Siedziba

Siedziba , często skracane jako HQ , gdzie najważniejsze funkcje - jeśli nie wszystkie - O organizacji są skoncentrowane. Określenie to jest używane zwłaszcza w odniesieniu do organizacji wojskowych, które mają swoje siedziby w tych lokalizacjach, a także dużych korporacji .

Zobacz też