Analiza przeyciaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza przeycia, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza przeycia. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza przeycia, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza przeycia. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza przeycia poniżej. Jeśli informacje o Analiza przeycia, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza (The) przetrwanie jest gazi statystyk , które dy do modelu pozostay czas przed mierci dla organizmów biologicznych (The trwania ycia ) lub pozostay czas przed awari lub awarii w systemach sztucznej, która jest reprezentowana graficznie w formie krzywej przeycia. Mówimy take o analizie niezawodnoci w inynierii, analizie czasu trwania w ekonomii czy analizie historii wydarze w socjologii . Dane dotyczce przeycia s czsto przedstawiane w postaci wykresu krzywej przeycia. Mówic bardziej ogólnie, analiza przeycia obejmuje modelowanie czynnika czasu w prawdopodobiestwie wystpienia zdarze, w szczególnoci przy uyciu takich poj, jak chwilowa awaryjno lub prawo niezawodnoci systemu. Analiza przeycia zostaa uogólniona na modelowanie zdarze, które nie s wyjtkowe, ale powtarzaj si w czasie, takich jak na przykad nawroty w przypadku choroby lub nawet bardziej zoone systemy nadal podlegaj wielu zagroeniom, które mog od siebie nawzajem zalee itp.

Analiza przeycia jest czsto na podstawie szeregów czasowych z danych wzdunych . W przypadkach, gdy interesujce zdarzenia nie wystpiy przed kocem okresu obserwacji (np. Choroba nie wystpia u pacjenta) mówimy o cenzurowaniu serii danych.

Historyczny

Pierwsza metoda analizy przeycia, metoda aktuarialna , pojawia si w 1912 roku . W medycynie po raz pierwszy zastosowano go w 1950 roku . Druga metoda, znana jako Kaplan-Meier , pojawia si w 1958 roku .

Ogólne sformuowanie

Funkcja przetrwania

Funkcja przetrwania (   funkcja przeycia   ), oznaczona konwencj S , jest zdefiniowana przez:

gdzie t jest zmienn czasu, T jest zmienn losow symbolizujc czas mierci i jest funkcj prawdopodobiestwa . Funkcja przeycia jest równa prawdopodobiestwu, e mier nastpi po okrelonym czasie t .

Funkcja dystrybucji dugowiecznoci i gsto zdarze

Funkcja dystrybucji dugowiecznoci , oznaczona F , jest definiowana dodatkowo do funkcji przeycia,

Funkcji pochodzi z F , który jest funkcj gstoci rozkadu dugowieczno, jest zwykle oznaczony F ,

Funkcja f jest czasami nazywana gstoci zdarze  ; jest to wskanik miertelnoci lub niepowodzenia zdarze na jednostk czasu. Funkcj przeycia definiuje si równie w kategoriach funkcji rozkadu i gstoci.

Podobnie funkcj gstoci zdarze zwizanych z przetrwaniem mona zdefiniowa przez:

Funkcja losowa i kumulatywna funkcja losowa

Wspóczynnik niepowodze lub funkcja hazardu, odnotowana przez konwencj, jest definiowana jako wskanik zdarze (mier, niepowodzenie itp.) W czasie t, znajc prawdopodobiestwo przeycia, sukcesu w czasie t lub póniej,

Intensywno umieralnoci jest synonimem funkcji zagroenia , który jest uywany szczególnie w demografii i nauk aktuarialnych , jeeli zostanie stwierdzone . Termin stopa hazardu to kolejny synonim.

Funkcja losowa musi by dodatnia lub zerowa, ( t ) 0, a jej caka jest nieskoczona, ale nie ma innych ogranicze; moe rosn, zmniejsza si, by niemonotonna, nieciga. Przykadem jest funkcja krzywej wanny, która jest dua dla maych wartoci t , maleje do minimum i ponownie ronie; moe modelowa waciwo niektórych systemów mechanicznych, które ulegaj awarii wkrótce po rozpoczciu pracy lub dugo po starzeniu si systemu.

Iloci pochodzce z funkcji rozkadu dugowiecznoci

Wykorzystane dystrybucje

Zobacz te

Uwagi

(fr) Ten artyku jest czciowo lub w caoci zaczerpnity z artykuu Wikipedii w jzyku angielskim zatytuowanego   Analiza przetrwania   ( zobacz list autorów ) .
  1. Syllabus kursu" Dane podune i modele przetrwania "Wydziau Ekonomii Uniwersytetu Genewskiego  "
  2. (de) PE Böhmer , Theorie der unabhängigen Wahrscheinlichkeiten , w Pamitnikach i protokoach z Siódmego Midzynarodowego Kongresu Aktuariuszy , Amsterdam,, rozdz.  2, str.  327-343
  3. (w) J. Berksona i RP pionem , Obliczanie survivalrates raka  " , Proceedings personelu zgromadze Mayo Clinic , n O  25,, s.  270-286
  4. (w) EL Kaplan i P. Meier ,   Nieparametryczne oszacowanie z niepenych obserwacji.  " , Journal of American Statistical Association , n o  53,, s.  457-481

Linki wewntrzne

Linki zewntrzne

Bibliografia

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza przeycia, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza przeycia i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza przeycia na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Radek Serafin

Wreszcie! W dzisiejszych czasach wydaje się, że jeśli nie piszą artykułów składających się z dziesięciu tysięcy słów, to nie są szczęśliwi. Panowie autorzy treści, to TAK to dobry artykuł o Analiza przeycia.

Mateusz Nawrocki

To dobry artykuł dotyczący Analiza przeycia. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.

Roman Szymczak

Bardzo ciekawy ten post o Analiza przeycia.

Marina Wieczorek

Dzięki za ten post na Analiza przeycia, właśnie tego potrzebowałem