Amor Ben SalemInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amor Ben Salem, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amor Ben Salem. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amor Ben Salem, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amor Ben Salem. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amor Ben Salem poniżej. Jeśli informacje o Amor Ben Salem, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amor Ben Salem
Obraz w Infoboksie.
Amor Ben Salem w Lyonie, 27 stycznia 2008 r.
Biografia
Narodziny
Narodowo
Trening
Czynno
Inne informacje
Kierownik

Amor Ben Salem ( arabski  : ), urodzony dniaà Métouia jest tunezyjsk pisark i tumaczk w jzyku arabskim .

Biografia

Urodzi si w rodzinie chopskiej w oazie Métouia na poudniu Tunezji, studiowa w Zitouna w Tunisie (cz wspóczesna). Nastpnie studiowa dziennikarstwo i przekad na uniwersytecie w Kairze, nastpnie uzyska licencj z pisma arabskiego na uniwersytecie libaskim i doktorat z gramatyki arabskiej na uniwersytecie w Paryu 3 pod kierunkiem prof. Régisa Blachère .

Pisarz , prozaik , dramaturg i historyk z literatury tunezyjskim nowoczesnej i wspóczesnej, jest równie profesorem w Ecole Normale Superieure w Tunisie i pracownik naukowy w Centrum Bada i Analiz Spoeczno-Ekonomicznych w czci humanistycznej.

Grafika

Powie Wâha bilâ Zill ( ) lub Oaza bez cienia zostaa opublikowana w 1979 roku po dziesiciu latach cenzury . Ta powie porusza dwa tematy socjologiczne, które byy wówczas draliwe w oazie Metouia  : kolektywistyczny okres Tunezji, który rozpocz si w latach 70. wraz z wan reform roln i kolektywizacj gruntów rolnych; emigracja wikszoci modych mieszkaców do Francji. Ten temat emigracji odnajdujemy w powieci Abû ahl ad-Dahhâs ( ) lub Patriarcha poprzez relacje w rodzinach emigrantów z poudniowej Tunezji w Lyonie i czsto problemy zwizane z powrotem do kraju pochodzenia. prowadzce do niepowodzenia. W kilku skrzyowanych relacjach podane s punkty widzenia robotników-imigrantów we Francji i ich rodzin pozostajcych we wsi.

W Dâiratu al-ikhtinâq ( ), czyli Wskie gardo, Ben Salem w romantyczny sposób odnosi si do wydarze Czarnego Czwartku, które w 1978 r. przeciwstawiy Tunezyjczykom wadz Tunezyjskiemu Ogólnemu Zwizkowi Pracy i doprowadziy do strajku generalnego i surowego represje z wizieniem zwizkowców.

W Al-asadu wa at timthâl ( ), czyli Lwa i posg, autor inscenizuje antropomorficzne zwierzta w stylu ksiki Kalîla wa Dimna (tumaczenie Pañchatantry ); w ten sposób odnosi si do zachowania arabskich przywódców, porównujc ich do bogów otoczonych dworem zdolnym do wszystkiego dla wadzy i osobistego wzbogacenia. Podobnie w sztuce symbolicznej inspirowanej mitologi fenick Achtarût ( ) lub   Astarte   s omawiane tematy wadzy absolutnej i jego upadku. Tak wic Astarte, obroca suwerennego Baala i jego dynastii, buntuje si i uosabia wolno ucinionych, którzy walcz przeciwko panujcemu Bogu; Ben Salem dedykuje ten utwór bez wyjtku wszystkim narodom trzeciego wiata.

Jego zbiór opowiada Maqâmât al-layl wan Nahar min al-Dabal al-Ahmar ila al-Manar ( ) opublikowane w formie maqâmas ( konkretnie ) zajmuje si tematyk spoecznej nierównoci we wspóczesnym spoeczestwie tunezyjskim, reprezentowanym przez zwierzta yjce w dwóch dzielnicach Tunisu: biednej dzielnicy zwanej Al-Jabal Al-Ahmar i dzielnicy wyszej klasy zwanej Al-Manâr.

W Sahri Bahari ( ), autor opisuje te znaki za pomoc skomplikowanego spoeczestwa, które dotyka ycie arystokracji w pierwszych dekadach XX th  wieku , czasów francuskiego protektoratu Tunezji . Bohater, szanowany szejk Zitouny , wychodzi z kajdan przewodnika duchowego, by oddawa si dzy i radoci ycia, upowanionej do ówczesnej wyszej klasy redniej. Te sprzecznoci i spoeczna hipokryzja tworz ma ludzk komedi.

W swojej powieci Marwân fi bilâd al-jân ( ) lub "Marwan w krainie dinów  " projektuje czytelnika w równolegy wszechwiat, w którym supermocarstwo przejmuje kontrol nad osabionymi narodami, eksploatuje ich ziemie i pogarsza ich rodowisko, std opór tych ludów i ich walka z kolonizacj i ochron ich rodowiska yciowego. Ben Salem otrzymuje za t ostatni powie nagrod specjalne wyrónienie jury Comar d'or 2010.

W zbiorze opowiada Hikâyât mmi as saliha ( ) babcia narratorki opowiada tym wnukom podczas zimowych wieczorów o swoich przygodach i wspóczesnych wydarzeniach historycznych w swoim regionie.

W Tukûm wa rawâih ( ), czyli Zapachy i smaki, opowiadania oparte s na rónych przemówieniach i sekwencyjnych seriach. W tym zbiorze autorka wykorzystuje pami zmysów bohaterów jako ram opowieci, poprzez otaczajce okolicznoci lub ich postawy. Bohaterowie tych opowieci pochodz z rónych rodowisk i pochodzenia. Autor opowiada o ich relacjach, a take zachowaniu wobec tych smaków i zapachów podczas imprezy. Historie te, w caej swej rónorodnoci tematów, czasu i przestrzeni, wyaniaj si z pamici bohaterów z wielk nostalgi.

Jego zbiór opowiada, Asatîr Matwiya ( ), czyli Métouian Mythology, zawiera opowiadania na temat lokalnej mitologii Metouia , oazy w poudniowo-wschodniej Tunezji. Przygody bohaterów s inspirowane lokaln kultur i utrwalone w ludzkiej pamici. Ta kolekcja odzwierciedla geografi wsi, gdzie kade miejsce, kade ródo, kada dolina i wzgórze ma swoj legend i histori. Te legendy i opowieci uksztatoway wyobrani wioski i stworzyy harmoni w spoecznoci.

W zbiorze fikcyjnych opowiada Min al-dhkirah al-shabyah ( ), czyli Z pamici ludowej (przysowia i powiedzenia) autor przywouje w pierwszej kolejnoci wydarzenia biograficzne ludzi mieszkajcych w jego rodzinnej wiosce Metuia. poowy XX -tego wieku. Opracowa t wiadomo jako wspólny wtek przysów i powiedze ludowego dziedzictwa tej wioski w poudniowej Tunezji.

W swojej sztuce al-Sajjn ( ), ), czyli Wizie, napisanej w latach 80. , autor opisuje dziaanie reimu tunezyjskiego bez nazywania go, podczas gdy jest on w rkach grupy katów i oportunistów pod rozkazami seraju i ich zwolenników na dworze Dobrego Króla, podczas gdy inni spiskowali i przygotowywali si do obalenia i skonfiskowania wadzy.

W swojej powieci al-Taghrbah al-Tnyah li-Ban Hill: riwayah min al-siyar wa-al-akhbr ( druga kronika Enhady , czyli wykorzysta kontekst rewolucji tunezyjskiej, aby wygra wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego w 2011 r. i sprawowa wadz. Autor porównuje kampani wyborcz partii w inwazji Hilali z Ifrikiji w XI -tego  wieku , która jest oparta na czasie na opozycji etnicznych i plemiennych midzy Arabów i Berberów . Zwolennicy islamistów skupi kampani na temacie sekularyzmu i islamu w yciu publicznym, podsycajc nienawi i radykalizm w populacji, prowadzc do nieadu i chaosu, podsycane przebudzeniem plemiennoci i regionalizmu, szerzeniem wezwania do ekstremizmu i izolacja spoeczestwa.

W zbiorze opowiada Khourafet ami Hedi ( ( ), czyli Mity o wuju Hedi, osoby ludzkie i nieludzkie s reprezentowane w walce, która wyraa obawy bohaterów, co uwidacznia napite relacje. bohaterowie i ich rodowisko naturalne i spoeczne.

W swojej najnowszej powieci Hijratu al-anz Giljel ilâ bilâd al-chamel ( ), czyli Migracja kozy Gilgel w pónocnym kraju, autor zajmuje si migracj nielegalnych imigrantów z Afryki sub- Saharan do Europy i wzloty i upadki tej podróy przez pustyni , przyjmowanie nielegalnych w krajach przebytych i niebezpieczestwa, które na nich czekaj, nawet po przybyciu do Europy.

Publikacje

Studia

 • (ar) Dîwân Ibn Duraid ( ), wyd. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1973
 • (ar) Dîwan lî al-Gurâb ( ), wyd. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1974
 • (ar) Qâbâdu hayâtuhu âthâruhu wâ tafkîruhu al-islâhî ( ), wyd. CERES , Tunis, 1975
 • (ar) Diwan Qâbâdu ( ), wyd. CERES , Tunis, 1984
 • (ar) li al-Gurâb hayâtuhu wa adabuhu ( : ), wyd. CERES , Tunis, 1987
 • (ar) Al-adab at tunusî fî al-âhdayn al-murâdî wal husaynî ( ), wyd. Beït El Hikma, Kartagina, 1989
 • (ar) Ittihâd al-kuttâb al-tunusiyîn al-qânûn al-asasî wa tarâjum al-a'dâ ' ( ), Zwizek Pisarzy Tunezyjskich , Tunis, 1989
 • (ar) Mukhtârât quasasya likuttâb tunusiyîn ( ), wyd. Wydawnictwo arabskie, Tunis, 1990
 • ar) Mukhtârât li uar tunisiyîn ( ), wyd. Wydawnictwo arabskie, Tunis, 1992 ( ISBN  9973101081 )
 • (ar) Al-kuttâb al tunusiyûn ( ), wyd. Sahar, Tunis, 1995
 • (ar) Ar-'rasîd al-masrahî bi wizarat al-thaqâfa ( ), wyd. CERES , Tunis, 1993
 • (ar) Al-tadrib ar-riyadi al-hadith fî kourat al-quadam ( ) napisany wspólnie z Kamelem Benzarti, wyd. Uniwersyteckie Centrum Wydawnicze, Tunis, 2007 ( ISBN  9789973374004 )

Powieci

 • (ar) Wâha bilâ Zill ( ), ), wyd. Safâ, Tunis, 1979, reed. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1990 ( ISBN  9973121562 ) i L'Univers du livre, Tunis, 2004 ( ISBN  997378622X )
 • (ar) Dâiratu al-ikhtinâq ( ), wyd. Safa, Tunis, 1982
 • (ar) Al-asadu wa w timthâl ( ), wyd. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1989 ( ISBN  9973120841 )
 • (ar) Abû ahl ad-Dahhâs ( ), wyd. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1984, przedruk. przez L'Univers du livre, Tunis, 2005 ( ISBN  9973786246 )
 • (en) Le Patriarche , trad. Abu Jahl Dahas ( ), kol. Przey, wyd. ICARE, 1993 ( ISBN  2907332112 )
 • (ar) Sahrî bahrî ( ), wyd. Sahar, Tunis, 1995 ( ISBN  9973763645 ) , trzcina. Sahar, Tunis, 2009 ( ISBN  9789973282934 )
 • (ar) Marwân fi bilâd al-jân ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2010 ( ISBN  9789973282927 )
 • (ar) Al-Taghrbah al-thanyah li-Ban Hilal: riwayah min al-siyar wa-al-akhbr ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2016 ( ISBN  9789973284860 )
 • (ar) Hijratu al-anz Giljel ilâ bilâd al-chamel ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2021 ( ISBN  9789973285881 )

Dramat

 • (ar) Yawm al-lât ( ), wyd. Zwizek Pisarzy Arabskich, Damaszek, 1979
 • (ar) Achtarût ( ), wyd. Al Janoub, Tunis, 1984, trzcina. Wszechwiat Ksiek, Tunis, 2004 ( ISBN  9973786157 )
 • (ar) Bour babil ( ), wyd. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1991 ( ISBN  9973121805 ) , trzcina. Wydawnictwo tunezyjskie, Tunis, 1991 ( ISBN  9973121821 )
 • (ar) Laylâ wa as-sultân ( ), wyd. Al Massar, Tunis, 1991
 • (ar) Asfâr al-Ahd al-gabir ( ( ), wyd. Sahar, Tunis, 1995 ( ISBN  9973763424 )
 • (ar) Al-Sajjn ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2015 ( ISBN  9789973284556 )

Kolekcje wiadomoci

 • (ar) Al-milyâr ( ), wyd. New Arab Book House, Tunis, 1994 ( ISBN  9973101421 )
 • (ar) Maqâmât al-layl wan nahâr min al-dabal al-ahmar ila al-manâr ( ), wyd. Sahar, Tunis, 1997 ( ISBN  9973280180 )
 • (ar) Hikâyât mmi jako saliha ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2011 ( ISBN  9789973283450 )
 • (ar) Tukûm wa rawâih ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2012 ( ISBN  9789973283474 )
 • (ar) Asatîr Matwiya ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2012 ( ISBN  9789973283658 )
 • (ar) Min al-dhkirah al-shabyah ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2014 ( ISBN  9789973284273 )
 • (ar) Khourafet ami Hedi ( ), wyd. Sahar, Tunis, 2017 ( ISBN  9789973285119 )

Tumaczenie

 • (ar) Al-bahr al-mutawasit ( ), wyd. Alif, Tunis, 1990 ( ISBN  9973716485 )
  - arabski przekad dzie La Méditerranée. Kosmos i historia oraz Morze ródziemne. Men and Heritage , oba pod kierunkiem Fernanda Braudela

Uwagi i referencje

 1. Rafik Darragi, Scena tunezyjska: rola Szekspira w pytaniu, Critical Survey , tom. 19 N O  3, 2007, str.  95-106 .
 2. [PDF] Amor Ben Salem, Poziomy dialogu we wspóczesnych tunezyjskich wiadomociach, kolokwium na temat pisania wród modych arabskich powieciopisarzy i pisarzy opowiada, Midzynarodowe Centrum Kultury w Hammamet, 6, 7 i 8 maja 1977, s. 998 .
 3. Bernard Magnier Patriarcha w jego lustrze Jeune Afrique , n o  1717, grudzie 2-8, 1993, s. 37.
 4. Jean Fontaine, Literatura arabsko-jzykowa tunezyjska (1956-1990), Badania w literaturach afrykaskich , tom. 23 N O  2, 1992 , str.  183-193 ( czytaj online ).
 5. Badreddine Ben Henda, Smaki bani i rezonanse satyry spoecznej, Le Temps , 8 sierpnia 2010 .
 6. Laureaci Comar d'or 2010 .
 7. Samia Harrar, "Zemsta pimie" Czas , 1 st maja 2010 .
 8. Zwycizcy Comar d'or 2010, Mosaïque FM , 25 kwietnia 2010 .

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amor Ben Salem, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amor Ben Salem i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amor Ben Salem na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Piotr Grzelak

Uważam, że ten wpis o zmiennej Amor Ben Salem jest sformułowany bardzo ciekawie, przypomina mi lata szkolne. Jakie piękne czasy, dzięki za sprowadzenie mnie do nich.

Kate Karczewski

Podane informacje o zmiennej Amor Ben Salem są prawdziwe i bardzo przydatne. Dobrze.