Analiza dziennikaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza dziennika, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza dziennika. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza dziennika, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza dziennika. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza dziennika poniżej. Jeśli informacje o Analiza dziennika, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W informatyce , analiza log (lub analiza systemowych i sieciowych dzienników ) jest wykorzystywanie zapisów generowanych przez komputer dla rónych typów zada.

Gówne motywacje do analizy logów to:

Wiadomoci zawarte w logach s emitowane przez sprzt sieciowy , systemy operacyjne , aplikacje i wszelkiego rodzaju inteligentne lub programowalne urzdzenia . Dziennik to przepyw wiadomoci w sekwencji czasowej. Dzienniki mog by kierowane do plików i przechowywane na dysku lub kierowane jako strumie sieciowy do moduu zbierajcego dzienniki.

Komunikaty dziennika powinny by generalnie interpretowane zgodnie z wewntrznym stanem ich róda (na przykad aplikacji) i mog ogasza zdarzenia zwizane z bezpieczestwem lub operacjami (na przykad logowanie uytkownika lub bd systemu ).

Dzienniki s czsto tworzone przez programistów w celu uatwienia debugowania aplikacji lub zrozumienia sposobu interakcji uytkowników z aplikacj. Skadnia i semantyka tych danych w dziennikach s zwykle specyficzne dla aplikacji lub sprzedawca. Terminy mog si róni; na przykad uwierzytelnianie uytkownika w aplikacji mona opisa jako logowanie , logowanie , logowanie , logowanie , logowanie uytkownika lub zdarzenie uwierzytelniania. Dlatego analityk logów musi interpretowa komunikaty w kontekcie aplikacji, dostawcy, systemu lub konfiguracji, aby dokona uytecznych porówna z podobnymi komunikatami z innych dzienników.

Format lub tre komunikatów dziennika nie zawsze jest w peni udokumentowana.

Jednym z zada analityka logów jest zaprogramowanie systemu do wysyania penego zakresu komunikatów w celu uzyskania wszystkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia kompleksowych analiz zachowania systemu i jego uytkowników.

Analityk gazety moe ujednolici terminologi z rónych gazet na ujednolicon terminologi, tak aby raporty i statystyki mona byo uzyskiwa z heterogenicznego rodowiska. Na przykad komunikaty dziennika z systemu Windows , Unix , zapór sieciowych i baz danych mona pogrupowa w standardowy raport w celu atwej analizy. Róne systemy mog zgasza róne priorytety wiadomo z innego sownictwa, takie jak bd , ostrzeenie , eee , ostrzec i krytyczne (lub ich odpowiedniki francuskich).

Analiza dziennika obejmuje zatem szerokie spektrum dziaa, poczwszy od ekstrakcji tekstu do inynierii wstecznej z oprogramowania .

Funkcje i technologie

Analiza dzienników wykorzystuje kilka funkcji i technologii, takich jak:

  • Rozpoznawanie wzorców  : porównywanie wiadomoci z dziennika z wiadomociami z wzornika w celu ich filtrowania lub przetwarzania na róne sposoby w zalenoci od ich charakteru.
  • Normalizacja  : konwersja komunikatów w standardowym formacie (np standaryzacja formatu daty lub czasu).
  • Analiza korelacji  : zbieranie wiadomoci z rónych systemów i identyfikowanie wiadomoci zwizanych z tym samym zdarzeniem (na przykad wiadomoci generowane przez zoliw aktywno w rónych systemach: urzdzeniach sieciowych, zaporach ogniowych, serwerach itp.). Ta dziaalno jest ogólnie zwizana z systemami ostrzegawczymi.
  • Sztuczna ignorancja: rodzaj uczenia maszynowego polegajcy na odrzucaniu wpisów do dziennika, o których wiadomo, e s nieinteresujce. Sztuczna ignorancja to metoda wykrywania anomalii w funkcjonujcym systemie. W analizie dziennika oznacza to rozpoznawanie i ignorowanie zwykych i typowych komunikatów dziennika, które s wynikiem normalnego dziaania systemu i dlatego nie s zbyt interesujce. Jednak nowe wiadomoci, które nie pojawiay si wczeniej w dziennikach, mog sygnalizowa wane zdarzenia, dlatego naley je zbada. Oprócz anomalii algorytm zidentyfikuje typowe zdarzenia, które nie wystpiy. Na przykad aktualizacja systemu, która dziaa normalnie co tydzie i nie zadziaaaby.

Bibliografia

(fr) Ten artyku jest czciowo lub w caoci zaczerpnity z artykuu Wikipedii w jzyku angielskim zatytuowanego   Log analysis   ( zobacz list autorów ) .

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza dziennika, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza dziennika i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza dziennika na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sabina Urbaniak

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Analiza dziennika jest tym, którego szukałem.

Sebastian Janicki

To dobry artykuł dotyczący Analiza dziennika. Podaje niezbędne informacje, bez ekscesów.