Imię Złotego Horusa

Nazwa Złoty Horus jest jednym z pięciu nazw, które stanowią titulature faraonów z Cheopsa .

Kojarzy króla ze słonecznym i niebiańskim Horusem . Wprowadza go tytuł:

G8
Jej (-ne-) nebou , „Złoty Horus”.

Od króla Chefrena tytuł królewski składa się z następujących nazw: