Indeks powierzchni liści

Indeks powierzchni liści , a wskaźnik powierzchni liści (LAI w angielskiej liści Area Index ) jest liczbą bezwymiarową, która wyraża powierzchni liści drzewa, Podstawka, w ekosystemie lub biome na jednostkę powierzchni. Określa się go, obliczając całkowitą powierzchnię liści rośliny na powierzchni gleby, którą roślina ta pokrywa. W lasach europejskich wskaźnik ten może wahać się od 2 w lasach sosnowych do ponad 10 na gęstych plantacjach iglastych.

Uwagi i odniesienia

  1. Nathalie Bréda, „  Wskaźnik powierzchni liściastej lesistości: pomiar, zmienność i rola funkcjonalna  ”, Inra-Nancy, 1999.

Zobacz też

Powiązane artykuły

Linki zewnętrzne