

Charakteryzowane medium jest napromieniowane, na przykad neutronami lub jonami, takimi jak jony wodoru lub deuteru . To napromienianie generuje albo promieniowanie mierzone podczas napromieniania, albo radioizotopy mierzone po zakoczeniu napromieniania.

Stosowane metody to na przykad spektroskopia rozpraszania wstecznego Rutherforda ( spektroskopia rozpraszania wstecznego Rutherforda, RBS), która wykorzystuje naadowane czstki o niskiej energii (kilka MeV) jako rodki napromieniania lub spektroskopia Mössbauera, która wykorzystuje promieniowanie gamma jako rodek napromieniania.

Bibliografia

  1.   Radiochemical Analysis   na TheFreeDictionary.com (dostp: 16 sierpnia 2020 ) .
  2. Douglas Arvid Skoog, F. James Holler, Timothy A. Nieman, Zasady analizy instrumentalnej, De Boeck Supérieur, 2003
  3. (w)radiometryczne miareczkowania  " Compendium of Chemical Terminologia [ "  Zota Book  "], IUPAC 1997, poprawione w wersji on-line (2006-), 2 th  ed.
  4. Gilles Revel, Metody analizy radiochemicznej i izotopowej, Techniki inynieryjne, P2595, 2003

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza radiochemiczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza radiochemiczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza radiochemiczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Patryk Janik

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.

Emil Czarnecki

Zawsze dobrze jest się uczyć. Dziękuję za artykuł o zmiennej Analiza radiochemiczna

Eva Michalski

To dobry artykuł dotyczący Analiza radiochemiczna. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Zofia Sikorski

Wreszcie artykuł o Analiza radiochemiczna, który jest łatwy do przeczytania.