AMOLEDInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat AMOLED, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat AMOLED. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o AMOLED, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o AMOLED. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o AMOLED poniżej. Jeśli informacje o AMOLED, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Wywietlacz Sony XEL-1 to pierwszy telewizor AMOLED wydany w 2007 roku.

Aktywna matryca OLED lub AMOLED (z angielskiego: aktywna matryca organiczna dioda emitujca wiato ), lub aktywnej matrycy z organicznych diod wieccych jest rodzaj ekranu, który czy w aktywnej matrycy techniki i OLED technologii . Technika ta pozwala na produkcj duych ekranów, o wysokiej rozdzielczoci i mniejszym zuyciu energii ni ekrany pasywne matrycowe .

Wyraenie aktywna macierz odnosi si do techniki adresowania pikseli , to znaczy sposobu, w jaki informacja elektryczna jest transportowana do kadego piksela. W tej konfiguracji kady piksel jest kontrolowany niezalenie od pozostaych. Proces produkcyjny tych ekranów rozpoczyna si od produkcji ukadów pikselowych opartych na tranzystorach cienkowarstwowych ( TFT ), które umoliwi zasilanie diod OLED prdem. Nastpnie warstwy organiczne s osadzane na matrycy w celu utworzenia organicznej diody na kadym pikselu.

Technika ta jest podobna do tej stosowanej w paskich wywietlaczach LCD z aktywn matryc (AMLCD). Wchodzc od niedawna na rynek ekranów redniej wielkoci, ekrany AMOLED stanowi gówn alternatyw dla ekranów LCD .

Kilka wanych kroków

 • 1987. Pod koniec lat 80-tych Eastman Kodak wynalaz pierwsz organiczn diod elektroluminescencyjn. Ten komponent wykorzystuje now dwuwarstwow struktur (dziur i warstw transportu elektronów), dziki czemu midzy tymi warstwami zachodzi rekombinacja i emisja wiata. W rezultacie napicie robocze jest zmniejszone, a wydajno zwikszona. Sektor OLED otwiera si wtedy na intensywne badania i produkcj.
 • 1990. Kilka lat póniej University of Cambridge zaoferowa pierwsze diody na bazie polimerów, odmian diod oferowanych przez firm Kodak.
 • 1997. Tohoku Pioneer integruje diody OLED w radiu samochodowym sprzedawanym w Japonii. To pierwsza komercjalizacja ekranu z matryc pasywn wykorzystujc technologi OLED.
 • 2003. Kodak wprowadza na rynek 2,2-calowy (5,6 cm ) wywietlacz OLED  zintegrowany z cyfrowym aparatem fotograficznym ( Easyshare ). Jest to pierwszy na rynku ekran AMOLED.
 • 2004. Philips przedstawia ekran telewizyjny wykonany z polimeru OLED (P-LED lub PolyLED). Ponadto diody tego prototypu 13 (33  cm ) zostay osadzone przy uyciu systemu druku atramentowego. Ten wany krok podkrela potencja tego typu diody prdu przemiennego, a take metody produkcji na du skal.
 • 2007. Sony wprowadza na rynek po raz pierwszy telewizor AMOLED. Pomimo skromnych cech, np. Przektnej ekranu 11 (27,94  cm ) czy ywotnoci (17 000 godzin), która jest mniejsza ni w przypadku ekranów LCD, kolory tego ekranu s bardzo atrakcyjne., Jego grubo to zaledwie 3  mm. , co sugeruje zachcajce perspektywy w tej dziedzinie zastosowa.

Technika adresowania

Podobnie jak ekrany LCD, do sterowania obrazem ekranu OLED wykorzystywane s dwie techniki adresowania pikseli: adresowanie pasywne czsto okrelane jako PMOLED (dla pasywnej matrycy OLED ) i adresowanie aktywne pod akronimem AMOLED.

PMOLED vs. AMOLED

Pasywna matryca OLED jest tasza w produkcji ni matryca aktywna dziki technice adresowania, która nie wymaga integracji obwodów na kadym pikselu. Rzeczywicie, na tych ekranach piksel jest tworzony na kadym przeciciu wierszy i kolumn macierzy. Aby aktywowa piksel, szybko wybiera si lini, a nastpnie w tym czasie wyboru przez diod przepywa silny prd, aby zapewni wymagan jasno. Jednak wraz ze wzrostem liczby pikseli na ekranie zmniejsza si czas wyboru piksela, a tym samym zwiksza si wielko prdu dostarczanego do piksela. Wysokie poziomy prdu radykalnie skracaj ywotno OLED, a take wydajno ekranu. W zwizku z tym ekrany te maj nisk rozdzielczo i ograniczony rozmiar, czsto od 4 do 5  cm , z wywietlaniem pojedynczych znaków i bez trybu wideo.

Aktywna matryca OLED zawiera tak zwane aktywne piksele, poniewa zostay zaprojektowane tak, aby byy w stanie utrzyma stan elektryczny po zaadresowaniu. W rzeczywistoci piksele integruj obwód, który umoliwia ich niezaleny wybór. W przeciwiestwie do technologii LCD, w której kryszta jest kontrolowany napiciem, OLED jest komponentem sterowanym prdem, a tranzystor typu TFT jest tutaj zintegrowany, aby wytworzy prd na kadym pikselu. Tworzc lokalny prd, unika si silnych pików prdu na diodach i mona wytwarza wywietlacze o wysokiej rozdzielczoci. Poniewa jednak to TFT dostarcza prd do OLED, jednorodno wietlna ekranu zaley od zmiennoci charakterystyk diod OLED, a take zasilajcych je TFT. Aby przezwyciy problemy z odtwarzalnoci parametrów elektrycznych komponentów, czsto na kadym pikselu umieszcza si obwód kompensacyjny.

Obwód pikseli OLED

Najprostszy obwód piksela OLED ma dwa TFT, jeden do wybierania piksela, drugi do sterowania diod podczas fazy emisji piksela, to znaczy, gdy nie jest wybrany. Pojemno pamici jest równie zintegrowana w celu utrzymania w tym okresie napicia danych proporcjonalnego do danego natenia wiata. Poniewa prd dostarczany do diody jest powizany z napiciem progowym kontrolnego TFT, zmiany tego parametru midzy ssiednimi TFT lub na caym ekranie powoduj dostrzegaln niejednorodno wietln, której pochodzenie zaley od rodzaju krzemu. warstwa uywana do produkcji TFT. Jeli warstwa krzemu jest amorficzna, napicie progowe TFT ma tendencj do zmiany w czasie, a jeli warstwa jest krystalizowana, zmiana progu tranzystora wynika z metody krystalizacji powodujcej nierówn jako ziaren krzemu.

Aby wyeliminowa skutki zwizane ze zmian napicia progowego TFT z powodu problemu technologicznego, zaproponowano wiele mniej lub bardziej zoonych technik i obwodów.

Aplikacje

Ekrany te s uywane gównie w urzdzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe , aparaty cyfrowe lub cyfrowe odtwarzacze muzyki . Technologie stosowane do produkcji diod AMOLED s stale ulepszane: wymiary ekranów regularnie rosn, a take ywotno diod OLED, a wydajno diod ma tendencj do zmniejszania zuycia energii.

Telewizor OLED

Pierwszy telewizor OLED, który zosta wprowadzony na rynek, zosta wyprodukowany przez firm Sony w 2007 roku. Nazwany XEL-1, o wymiarach 11 cali, by jednoczenie najcieszym i mia tylko 3  mm gruboci. Zaproponowano ju prototypowe ekrany telewizyjne o przektnej ponad 40 cali, które zapowiadaj pojawienie si na ogólnodostpnym rynku duych ekranów.

Porównanie

Semestr Rozkad talia (cale) PPI Ukad pikseli Uyty na
Pojemnociowy ekran dotykowy AMOLED 640 × 360 3.2 229 Pentyl RGBG Nokia C6-01
Super AMOLED 800 × 480 4.0 233 Pentyl RGBG Samsung Galaxy S.
Super AMOLED 800 × 480 4.0 233 Pentyl RGBG Samsung Nexus S.
Super AMOLED 800 × 480 4.0 233 Paski RGB w ksztacie litery S. Samsung Galaxy S3 Mini
Super AMOLED 800 × 480 4.0 252 Paski RGB w ksztacie litery S. Samsung Galaxy Golden
Super AMOLED Advanced 960 × 540 4.3 256 Pentyl RGBG Motorola Droid RAZR
Super AMOLED 960 × 540 4.3 256 Paski RGB w ksztacie litery S. Samsung Galaxy S4 Mini
Super AMOLED Plus 800 × 480 4, 3 (4, 27) 218 Pasek RGB Samsung Galaxy S II
HD Super AMOLED 1280 × 800 5, 3 (5, 29) 285 Pentyl RGBG Samsung Galaxy Note
HD Super AMOLED 1280 × 720 5.0 295 Paski RGB w ksztacie litery S. BlackBerry Z30
HD Super AMOLED 1280 × 720 4,7 (4,65) 316 Pentyl RGBG Samsung Galaxy Nexus
HD Super AMOLED 1280 × 720 4,7 (4,65) 316 Paski RGB w ksztacie litery S. Motorola Moto X (1. generacji)
HD Super AMOLED 1280 × 720 4.8 306 Pentyl RGBG Samsung Galaxy S III
HD Super AMOLED 1280 × 720 5,6 (5,55) 267 Paski RGB w ksztacie litery S. Samsung Galaxy Note II
HD Super AMOLED Plus 1280 × 800 7.7 197 Pasek RGB Samsung Galaxy Tab 7.7
Full HD Super AMOLED 1920 × 1080 5,0 (4,99) 441 Pentyl RGBG Samsung Galaxy S4
Full HD Super AMOLED 1920 × 1080 5.0 441 Pentyl RGBG OnePlus X
Full HD Super AMOLED 1920 × 1080 5.2 423 Pentyl RGBG Motorola Moto X (2. generacji)
Full HD Super AMOLED 1920 × 1080 5.1 432 Pentyl RGBG Samsung Galaxy S5
Full HD Super AMOLED 1920 × 1080 5.7 388 Pentyl RGBG Samsung Galaxy Note 3
WQ HD Super AMOLED 2560 × 1440 5.7 515 Pentyl RGBG Samsung Galaxy Note 4
WQXGA Super AMOLED 2560 × 1600 8.4 359 Pentyl RGBG Samsung Galaxy Tab S 8.4.1
WQXGA Super AMOLED 2560 × 1600 10.5 287 Paski RGB w ksztacie litery S. Samsung Galaxy Tab S 10.5
Optyka Full HD AMOLED 1920 × 1080 5.5 401 Pentyl RGBG Oneplus 3
Quad HD + Super AMOLED 2960x1440 6.2 570 Pentyl RGBG Samsung Galaxy S8

Uwagi i odniesienia

 1. (in) Artyku CW Tang, SA VanSlyke, Organic electroluminescent diodes [PDF] , Applied Physics Letters , str.  913-915,1987.
 2. (w) Artyku JH Burroughes, DDC Bradley, Light-emitting diodes based on conugated polymers , Nature, 1990.
 3. (w) Website Pioneer OLED Display Business , dostp 11 kwietnia 2010.
 4. (in) Artyku prasowy, Kodak Digital Camera First To use Active-Matrix OLED Displays .
 5. (in) Artyku prasowy, Philips demonstruje wykonalno PolyLED w zastosowaniach telewizyjnych .
 6. (w) Artyku prasowy na stronie internetowej Sony, Sony wprowadza na rynek pierwszy na wiecie telewizor OLED , dostp 11 kwietnia 2010.
 7. (w) Min-Koo Han, Proceeding of ASID Conference , 2006, pyta montaowa AM dla AMOLED , dostp 11 kwietnia 2010.
 8. (w) A. Nathan, GR Chaji SJ Ashtiani Driving Schemes For a-Si i LTPS AMOLED , Journal of Display Technology , grudzie 2005, s.  267-277, ( ISSN  1551-319X ) .
 9. (w) Informacje o artykule na stronie oled-info.com, OLED TV , dostp 11 kwietnia 2010.

Zobacz te

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat AMOLED, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat AMOLED i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o AMOLED na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Edward Murawski

Ten wpis na AMOLED sprawił, że wygrałem zakład, co mniej niż uzyskanie dobrego wyniku.

Sylwia Kasprzyk

Artykuł o AMOLED jest kompletny i dobrze wyjaśniony. Nie dodawałbym ani nie usuwał przecinka.

Angelika Rutkowski

Dzięki. Pomógł mi artykuł o AMOLED.