Przegląd historii Holokaustu

La Revue d'histoire de la Shoah to francuskie czasopismo założone w 1946 r. Poświęcone historii Zagłady i ludobójstw . Jest to „pierwsza i jedyna francuska publikacja poświęcona zagładzie Żydów w Europie” . To dwuletnie czasopismo - którego obecnym redaktorem jest historyk Georges Bensoussan  - publikuje artykuły badaczy i wyspecjalizowanych naukowców, a także publikuje świadectwa i niepublikowane dokumenty.

W skład komitetu naukowego wchodzą w szczególności Robert Badinter , Yehuda Bauer , Robert O. Paxton , Zeev Sternhell i Elie Wiesel .

Uwagi i odniesienia

  1. Zobacz prezentację przeglądową dotyczącą ECEHG .

Link zewnętrzny