Tanindrana

Tanindrana tworzą grupę malgaskie ludzi , których tradycyjne dodatki terytorium lub wiąże się z regionach przybrzeżnych, z punktu widzenia Merina służącej jako punkt odniesienia. W języku Merina „indrana” oznaczała „bok”, „granicę” lub „peryferia”.

Tak więc za 'tanindranę' („nadbrzeżną” według zwykłego francuskiego tłumaczenia) uważa się ludy bara , tanala , zafimaniry lub Bezanozano mieszkające daleko od wybrzeża. Co dziwne, Betsileo i, w nieco mniejszym stopniu, Sihanaka nie są powszechnie uważani za „tanindrany”. Powód jest niewątpliwie kulturowy lub historyczny.

W dzisiejszych czasach, w użyciu politycznym, „tanindrana” jest używana przede wszystkim do określenia koalicji narodów sprzeciwiających się „władzy Meriny”. W tym szczególnym sensie nawet Betsileo i Sihanaka mogą być również zintegrowani z Tanindraną, tak jak PADESM zrobił to już po II wojnie światowej.