Obszar metropolitalny (Stany Zjednoczone)

W Stanach Zjednoczonych , o aglomeracja (w języku angielskim Obszary metropolitalne w USA lub MSA ) to grupa powiatów .

Zasada grupowania

Perspektywa tego przegrupowania różni się nieco od klasycznej perspektywy z wąską wizją administracyjną (centrum miasta i jego przedmieścia) i jest podobna do koncepcji francuskiego obszaru miejskiego .

Region metropolitalny definiuje podejście funkcjonalne, a nie jak w Europie podejście historyczne. Składa się z rdzenia zurbanizowanych powiatów, do których dołączone są inne zewnętrzne (ale sąsiadujące) powiaty w oparciu o kryteria oparte na stopniu integracji gospodarczej i społecznej (region metropolitalny przyjmuje nazwę najważniejszego miasta lub miast wchodzących w skład tego rdzenia) .

Aby zbadać stopień integracji „hrabstw zewnętrznych” z centralnym rdzeniem, brane są pod uwagę na przykład

Bardzo duże aglomeracje

Najważniejsze miasta w Stanach Zjednoczonych to często „CMSA” ( Combined Metropolitan Statistical Areas ), które grupują kilka obszarów metropolitalnych ( MSA ).

Zobacz też

Powiązane artykuły