Topotyp

W zoologicznym , Botany i mineralogii , termin topotype (od greckiego TOPOS , τόπος, miejsca i tupos , τύπος, nadruk, model) kwalifikuje się do preparatu pochodzącego z miejscowości typu z zwierzęce, roślinne lub mineralne gatunków . Lokalizacja tego typu często odpowiada miejscu, w którym gatunek został znaleziony.

Okaz topotypowy może uzasadniać nazwę gatunku, która często wywodzi się z toponimu odkrycia (np. Matlokit , manandonit , autunit , szmergiel w mineralogii, Zakerana nepalensis w zoologii lub Teucrium pyrenaicum i Wollemia nobilis w botanice) lub od nazwy osoby w miejscu pochodzenia odkrycia i / lub identyfikacji.