Amjad NasserInformacje, które udało nam się zgromadzić na temat Amjad Nasser, zostały starannie sprawdzone i uporządkowane, aby były jak najbardziej przydatne. Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat Amjad Nasser. W Internecie łatwo zgubić się w gąszczu stron, które mówią o Amjad Nasser, a jednocześnie nie podają tego, co chcemy wiedzieć o Amjad Nasser. Mamy nadzieję, że dasz nam znać w komentarzach, czy podoba Ci się to, co przeczytałeś o Amjad Nasser poniżej. Jeśli informacje o Amjad Nasser, które podajemy, nie są tym, czego szukałeś, daj nam znać, abyśmy mogli codziennie ulepszać tę stronę.

.

Amjad Nasser
ilustracja wolnej licencji byaby mile widziana
Biografia
Narodziny

W Turrah ( d )
mier
Imi w jzyku ojczystym
Imi urodzenia
Narodowo
Trening
Zajcia
Inne informacje
Pracowa dla
Ruch

Amjad Nasser ( arab  . ) to pseudonim Yahya Numeiri Alenaimat ( arab  . ), urodzony w 1955 r. W Tourrah ( Jordania ), zmar dniaw Londynie , jordaski pisarz i poeta arabskiej ekspresji.

Mieszka w Londynie i jest redaktorem naczelnym gazety Al-Quds al-Arabi, której od 1989 kieruje dziaem kulturalnym . Jest jednym z pionierów arabskiej poetyckiej nowoczesnoci i arabskiej prozy.

Biografia

Pochodzcy z pónocnej Jordanii Amjad Nasser jest najstarszym synem beduiskiej rodziny, której czonkowie mieli rozpocz karier wojskow. Ju w liceum zaczyna pisa wiersze i interesowa si jordaskim i arabskim yciem politycznym. Jego pobyt w Zarce pozwala mu bliej dowiadczy warunków ycia uchodców palestyskich i by przez nie gboko poruszony. Pod wraeniem ich partyzanckiej akcji doczy do nich pod koniec studiów rednich.

Dwa lata po zatrudnieniu w jordaskiej telewizji oraz w prasie w Ammanie wyjecha z kraju do Libanu w 1977 r. Po kryzysie politycznym zwizanym z organizacj palestysk, której by czonkiem. W Libanie wznowi dziaalno w tej organizacji, jednoczenie starajc si kontynuowa studia na Arabskim Uniwersytecie w Bejrucie . Wkrótce jednak przerwa studia, aby powici si dziaalnoci dziennikarskiej i kulturalnej w palestyskich mediach. Pracowa jako redaktor magazynu Al-Hadaf (Target) , zaoonego przez Ghassana Kanafaniego , i pozosta tam do izraelskiej inwazji i oblenia Bejrutu latem 1982 r. , Kiedy to doczy do palestyskiego radia. Nastpnie, w ramach swojej dziaalnoci politycznej, Amjad Nasser doczy do Instytutu Socjalizmu Naukowego w Adenie , w byej Jemeskiej Republice Ludowo-Demokratycznej , gdzie wykada nauki polityczne.

W 1979 roku opublikowa swoj pierwsz kolekcj Madih li maqha akher (Pochwaa dla innej kawiarni), poprzedzon przez irackiego poet Saadiego Yousefa  (w) . Zbiór ten zosta dobrze przyjty przez krytyków, zwaszcza w prasie libaskiej i arabskiej. Utwór ten uznawany jest przez krytyków za zapowied narodzin poety obdarzonego gosem i wszechwiatem, zarówno szczególnym.

Po obleniu Bejrutu w 1982 roku Amjad Nasser wyjecha na Cypr , gdzie kontynuowa prac w palestyskich mediach. W 1987 roku wyjecha do Londynu, aby pracowa w mediach arabskich w Wielkiej Brytanii , w tym w dzienniku Al-Quds al-Arabi , którego w 1989 roku by wspózaoycielem. Od tego czasu kieruje dziaem kulturalnym tego dziennika.


Do wiersza prozy

Mimo politycznego i ideologicznego zaangaowania w szeregach lewicy poeta oszczdza poetyckich hase politycznych. Dlatego jego poezja sprzyja celebrowaniu codziennoci w szczegóach i konkretach, a nie surowej polityce. Ta cecha od dawna naznaczya poezj Amjada Nassera.

Amjad Nasser jest jednym z pionierów wród modych poetów, którzy po niezwykym dowiadczeniu w poezji pieszej przechodz na wiersz proz . Od swojej drugiej pracy, zatytuowanej Moundhou jil'ad (Od Gilead ) i opublikowanej w 1981 r. , Kontynuowa pisanie tego rodzaju wiersza, nadajc mu arabsk specyfik, której, zdaniem krytyka Subhi Hadidi , brakowao w jego trzeciej pracy . samotnoci ( 1986 ). W ten sposób mody jordaski poeta wytyczy w tym kontekcie czyst ciek.

W swojej kolekcji Surra man raak (Szczliwy, kto ci widzi), opublikowanej w 1994 roku, odtwarza zupenie now arabsk poetyk mioci, opisywan przez pewn liczb arabskich krytyków jako nowoczesn i jedyn w swoim rodzaju.

W innym zbiorze Murtaqa al anfas (kulminacja oddechu), opublikowanym w 1997 roku, rozwija w sposób panoramiczny, liryczny i epicki tragedi Abu Abdullaha As-saghira , ostatniego arabskiego króla Andaluzji .

W swoim ostatnim poetyckim dziele Hayatun ka sardin mutaqatta'in (ycie jako przerywana narracja), opublikowanym w 2004 roku , Amjad Nasser wkracza na now ciek poezji prozatorskiej w jzyku arabskim. Popycha poezj do bezprecedensowych granic narracyjnych, ale bez pozbawiania poematu jego poetyckiego adunku ukrytego na samym dole tekstu. Wspomniana praca spotkaa si z wieloma reakcjami, które róniy si od dobrego odbioru tego miaego otwarcia opowieci z prozaicznymi modalnociami, których wymaga ta ostatnia, do odmowy ze strony tych, którzy uwaaj, e prozaiczna dawka opowieci jest wiksza ni ta poparta. przez wiersz. Ale podejcie Amjada Nassera w tej pracy pozostaje now inspiracj estetyczn, która zainicjowaaby kontrowersje w arabskim kontekcie poetyckim, prawie pozbawionym jakiejkolwiek debaty na temat formy i treci. Tak obserwacj poczyni libaski poeta i krytyk Abbas Beydoun podczas dialogu z Amjadem Nasserem po publikacji omawianego zbioru.

Wyrónienia i nagrody

Niektóre z jego dzie zostay przetumaczone na jzyk francuski , woski , hiszpaski , niemiecki , niderlandzki i angielski .

Bra udzia w wielu arabskich i midzynarodowych festiwalach poetyckich, takich jak w Kairze czy w Derasz w Jordanii, gdzie by odpowiedzialny za midzynarodowy kierunek; czy Londyn ( London Poetry Festival ), którego by pierwszym arabskim poet, który przeczyta swoje wiersze podczas jednego z wieczorów inauguracyjnych; lub Rotterdam ( Poetry International Rotterdam ) lub Kolumbii ( Midzynarodowy Festiwal Poezji Medellín, Kolumbia ).

Do tego mona doda jego udzia jako czonka jury ds. Nagród literackich i prasowych, zarówno arabskich, jak i midzynarodowych; w tym nagrod literack Mohsen Qattan oraz nagrod Raport literacki przyznawan przez prestiowy niemiecki magazyn Letter .

Opublikowa osiem tomików poetyckich i dwa tomiki z podróy. Naley zauway, e wedug tych relacji Amjad Nasser jest uwaany za jednego z pierwszych wspóczesnych intelektualistów arabskich, którzy interesuj si tym gatunkiem literackim . W 2006 roku zdoby nagrod im. Mohammeda Al-Maghouta w dziedzinie poezji. Niektórzy arabscy artyci, tacy jak Dhia Azzawi , Fawzi al-Dulaimi , Mohammed Al Amri i Hakim Jamayin , byli plastycznie inspirowani twórczoci Amjada Nassera; wydali na ten temat ksiki o sztuce.

Na temat Amjada Nassera i jego twórczoci wyprodukowano kilka telewizyjnych filmów dokumentalnych. W szczególnoci mona przytoczy film wyprodukowany przez jordask telewizj Sinbad the Earthman z okazji nominacji Ammanu na arabsk stolic kultury za rok 2002 lub wyprodukowany przez kana Al Arabiya w ramach programu Rawafid. (Affluents), emitowany w dwóch odcinkach.

Jeli chodzi o jego dowiadczenie, odnotowujemy du liczb wiadectw napisanych przez arabskich krytyków i poetów, takich jak Adonis , Subhi Hadidi , Hatem Es-Sakr , Kamal Abu Dib , Sabry Hafez , Abbas Beydoun , Hussein Bin Hamza [który publikuje pod pseudonimem Abdou Wazen , Mohamed Badawi  (en) , Rashid Yahyaoui , Qassim Haddad  (en) , Fakhri Saleh , Mohammad Ali Shams al-Din , Shawqi Bzi , Mohsen Jassim al-Moussaoui , Raja Ben Slama , Fathi Abdallah, Hilmi Salim . Niektóre z jego zezna pojawiy si w dwóch wydaniach specjalnych palestyskiej recenzji Al-shou'ara (Poeci) oraz jordaskiej recenzji Afkar (Idee), co pozwolio potwierdzi jego dowiadczenie poetyckie.

Grafika

Amjad Nasser opublikowa osiem zbiorów poezji i jedn powie. Jego wszystkie dziea poetyckie zostay opublikowane w jednym tomie w 2002 roku przez wydawc Al-mou'assassa al-arabiya (The Arab Institution for Studies and Publishing)

 • Madih li maq'ha akher (Pochwaa dla innej kawiarni), Bejrut, 1979
 • Moundhou jil'ad (z Gilead wspi si na gór), Bejrut, 1981
 • Rou'at al-ouzla (Stranicy samotnoci), Amman, 1986
 • Woussoul al-ghourabaa (The Arrival of Foreigners), Londyn, pierwsze wydanie, 1990
 • Surra man raak (szczliwy, kto ci widzi), Londyn, 1994
 • Athar al-abir , (ladami przechodnia), Wybrane wiersze, Kair, 1995
 • Khabtu'l ajniha ( Bicie skrzyde), Voyages, Londyn, Bejrut, 1996
 • Murtaqa al anfas (kulminacja oddechu), Bejrut, 1997
 • Wahidan Ka-dhi'b al-Farazdaq (Alone like the wolf of al-Farazdaq), Damaszek, 2008
 • Haythou la tasqoutoul 'amtar (Gdzie nie pada), powie, 2010
 • Królestwo Adama i inne wiersze , poetycka antologia zaoona i przetumaczona z jzyka arabskiego (Jordania) przez Antoine Jockey, Sindbad, Actes Sud, 2021

Uwagi i odniesienia

 1.   Amjad Nasser 1955 - 2019  , BANIPAL ,( czytaj online )

Linki zewntrzne

Mamy nadzieję, że informacje, które zgromadziliśmy na temat Amjad Nasser, były dla Ciebie przydatne. Jeśli tak, nie zapomnij polecić nas swoim przyjaciołom i rodzinie oraz pamiętaj, że zawsze możesz się z nami skontaktować, jeśli będziesz nas potrzebować. Jeśli mimo naszych starań uznasz, że informacje podane na temat _title nie są całkowicie poprawne lub że powinniśmy coś dodać lub poprawić, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Dostarczanie najlepszych i najbardziej wyczerpujących informacji na temat Amjad Nasser i każdego innego tematu jest istotą tej strony internetowej; kierujemy się tym samym duchem, który inspirował twórców Encyclopedia Project, i z tego powodu mamy nadzieję, że to, co znalazłeś o Amjad Nasser na tej stronie pomogło Ci poszerzyć swoją wiedzę.

Opiniones de nuestros usuarios

Oleg Kurowski

Dzięki za ten post na Amjad Nasser, właśnie tego potrzebowałem

Alex Wawrzyniak

Myślałem, że wiem już wszystko o zmiennej, ale w tym artykule zweryfikowałem, że pewne szczegóły, które uważałem za dobre, nie były tak dobre. Dziękuję za informacje.

Darek Pawlik

Podoba mi się ta strona, a artykuł o Amjad Nasser jest tym, którego szukałem.