Imię Horusa

Imię Horusa to jeden z pięciu nazw, które składają się na tytuł faraonów .

Asymiluje faraona z bogiem Horusem , synem i następcą Ozyrysa oraz panem Hierakonpolis, z którego pochodził Narmer , pierwszy król. To najstarsze imię. Jest zawsze poprzedzony wizerunkiem sokoła reprezentującego Horusa ( Ją ), stąd jego nazwa.

Przykłady:

Niektórzy faraonowie, zwłaszcza starsi, znani są tylko pod imieniem Horus.

Na początku imię to było wpisane w serech  :

G5 <h1
PRZESTRZEŃ
 
 

PRZESTRZEŃ
h3>


Pięć tytułowych imion używanych od króla Chefrena to: