Analiza izogeometrycznaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza izogeometryczna, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza izogeometryczna. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza izogeometryczna, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza izogeometryczna. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza izogeometryczna poniżej. Jeśli informacje o Analiza izogeometryczna, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Isogeometric Analiza (AIG) ( analiza isogeometric , IgA) to metoda oblicze numerycznych, których rozwój rozpoczto w 2005 roku i za pomoc wypustów , a bardziej ogólnie NURBS'a w metodzie elementów skoczonych (MTCU). Poniewa NURBS jest szeroko stosowany w projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD), metoda ta umoliwia midzy innymi lepsze sprzenie oprogramowania.

W oprogramowaniu CAD ksztaty geometryczne s ograniczone zakrzywionymi powierzchniami opisanymi przez NURBS, funkcje wielomianów wedug czci. W klasycznym MES objtoci geometryczne s siatkowane, cite na wielociany ( szeciociany / kostki , czworociany , graniastosupy ), których krawdzie mog by zakrzywione (tzw. Elementy kwadratowe). Dlatego przy przechodzeniu z CAD do MES konieczne jest przekonwertowanie cyfrowego modelu geometrycznego; ta operacja zwana   siatk   jest jednym z krytycznych punktów MEF, poniewa warunkuje zarówno jako wyników, jak i czas oblicze.

Metoda analizy izogeometrycznej bezporednio wykorzystuje geometrie opisane przez NURBS do oblicze elementów skoczonych, co pozwala na wykorzystanie tych samych danych do projektowania (rysowania) i oblicze, uatwiajc w ten sposób parametryzacj modeli (fakt, e wymiary s definiowane przez zmienne regulowane, a nie przez ustalone wartoci) i sprzenia zwrotne obliczeniowo-projektowe w ramach inynierii wspomaganej komputerowo (CAE).

Pionierami tej techniki s zespó Thomasa JR Hughes  (In) na Uniwersytecie w Austin . Ta metoda zostaa zaimplementowana w referencyjnym wolnym oprogramowaniu GeoPDEs. Istniej inne programy implementujce t metod, takie jak PetIGA, które jest otwart struktur do wykonywania wysokowydajnych analiz geometrycznych w oparciu o PETSc lub G + Smo, która jest bibliotek C ++ o otwartym kodzie ródowym. Vinh Phu Nguyen z Cardiff University opracowa równie modu AIG dla Matlab o nazwie MIGFEM, który stosuje metod do badania pkni w 2D i 3D (AIG wzbogacony o podzia jednostki).

Punkty wspólne midzy MÉF i CAD

Metoda elementów skoczonych jest metod interpolacji: wartoci s obliczane w poszczególnych punktach, punktach Gaussa, a nastpnie ekstrapolowane do wzów (i do wszystkich punktów siatki) za pomoc funkcji wielomianowych.

NURBS to take funkcje interpolacyjne: definiujemy okrelon liczb punktów kontrolnych, punkty te definiuj cig funkcj wielomianow.

W obu przypadkach moemy sprowadzi do przestrzeni parametrycznej siatk zoon z idealnych elementów:

  • w przypadku siatki powierzchniowej zoonej z elementów skoczonych, siatka czworoktna odpowiada kwadratowi, którego kty maj wspórzdne 1 lub -1; trójktnej siatce odpowiada równoramiennemu prostoktnemu trójktowi, którego kty maj wspórzdne 0 lub 1;
  • w przypadku NURBS jest to generowane przez punkty kontrolne, które mog odpowiada oczkom kwadratowym.

Rónice midzy MEF i CAD

Istnieje jednak zasadnicza rónica midzy elementami skoczonymi a NURBS:

  • w przypadku elementów skoczonych uyte punkty, czyli wzy siatki, stanowi cz analizowanego obiektu fizycznego;
  • w przypadku NURBS punktami uywanymi s punkty kontrolne; su do generowania funkcji, ale niekoniecznie s czci domeny materialnej, nie maj fizycznego znaczenia.

Uwagi i odniesienia

Bibliografia

  • Cédric Adam Salim Bouabdallah , Maek Zarroug i Habibou Maitournam   Preparat elementu osonowej w isogeometric analizy i symulacji uderzeniowej  , Narodowy sympozjum w konstrukcyjnych , n O  11( czytaj online )
  • J. Réthoré T. Elguedj   Isogeometric analizy i korelacji obrazów   French Kongres Mechanics , n O  19( czytaj online )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza izogeometryczna, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza izogeometryczna i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza izogeometryczna na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Agnieszka Jaworski

Ten wpis na Analiza izogeometryczna pomógł mi w ostatniej chwili dokończyć pracę na jutro. Już widziałem, jak znowu ciągnę Wikipedię, coś, czego nauczyciel nam zabronił. Dziękuję za uratowanie mnie.

Natalia Chojnacki

Ten wpis o Analiza izogeometryczna był właśnie tym, co chciałem znaleźć.

David Komorowski

Podane informacje o zmiennej Analiza izogeometryczna są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.

Anita Okoń

Zgadza się. Zawiera niezbędne informacje o Analiza izogeometryczna.

Magda Marek

Byłem zachwycony, że znalazłem ten artykuł na temat _zmienna.