System Linneusza

W botanice , systemu Linneusza lub Linneusz seksualna systemu , jest podstawą nowoczesnego systemu klasyfikacji roślin . Ogromne znaczenie, choć później udoskonalony, miał system klasyfikacji gatunków roślin stworzony przez szwedzkiego przyrodnika Carla von Linné (1707-1778), mający na celu stworzenie swego rodzaju katalogu z rejestracją i opisem roślin oraz dwumianu. nomenklatura z gatunków w języku łacińskim .

System klasyfikacji został zaproponowany przez Linneusza w pracach:

Ten tak zwany sztuczny system bierze pod uwagę budowę kwiatu , liczbę pręcików i liczbę słupków jako cechy klasyfikacyjne . Według tych kryteriów rośliny podzielono na 24 klasy , podzielone na rzędy , rodzaje i gatunki .

Zobacz też

Bibliografia

  1. Datta, Subhash Chandra. , Botanika systematyczna , New Age Intl, r2003 ( ISBN  8122400132 i 9788122400137 , OCLC  843788595 , czytaj online )
  2. (la) Carl von Linné, Genera Plantarum ( czytaj online )
  3. (La) Carl von Linné, Species Plantarum ( czytaj online )