West Michigan

Zachodnie Michigan ( English  : Zachodnie Michigan lub Western Michigan ) jest regionem o stanie amerykańskiej z Michigan . Bardziej trafnie można go opisać jako „ Lower West Michigan  ”, ponieważ nazwa ta rzadko jest używana do opisania górnego półwyspu tego stanu. Region nie ma oficjalnego statusu, a jego granice nie są precyzyjnie określone. W wielu kontekstach nazwa jest stosowana tylko do hrabstw położonych wokół miasta Grand Rapids  : Allegan , Kent , Muskegon i Ottawa . Inni używają tej nazwy dla całej zachodniej części Dolnego Półwyspu.

Według wąskiej definicji regionu (cztery powiaty wymienione powyżej) liczba ludności regionu wynosi około 1 100 000.