Wydajność

Wydajność Prezentacja
Rodzaj Ograniczenia techniczne , wydajność

Przepustowość jest szybkość wytwarzania lub tempo, w jakim coś można leczyć. Termin ten może również odnosić się do ogólnej szybkości routera lub węzła sieci.

Posługiwać się

Gdy jest używany w kontekście sieci telekomunikacyjnych, takich jak Ethernet lub sieć radiowa w trybie pakietowym , przepustowość sieci jest użyteczną szybkością transmisji sieci w kanale komunikacyjnym (wiadomości otrzymane pomyślnie). Dane z tych wiadomości mogą być przesyłane fizycznym lub logicznym łączem lub przez węzeł sieci.

Wymierzony

Zwykle jest mierzony w bitach na sekundę (bit / s lub b / s), a czasami jako liczba pakietów danych przesyłanych na sekundę (P / S lub pps) lub pakietów danych w przedziale czasu.

Uwagi i odniesienia