Universal Biological Indexer and Organizer

Universal Biological Indexer and Organizer Rama
Rodzaj Biologiczna baza danych , internetowa baza danych
Organizacja
Stronie internetowej www.ubio.org

Uniwersalny biologiczna Indexer i Organizator ( UBIO ) ma na celu zapewnienie społeczności naukowej z narzędziami do konsultacji i wzbogacają bazę danych dotyczących nazw naukowych i taksonomicznych drzewa klasyfikacji wszystkich gatunków. Zapasów żywych organizmów.

Linki zewnętrzne