Analiza decyzyjna zoonych systemówInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Analiza decyzyjna zoonych systemów, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Analiza decyzyjna zoonych systemów. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Analiza decyzyjna zoonych systemów, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Analiza decyzyjna zoonych systemów. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Analiza decyzyjna zoonych systemów poniżej. Jeśli informacje o Analiza decyzyjna zoonych systemów, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Analiza polityki zoonych systemów jest dyscyplin, która ma na celu przedstawienie metod i narzdzi zarzdzania dla zoonych systemów lub modelowania rodowisk chaotycznych ( teoria chaosu ). Podejcie to kadzie nacisk na transdyscyplinarno i dlatego umieszcza analiz decyzyjn zoonych systemów w nurcie myli systemowej . Wreszcie, jest równie w duej mierze inspirowany przez nurt cybernetyczny .

Zasada

Ta dyscyplina dostarcza pewnego rodzaju modelowania dla skoordynowanego zarzdzania organizacj i systemami informacyjnymi, które pozwala unikn pewnych puapek istniejcych modeli w informatyce, które s zbyt deterministyczne i zbyt skoncentrowane na wntrzu organizacji. W tym przypadku nacisk kadzie si na zdolno organizacji do podejmowania decyzji zwizanych z zarzdzaniem procesami. W ten sposób organizacje - rozumiane jako systemy spoeczno-techniczne - s modelowane zgodnie z kolejnoci decyzji, a nie wedug prostego ukadu funkcji. Analiza decyzyjna zoonych systemów umoliwia zatem - poprzez umieszczenie danych i przetwarzania w kontekcie realizowanych celów i podjtych decyzji - przeamanie tradycyjnej dziwnej ptli wspózalenoci midzy schematami przetwarzania a schematami danych w Systemie Danych . Informacje  : determinuj siebie nawzajem i odwrotnie. W zwizku z tym umoliwia zajcie si zarzdzaniem lub regulacj procesów oraz modeluje decyzje i kontrol ich ewolucji w celu dostosowania ich do sytuacji zgodnej z wyznaczonymi celami. [nie jasne]

Model analizy decyzji zoonych systemów, w duej mierze inspirowany ruchem cybernetycznym , jest obszernie omówiony w artykule Internet rzeczy ... Internet, ale lepiej opublikowanym w 2011 r. Na temat koncepcji Internetu rzeczy i jego reperkusji w ekonomii, socjologii. i zarzdzanie.

Korzyci

Te modele z zarzdzania systemami informacyjnymi najczciej stosowanych, takich jak COBIT , cierpi z powodu wzgldnej deprywacji w zakresie dostosowania i zarzdzania ryzykiem.

Analiza decyzji zoonych systemów pozwala na lepsze dopasowanie strategiczne , biorc pod uwag kilka aspektów dziaalnoci organizacji, które nie zostay uwzgldnione w tradycyjnym modelowaniu, takich jak:

Struktura

To podejcie, które na pierwszym miejscu stawia ludzkie dziaanie, jest podzielone na dziaania na rónych poziomach hierarchii. Kada czynno stanowi elementarne centrum podejmowania decyzji i w rzeczywistoci moe by napdzana przez maszyn lub czowieka. Aktywno znajduje si wic na przeciciu dwóch ptli regulacyjnych i ma dwoist natur: jest to rodek, którego zachowanie jest stymulowane przez wyznaczone mu cele z wyszego poziomu; stanowi ródo celów propagowanych wraz z decyzjami dotyczcymi jego procesu. Aktywno - na poziomie abstrakcji - kontroluje i potwierdza ewolucj Procesu, kontrolowanego przez wyszy poziom. Organizacja jako cao jest postrzegana jako operacyjna hierarchia dziaa.

W zwizku z tym umoliwia dostosowanie Systemu Informacyjnego do Organizacji, a nie odwrotnie, jak to czsto obserwowano w przypadku pakietów zintegrowanego oprogramowania do zarzdzania , w szczególnoci w warunkach przejcia do roku 2000 . Promuje analiz specyfiki rynku poprzez monitoring ( szanse i zagroenia ) oraz rozwija przewag konkurencyjn organizacji (jej specyfik autoreferencyjn).

Bibliografia

  1. Guy Véron, Projektowanie systemów socjotechnicznych: wkad analizy decyzyjnej, strony 4954, Uzbrojenie - przegld Delegacji Generalnej ds. Uzbrojenia, wrzesie 1999
  2. Guy Véron, Jean-François Vautier, Jean-Louis Poirier, Integracja czynnika ludzkiego w prowadzeniu programów zbrojeniowych, strony 156 do 164, Uzbrojenie - przegld Delegacji Generalnej ds. Uzbrojenia, padziernik 1998
  3. (en) The Internet of Objects ... Internet, but better, poprzedzone przez Géralda Santucciego , zamieci Daniel Kaplan (FING) i Michel Volle , Philippe Gautier i Laurent Gonzalez, Éditions AFNOR ( Groupe AFNOR ), 2011 ( ISBN  978) -2-12-465316-4 )
  4. Robert Reix, SYSTEMY INFORMACYJNE I ZARZDZANIE ORGANIZACJ, Vuibert, wrzesie 2004
  5. Agregacja elementarnej poliwalencji nie jest warta <...> globalnej wszechstronnoci  : Françoise DUPUICH, Sandra ENLART, umiejtnoci menederskie, strony 6, 7 i przypis 10,   nouvelles-carrieres.fr   ( Archiwum Wikiwix Archive.is Google Co robi )
  6. Philippe GAUTIER, RFID i gromadzenie danych o zdarzeniach: informacje zwrotne od Bénédicta, strony 94 do 96, Systemy informacyjne i zarzdzanie - przegld kwartalny nr 2 Vol. 12, 2007, ISSN 1260-4984 / ( ISBN  9782747212908 ) , wydania ESKA. revuesim.free.fr
  7. Samuel MERCIER, Instrumentalizacja wartoci: strategiczny zasób firmy Podejcie grupy Fournier, str. 4, IAE Dijon, University of Burgundy, u-bourgogne.fr

Zobacz te

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Analiza decyzyjna zoonych systemów, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Analiza decyzyjna zoonych systemów i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Analiza decyzyjna zoonych systemów na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

David Kaczor

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Analiza decyzyjna zoonych systemów jest tym, którego szukałem.

Marcelina Wieczorek

W tym poście o Analiza decyzyjna zoonych systemów dowiedziałem się rzeczy, których nie znałem, więc mogę już iść spać.

Marek Kujawa

Wspaniałe odkrycie tego artykułu na Analiza decyzyjna zoonych systemów i całej stronie. Przechodzi prosto do ulubionych.

Aneta Urban

Uznałem, że informacje, które znalazłem na temat zmiennej Analiza decyzyjna zoonych systemów, są bardzo przydatne i przyjemne. Gdybym musiał umieścić 'ale', może to oznaczać, że nie jest wystarczająco wyczerpujące w swoim sformułowaniu, ale poza tym jest świetne.