Własność organoleptyczna

Mówimy o właściwości organoleptycznej bodźców, które odnoszą się do sfery zmysłów: smak , zapach , zapach .

Główne klasy bodźców

Bodźce chemiczne

Są to substancje zdolne do aktywacji receptorów węchowych i smakowych . Na przykład stężenie zjonizowanych substancji rozpuszczonych ma tendencję do wywoływania słonego smaku (Na + , glutaminian itp.).

Konkretnie, substancja chemiczna wiąże się z receptorami komórkowymi, co wyzwala potencjał czynnościowy dla zaangażowanych nerwów.

Bodźce mechaniczne

Są to bodźce mechaniczne, które mają tendencję do wpływania lub nawet zmieniania percepcji smaku. Jest na przykład mechaniczna przyjemność jedzenia lekko chrupiącego.

Konkretnie, ciśnienie i tarcie pobudzają receptory mechaniczne, które wyzwalają potencjał czynnościowy dla zaangażowanych nerwów.

Percepcja i doznania

Wrażenie smaku jest złożone, ponieważ obejmuje kilka wrażeń, w tym zapachy i dotyk (nawet wzrok). Podobnie, uwalnianie substancji zapachowych i smakowo czynnych jest uwarunkowane kilkoma aspektami fizycznymi, takimi jak rozpuszczalność lub dyfuzja (ciecz jako gaz). Ponadto istnieją czysto fizyczne percepcje, takie jak temperatura, ciśnienie, a nawet tekstura w ustach (na przykład lepka lub żylasta).

Interes gospodarczy

Jest to charakter kryterium produktu, który może być doceniony przez ludzkie zmysły ( dotyk , smak , słuch , węch ). Profesjonalna ocena produktu nazywana jest analizą sensoryczną ( medycyna , inżynieria , badania w przemyśle perfumeryjnym itp.).

Uwagi i odniesienia

  1. "  " Badania właściwości organoleptycznych produktów spożywczych ze świeżych jaj i proszku jajecznego poprzez analizę głównych składników "  " ( fr )
  2. "  " Wpływ wstępnego suszenia na właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne suszonych kawałków jackfruit "  " ( fr )