Amortyzacja wózkaInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amortyzacja wózka, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amortyzacja wózka. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amortyzacja wózka, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amortyzacja wózka. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amortyzacja wózka poniżej. Jeśli informacje o Amortyzacja wózka, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

W fizyki , Landau tumienia , nazwany odkrywcy, rosyjski fizyka Lev Dawidowicz Landau , jest zjawisko tumienia (wykadniczego zaniku w funkcji czasu) wzdunych drga pola elektrycznego. Odpowiada to przenoszeniu energii midzy fal elektromagnetyczn a elektronami . Widzimy odwrotno efektu erenkowa . Zjawisko to zapobiega rozwojowi niestabilnoci i tworzy region stabilnoci w przestrzeni parametrów. Nastpnie Lynden-Bell zaproponowa, e podobne zjawisko zachodzi w dynamice galaktyk, gdzie gaz elektronów oddziaujcych za pomoc si elektrycznych jest zastpowany gazem gwiazdowym oddziaujcym z siami grawitacyjnymi.

Efekt ten jest wykorzystywany w szczególnoci do generowania prdów elektrycznych w plazmie uwizionych w Tokamakach .

Oddziaywania falowo-czsteczkowe

Tumienie Landaua wynika z wymiany energii midzy fal prdkoci fazowej a czstk w plazmie, której prdko jest w przyblieniu równa . Czstki, których prdko jest nieco mniejsza ni prdko fazowa fali, bd przyspieszane przez pole elektryczne fali, aby osign prdko fazow. Wrcz przeciwnie, czstki, których prdko jest nieco wiksza ni prdko fazowa fali, bd spowolnione, oddajc swoj energi fali.

W plazmie bezkolizyjnej, w której prdkoci czstek s rozkadane w funkcji maxwellowskiej , liczba czstek, których prdko jest nieco mniejsza ni prdko fazowa fali, jest wiksza ni liczba czstek, których prdko jest nieco wiksza. Tak wic jest wicej czstek, które pobieraj energi z fali ni czstek, które si poddaj. Dlatego fala oddajca energi jest tumiona.

Fizyczna interpretacja

Matematyczny dowód tumienia Landaua mona znale w pimiennictwie. Moemy jednak poda prost interpretacj (cho nie do koca poprawn), która pomaga wizualizowa zjawisko.

Moemy myle o oscylacjach plazmy jako falach w morzu, a czstki jako o surferach próbujcych przylgn do fal, a wszystkie poruszaj si w tym samym kierunku. Jeli surfer porusza si po powierzchni wody z prdkoci nieco mniejsz ni prdko fal, w kocu zostanie pokonany przez fal i zyska w ten sposób energi. Wrcz przeciwnie, surfer pywajcy szybciej ni prdko fal bdzie musia wspi si na szczyt fali (oddajc w ten sposób swoj energi na rzecz fali).

Matematyczna teoria tumienia Landaua

Oryginalny artyku Landaua opiera si na zlinearyzowanych obliczeniach . Od tamtej pory opracowano prawie kompletn matematyczn teori przypadku zlinearyzowanego, patrz np.

Wyjcie poza zakres bada zlinearyzowanych byo od dziesicioleci kwesti otwart na poziomie matematycznym. Wczeniej jedynym znanym wynikiem nieliniowym byo istnienie klasy rozwiza równania Wasowa-Poissona z tumieniem wykadniczym na okrgu, uzyskanych za pomoc technik rozpraszania (wynik ten zosta niedawno rozszerzony). Jednak wyniki te nie daj adnych informacji na temat tego, jakie s wstpne dane, które mogyby prowadzi do tych zamortyzowanych rozwiza.

W 2009 roku Cédric Villani i Clément Mouhot rozwizali to pytanie, a tumienie Landaua zostao po raz pierwszy ustalone matematycznie dla nieliniowego równania Wasowa. Wykazano, e rozwizania wychodzce z danych pocztkowych w pewnym ssiedztwie jednorodnego rozwizania stacjonarnego s (orbitalnie) stabilne przez cay czas i s tumione przez cay czas. Zjawisko tumienia jest reinterpretowane w kategoriach przenoszenia prawidowoci midzy zmiennymi prdkoci i pooenia, a nie transferu energii. Ta praca przyniosa C.Villani Medal Fieldsa w 2010 roku.

Uwagi i odniesienia

  1. Landau, L. O wibracjach plazmy elektronicznej . JETP 16 (1946), 574. Tumaczenie angielskie w J. Phys. (ZSRR) 10 (1946), 25. Przedruk w zebranych artykuach LD Landaua, pod redakcj i ze wstpem D. ter Haar, Pergamon Press, 1965, s. 445460; oraz w Men of Physics: LD Landau, t. 2, Pergamon Press, D. ter Haar, wyd. (1965).
  2. Chen, Francis F. Wprowadzenie do fizyki plazmy i kontrolowanej fuzji . Wydanie drugie, 1984 Plenum Press, Nowy Jork.
  3. Lynden-Bell, D. Stabilno i wibracje gazu gwiazd . Mój. Nie. R. astr. Soc. 124, 4 (1962), 279296.
  4. Binney, J. i Tremaine, S. Galactic Dynamics , wyd. Princeton Series w astrofizyce. Princeton University Press, 2008.
  5. Tsurutani, B. i Lakhina, G. Niektóre podstawowe koncepcje interakcji fal i czstek w plazmie bezkolizyjnej . Reviews of Geophysics 35 (4), strony 491-502. cignij
  6. Landau, L. O wibracjach plazmy elektronicznej . Op. Cit.
  7. Backus, G. Zlinearyzowane oscylacje plazmy w dowolnych rozkadach elektronów . J. Math. Fiz. 1 (1960), 178191, 559. Degond, P. Spektralna teoria zlinearyzowanego równania Wasowa - Poissona. Trans. Gorzki. Matematyka. Soc. 294, 2 (1986), 435453. Maslov, VP i Fedoryuk, MV Liniowa teoria tumienia Landaua. Maszt. Sb. (NS) 127 (169), 4 (1985), 445-475, 559.
  8. Caglioti, E. i Maffei, C. "Asymptotyki czasu dla rozwiza równania Wasowa-Poissona w kole", J. Statist. Fiz. 92, 12, 301323 (1998)
  9. Hwang, HJ i Velasquez JJL On the Existence of Expotential Decreasing Solutions of the Nonlinear Landau Damping Problem, publikacja wstpna https://arxiv.org/abs/0810.3456
  10. Mouhot, C., and Villani, C. On Landau damping, prepublication https://arxiv.org/abs/0904.2760


Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amortyzacja wózka, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amortyzacja wózka i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amortyzacja wózka na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Sonia Skowroński

Język wygląda na stary, ale informacje są wiarygodne i ogólnie wszystko, co napisano o Amortyzacja wózka, daje dużo pewności.

Kate Kulik

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Krzysztof Kaczmarczyk

Informacje o zmiennej Amortyzacja wózka są bardzo ciekawe i rzetelne, podobnie jak pozostałe artykuły, które przeczytałem do tej pory, a jest ich już wiele, bo na randkę na Tinderze czekam prawie godzinę i się nie pojawia, więc daje mi to, że mnie to wystawiło. Korzystam z okazji, aby zostawić kilka gwiazdek dla firmy i srać na moje pieprzone życie.