AmtrakInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amtrak, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amtrak. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amtrak, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amtrak. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amtrak poniżej. Jeśli informacje o Amtrak, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amtrak
Logo Amtrak
ilustracja amtrak

kreacja 1971
Poprzednik 20 niezalenych spóek kolejowych bdcych wasnoci i eksploatowanych

Status prawny Quasi-korporacja ( w )
Akronim AMTK
Siedziba firmy Waszyngton, DC Stany Zjednoczone
Flaga Stanów Zjednoczonych 
Przedsibiorstwo macierzyste Narodowa Korporacja Pasaerów Kolei
Spóki zalene Washington Terminal Company ( w )
Stronie internetowej http://francais.amtrak.com/

Obrót 3 240 558 000 dolarów amerykaskich ()
Zysk netto -1 080 489 000 dolarów amerykaskich ()

Lokalizacja Stany Zjednoczone (z wyjtkiem Wyoming i Poudniowej Dakoty ), Ontario , Quebec i Kolumbia Brytyjska
Dugo 34 000  km
W tym zelektryfikowanych W czci
Skrajnia kolejowa 1435  mm

Obraz ilustracyjny artykuu Amtrak
Union Station , siedziba firmy Amtraktrak

Amtrak (akronim od AAR  : AMTK ) to amerykaska publiczna firma kolejowa specjalizujca si w przewozie pasaerów. Utworzono dniaAmtrak ma status przedsibiorstwa handlowego, ale jest w peni kontrolowany przez rzd Stanów Zjednoczonych . Nazwa Amtrak powstaa ze skrócenia angielskich sów AMerica i Track ( kolej). Nazwa pastwowej firmy zarzdzajcej Amtrak to National Railroad Passenger Corporation .

Fabua

W pierwotnym projekcie Amtrak nie posiada adnych torów i dlatego nie by zintegrowanym przedsibiorstwem kolejowym. Wrcz przeciwnie, spenia definicj przedsibiorstwa kolejowego przyjt przez Komisj Europejsk, z t rónic, e Amtrak nie ma konkurenta na kolei. Firma powstaa w dniudenie rzdu do utrzymania pasaerskich przewozów kolejowych, podczas gdy prywatne przedsibiorstwa kolejowe wolay koncentrowa si na bardziej dochodowej dziaalnoci polegajcej na przewozie towarów, mimo obowizków prawnych, które nakaday na nie obowizek oferowania przewozów pasaerskich jako przewonicy publiczni. Oczekiwano, e pocigi Amtrak bd nadal korzysta z istniejcych sieci. Ten wzorzec nadal panuje dzisiaj w wikszoci przypadków, pocigi Amtrak wspódziel linie i rozkady z pocigami towarowymi, z t wad, e sie jest czsto sabo dostosowana do ruchu pasaerskiego (komfort, prdko...).

Amtrak oferuje wacicielom prywatnych wagonów opcj doczania wasnego wagonu do pocigów midzy niektórymi lokalizacjami podczas zwiedzania Ameryki Pónocnej.

Trudnoci w latach 90.

Szybka usuga Acela Express zostaa uruchomiona w grudniu 2000 roku.

Amtrak pogorszya si sytuacja finansowa w latach 90. Kongres, wikszo republikaska, ograniczy dotacje przyznawane firmie od poowy dekady.

Firma ogosia pierwszy plan restrukturyzacji w 1994 r., który przewidywa zamknicie 20% linii i 2000 zwolnie. Plan ten poprawi sytuacj finansow firmy, ale kontynuacja ci dotacji w kolejnych latach nie pozwolia na cakowite przywrócenie równowagi finansowej.

Amtrak uruchomi lini duych prdkoci midzy Bostonem a Nowym Jorkiem w 1994 roku, Acela Express . Projekt pocztkowo przewidywa lini z 26 pocigami poruszajcymi si z prdkoci ponad 200 km/h, która miaa zosta otwarta w. Dwa konsorcja utworzone w odpowiedzi na zaproszenie do skadania ofert ogoszone przez Amtrak:

Ostateczny kontrakt przewiduje dostaw 18 pocigów (pochodzcych z TGV ) poruszajcych si z prdkoci 240 km/h za czn kwot 3 miliardów franków (czyli dzisiaj 600 milionów euro). Ze wzgldu na trudnoci finansowe Amtrak, umowa przewiduje szczególny tryb finansowania w oparciu o rodzaj leasingu kontraktowego . Konsorcjum owiadcza jednak, e jest usatysfakcjonowane wygraniem tego uznanego za strategiczny zamówienia.

w ogoszony zostaje drugi plan restrukturyzacji. Obejmuje to zamknicie 42 stacji, zawieszenie obsugi na 4 liniach oraz likwidacj 600 stanowisk. W zamian usuga jest wzmocniona na kilku liniach wychodzcych z Nowego Jorku, Chicago, Nowego Orleanu i San Francisco.

Kilka dni po atakach z 11 wrzenia Amtrak zwróci si do rzdu o pomoc w wysokoci 3 miliardów dolarów w celu ulepszenia swojej sieci. Konsekwencje ataków na sektor lotniczy przynoszcy wiksz liczb pasaerów, prezes Amtrak, George Warrington, wyjania, e ta pomoc jest niezbdna, aby firma moga si rozwija i wzmacnia ochron swojej sieci.

Amtrak by w powanych tarapatach finansowych w 2002 roku po stracie 1,1 miliarda dolarów w 2001 roku. David Gunn, od tego czasu prezes , uzyskuje poyczk w wysokoci 100 milionów dolarów z Departamentu Transportu w (wraz z zastawem finansowym w wysokoci 170 mln). W kontekcie gwatownego pogorszenia si sytuacji finansowej, odkrycie w sierpniu pknicia w ukadzie zawieszenia trzech lokomotyw Acela Express zmusio Amtrak do cakowitego zawieszenia poczenia midzy Bostonem a Waszyngtonem.

Charakterystyka

Korytarz Pónocno-Wschodni

Northeast Corridor jest jednym z najwaniejszych obszarów sieci Amtrak. Jest to zestaw zelektryfikowanych linii czcych Waszyngton z Bostonem przez Nowy Jork . Korytarz ten w duej mierze skada si z linii nalecych do Amtrak, linii nabytych w 1976 roku podczas likwidacji firmy Penn Central Transportation . Po tym przejciu Amtrak testuje na tej linii europejskie lokomotywy zdolne do holowania zestawów samochodów osobowych, w tym francuskiego X996 firmy Alstom . Amtrak ma w tym korytarzu i innych obszarach cznie 730 mil linii (w tym 17 tuneli na 29,7 mil i 1186 mostów, w tym synny most Hell Gate ) na 42,5 mil. Jednak podczas gdy w wikszoci obszarów Stanów Zjednoczonych Amtrak musi negocjowa z firmami transportowymi bdcymi wacicielami sieci, w korytarzu pónocno-wschodnim koordynacja odbywa si z agencjami transportu publicznego, które odgrywaj rol wadz organizujcych na poziomie stanowym lub miejskim.

Niektóre liczby

Amtrak zatrudnia ponad 20 000 osób. Obsugiwana sie rozciga si na ponad 22 000 mil i obsuguje ponad 500 miejsc docelowych, w tym 46 stanów na terytorium kraju, w stolicy, a take w trzech prowincjach Kanady wzdu granicy amerykaskiej. Jedynymi stanami nieobsugiwanymi przez pocigi Amtrak s Alaska , Hawaje , Poudniowa Dakota i Wyoming .

W 2017 roku Amtrak przewióz prawie 31,7 mln pasaerów .

Spóka odnotowaa w roku 2017 obrotowego z prawie 3,3 mld dolarów dla zysku operacyjnego o 193,7 mln dolarów (+ 15,8% w porównaniu do roku 2016 ).

Usugi podmiejskie

Amtrak wiadczy róne usugi podmiejskie we wspópracy z wadzami regionalnymi w Kalifornii , Maryland , Connecticut .

Firma wiadczy równie usugi dla innych firm dziaajcych jako usugi dla osób dojedajcych do pracy w szczególnoci w Massachusetts , Waszyngtonie i na Florydzie .

Finansowanie

Finansowanie przez pastwo Amtrak jest tematem wielu dyskusji.

Firma otrzymuje dofinansowanie przewidziane w ustawie Passenger Rail Investment and Improvement Act z 18 stanów na niektóre przejazdy na krótkich dystansach (mniej ni 1200 kilometrów). Rzd federalny jest równie zaangaowany w publiczne finansowanie firmy, które wynioso ponad 1,3 miliarda dolarów .

Obsugiwane linie

Nazwa linii Gówne obsugiwane miasta
Acela Express Boston Nowy Jork Filadelfia Waszyngton
Adirondack [usuga midzynarodowa dla Montrealu] Montreal Albany Nowy Jork
Amtrak Cascades [usuga midzynarodowa dla Vancouver] Vancouver Seattle Tacoma Portland Salem Eugene
Pocig samochodowy Lorton ( Waszyngton ) - Sanford ( Orlando )
Niebieska woda Chicago - Port Huron
zefir kalifornijski Chicago - Denver - Salt Lake City - Emeryville ( San Francisco poczone autobusem wahadowym)
Korytarz Kapitolu Auburn - Sacramento - Emeryville ( San Francisco poczone autobusem wahadowym)
Capitol Limited Waszyngton Pittsburgh Chicago
Kardyna Nowy Jork - Waszyngton, DC - Cincinnati - Indianapolis - Chicago
karoliska Nowy Jork Raleigh Charlotte
Miasto Nowy Orlean Chicago Memphis Nowy Orlean
Clocker (wycofany 2005) Filadelfia - Nowy Jork
Wybrzee Starlight Seattle Portland Emeryville ( San Francisco poczone autobusem wahadowym) Los Angeles
Póksiyc Nowy Jork Atlanta Nowy Orlean
Downeaster Brunszwik Portland Boston
budowniczy imperium Chicago - Saint Paul - Portland / Seattle
Usuga Imperium Nowy Jork - Albany - Albany - Syrakuzy - Rochester - Buffalo - Wodospad Niagara
Ekspres Ethana Allena Rutland - Albany - Nowy Jork
Linia Hartforda New Haven Springfield
Ulotka Hearthland Oklahoma City - Fort Worth
Hiawatha Milwaukee - Chicago
Hoosier State (przerwany 2019) Chicago - Indianapolis
Ilni Chicago Carbondale
Illinois Zephyr Chicago - Quincy
Zwornik Nowy Jork Filadelfia Harrisburg
Lake Shore Limited Nowy Jork / Boston - Albany - Chicago
Serwis Lincolna Saint-Louis - Chicago
Maple Leaf [usuga midzynarodowa dla Toronto] Warszawa - Nowy Jork
Biegacz po rzece Missouri Kansas City Saint-Louis
Region pónocno-wschodni Boston / Springfield - Providence - Nowy Jork - Waszyngton - Norfolk / Newport Newsport
Surfliner na Pacyfiku El Paso de Robles - San Luis Obispo - Santa Barbara - Los Angeles - San Diego
pensylwaski Nowy Jork Pittsburgh
Ojciec Marquette Chicago Grand Rapids
Podgórski Raleigh - Charlotte
San Joaquins Oakland / Sacramento - Bakersfield
Silver Service ( Srebrny Meteor i Srebrna Gwiazda ) / Palmetto Nowy Jork - Waszyngton DC - Charleston - Savannah - Jacksonville - Orlando - Tampa / Miami
Wódz poudniowo-zachodniej Chicago Albuquerque Los Angeles
Sunset Limited [usuga ograniczona do Nowego Orleanu do odwoania z powodu szkód spowodowanych przez huragan Katrina w 2005 r.] Orlando Nowy Orlean Houston Los Angeles
Orze z Teksasu Chicago - Saint-Louis - Dallas - San Antonio - Los Angeles
Vermonter Saint Albans Essex ( Burlington) Springfield Nowy Jork Waszyngton
Rosomak Chicago Detroit Pontiac

Policja kolejowa

Podobnie jak w przypadku ogólnego monitoringu SNCF (SUGE) we Francji, Policja Amtrak ( Amtrak Police Department  (w) ) zatrudnia w 2020 r. 452 policjantów sucych dla 25 z nich w jednostkach specjalnej interwencji lub w jednostkach K-9 ( ky). Policjanci ci dokonuj wyrywkowych kontroli pasaerów oraz bagau podrcznego i rejestrowanego, ale przede wszystkim przeprowadzaj kontrole bezpieczestwa w pocigach i weryfikuj tosamo podrónych.

Uwagi i referencje

 1.   https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/corporate/financial/Audited-Consolidated-Financial-Statements-FY2016.pdf  
 2. Podróuj wasnym prywatnym samochodem, aby odkrywa Ameryk Pónocn | Amtrak  '
 3.   Amerykaski Amtrak zmuszony do nowej restrukturyzacji  , Les Echos ,
 4.   Siemens-AEG-GM dla TGV Boston-New York  , Les Echos ,
 5. Denis Fainsilber,   Bombardier i GEC Alsthom umieszczaj pochodn TGV w Stanach Zjednoczonych  , Les Echos ,
 6.   Amtrak z kolei prosi o pomoc  , Les Échos ,( przeczytaj online , konsultacja 6 padziernika 2017 r. )
 7.   Amtrak zawiesza usug Acela Express  , Les Échos ,( przeczytaj online , konsultacja 6 padziernika 2017 r. )
 8. Alstom by wtedy pisany przez h.
 9. Fakty krajowe o Amtrak | Amtrak   , pod adresem francais.amtrak.com (dostp 14 kwietnia 2018 r. )
 10. (en-US) Philip Bump ,   Dlaczego finansowanie Amtrak to taka walka Poniewa okrgi republikaskie go nie uywaj.  " , Washington Post ,( ISSN  0190-8286 , przeczytany online , dostp 14 kwietnia 2018 )
 11. (w)   The Passenger Rail Investment and Improvement Act of 2008 (PRIIA)   , Departament Transportu Stanów Zjednoczonych ,( przeczytaj online , skonsultowano 14 kwietnia 2018 )
 12. (w) Federalne Dotacje dla Amtrak | Federalna Administracja Kolei   na www.fra.dot.gov (dostp 14 kwietnia 2018 r. )
 13. http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2020/09/15/federal-tactical-teams-21445.htmlc
 14. (en-GB)   Amtrak Police Department SOU   , na police.amtrak.com (dostp 14 kwietnia 2018 r. )
 15. (en-GB)   Amtrak Police Department K-9 Unit   , na police.amtrak.com (dostp 14 kwietnia 2018 r. )
 16.   Nasze zobowizanie do bezpieczestwa i ochrony | Amtrak   , pod adresem francais.amtrak.com (dostp 14 kwietnia 2018 r. )
 17. (en-GB)   Amtrak Police Department Home   , na police.amtrak.com (dostp 14 kwietnia 2018 r. )

Bibliografia

 • "Amtrak, gdy szyna jest odwoywanie si do finansowania dróg," La Vie du Rail , n o  2592,, P. 10

Zobacz równie

Powizane artykuy

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amtrak, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amtrak i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amtrak na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Oksana Gajewski

Bardzo ciekawy ten post o Amtrak.

Janusz Romanowski

Nie wiem, jak dotarłem do tego artykułu o zmiennej, ale bardzo mi się podobał.

Magdalena Baran

Czasami, gdy szukasz informacji w Internecie o czymś, znajdujesz zbyt długie artykuły, które nalegają na mówienie o rzeczach, które Cię nie interesują. Podobał mi się ten artykuł o zmiennej, ponieważ idzie do rzeczy i mówi dokładnie o tym, czego chcę, bez gubienie się w informacjach Bezużyteczne.