Suwerenny

Słowo suweren  jest zapożyczone od starofrancuskiego soverain , które samo w sobie pochodzi od łacińskiego superānus (co oznacza „powyżej”). To tytuł, który można przypisać różnym ludziom .

Role władcy są różne, od monarchy lub głowy państwa do naczelnika gminy, a nawet zakonu rycerskiego . Dlatego słowo „suwerenny” jest dziś używane bardziej na określenie niezależności lub autonomii czegoś.

Powiązane artykuły