Ustawa o korporacjach biznesowych

Ustawa o korporacjach biznesowych (LSAQ) to prawo Quebecu, które reguluje działalność korporacji biznesowych . Równoważnym prawem federalnym jest Canada Business Corporations Act (CBCA).

Jest to ważne prawo w prawie biznesowym Quebecu, ponieważ wiele korporacji biznesowych Quebecu wybiera je jako prawo konstytuujące i organizuje swoje przepisy wewnętrzne zgodnie z przepisami tego prawa. Podobnie jak CBCA, LSAQ dąży do elastycznego umawiania stosunków między akcjonariuszami, urzędnikami i dyrektorami firmy. Większość przepisów ma charakter uzupełniający; tylko te przepisy, które chronią część, która wymaga ochrony, są konieczne. Istnieją również przepisy upoważniające, które wyjaśniają legalność niektórych działań, takich jak przyjęcie jednomyślnej umowy akcjonariuszy .

Chociaż LSAQ jest prawem Quebecu, firma zarejestrowana na mocy tego prawa może nadal działać poza Quebec, pod warunkiem, że zarejestruje się w innej prowincji, w której prowadzi działalność, zgodnie z przystankiem „Bonanza Creek.

Bibliografia

Uwagi i odniesienia

  1. RLRQ, c. S-31.1
  2. Bonanza Creek Gold Mining Co. v. Król, 1916 CanLII 423 (UK JCPC)

Link zewnętrzny